Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Đài Loan

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
1233 TEN REN TEA CO
32.65-0.46%-0.15Bán62.547K2.970B65.040.50Hàng tiêu dùng không lâu bền
1325 UNIVERSAL INC
47.65-0.73%-0.35Bán699.719K4.093B2.7017.97Hàng tiêu dùng không lâu bền
1338 HIROCA HOLDINGS LTD
48.35-1.12%-0.55Bán454.964K4.100B9.755.02Sản xuất Chế tạo
1780 ABC
15.45-0.96%-0.15Sức bán mạnh103.200K1.487B29.190.54Hàng tiêu dùng không lâu bền
2073 SSMC
43.000.00%0.00229.281KSản xuất Chế tạo
2239 CAYMAN ENGLEY INDUSTRIAL CO. LTD.
63.80-4.49%-3.00Bán369.393K7.883B12.545.40Sản xuất Chế tạo
2599 LE YOUNG
13.90-0.36%-0.05Bán178.652K1.374B31.610.4424.00Khách hàng Lâu năm
2753 BAFANG YUNJI INTERNATIONAL CO LTD
146.50-0.34%-0.50Sức bán mạnh379.932KDịch vụ Khách hàng
3008 LARGAN PRECISION CO
2300.00-2.95%-70.00Bán664.140K317.912B15.22157.30Công nghệ Điện tử
3642 UNITEL HIGH TECHNOLOGY CORPORATION
10.50-4.55%-0.50Bán398.058K438.093M-4.00Công nghệ Điện tử
4139 MA KUANG HEALTHCARE HOLDING LIMITED
49.20-0.10%-0.05Bán28.322K2.096B34.391.43Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
4183 EPS BIO TECHNOLOGY CORP
18.301.39%0.25Bán19.000K429.590M29.640.61130.00Công nghệ Sức khỏe
4426 LI CHENG ENTERPRISE CO. LTD
17.65-0.28%-0.05Bán211.820K3.056B-1.39Công nghiệp Chế biến
4578 SOGOTEC
39.001.30%0.50Bán7.001K781.550M-1.03Sản xuất Chế tạo
5345 TEAM YOUNG ADVANCED TECHNOLOGY CO
5.45-0.55%-0.03Sức bán mạnh4.001K260.300M-2.31Công nghệ Điện tử
6572 PLEXBIO
19.05-0.26%-0.05Bán104.789K1.980B-0.99Công nghệ Sức khỏe
6576 FORESEE PHARMACEUTICALS CO LTD
75.00-0.40%-0.30Bán226.693K8.833B-4.19Công nghệ Sức khỏe
6598 APPLIED BIOCODE CORPORATION
35.550.00%0.00Bán80.158K2.860B-0.66Dịch vụ Công nghệ
6626 GAME HOURS
12.004.35%0.50Bán56.903K312.536M-4.66Dịch vụ Công nghệ
6764 ACE EDULINK
81.001.25%1.00Bán52.025K2.464B24.093.69521.00Dịch vụ Thương mại
6808 3D BIO
33.30-3.48%-1.20Sức bán mạnh17.513KCông nghệ Sức khỏe
6819 ORISYSTECH
44.30-1.34%-0.60Bán72.150KCông nghệ Điện tử
9929 CHOICE DEVELOPMENT INC.
9.75-0.51%-0.05Bán116.623K992.544M-0.64145.00Dịch vụ Khách hàng
Tải thêm