Các cổ phiếu đạt mức đáy hàng tháng

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
00634R FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD SSE180 INVERSED IDX ETF 7.630.39%0.03Bán1.598M
00638R YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD DAILY CSI 300 1X BEAR P ETF 15.400.13%0.02Bán598.000K
00641R FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD TOPIX INVERSE 1X IDX 13.90-0.57%-0.08Bán856.000K
00643K CAPITAL INV TR CORP CSC SHENZHEN SMALL R 2.56-12.33%-0.36Sức bán mạnh1.000K
00652 FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NIFTY 22.66-2.07%-0.48Bán239.676K
00653L FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NIFTY 2X 30.89-4.63%-1.50Bán811.000K
00656R CATHAY SECS INV TR CO LTD FTSE CHINA A50 DAILY A50 INV 1X ETF 14.060.36%0.05Bán507.000K
00659R CATHAY SECS INV TR CO LTD FTSE JAPAN DAILY INVERSED 11.780.08%0.01Bán93.000K
00673R YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI OIL 1X 12.93-2.56%-0.34Sức bán mạnh4.438M
00677U FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO S&P 500 VIX FUTURES TWD 5.17-0.00%-0.00Bán40.075M
00680L YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD YUANTA DAILY UST 20+ 2X ETF 17.93-0.83%-0.15Bán10.000K
00688L CATHAY SECS INV TR CO LTD BBG BARC US 20+ 2XETF 18.15-1.09%-0.20Bán470.000K
00706L YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD YUANTA S&P JPY 2X LEV ETF 17.92-0.33%-0.06Bán56.000K
00714 CAP DJ US REAL ESTATE ETF CAP DJ US REAL ESTATE ETF 19.79-1.10%-0.22Bán178.000K
00716R PARADIGM ASSET MGMT CO LTD GSCI BRENT CRUDE 2X LEV ER FUTURES ETF 14.04-2.70%-0.39Sức bán mạnh18.000K
00717 FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FUBON S&P US PREFERRED STOCK INDEX ETF 19.84-0.25%-0.05Bán209.600K
00732 CATHAY SECS INV TR CO LTD CATHAY RMB ULTRA SHORT DURATION ETF TWD 38.77-0.36%-0.14Bán2.000K
01003T SHIN KONG NO.1 REIT NO.1 REAL ESTATE INVESTMENT TRUST TWD10 14.840.27%0.04Bán378.000K16.724BTài chính
1413 HUNG CHOU FIBER IND. CO. LTD 12.700.00%0.00Bán268.728K1.678B7.411.71202.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1512 JUI LI ENTERPRISE 9.820.00%0.00Sức bán mạnh135.000K2.160B-2.171167.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1526 SUN RACE STURMEY-ARCHER INC 22.85-2.77%-0.65Bán1.390M1.175B7.263.24178.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1598 DYACO INTERNATIONAL INC 27.50-1.79%-0.50Bán313.193K3.034B-0.58642.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1817 SANITAR CO LTD 38.000.13%0.05Bán24.154K2.755B10.533.621143.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2022 TYCOONS GROUP ENTERPRISE 8.461.56%0.13Bán619.383K3.163B51.200.161503.00Công nghiệp
2243 HORNG SHIUE HOLDING CO LTD 19.80-3.88%-0.80Bán15.013K856.960M-0.43654.00Công nghiệp
2321 TECOM CO 2.62-2.60%-0.07Sức bán mạnh153.000K792.234M-0.19790.00Công nghệ
2337 MACRONIX INTERNATIONAL 26.451.73%0.45Bán43.388M47.804B5.474.925530.00Công nghệ
2353 ACER INC 24.351.25%0.30Bán5.320M72.866B17.811.357967.00Công nghệ
2365 KYE SYSTEM CORP 10.450.48%0.05Bán178.185K2.424B16.610.632654.00Công nghệ
2374 ABILITY ENTERPRISE CO LTD 13.950.00%0.00Bán352.170K3.939B-0.278836.00Công nghệ
2376 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO 49.000.82%0.40Bán3.910M30.894B7.426.677500.00Công nghệ
2392 CHENG UEI PRECISION INDUSTRY CO LTD 25.900.19%0.05Bán826.878K13.244B-0.1377947.00Công nghiệp
2413 UNIVERSAL MICROELECTRONICS 23.05-1.50%-0.35Sức bán mạnh192.014K2.980B-0.504291.00Công nghiệp
2436 WELTREND SEMI-CONDUCTOR INC 30.15-8.46%-2.79Bán970.770K5.419B15.131.62286.00Công nghệ
2443 LEAD DATA INC 6.14-0.16%-0.01Sức bán mạnh121.562K895.975M-2.021168.00Công nghệ
2461 K LASER TECHNOLOGY INC 14.350.00%0.00Bán24.103K2.344B16.220.98839.00Vật liệu cơ bản
2464 MIRLE AUTOMATION 42.750.35%0.15Sức bán mạnh703.772K8.330B10.733.97997.00Công nghệ
2465 LEADTEK RESEARCH 12.45-5.68%-0.75Sức bán mạnh392.509K707.348M-3.01297.00Công nghệ
2528 CROWELL DEVELOPMENT CORP 13.05-2.61%-0.35Bán200.047K2.440B-1.4921.00Tài chính
2614 EASTERN MEDIA INTERNATIONAL COR 14.30-0.35%-0.05Sức bán mạnh1.172M7.990B1.827.932162.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2615 WAN HAI LINES 16.65-0.30%-0.05Bán720.914K37.046B16.311.023935.00Công nghiệp
2939 KAYEE INTERNATIONAL GROUP CO LTD 120.00-4.76%-6.00Sức bán mạnh58.272K6.303B11.2811.21Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3011 JI-HAW INDUSTRIAL CO 8.55-0.47%-0.04Sức bán mạnh2.696M968.256M-1.062395.00Công nghiệp
3043 POWERCOM CO 2.561.99%0.05Mua184.000K489.144M16.210.15668.00Công nghiệp
3047 EDIMAX TECHNOLOGY CO 9.61-1.33%-0.13Bán602.022K1.745B-1.171193.00Công nghệ
3049 HANNSTOUCH SOLUTION INCORPORATED 7.48-1.19%-0.09Sức bán mạnh1.129M5.579B41.850.18282.00Công nghệ
3054 LIWANLI INNOVATION CO LTD 23.40-8.69%-2.23Sức bán mạnh70.402K2.138B35.850.53360.00Công nghiệp
3149 G-TECH OPTOELECTRONICS CORP 11.300.00%0.00Bán780.829K2.332B-0.209069.00Công nghiệp
3437 ADVANCED OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY 20.70-0.00%-0.00Sức bán mạnh1.171M2.889B-1.261332.00Công nghệ
3530 SILICON OPTRONICS INC 96.203.33%3.10Bán102.000K7.202B32.762.8636.00Công nghệ
3679 NISHOKU TECHNOLOGY 80.60-3.76%-3.15Bán47.202K5.222B22.762.965200.00Công nghệ
4414 ROO HSING CO. LTD. 13.40-3.25%-0.45Bán2.413M11.790B-0.466893.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5484 EVER FOCUS ELECTRONICS 5.89-1.01%-0.06Bán74.335K687.273M-1.04214.00Công nghệ
6117 IN-WIN DEVELOPMENT INC 12.852.39%0.30Bán14.014K1.113B3.373.791052.00Công nghệ
6136 FULLERTON TECHNOLOGY CO 18.50-2.89%-0.55Sức bán mạnh598.928K2.201B17.301.1183.00Dịch vụ Viễn thông
6145 POWER QUOTIENT INTERNATIONAL 6.31-2.92%-0.19Sức bán mạnh1.287M2.049B-6.22197.00Công nghệ
6155 KINGCORE ELECTRONICS INC 31.200.81%0.25Bán759.183K2.671B21.431.45308.00Công nghiệp
6164 LEDTECH ELECTRONICS CORP 9.56-0.62%-0.06Sức bán mạnh70.722K962.000M269.690.041170.00Công nghiệp
6197 JESS-LINK PRODUCTS CO 24.30-0.61%-0.15Sức bán mạnh293.076K3.132B12.561.963000.00Công nghệ
6202 HOLTEK SEMICONDUCTOR INC 78.600.90%0.70Bán783.650K17.619B16.864.65631.00Công nghệ
6288 EXCELLENCE OPTOELECTRONIC INC 18.40-1.87%-0.35Sức bán mạnh227.000K3.209B18.171.03732.00Công nghiệp
6449 APAQ TECHNOLOGY CO LTD 39.001.83%0.70Bán512.000K3.217B11.373.59918.00Công nghiệp
6641 GSD TECHNOLOGIES CO LTD 76.00-8.43%-7.00538.131K2.822B12.706.60Công nghiệp
8210 CHENBRO MICOM CO 39.00-0.64%-0.25Bán58.156K4.699B11.503.441439.00Công nghệ
8222 AERO WIN TECHNOLOGY CORP 16.50-1.79%-0.30Sức bán mạnh412.052K1.152B28.590.59252.00Vật liệu cơ bản
8367 CHIEN SHING HARBOUR SERVICE CO LTD 21.305.19%1.05691.153K1.643B12.711.59Công nghiệp
8454 MOMO COM INC 178.50-0.83%-1.50Bán169.830K25.211B18.879.541774.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8499 TOP BRIGHT HOLDING 67.101.67%1.10Bán44.052K3.385B10.396.37Công nghiệp
8940 NEW PALACE INTERNATIONAL CO 13.500.00%0.00Bán5.000K911.129M-0.32726.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9103 MEDTECS INTERNATIONAL CORP 1.310.00%0.00Bán122.999K370.224M34.900.041589.00Chăm sóc sức khỏe
912000 SIM TECHNOLOGY GROUP LIMITED 2.351.29%0.03Bán34.500K2.949B1.891.242540.00Công nghệ
9157 SOLARGIGA ENERGY HOLDINGS LIMITED 0.86-6.52%-0.06Sức bán mạnh35.000K1.336B6.000.153599.00Năng lượng
9928 CHINA TELEVISION 5.200.97%0.05Mua3.018K776.234M-1.76491.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất