Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

43
Cổ phiếu
672.570B
Giá trị vốn hóa thị trường
638.267K
Khối lượng
−1.60%
Thay đổi
−1.20%
Hiệu suất Tháng
+15.26%
Hiệu suất Năm
+13.49%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
        
694.392M1.47%9.371K1
26.416B3.07%76.917K3
66.438B0.96%6.091M4
347.874B-3.99%13.469K4
192.388B0.62%87.688K24
4.856B1.20%26.888K2
11.922B3.37%5.863K2
21.982B0.13%37.363K3
Tải thêm