Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Tất cả cổ phiếu — Thị trường Chứng khoán Đài Loan

Cổ phiếu phổ thông là chứng khoán đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty - mua những cổ phiếu này, bạn sẽ được hưởng một phần trong lợi nhuận của công ty dưới dạng cổ tức. Nếu bạn chọn đúng cổ phiếu, bạn có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các cổ phiếu phổ biến cùng với số liệu thống kê chi tiết.

            
1101 TAIWAN CEMENT
47.700.32%0.15Mua10.432M497587425.83290.775B13.633.57Khoáng sản phi năng lượng
1102 ASIA CEMENT CORP
43.500.58%0.25Bán5.709M248320098.00149.042B9.264.80Khoáng sản phi năng lượng
1103 CHIA HSIN CEMENT CORPORATION
20.500.24%0.05Bán423.749K8686854.5013.210B7.182.85Khoáng sản phi năng lượng
1104 UNIVERSAL CEMENT CORPORATION
21.40-0.23%-0.05Mua157.592K3372468.8014.020B12.751.69Khoáng sản phi năng lượng
1108 LUCKY CEMENT CO.
11.500.88%0.10Bán113.714K1307711.004.614B19.730.58490.00Khoáng sản phi năng lượng
1109 HSING TA CEMENT CO LTD
20.100.50%0.10Bán384.255K7723525.506.839B7.102.83Khoáng sản phi năng lượng
1110 SOUTH EAST CEMENT CO LTD.
19.950.25%0.05Mua234.251K4673307.6811.341B82.330.24108.00Khoáng sản phi năng lượng
1201 WEI CHUAN FOOD CORP
22.250.45%0.10Mua607.881K13525352.2511.209B18.751.18Hàng tiêu dùng không lâu bền
1203 VE WONG CORPORATION
32.80-0.15%-0.05Bán33.116K1086204.777.809B17.911.831972.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
1210 GREAT WALL ENTERPRISE
52.700.38%0.20Mua787.003K41475058.8942.285B18.342.87Công nghiệp Chế biến
1213 OCEANIC BEVERAGES CO INC
8.29-5.26%-0.46Bán31.219K258805.51495.448M-1.67Hàng tiêu dùng không lâu bền
1215 CHAROEN POKPHAND ENTERPRISES CO LTD
80.100.00%0.00Bán499.664K40023085.4021.466B14.495.53Công nghiệp Chế biến
1216 UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP
68.40-0.15%-0.10Mua6.466M442247258.13389.218B19.483.53Hàng tiêu dùng không lâu bền
1217 AGV PRODUCTS
10.500.96%0.10Mua1.451M15238839.005.143B20.220.51Hàng tiêu dùng không lâu bền
1218 TAISUN ENTERPRISE CO. LTD.
27.000.19%0.05Bán232.729K6283683.0013.106B21.961.23Công nghiệp Chế biến
1219 FWUSOW INDUSTRY CO LTD
20.050.00%0.00Bán495.774K9940268.206.449B16.351.23860.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
1220 TAI ROUN PRODUCTS CO
15.20-0.33%-0.05Bán266.985K4058172.002.700B13.131.16Công nghiệp Chế biến
