Chứng khoán Đài Loan

Cổ phiếu phổ thông là công cụ tài chính có thể thay thế được - nghĩa là có thể bán được - đại diện cho quyền sở hữu một phần nhỏ của công ty. Nếu bạn sở hữu một đơn vị cổ phiếu, gọi là cổ phần, thì bạn là chủ sở hữu một phần của tập đoàn mà nó đại diện. Điều này cho phép bạn hưởng một phần lợi nhuận của công ty đó khi chúng được phân phối lại cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Và - nếu tổ chức tăng giá trị - giá trị cổ phiếu của bạn cũng sẽ tăng tương ứng (điều này cũng đúng nếu công ty giảm giá trị). Vì vậy, không cần phải lo lắng gì thêm, đây là Chứng khoán Đài Loan bạn có thể đầu tư vào.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
1101TAIWAN CEMENT
33.55TWD1.05%0.35TWD
Mua
28.32M950.151M237.284BTWD28.021.19TWDKhoáng sản phi năng lượng
1102ASIA CEMENT CORP
40.95TWD−0.36%−0.15TWD
Mua
4.34M177.729M145.738BTWD9.004.57TWDKhoáng sản phi năng lượng
1103CHIA HSIN CEMENT CORPORATION
17.35TWD−0.57%−0.10TWD
Mua
106.827K1.853M11.272BTWD−0.24TWDKhoáng sản phi năng lượng
1104UNIVERSAL CEMENT CORPORATION
21.55TWD0.00%0.00TWD
Mua
341.461K7.358M14.085BTWD7.852.75TWDKhoáng sản phi năng lượng
1108LUCKY CEMENT CO.
10.70TWD1.42%0.15TWD
Mua
321.394K3.439M4.27BTWD10.760.98TWD452Khoáng sản phi năng lượng
1109HSING TA CEMENT CO LTD
15.85TWD1.93%0.30TWD
Mua
280.104K4.44M5.305BTWD8.981.74TWDKhoáng sản phi năng lượng
1110SOUTH EAST CEMENT CO LTD.
17.80TWD−0.28%−0.05TWD
Bán
109.008K1.94M10.172BTWD169.190.11TWDKhoáng sản phi năng lượng
1201WEI CHUAN FOOD CORP
19.15TWD−0.52%−0.10TWD
Theo dõi
196.288K3.759M9.742BTWD21.770.88TWDHàng tiêu dùng không lâu bền
1210GREAT WALL ENTERPRISE
44.05TWD1.15%0.50TWD
Mua
1.332M58.658M36.932BTWD18.652.34TWDCông nghiệp Chế biến
1213OCEANIC BEVERAGES CO INC
7.04TWD−0.14%−0.01TWD
Bán Mạnh
11K77.44K399.19MTWD−1.38TWDHàng tiêu dùng không lâu bền
1215CHAROEN POKPHAND ENTERPRISES CO LTD
78.3TWD−0.13%−0.1TWD
Mua
293.876K23.01M23.112BTWD15.585.04TWDCông nghiệp Chế biến
1216UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP
65.7TWD0.61%0.4TWD
Mua
17.979M1.181B371.036BTWD20.713.17TWD5.419KBán Lẻ
1217AGV PRODUCTS
10.20TWD−0.97%−0.10TWD
Mua
1.08M11.019M5.093BTWD23.140.45TWDHàng tiêu dùng không lâu bền
1218TAISUN ENTERPRISE CO. LTD.
