In ấn thương mại /Theo mẫu (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
194.774M
Giá trị vốn hóa thị trường
595
Khối lượng
0%
Thay đổi
−1.21%
Hiệu suất Tháng
+10.11%
Hiệu suất Năm
−8.41%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
OFN O FUESSLI N
98.000.00%0.00Bán595192.030M14.836.61581.00
Tải thêm