Hàng tiêu dùng không lâu bền (Khu vực)

67
Cổ phiếu
5031.233B
Giá trị vốn hóa thị trường
176.643K
Khối lượng
−0.10%
Thay đổi
+1.27%
Hiệu suất Tháng
−5.09%
Hiệu suất Năm
−6.32%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
0Q3BEYOND MEAT INC6.408 CHF+6.64%5.662K6.40424.774M CHF−3.57 CHF+39.52%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
1NBAANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV55.139 CHF+0.53%130.35109.173B CHF19.152.88 CHF+8.33%0.90%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
1Z3HOCHDORF HOLDING AG NAM.-AKTIEN SF 1019.083 CHF+0.57%540.4436.287M CHF24.900.77 CHF0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
3RBRECKITT BENCKISER GROUP PLC REGISTERED SHARES LS -,1058.945 CHF−9.30%2500.4042.821B CHF16.693.53 CHF3.45%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
49GON HOLDING AG NAMENS-AKTIEN A SF-,0124.754 CHF+2.20%800.438.327B CHF96.980.26 CHF0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
4H5HEINEKEN HOLDING NV AANDELEN AAN TOONDER EO 1,6068.255 CHF+0.35%10.0619.41B CHF15.404.43 CHF+106.30%2.69%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
4I1PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 83.170 CHF+0.27%30.05126.938B CHF17.654.71 CHF−15.04%5.43%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
7FPFRESHPET INC 61.661 CHF+11.67%1003.008B CHF−0.99 CHF+31.30%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
9OIORIOR AG NAM.-AKTIEN SF 472.419 CHF−2.44%1000.39473.939M CHF15.744.60 CHF+10.97%3.44%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
9ZXOATLY GROUP AB NAMN-AKT.(SPON.ADS)/1 O.N.
Chứng chỉ lưu ký
0.901 CHF−5.95%9760.23531.209M CHF−0.51 CHF+11.14%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ABITANHEUSER-BUSCH INBEV SA
81.67 CHF0.00%5.262K0.02109.173B CHF28.362.88 CHF+8.33%0.90%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ADF0EVOLVA HOLDING AG NAMEN-AKTIEN SF 12,500.747 CHF−10.32%800.045.434M CHF−20.85 CHF−64.61%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
ADSADIDAS AG NAMENS-AKTIEN O.N.183.999 CHF−0.97%50.1431.319B CHF−1.13 CHF−116.46%0.36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
AIREAIRESIS N
0.500 CHF−1.96%1.7K0.8031.007M CHF−0.21 CHF−15.50%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BARNBARRY CALLEBAUT N
1434 CHF−1.58%13.218K1.187.86B CHF17.7280.90 CHF+15.84%1.95%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BCLNBARRY CALLEBAUT AG-REG NAMENSAKTIEN SF 7,291498.475 CHF+1.34%20.807.86B CHF18.5280.90 CHF+15.84%1.95%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BELLBELL FOOD GROUP N
272.0 CHF−0.55%1810.201.706B CHF12.7221.38 CHF+0.36%2.57%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
BMTBRITISH AMERICAN TOBACCO PLC REGISTERED SHARES LS -,2528.448 CHF−0.35%1000.0961.812B CHF6.484.39 CHF+27.42%8.94%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BOSSHUGO BOSS AG -ORD NAMENS-AKTIEN O.N.61.497 CHF+3.43%10.194.202B CHF18.013.41 CHF+15.74%1.55%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BWGABELL FOOD GROUP AG - REG NAMENS-AKTIEN SF 0,5270.180 CHF+0.89%10.011.706B CHF12.6421.38 CHF+0.36%2.57%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
C7NCROCS INC REGISTERED SHARES DL-,00181.219 CHF+2.34%305.611B CHF8.179.94 CHF+11.07%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
C7UACALIDA HOLDING-REG NAM.-AKT. SF 0,1028.743 CHF+0.78%20.10240.119M CHF−0.77 CHF−128.51%4.04%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CALNCALIDA N
28.45 CHF−0.18%4.294K0.50240.119M CHF−0.77 CHF−128.51%4.04%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CCC3COCA-COLA CO/THE REGISTERED SHARES DL -,2551.178 CHF+1.23%130.23220.418B CHF22.542.27 CHF+0.79%3.14%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CO3ACOTY INC-CL A REGISTERED SHARES CL.A DL -,019.783 CHF−11.22%3008.977B CHF25.520.38 CHF+358.76%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ELAAESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 112.685 CHF+3.79%551.9441.049B CHF81.031.39 CHF−76.55%2.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
EMMNEMMI N
900 CHF−1.85%1.474K1.034.815B CHF23.8137.80 CHF−1.72%1.61%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
EVEEVOLVA N
0.798 CHF+2.31%26.484K0.125.434M CHF−20.85 CHF−64.61%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
FV6EMMI AG-REG NAMENS-AKTIEN SF 10906.438 CHF−1.11%40.204.815B CHF23.9837.80 CHF−1.72%1.61%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
GINGIVAUDAN-REG NAMENS-AKTIEN SF 103296.653 CHF+0.53%10.0430.48B CHF35.2593.52 CHF+7.16%2.03%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
GIVNGIVAUDAN N
3303 CHF+0.95%11.751K0.7430.48B CHF35.3293.52 CHF+7.16%2.03%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
GRMGENERAL MILLS INC REGISTERED SHARES DL -,1055.771 CHF−0.66%10.0332.41B CHF15.393.62 CHF−22.08%3.52%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