42.60TWD4.41%1.80TWD
Sức mua mạnh
4.272M181.995M19.842BTWD34.381.19TWDCông nghiệp Chế biến
1219FWUSOW INDUSTRY CO LTD
19.00TWD0.00%0.00TWD
Bán
515.394K9.792M6.111BTWD16.391.16TWD867Hàng tiêu dùng không lâu bền
1220TAI ROUN PRODUCTS CO
14.75TWD0.34%0.05TWD
Mua
96.772K1.427M2.603BTWD41.440.36TWDCông nghiệp Chế biến
1225FORMOSA OILSEED PROCESSING
57.0TWD−0.87%−0.5TWD
Mua
20.203K1.152M12.575BTWD27.152.12TWDCông nghiệp Chế biến
1227STANDARD FOODS CORPORATION
40.55TWD0.25%0.10TWD
Mua
332.444K13.481M36.746BTWD25.161.61TWDHàng tiêu dùng không lâu bền
1229LIEN HWA INDUSTRIAL HOLDINGS CORPOR
50.0TWD−0.40%−0.2TWD
Theo dõi
827.068K41.353M74.017BTWD19.882.53TWDCông nghiệp Chế biến
1231LIAN HWA FOODS CORP
71.3TWD−1.38%−1.0TWD
Mua
241.295K17.204M16.212BTWD18.853.84TWDHàng tiêu dùng không lâu bền
1232TTET UNION CORP
145.5TWD−1.36%−2.0TWD
Bán
53.598K7.799M23.596BTWD17.798.30TWDCông nghiệp Chế biến
1233TEN REN TEA CO
32.45TWD0.00%0.00TWD
Bán
1K32.45K2.938BTWD58.960.55TWDHàng tiêu dùng không lâu bền
1234HEY SONG
32.90TWD−0.30%−0.10TWD
Bán
255.642K8.411M13.262BTWD2.38TWDHàng tiêu dùng không lâu bền
1235SHIN TAI INDUSTRY CO
70.0TWD−0.71%−0.5TWD
Mua
23.219K1.625M9.181BTWD52.141.35TWDHàng tiêu dùng không lâu bền
1236HUNYA FOODS CO
20.90TWD−1.65%−0.35TWD
Theo dõi
80.423K1.681M2.302BTWD5.783.68TWDHàng tiêu dùng không lâu bền
1240MORN SUN FEED MILL CORP42.85TWD0.82%0.35TWD
Theo dõi
37.721K1.616M1.64BTWD46.590.92TWD112Công nghiệp Chế biến
1256SUNJUICE HOLDINGS CO LIMITED
227.0TWD−1.09%−2.5TWD
Theo dõi
5.451K1.237M7.767BTWD20.0611.45TWDHàng tiêu dùng không lâu bền
1258KEE SONG BIO-TECHNOLOGY HOLDINGS LI18.55TWD−1.85%−0.35TWD
Bán Mạnh
145.525K2.699M695.894MTWD11.461.65TWDCông nghiệp Chế biến
1259AN-SHIN FOOD SERVICES CO LTD73.1TWD0.41%0.3TWD
Sức mua mạnh
1.151K84.138K2.358BTWD14.285.10TWDDịch vụ Khách hàng
1260FLAVOR24.85TWD0.20%0.05TWD
Mua
8.027K199.471K2.532BTWD8.253.02TWDCông nghiệp Chế biến
1264TEHMAG FOODS CORPORATION247.0TWD−0.20%−0.5TWD
Bán
11.336K2.8M9.17BTWD14.0317.67TWDDịch vụ Phân phối
1268HI-LAI FOODS CO LTD113.0TWD−0.44%−0.5TWD
Mua
21.756K2.458M4.791BTWD25.784.40TWDDịch vụ Khách hàng
1271SUNWAY48.30TWD1.68%0.80TWD
Bán
2.052K99.112K1.593BTWD8.725.55TWD62Công nghệ Sức khỏe
1293LYTONE27.3TWD0.00%0.0TWD
Theo dõi
1042.839K444.433MTWD26.651.03TWDDịch vụ Công nghệ
1294HTB50.1TWD0.70%0.3TWD
Theo dõi
5.833K292.233KCông nghệ Sức khỏe
1301FORMOSA PLASTIC
89.9TWD0.22%0.2TWD
Mua
6.645M597.361M571.007BTWD9.469.49TWDCông nghiệp Chế biến
1303NAN YA PLASTIC
77.1TWD0.00%0.0TWD
Mua
11.101M855.901M611.466BTWD12.176.33TWDCông nghiệp Chế biến
1304USI CORPORATION
20.50TWD−0.24%−0.05TWD
Bán
1.893M38.815M22.036BTWD8.322.48TWDCông nghiệp Chế biến
1305CHINA GENERAL PLASTICS CORP
21.05TWD0.48%0.10TWD
Mua
1.452M30.572M12.173BTWD43.440.49TWDCông nghiệp Chế biến
1307SAN FANG CHEMICAL
20.95TWD−0.71%−0.15TWD
Mua
49.012K1.027M8.394BTWD17.781.19TWDCông nghiệp Chế biến
1308ASIA POLYMER
26.35TWD−1.31%−0.35TWD
Bán
1.515M39.92M15.853BTWD3.52TWDCông nghiệp Chế biến
1309TAITA CHEMICAL
19.95TWD1.01%0.20TWD
Bán
1.086M21.668M7.852BTWD8.702.28TWDCông nghiệp Chế biến
1310TAIWAN STYRENE MONOMER
13.40TWD−0.37%−0.05TWD
Mua
344.915K4.622M7.1BTWD−0.88TWDCông nghiệp Chế biến
1312GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL
18.30TWD2.52%0.45TWD
Mua
6.504M119.022M16.183BTWD26.450.68TWDCông nghiệp Chế biến
1313UPC TECHNOLOGY CO
13.10TWD1.16%0.15TWD
Mua
1.917M25.11M17.026BTWD−1.29TWDCông nghiệp Chế biến
1314CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT COR
9.91TWD0.20%0.02TWD
Mua
6.963M68.999M37.432BTWD34.750.29TWDCông nghiệp Chế biến
1315TAHHSIN INDUSTRIAL CORP
70.1TWD0.57%0.4TWD
Mua
13.938K977.054K6.729BTWD9.487.38TWDHàng tiêu dùng không lâu bền
1316SUN YAD CONSTRUCTION CO LTD
12.40TWD0.40%0.05TWD
Bán
729.636K9.047M2.511BTWD21.410.65TWDCông nghiệp Chế biến
1319TONG YANG INDUSTRY
45.05TWD−1.10%−0.50TWD
Bán
2.553M115.03M26.942BTWD13.533.37TWD4.544KSản xuất Chế tạo
1321OCEAN PLASTICS
33.50TWD1.06%0.35TWD
Mua
187.011K6.265M7.316BTWD63.000.53TWDCông nghiệp Chế biến
1323YONYU PLASTICS
32.70TWD0.15%0.05TWD
Bán
81.04K2.65M2.967BTWD15.062.17TWDCông nghiệp Chế biến
1324GLOBE INDUSTRIES CORPORATION
10.50TWD0.48%0.05TWD
Mua
1.352K14.196K785.024MTWD297.720.04TWD348Công nghiệp Chế biến
1325UNIVERSAL INC
22.50TWD−0.22%−0.05TWD
Bán
127.449K2.868M1.923BTWD52.210.43TWDHàng tiêu dùng không lâu bền
1326FORMOSA CHEMICAL & FIBRE CO
74.0TWD0.27%0.2TWD
Mua
5.013M370.931M431.657BTWD3.15TWDCông nghiệp Chế biến
1336TAIHAN PRECISION TECHNOLOGY CO LTD26.60TWD−0.75%−0.20TWD
Mua
438.03K11.652M2.066BTWD11.432.35TWD32Sản xuất Chế tạo
1337ASIA PLASTIC RECYCLING HOLDING LTD
6.95TWD−0.71%−0.05TWD
Bán
402.426K2.797M1.883BTWD−1.73TWDSản xuất Chế tạo
1338HIROCA HOLDINGS LTD
45.10TWD−0.77%−0.35TWD
Bán
125.384K5.655M3.811BTWD15.323.32TWDSản xuất Chế tạo
1339Y.C.C. PARTS MFG CO LTD
41.35TWD−0.36%−0.15TWD
Mua
60.712K2.51M3.076BTWD6.406.50TWDSản xuất Chế tạo
1340VICTORY NEW MATLS LTD CO
10.00TWD−0.70%−0.05TWD
Theo dõi
82.166K820.017K1.537BTWD−3.34TWDHàng tiêu dùng không lâu bền
1341FULIN PLASTIC INDUSTRY(CAYMAN) HOLD
69.5TWD0.87%0.6TWD
Mua
21.33K1.482M3.489BTWD12.466.03TWDCông nghiệp Chế biến
1342CATHAY CONSOLIDATED INC
87.1TWD−0.68%−0.6TWD
Mua
766.396K66.753M6.047BTWD13.766.50TWD337Công nghiệp Chế biến
1343SUN RISE20.0TWD2.82%0.5TWD
Mua
8.711K174.656K597.15MTWD339.720.06TWDCông nghệ Điện tử
1402FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION
31.55TWD−0.79%−0.25TWD
Bán
9.121M287.783M170.197BTWD17.221.85TWDCông nghiệp Chế biến
1409SHINKONG SYNTHETIC FIBER
17.55TWD0.29%0.05TWD
Mua
5.688M99.821M28.24BTWD7.682.28TWDCông nghiệp Chế biến
1410NAN-YANG DYEING & FINISHING
41.95TWD−2.21%−0.95TWD
Theo dõi
435.601K18.273M2.703BTWD45.310.95TWD170Công nghệ Điện tử
1413HUNG CHOU FIBER IND. CO. LTD
9.76TWD0.21%0.02TWD
Theo dõi
26K253.76K1.287BTWD8.561.14TWDCông nghiệp Chế biến
1414TUNG HOTEXTILE CO. LTD.
17.60TWD0.00%0.00TWD
Mua
169.685K2.986M3.872BTWD26.660.66TWDCông nghiệp Chế biến
1416KWONG FONG INDUSTRIES
10.30TWD−0.48%−0.05TWD
Bán
122.633K1.263M1.918BTWD20.240.51TWDDịch vụ Công nghệ
1417CARNIVAL (TW)
13.20TWD10.00%1.20TWD
Sức mua mạnh
4.838M63.856M2.279BTWD−0.00TWDHàng tiêu dùng không lâu bền
1418TONGHWA CORPORATION
14.00TWD−0.36%−0.05TWD
Bán
16.218K227.052K762.933MTWD−0.42TWDCông nghiệp Chế biến
1419SHINKONG TEXTILE CO. LTD.
38.85TWD−0.13%−0.05TWD
Mua
64.056K2.489M11.64BTWD5.766.76TWDCông nghiệp Chế biến
1423REWARD WOOL
20.00TWD−0.74%−0.15TWD
Theo dõi
30.105K602.1K2.789BTWD36.890.55TWDCông nghiệp Chế biến
1432TRK CORPORATION
12.20TWD−1.61%−0.20TWD
Mua
344.083K4.198M1.094BTWD−0.53TWDTài chính
1434FORMOSA TAFFETA CO
26.35TWD−0.19%−0.05TWD
Mua
747.774K19.704M44.417BTWD12.572.10TWD7.376KCông nghiệp Chế biến
1436HUA YU LIEN DEVELOPMENT CO LTD
56.6TWD−0.18%−0.1TWD
Mua
41.048K2.323M5.46BTWD15.285.27TWDKhách hàng Lâu năm
1437GTM HOLDINGS CORPORATION
25.05TWD−0.20%−0.05TWD
Mua
102.283K2.562M5.105BTWD2.04TWDTài chính
1438SANDI PROPERTIES CO LTD
29.10TWD−0.34%−0.10TWD
Bán
2K58.2K2.079BTWD5.135.71TWD16Tài chính
1439ASCENT DEVELOPMENT CO LTD
21.75TWD1.16%0.25TWD
Mua
61K1.327M1.978BTWD12.011.79TWDCông nghiệp Chế biến
1440TAINAN SPINNING
17.20TWD0.58%0.10TWD
Mua
1.267M21.799M28.332BTWD15.611.10TWDCông nghiệp Chế biến
1441TAH TONG TEXTILE
8.00TWD0.13%0.01TWD
Mua
27.131K217.048K910.061MTWD−1.70TWDCông nghiệp Chế biến
1442ADVANCETEK ENTERPRICE
34.60TWD2.37%0.80TWD
Mua
1.028M35.552M12.378BTWD79.750.42TWD42Tài chính
1443LILY TEXTILE CO LTD
21.50TWD−0.69%−0.15TWD
Mua
63.02K1.355M2.92BTWD7.572.86TWDVận chuyển
1444LEALEA ENTERPRISE
10.40TWD−1.42%−0.15TWD
Bán
1.631M16.961M9.986BTWD8.121.30TWDCông nghiệp Chế biến
1445UNIVERSAL TEXTILE CO
16.10TWD−0.31%−0.05TWD
Bán
46.551K749.471K2.11BTWD−0.05TWDHàng tiêu dùng không lâu bền
1446HONG HO PRECISION TEXTILE CO
31.05TWD−0.48%−0.15TWD
Bán
74.312K2.307M4.297BTWD−0.12TWDCông nghiệp Chế biến
1447LI PENG ENTERPRISE
7.92TWD−0.50%−0.04TWD
Bán
653.974K5.179M6.711BTWD28.400.28TWDCông nghiệp Chế biến
1449CHIA HER INDUSTRIAL CO
11.90TWD−2.86%−0.35TWD
Bán
587.631K6.993M1.429BTWD10.521.19TWD568Công nghiệp Chế biến
1451NIEN HSING TEXTILE
21.40TWD−0.23%−0.05TWD
Bán Mạnh
348.447K7.457M4.439BTWD2.74TWDCông nghiệp Chế biến
1452HONG YI FIBER IND
17.55TWD0.29%0.05TWD
Mua
63.881K1.121M2.321BTWD11.801.49TWDCông nghiệp Chế biến
1453TA JIANG DEVELOPMENT CORP
18.10TWD1.40%0.25TWD
Mua
6.108M110.564M1.85BTWD20.010.89TWD19Tài chính
1454TAIWAN TAFFETA FABRIC
13.20TWD−0.75%−0.10TWD
Mua
287.227K3.791M1.624BTWD37.860.35TWDCông nghiệp Chế biến
1455ZIG SHENG INDUSTRIAL CO
10.35TWD0.00%0.00TWD
Mua
613.172K6.346M5.503BTWD−0.19TWDCông nghiệp Chế biến
1456I-HWA INDUSTRIAL
16.20TWD−1.22%−0.20TWD
Bán Mạnh
68.021K1.102M1.537BTWD81.470.20TWDTài chính
1457YI JINN INDUSTRIAL CO
18.55TWD−0.27%−0.05TWD
Mua
207.228K3.844M4.151BTWD4.194.44TWDCông nghiệp Chế biến
1459LAN FA TEXTILE
8.20TWD−0.36%−0.03TWD
Bán
40.586K332.805K2.613BTWD−1.29TWDCông nghiệp Chế biến
1460EVEREST TEXTILE
7.06TWD−0.14%−0.01TWD
Bán
887.901K6.269M4.768BTWD−0.27TWDCông nghiệp Chế biến
1463CHYANG SHENG DYEING & FINISHING CO
14.20TWD0.35%0.05TWD
Sức mua mạnh
35.312K501.43K2.326BTWD37.370.38TWDCông nghiệp Chế biến
1464DE LICACY INDUSTRIAL CO
14.20TWD−1.05%−0.15TWD
Bán
239.106K3.395M5.519BTWD13.141.09TWDCông nghiệp Chế biến
1465WISHER INDUSTRIAL CO
14.00TWD0.36%0.05TWD
Sức mua mạnh
103.373K1.447M1.445BTWD14.160.99TWD166Công nghiệp Chế biến
1466ACELON CHEMICAL & FIBER CORPORATION
11.30TWD0.00%0.00TWD
Mua
72.005K813.657K1.256BTWD32.370.35TWDCông nghiệp Chế biến