1225 FORMOSA OILSEED PROCESSING
50.600.60%0.30Mua74.250K3757049.8511.001B23.022.19Công nghiệp Chế biến
1227 STANDARD FOODS CORPORATION
51.10-0.20%-0.10Bán Mạnh903.336K46160467.7946.511B17.592.91Hàng tiêu dùng không lâu bền
1229 LIEN HWA INDUSTRIAL HOLDINGS CORPOR
57.400.17%0.10Sức mua mạnh666.722K38269844.1380.447B17.903.20Công nghiệp Chế biến
1231 LIAN HWA FOODS CORP
68.900.00%0.00Mua122.206K8419993.6413.901B17.523.94Hàng tiêu dùng không lâu bền
1232 TTET UNION CORP
160.000.31%0.50Bán149.699K23951840.0025.516B19.388.24Công nghiệp Chế biến
1233 TEN REN TEA CO
33.950.15%0.05Mua11.035K374638.263.070B74.330.46Hàng tiêu dùng không lâu bền
1234 HEY SONG
35.100.72%0.25Mua50.366K1767846.5014.005B19.781.76Hàng tiêu dùng không lâu bền
1235 SHIN TAI INDUSTRY CO
43.850.80%0.35Mua10.748K471299.784.393B60.220.72Hàng tiêu dùng không lâu bền
1236 HUNYA FOODS CO
25.509.91%2.30Sức mua mạnh4.045M103154181.002.514B-0.10Hàng tiêu dùng không lâu bền
1240 MORN SUN FEED MILL CORP
51.100.00%0.00Bán10.640K543703.981.878B13.193.89Công nghiệp Chế biến
1256 SUNJUICE HOLDINGS CO LIMITED
333.002.62%8.50Bán38.853K12938049.0010.982B12.7825.41Hàng tiêu dùng không lâu bền
1258 KEE SONG BIO-TECHNOLOGY HOLDINGS LI
17.850.28%0.05Mua4.000K71400.00657.233M96.160.33663.00Công nghiệp Chế biến
1259 AN-SHIN FOOD SERVICES CO LTD
70.000.29%0.20Sức mua mạnh9.066K634620.002.261B31.362.23Dịch vụ Khách hàng
1260 FLAVOR
20.100.50%0.10Sức mua mạnh14.055K282505.502.042B10.391.93Công nghiệp Chế biến
1264 TEHMAG FOODS CORPORATION
291.000.34%1.00Bán5.782K1682562.0010.745B19.0115.28Hàng tiêu dùng không lâu bền
1268 HI-LAI FOODS CO LTD
117.501.73%2.00Bán13.281K1560517.504.766B2625.000.05Dịch vụ Khách hàng
1269 KANPAI
152.000.00%0.00Mua1152.002.828B18.178.37Dịch vụ Khách hàng
1271 SUNWAY
62.401.96%1.20Sức mua mạnh11.300K705120.02Công nghệ Sức khỏe
1293 LYTONE
42.000.24%0.10Mua20.261K850962.00Dịch vụ Công nghệ
1301 FORMOSA PLASTIC
104.500.97%1.00Bán8.583M896930397.00658.854B10.1010.24Công nghiệp Chế biến
1303 NAN YA PLASTIC
84.60-0.12%-0.10Bán7.387M624902622.83671.741B8.849.58Công nghiệp Chế biến
1304 USI CORPORATION
32.451.09%0.35Bán6.299M204402199.3534.421B7.044.57Công nghiệp Chế biến
1305 CHINA GENERAL PLASTICS CORP
34.90-0.57%-0.20Bán5.376M187615046.8520.395B7.134.93Công nghiệp Chế biến
1307 SAN FANG CHEMICAL
20.851.21%0.25Bán63.252K1318804.208.195B43.370.48Công nghiệp Chế biến
1308 ASIA POLYMER
38.451.85%0.70Mua13.375M514255882.6222.414B8.304.55Công nghiệp Chế biến
1309 TAITA CHEMICAL
34.250.74%0.25Bán986.061K33772589.2512.874B5.895.79Công nghiệp Chế biến
1310 TAIWAN STYRENE MONOMER
17.350.58%0.10Bán1.076M18668322.409.106B11.611.49Công nghiệp Chế biến
1312 GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL
28.55-0.70%-0.20Mua12.599M359692872.4026.065B3.737.73Công nghiệp Chế biến
1313 UPC TECHNOLOGY CO
21.550.94%0.20Bán4.510M97192176.3927.907B6.553.32Công nghiệp Chế biến
1314 CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT COR
12.650.00%0.00Bán12.066M152640630.4546.613B10.531.20Công nghiệp Chế biến
1315 TAHHSIN INDUSTRIAL CORP
66.400.00%0.00Mua122.794K8153521.858.966B209.790.32Hàng tiêu dùng không lâu bền
1316 SUN YAD CONSTRUCTION CO LTD
20.752.47%0.50Mua11.296M234389344.003.438B-0.21Hàng tiêu dùng không lâu bền
1319 TONG YANG INDUSTRY
33.20-0.60%-0.20Bán814.540K27042728.8119.755B28.571.17Sản xuất Chế tạo
1321 OCEAN PLASTICS
35.350.43%0.15Mua120.150K4247302.267.768B16.432.15Công nghiệp Chế biến
1323 YONYU PLASTICS
34.850.00%0.00Bán54.239K1890229.043.167B11.403.06Công nghiệp Chế biến
1324 GLOBE INDUSTRIES CORPORATION
11.001.38%0.15Mua57.383K631213.00815.072M-0.03364.00Công nghiệp Chế biến
1325 UNIVERSAL INC
45.15-1.95%-0.90Bán912.621K41204839.983.927B4.879.64Hàng tiêu dùng không lâu bền
1326 FORMOSA CHEMICAL & FIBRE CO
80.600.12%0.10Mua3.816M307596593.37470.846B10.567.62Công nghiệp Chế biến
1336 TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY CO LTD
20.600.00%0.00Bán67.113K1382527.801.588B129.320.16Sản xuất Chế tạo
1337 ASIA PLASTIC RECYCLING HOLDING LTD
7.180.84%0.06Bán474.879K3409631.221.915B-4.88819.00Công nghiệp Chế biến
1338 HIROCA HOLDINGS LTD
53.601.32%0.70Mua217.855K11677027.564.435B12.644.91Sản xuất Chế tạo
1339 Y.C.C. PARTS MFG CO LTD
34.00-0.15%-0.05Bán63.249K2150466.002.524B23.571.45Sản xuất Chế tạo
1340 VICTORY NEW MATLS LTD CO
11.100.00%0.00Bán98.343K1091607.301.697B-2.86Công nghiệp Chế biến
1341 FULIN PLASTIC INDUSTRY(CAYMAN) HOLD
68.400.00%0.00Mua32.086K2194682.463.447B10.316.75Công nghiệp Chế biến
1342 CATHAY CONSOLIDATED INC
61.401.99%1.20Sức mua mạnh405.424K24893034.414.084B18.843.21283.00Công nghiệp Chế biến