HMIHERMES INTERNATIONAL S.C.A. ACTIONS AU PORTEUR O.N.1892.270 CHF+1.86%50.77189.607B CHF51.3736.83 CHF+58.55%0.68%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
HOCNHOCHDORF N
17.1 CHF−0.58%4780.4036.287M CHF22.320.77 CHF0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
IFFINTL FLAVORS & FRAGRANCES 65.350 CHF−1.88%32217.041B CHF396.570.16 CHF4.22%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ITBIMPERIAL BRANDS PLC REGISTERED SHARES LS -,1020.355 CHF+0.11%1.273K2.4618.245B CHF7.63%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
KELKELLOGG CO 45.226 CHF−3.86%20.1615.747B CHF20.102.25 CHF−45.78%4.43%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
KHCKRAFT HEINZ CO
30.03 CHF0.00%178.29K407.5237.877B CHF13.552.22 CHF+128.22%4.50%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
KHNZKRAFT HEINZ CO/THE REGISTERED SHARES DL -,0130.462 CHF−1.46%30.0237.877B CHF13.742.22 CHF+128.22%4.50%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
KOCOCA-COLA
49.63 CHF0.00%443.464K0.66220.418B CHF21.852.27 CHF+0.79%3.14%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
KTFMONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 62.221 CHF−1.39%10.3083.793B CHF20.313.06 CHF+37.92%2.23%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
LISNLINDT N
106600 CHF−0.37%550.6525.173B CHF39.882673.21 CHF+61.97%1.22%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
LISNELINDT N 2.LINIE
107000 CHF+0.38%101.4725.173B CHF40.032673.21 CHF+61.97%1.22%Hàng tiêu dùng không lâu bền
LISPLINDT PS
10810 CHF−0.09%2.577K1.1625.173B CHF40.44267.32 CHF+61.97%1.20%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
LISPELINDT PS 2.LINIE
10820 CHF−0.09%3001.0025.173B CHFHàng tiêu dùng không lâu bền
LLQLALIQUE GROUP N
36.0 CHF+5.88%50.07274.86M CHF48.350.74 CHF+1784.81%1.39%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
MCLVMH
412.00 CHF0.00%6.4K0.30331.461B CHF13.1931.24 CHF+51.70%1.72%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
MCXMCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 58.258 CHF+1.43%5015.386B CHF27.482.12 CHF−15.59%2.36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
MOHLVMH MOëT HENN. L. VUITTON SE ACTIONS PORT. (C.R.) EO 0,3654.542 CHF−3.75%1818.38331.461B CHF20.9631.24 CHF+51.70%1.72%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
NESNNESTLE N
98.95 CHF−0.40%2.465M0.91256.092B CHF27.323.62 CHF−16.98%2.98%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
NESNENESTLE N 2. LINIE
99.06 CHF−0.14%277K1.25256.092B CHF27.353.62 CHF−16.98%2.98%Hàng tiêu dùng không lâu bền
NESRNESTLE SA-REG NAMENS-AKTIEN SF -,1098.775 CHF+0.04%1600.61256.092B CHF27.273.62 CHF−16.98%2.98%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
NKENIKE
81.90 CHF0.00%335.5K1.11150.163B CHF28.572.87 CHF−16.80%1.20%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
NKENIKE INC -CL B 96.865 CHF−0.30%20.02150.163B CHF33.802.87 CHF−16.80%1.20%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ORL'OREAL
285.00 CHF0.00%60K0.98219.932B CHF26.8410.62 CHF+32.66%1.38%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
ORONORIOR N
72.6 CHF0.00%4.065K1.28473.939M CHF15.784.60 CHF+10.97%3.44%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
PEPPEPSICO
150 CHF0.00%69.355K1.50201.64B CHF28.315.30 CHF−22.54%2.93%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
PEPPEPSICO INC REGISTERED SHARES DL -,0166148.425 CHF−0.59%503.40201.64B CHF28.015.30 CHF−22.54%2.93%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
PGPROCTER & GAMBLE
110.24 CHF0.00%1.955K0.01312.817B CHF19.585.63 CHF−1.16%2.45%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
PHM7ALTRIA GROUP INC REGISTERED SHARES DL -,33336.519 CHF−0.12%1740.5365.505B CHF8.134.49 CHF+76.57%8.92%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
PMIPHILIP MRRS INT-WI
83.5 CHF+1.83%2408.11126.938B CHF17.724.71 CHF−15.04%5.43%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
PPXKERING S.A. ACTIONS PORT. EO 4388.972 CHF+1.43%100.2445.766B CHF14.3127.18 CHF−7.74%3.56%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
PRGPROCTER & GAMBLE CO/THE REGISTERED SHARES O.N.134.620 CHF+2.07%150.62312.817B CHF23.915.63 CHF−1.16%2.45%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
PUMPUMA SE INHABER-AKTIEN O.N.56.500 CHF+0.96%20.118.434B CHF28.631.97 CHF−15.06%1.38%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
RBRECKITT BEN GRP
78.14 CHF0.00%11.658K0.0442.821B CHF22.133.53 CHF3.45%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
U9RUNDER ARMOUR INC-CLASS A 7.223 CHF+6.31%80.413.175B CHF8.760.82 CHF+24.28%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
UNVBUNILEVER PLC 41.586 CHF−0.84%20.03104.395B CHF13.053.19 CHF+37.13%3.97%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua