Chứng khoán Đài Loan

Cổ phiếu phổ thông là công cụ tài chính có thể thay thế được - nghĩa là có thể bán được - đại diện cho quyền sở hữu một phần nhỏ của công ty. Nếu bạn sở hữu một đơn vị cổ phiếu, gọi là cổ phần, thì bạn là chủ sở hữu một phần của tập đoàn mà nó đại diện. Điều này cho phép bạn hưởng một phần lợi nhuận của công ty đó khi chúng được phân phối lại cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Và - nếu tổ chức tăng giá trị - giá trị cổ phiếu của bạn cũng sẽ tăng tương ứng (điều này cũng đúng nếu công ty giảm giá trị). Vì vậy, không cần phải lo lắng gì thêm, đây là Chứng khoán Đài Loan bạn có thể đầu tư vào.

Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1101TAIWAN CEMENT
34.60 TWD+0.29%12.386M0.36267.103B TWD29.991.15 TWD−2.63%1.45%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
1102ASIA CEMENT CORP
41.80 TWD+0.48%4.088M0.83147.537B TWD13.693.05 TWD−33.16%5.53%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
1103CHIA HSIN CEMENT CORPORATION
19.20 TWD+0.52%196.6K0.6512.634B TWD74.390.26 TWD1.54%Khoáng sản phi năng lượng
1104UNIVERSAL CEMENT CORPORATION
29.05 TWD+0.69%1.079M1.4719.422B TWD8.703.34 TWD+25.21%5.05%Khoáng sản phi năng lượng
1108LUCKY CEMENT CO.
15.10 TWD−1.31%1.168M3.726.192B TWD8.241.83 TWD+86.87%5.23%Khoáng sản phi năng lượng
1109HSING TA CEMENT CO LTD
18.15 TWD0.00%70.323K0.476.192B TWD10.701.70 TWD−2.00%4.41%Khoáng sản phi năng lượng
1110SOUTH EAST CEMENT CO LTD.
19.00 TWD+0.26%181.392K2.2010.799B TWD40.840.47 TWD+340.95%0.53%Khoáng sản phi năng lượng
1201WEI CHUAN FOOD CORP
19.35 TWD−1.53%362.911K1.259.944B TWD70.080.28 TWD−68.77%1.21%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1203VE WONG CORPORATION
51.3 TWD+1.58%35.595K1.0512.004B TWD29.791.72 TWD−34.44%2.18%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1210GREAT WALL ENTERPRISE
57.2 TWD+0.70%1.324M0.7248.169B TWD13.034.39 TWD+88.01%2.64%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
1213OCEANIC BEVERAGES CO INC
6.55 TWD−0.15%2K0.10371.444M TWD−1.97 TWD−42.49%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1215CHAROEN POKPHAND ENTERPRISES CO LTD
94.8 TWD−0.21%281.166K0.6928.005B TWD13.756.89 TWD+36.99%3.68%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1216UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP
74.1 TWD0.00%5.818M0.30421.037B TWD21.863.39 TWD+7.48%4.25%Bán Lẻ
Theo dõi
1217AGV PRODUCTS
11.75 TWD+0.43%735.43K0.715.786B TWD35.820.33 TWD−26.33%3.42%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1218TAISUN ENTERPRISE CO. LTD.
21.50 TWD−1.15%996.388K1.2610.577B TWD2.0510.51 TWD+785.41%2.62%Công nghiệp Chế biến
1219FWUSOW INDUSTRY CO LTD
19.55 TWD+0.26%157.549K0.676.46B TWD25.930.75 TWD−33.01%2.49%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1220TAI ROUN PRODUCTS CO
14.10 TWD0.00%84.382K0.762.497B TWD31.780.44 TWD+24.04%1.42%Công nghiệp Chế biến
1225FORMOSA OILSEED PROCESSING
54.4 TWD+1.12%31.857K1.0812.355B TWD47.621.14 TWD−43.37%2.66%Công nghiệp Chế biến
1227STANDARD FOODS CORPORATION
39.45 TWD+0.13%398.965K0.8835.792B TWD30.331.30 TWD−19.07%3.27%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1229LIEN HWA INDUSTRIAL HOLDINGS CORPOR
67.8 TWD−1.02%1.004M0.91108.097B TWD27.352.48 TWD+5.04%1.77%Công nghiệp Chế biến
1231LIAN HWA FOODS CORP
89.0 TWD+0.23%87.408K0.7121.903B TWD29.233.04 TWD−12.67%1.64%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1232TTET UNION CORP
143.0 TWD−0.35%39.571K1.0622.956B TWD20.417.01 TWD−15.46%4.18%Công nghiệp Chế biến
1233TEN REN TEA CO
35.00 TWD+0.29%11.001K1.563.16B TWD30.381.15 TWD+109.34%2.44%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1234HEY SONG
39.60 TWD+0.51%99.461K0.7215.834B TWD16.492.40 TWD+1.23%4.57%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1235SHIN TAI INDUSTRY CO
89.5 TWD+5.05%9.322K1.7112.461B TWD55.941.60 TWD+32.55%1.05%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1236HUNYA FOODS CO
23.90 TWD+0.21%6.899K0.282.067B TWD59.510.40 TWD−91.27%10.48%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1240MORN SUN FEED MILL CORP
47.40 TWD+1.07%23.13K1.051.846B TWD16.952.80 TWD+212.72%2.09%Công nghiệp Chế biến
1256SUNJUICE HOLDINGS CO LIMITED
253.0 TWD+1.40%5.052K0.898.444B TWD2.61%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1259AN-SHIN FOOD SERVICES CO LTD
76.2 TWD+0.53%27.361K2.142.455B TWD13.955.46 TWD+7.15%3.43%Dịch vụ Khách hàng
1260FLAVOR FULL FOODS INC
27.75 TWD+0.54%14.1K0.952.818B TWD17.541.58 TWD−17.77%5.43%Công nghiệp Chế biến
1264TEHMAG FOODS CORPORATION
291.0 TWD0.00%2.08K0.2210.782B TWD16.1018.07 TWD+2.40%4.12%Dịch vụ Phân phối
1268HI-LAI FOODS CO LTD
151.0 TWD−0.33%70.666K0.936.32B TWD17.028.87 TWD+101.53%1.98%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
1269KANPAI CO LTD
135.0 TWD0.00%1.019K0.742.858B TWD63.802.12 TWD−72.17%1.49%Dịch vụ Khách hàng
1271SUNWAY BIOTECH CO LTD
91.3 TWD+2.35%416.814K2.323.029B TWD33.182.75 TWD−26.31%3.59%Công nghệ Sức khỏe
1293LYTONE ENTERPRISE INC
29.70 TWD−0.17%6K1.25533.977M TWD17.421.70 TWD−67.86%2.24%Dịch vụ Công nghệ
1294HANTECH BIO-TECHNO
99.0 TWD+0.20%33.498K1.81Công nghệ Sức khỏe
1301FORMOSA PLASTIC
80.0 TWD+0.13%4.358M0.90508.623B TWD178.970.45 TWD−95.29%5.26%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1303NAN YA PLASTIC
67.6 TWD−0.73%3.874M0.53540.089B TWD97.350.69 TWD−89.04%4.41%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1304USI CORPORATION
19.55 TWD+0.26%653.768K0.6320.91B TWD32.140.61 TWD−75.36%3.59%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1305CHINA GENERAL PLASTICS CORP
23.05 TWD+1.54%1.051M0.8513.19B TWD40.830.56 TWD+17.04%1.32%Công nghiệp Chế biến
Mua
1307SAN FANG CHEMICAL
27.10 TWD+1.50%243.44K0.6310.622B TWD15.921.70 TWD+43.45%3.00%Công nghiệp Chế biến
1308ASIA POLYMER
23.95 TWD−0.21%543.274K0.7514.25B TWD24.970.96 TWD−72.66%5.00%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1309TAITA CHEMICAL
16.90 TWD−0.59%296.395K0.746.759B TWD−0.51 TWD−122.46%2.94%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1310TAIWAN STYRENE MONOMER
16.15 TWD+0.62%440.311K0.528.472B TWD−0.84 TWD+4.38%1.25%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1312GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL
15.70 TWD0.00%3.138M1.1016.692B TWD−1.43 TWD−315.88%3.12%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1313UPC TECHNOLOGY CO
15.70 TWD−1.57%2.527M1.7421.111B TWD−0.39 TWD+70.30%1.25%Công nghiệp Chế biến
1314CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT COR
9.68 TWD+0.10%3.402M0.5236.6B TWD−0.79 TWD−378.36%4.14%Công nghiệp Chế biến
1315TAHHSIN INDUSTRIAL CORP
71.7 TWD+0.28%8.78K0.676.903B TWD16.764.28 TWD−41.81%8.39%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1316SUN YAD CONSTRUCTION CO LTD
12.55 TWD−1.95%3.755M1.063.15B TWD−0.58 TWD−203.71%4.29%Công nghiệp Chế biến
1319TONG YANG INDUSTRY
84.3 TWD−0.35%10.733M0.9850.039B TWD19.434.34 TWD+28.82%2.96%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
1321OCEAN PLASTICS
38.35 TWD−0.13%868.809K1.298.474B TWD104.330.37 TWD+37.16%1.82%Công nghiệp Chế biến
1323YONYU PLASTICS
31.15 TWD−0.16%45.222K1.012.836B TWD22.871.36 TWD−37.17%3.53%Công nghiệp Chế biến
1324GLOBE INDUSTRIES CORPORATION
20.60 TWD+4.57%7.818M3.931.48B TWD35.940.57 TWD+1532.76%1.02%Công nghiệp Chế biến
1325UNIVERSAL INC
37.95 TWD+1.47%1.929M0.283.19B TWD96.420.39 TWD−8.87%1.34%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1326FORMOSA CHEMICAL & FIBRE CO
63.3 TWD0.00%3.361M0.85370.243B TWD400.130.16 TWD−94.98%1.50%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1336TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY CO LTD
21.75 TWD0.00%74K0.721.714B TWD17.741.23 TWD−47.72%1.89%Sản xuất Chế tạo
1337ASIA PLASTIC RECYCLING HOLDING LTD
7.21 TWD0.00%202.83K0.861.939B TWD−1.56 TWD+9.72%0.00%Sản xuất Chế tạo
1338HIROCA HOLDINGS LTD
42.40 TWD−1.17%151.265K0.203.597B TWD−1.96 TWD−166.12%4.66%Sản xuất Chế tạo
1339Y.C.C. PARTS MFG CO LTD
72.1 TWD−0.28%1.529M1.205.358B TWD16.634.34 TWD−33.10%4.15%Sản xuất Chế tạo
1340VICTORY NEW MATLS LTD CO
11.60 TWD+0.87%138.143K1.361.759B TWD−2.61 TWD+21.95%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1341FULIN PLASTIC INDUSTRY(CAYMAN) HOLD
63.2 TWD+0.32%9.121K0.993.255B TWD13.124.82 TWD−12.88%9.71%Công nghiệp Chế biến
1342CATHAY CONSOLIDATED INC
115.5 TWD−1.28%377.36K0.628.346B TWD15.127.64 TWD+19.85%4.59%Công nghiệp Chế biến
Mua
1343SUN RISE E&T CORPORATION
35.40 TWD+0.57%10K0.161.143B TWD32.781.08 TWD+282.03%0.51%Công nghệ Điện tử
1402FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION
30.95 TWD−0.48%5.038M0.34166.45B TWD26.991.15 TWD−37.90%4.34%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1409SHINKONG SYNTHETIC FIBER
15.40 TWD−0.32%1.641M1.1424.932B TWD36.070.43 TWD−81.27%6.47%Công nghiệp Chế biến
1410NAN-YANG DYEING & FINISHING
37.50 TWD−0.27%12.38K0.252.369B TWD62.930.60 TWD−37.07%2.13%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
1413HUNG CHOU FIBER IND. CO. LTD
8.25 TWD+0.36%95.82K1.421.086B TWD−0.88 TWD−176.92%0.00%Công nghiệp Chế biến
1414TUNG HOTEXTILE CO. LTD.
17.60 TWD0.00%62.351K0.813.872B TWD255.070.07 TWD−89.55%1.82%Công nghiệp Chế biến
1416KWONG FONG INDUSTRIES
11.40 TWD+0.88%272.55K0.832.094B TWD19.220.59 TWD+16.00%4.42%Dịch vụ Công nghệ
1417CARNIVAL (TW)
12.00 TWD−0.83%245.422K1.502.298B TWD39.310.31 TWD3.06%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1418TONGHWA CORPORATION
21.30 TWD+1.91%31.184K0.291.135B TWD40.020.53 TWD0.00%Công nghiệp Chế biến
1419SHINKONG TEXTILE CO. LTD.
45.85 TWD+1.66%108.804K2.2913.496B TWD21.222.16 TWD−67.99%3.33%Công nghiệp Chế biến
1423REWARD WOOL
31.15 TWD−0.16%31.273K0.373.109B TWD30.081.04 TWD+36.51%0.89%Công nghiệp Chế biến
1432TRK CORPORATION
17.60 TWD+0.57%641.921K1.061.544B TWD24.600.72 TWD0.00%Tài chính
1434FORMOSA TAFFETA CO
25.55 TWD+0.39%787.207K0.6642.819B TWD52.140.49 TWD−76.68%5.89%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1435CHUNG FU TEX-INTERNATIONAL CORPORA
39.15 TWD+0.90%10.003K1.125.423B TWD−2.31 TWD−373.46%0.00%Công nghiệp Chế biến
1436HUA YU LIEN DEVELOPMENT CO LTD
77.7 TWD+0.39%45.885K0.747.583B TWD193.810.40 TWD−89.19%6.64%Khách hàng Lâu năm
1437GTM HOLDINGS CORPORATION
29.90 TWD−0.33%129.903K0.536.101B TWD10.662.80 TWD+38.24%2.67%Tài chính
1438SANDI PROPERTIES CO LTD
30.55 TWD+0.16%36.331K0.632.782B TWD−0.47 TWD−108.22%3.28%Tài chính
1439ASCENT DEVELOPMENT CO LTD
23.10 TWD+0.87%42K4.822.107B TWD18.851.23 TWD−31.52%1.31%Công nghiệp Chế biến
1440TAINAN SPINNING
16.10 TWD−1.53%2.286M0.8127.089B TWD−0.56 TWD−151.55%2.14%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1441TAH TONG TEXTILE
13.45 TWD−0.37%11.336K0.40854.486M TWD−5.62 TWD−83.10%0.00%Công nghiệp Chế biến
1442ADVANCETEK ENTERPRICE
38.05 TWD+0.40%403.852K0.3613.879B TWD18.702.04 TWD+380.25%4.22%Khách hàng Lâu năm
1443LILY TEXTILE CO LTD
28.75 TWD+0.70%13.5K0.533.851B TWD21.171.36 TWD−52.54%0.00%Vận chuyển
1444LEALEA ENTERPRISE
10.55 TWD0.00%1.881M1.4710.39B TWD−0.29 TWD−122.95%2.73%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
1445UNIVERSAL TEXTILE CO
21.30 TWD0.00%122.514K0.282.783B TWD49.820.43 TWD0.47%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1446HONG HO PRECISION TEXTILE CO
38.20 TWD0.00%87.5K1.275.261B TWD−0.36 TWD−194.67%0.52%Công nghiệp Chế biến
1447LI PENG ENTERPRISE
8.02 TWD0.00%1.207M0.866.726B TWD−0.53 TWD−288.80%0.00%Công nghiệp Chế biến
1449CHIA HER INDUSTRIAL CO
22.90 TWD+0.44%1.82M0.281.898B TWD46.010.50 TWD−69.72%0.00%Công nghiệp Chế biến
1451NIEN HSING TEXTILE
19.05 TWD+0.26%57.179K0.253.921B TWD−1.44 TWD−152.72%10.53%Công nghiệp Chế biến
1452HONG YI FIBER IND
17.10 TWD+0.59%214.012K1.722.255B TWD122.840.14 TWD−90.61%4.71%Công nghiệp Chế biến
1453TA JIANG DEVELOPMENT CORP
15.05 TWD−0.99%79.523K0.101.622B TWD473.270.03 TWD−96.33%0.00%Tài chính
1454TAIWAN TAFFETA FABRIC
16.95 TWD+0.89%12.588K0.252.052B TWD215.100.08 TWD−77.57%1.49%Công nghiệp Chế biến
1455ZIG SHENG INDUSTRIAL CO
11.45 TWD0.00%887.022K0.716.088B TWD−0.71 TWD−278.22%0.87%Công nghiệp Chế biến
1456I-HWA INDUSTRIAL
16.35 TWD−2.10%56K0.511.565B TWD19.390.84 TWD+318.93%8.98%Tài chính
1457YI JINN INDUSTRIAL CO
19.00 TWD0.00%304.861K0.304.24B TWD87.560.22 TWD−95.11%5.26%Công nghiệp Chế biến
1459LAN FA TEXTILE
9.99 TWD−0.10%152.765K1.823.175B TWD31.020.32 TWD2.00%Công nghiệp Chế biến
1460EVEREST TEXTILE
7.57 TWD−0.39%391.055K0.845.126B TWD−0.26 TWD+39.73%0.00%Công nghiệp Chế biến
1463CHYANG SHENG DYEING & FINISHING CO
17.35 TWD+1.46%159.306K0.592.811B TWD21.830.79 TWD+109.88%2.34%Công nghiệp Chế biến
1464DE LICACY INDUSTRIAL CO
13.20 TWD−0.38%225.205K1.395.401B TWD210.860.06 TWD−93.92%2.85%Công nghiệp Chế biến