1343 SUN RISE
26.200.77%0.20Mua8.000K209600.01Công nghệ Điện tử
1402 FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION
28.750.00%0.00Bán5.685M163458010.00153.873B14.651.97Sản xuất Chế tạo
1409 SHINKONG SYNTHETIC FIBER
19.700.00%0.00Mua2.360M46491155.2631.790B8.672.27Công nghiệp Chế biến
1410 NAN-YANG DYEING & FINISHING
37.15-2.11%-0.80Mua922.146K34257725.742.391B30.531.24Công nghệ Điện tử
1413 HUNG CHOU FIBER IND. CO. LTD
10.101.00%0.10Mua98.627K996132.701.321B34.340.29210.00Công nghiệp Chế biến
1414 TUNG HOTEXTILE CO. LTD.
18.200.28%0.05Mua2.456M44694652.463.993B32.930.55207.00Công nghiệp Chế biến
1416 KWONG FONG INDUSTRIES
11.250.90%0.10Sức mua mạnh241.895K2721318.752.067BCông nghiệp Chế biến
1417 CARNIVAL (TW)
14.250.71%0.10Bán190.906K2720410.502.688B21.230.67Công nghiệp Chế biến
1418 TONG-HWA SYNTHETIC FIBER
11.15-0.45%-0.05Mua7.555K84238.25608.175M-4.95Công nghiệp Chế biến
1419 SHINKONG TEXTILE CO. LTD.
43.300.70%0.30Mua16.164K699901.1812.867B26.451.63Công nghiệp Chế biến
1423 REWARD WOOL
19.800.25%0.05Mua26.673K528125.372.733B4.544.3886.00Công nghiệp Chế biến
1432 TRK CORPORATION
12.800.39%0.05Bán144.831K1853836.801.090B-1.76Công nghiệp Chế biến
1434 FORMOSA TAFFETA CO
28.950.00%0.00Bán Mạnh2.659M76964040.8648.708B23.281.247625.00Công nghiệp Chế biến
1435 CHUNG FU TEX-INTERNATIONAL CORPORA
27.350.18%0.05Mua43.410K1187263.503.816B-0.4126.00Công nghiệp Chế biến
1436 HUA YU LIEN DEVELOPMENT CO LTD
53.80-0.19%-0.10Mua28.754K1546965.175.155B15.034.84Tài chính
1437 GTM HOLDINGS CORPORATION
25.65-0.19%-0.05Mua44.377K1138270.055.227B11.422.26Công nghệ Điện tử
1438 SANDI PROPERTIES CO LTD
30.30-1.14%-0.35Bán188.919K5724245.512.060B309.600.10Công nghiệp Chế biến
1439 CHUWA WOOL INDUSTR
24.251.68%0.40Sức mua mạnh83.252K2018861.002.194B-1.81Công nghiệp Chế biến
1440 TAINAN SPINNING
22.90-0.87%-0.20Bán5.266M120594422.8038.272B11.751.97Công nghiệp Chế biến
1441 TAH TONG TEXTILE
9.300.11%0.01Bán Mạnh94.181K875883.30936.432M-0.60Công nghiệp Chế biến
1442 ADVANCETEK ENTERPRICE
23.55-0.63%-0.15Bán482.830K11370646.028.679B15.761.5042.00Khách hàng Lâu năm
1443 LILY TEXTILE
16.50-0.30%-0.05Bán3.334K55011.002.232B40.850.41Công nghiệp Chế biến
1444 LEALEA ENTERPRISE
11.05-0.45%-0.05Bán Mạnh2.419M26733021.9010.506B43.240.26Công nghiệp Chế biến
1445 UNIVERSAL TEXTILE CO
15.700.00%0.00Mua617.646K9697042.202.051B-0.27Hàng tiêu dùng không lâu bền
1446 HONG HO PRECISION TEXTILE CO
33.500.00%0.00Mua52.058K1743943.004.613B-0.0365.00Công nghiệp Chế biến
1447 LI PENG ENTERPRISE
10.050.00%0.00Bán1.913M19228534.358.473B27.660.36Công nghiệp Chế biến
1449 CHIA HER INDUSTRIAL CO
14.900.68%0.10Bán140.881K2099126.901.304B15.421.40Công nghiệp Chế biến
1451 NIEN HSING TEXTILE
20.550.74%0.15Bán95.145K1955229.654.039B23.740.86Công nghiệp Chế biến
1452 HONG YI FIBER IND
23.750.21%0.05Mua232.178K5514227.503.144B8.862.68Công nghiệp Chế biến
1453 TA JIANG DEVELOPMENT CORP
8.840.68%0.06Mua119.634K1057564.56883.399M-0.0018.00Công nghệ Điện tử
1454 TAIWAN TAFFETA FABRIC
11.65-0.43%-0.05Mua116.766K1360323.901.429B121.620.10413.00Công nghiệp Chế biến
1455 ZIG SHENG INDUSTRIAL CO
16.70-1.18%-0.20Bán4.305M71891567.108.986B7.982.12Công nghiệp Chế biến
1456 I-HWA INDUSTRIAL
23.25-2.11%-0.50Mua1.139M26490166.502.226B5.114.65Công nghiệp Chế biến
1457 YI JINN INDUSTRIAL CO
18.300.00%0.00Mua579.829K10610870.124.084B23.530.78Công nghiệp Chế biến
1459 LAN FA TEXTILE
13.401.13%0.15Mua957.235K12826949.004.207B6.052.19Công nghiệp Chế biến
1460 EVEREST TEXTILE
9.570.63%0.06Bán2.323M22233952.296.414B-1.17Công nghiệp Chế biến
1463 CHYANG SHENG DYEING & FINISHING CO
14.750.68%0.10Sức mua mạnh1.036M15285557.752.408B41.800.35Công nghiệp Chế biến
1464 DE LICACY INDUSTRIAL CO
15.350.33%0.05Bán192.307K2951912.455.884B91.020.17Công nghiệp Chế biến
1465 WISHER INDUSTRIAL CO
12.250.00%0.00Bán29.212K357847.001.269B-0.85Công nghiệp Chế biến
1466 ACELON CHEMICAL & FIBER CORPORATION
15.25-0.33%-0.05Bán478.045K7290186.251.701B9.371.63537.00Công nghiệp Chế biến
1467 TEX-RAY INDUSTRIAL CO LTD
14.000.36%0.05Bán392.170K5490380.003.259B642.860.02Công nghiệp Chế biến
1468 CHANG-HO FIBRE CORP
13.10-0.38%-0.05Mua62.099K813496.902.109B218.080.06Công nghiệp Chế biến
1470 EVERTEX FABRINOLOGY LTD
18.651.91%0.35Sức mua mạnh90.000K1678500.001.570B23.600.78Công nghiệp Chế biến
1471 SOLYTECH ENTERPRISE CORPORATION
7.582.71%0.20Mua556.021K4214639.181.110B44.510.17Công nghệ Điện tử
1472 TRIOCEAN INDUSTRIAL CORPORATION CO
33.550.00%0.00Bán1.199K40226.45838.350M-10.36Công nghiệp Chế biến
1473 TAINAN ENTERPRISES
17.800.00%0.00Bán Mạnh42.728K760558.362.602B-2.09Hàng tiêu dùng không lâu bền
1474 HONMYUE ENTERPRISE CO LTD
15.00-0.33%-0.05Bán371.301K5569515.001.955B10.711.41Công nghiệp Chế biến
1475 BIG SUNSHINE CO LTD
49.000.00%0.00Mua32.267K1581083.003.235B38.902.19Công nghiệp Chế biến
1476 ECLAT TEXTILE CO
622.001.14%7.00Mua1.145M712245980.00168.736B31.0219.83Công nghiệp Chế biến
1477 MAKALOT INDUSTRIAL CO
247.500.00%0.00Sức mua mạnh1.679M415647292.5059.860B23.5010.56Hàng tiêu dùng không lâu bền
1503 SHIHLIN ELEC & ENGINEERING
54.202.46%1.30Sức mua mạnh109.876K5955279.3127.559B16.263.27Sản xuất Chế tạo
1504 TECO ELECTRIC & MACHINERY CO
30.651.16%0.35Bán2.196M67296917.7063.911B12.842.36Sản xuất Chế tạo
1506 RIGHT WAY INDUSTRIAL
14.900.00%0.00Mua1.729M25762606.602.431B-0.37Sản xuất Chế tạo
1507 YUNG TAY ENGINEERING
64.500.16%0.10Mua444.321K28658704.5026.320B25.382.545248.00Sản xuất Chế tạo
1512 JUI LI ENTERPRISE
3.700.00%0.00Bán Mạnh66.033K244322.10875.799M-0.51Sản xuất Chế tạo
1513 CHUNG HSIN ELECTRIC & MACHINERY
44.30-1.56%-0.70Bán Mạnh4.655M206226817.2421.019B9.894.83Sản xuất Chế tạo
1514 ALLIS ELECTRIC
24.252.97%0.70Sức mua mạnh1.342M32533412.005.314B15.481.52Sản xuất Chế tạo
1515 REXON INDUSTRIAL
59.500.85%0.50Bán933.333K55533313.5010.707B9.336.35Khách hàng Lâu năm
1516 FALCON POWER CO. LTD.
23.75-0.21%-0.05Mua39.708K943065.00849.283M23.291.023.00Công nghệ Điện tử
1517 LEE CHI ENTERPRISES CO
26.70-0.37%-0.10Bán868.950K23200965.875.984B13.102.05Khách hàng Lâu năm
1519 FORTUNE ELECTRIC CO LTD
34.85-0.14%-0.05Bán330.475K11517053.099.111B33.401.05Sản xuất Chế tạo
1521 TA YIH INDUSTRIAL CO
41.30-0.12%-0.05Bán Mạnh53.520K2210375.953.152B24.911.66Sản xuất Chế tạo
1522 TYC BROTHER INDUSTRIAL
19.100.00%0.00Bán302.297K5773872.705.958B31.550.61Sản xuất Chế tạo
1524 GORDON AUTO BODY PARTS CO
11.25-0.44%-0.05Mua2.045M23008500.001.868B36.310.31Khách hàng Lâu năm
1525 KIANSHEN CORP
59.700.34%0.20Bán6.179K368886.314.367B13.264.49Sản xuất Chế tạo
1526 SUN RACE STURMEY-ARCHER INC
48.600.00%0.00Bán153.115K7441388.692.916B13.323.65Khách hàng Lâu năm
1527 BASSO INDUSTRY
42.550.71%0.30Bán208.722K8881120.895.855B12.433.41736.00Sản xuất Chế tạo
1528 ANDERSON INDUSTRIAL CORP
11.25-0.44%-0.05Mua699.233K7866371.252.162B12.330.92Sản xuất Chế tạo
1529 LUXE CO. LTD.
22.902.46%0.55Mua5.518M126369963.103.039B23.060.97Sản xuất Chế tạo
1530 AWEA MECHANTRONIC CO
33.000.00%0.00Bán17.399K574167.003.188B28.311.17654.00Sản xuất Chế tạo
1531 KAULIN MANUFACTURING
15.601.63%0.25Sức mua mạnh445.061K6942951.602.795B20.420.75Sản xuất Chế tạo
1532 CHINA METAL PRODUCTS CO
32.95-0.15%-0.05Mua371.012K12224845.7712.412B13.142.53Khoáng sản phi năng lượng
1533 MOBILETRON ELECTRONICS
57.000.53%0.30Mua158.936K9059352.005.588B39.231.451035.00Sản xuất Chế tạo
1535 CHINA ECOTEK
39.050.13%0.05Bán38.093K1487531.614.826B12.963.02Dịch vụ Công nghiệp
1536 HOTA INDUSTRIAL MFG CO
91.100.22%0.20Bán489.458K44589622.8225.408B55.411.651279.00Sản xuất Chế tạo
1537 KUNG LONG BATTERIE
138.00-0.72%-1.00Bán Mạnh96.178K13272564.0011.375B15.998.72Sản xuất Chế tạo
1538 JENN FENG INDUSTRIAL TOOLS CO LTD
11.050.91%0.10Mua1.001K11061.05289.196M-4.22Khách hàng Lâu năm
1539 CHIU TING MACHINERY CO
24.00-0.62%-0.15Mua2.592M62214624.001.579B32.940.73Sản xuất Chế tạo
1540 ROUNDTOP MACHINERY INDUSTRY
14.850.00%0.00Mua45.367K673699.951.269B82.270.18Sản xuất Chế tạo
1541 CHANG TYPE INDUSTRIAL CO
43.50-0.34%-0.15Mua16.000K696000.003.440B10.354.22500.00Sản xuất Chế tạo
1558 ZENG HSING INDUSTRIAL CO
145.00-0.34%-0.50Bán35.979K5216955.008.808B11.5512.624070.00Khách hàng Lâu năm
1560 KINIK CO
89.501.94%1.70Mua3.866M346013981.0012.427B22.064.02Công nghiệp Chế biến
1563 S A I
60.500.50%0.30Mua302.091K18276505.5011.724B22.312.70Sản xuất Chế tạo
1565 ST SHINE OPTICAL
314.002.95%9.00Mua464.092K145724888.0015.377B16.2518.88Công nghệ Sức khỏe
1568 TSANG YOW INDUSTRIAL CO
20.800.48%0.10Bán155.465K3233671.842.119B244.100.08Sản xuất Chế tạo
1569 BIN CHUAN ENTERPRISE CO
25.651.79%0.45Mua744.758K19103042.703.041B10.632.38Công nghệ Điện tử
1570 DE POAN PNEUMATIC CORP
26.202.54%0.65Mua3.806M99723125.011.316B11.022.32Khách hàng Lâu năm
1580 SINMAG EQUIPMENT CORPORATION
105.000.48%0.50Mua71.662K7524510.005.249B11.678.98Sản xuất Chế tạo
Tải thêm