Gordon Gekko cho biết

Cổ phiếu Đài Loan với thu nhập ròng cao nhất

Tham lam là tốt, nhưng việc chắt lọc bản chất của mong muốn doanh nghiệp không phải là một văn phòng lớn, máy bay tư nhân hay các bẫy quản lý khác - thay vào đó là lợi nhuận kết tinh thuần túy. Và vì vậy thu nhập ròng được coi là trái tim đang đập của thế giới tư bản của chúng ta - biểu thị lợi nhuận của một công ty không bao gồm tất cả các chi phí. Đó là một dấu hiệu cho thấy một doanh nghiệp đang tạo ra tiền mặt tốt như thế nào và doanh nghiệp đó quản lý chi phí tốt như thế nào. Và trong danh sách này, bạn có thể tìm thấy Các công ty Đài Loan tạo ra thu nhập ròng lớn nhất.

Doanh thu thuần
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
2330TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
1.017T TWD574 TWD+0.70%27.694M1.0114.781T TWD16.6234.54 TWD+1.00%1.97%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
2603EVERGREEN MARINE CORP(TAIWAN)
334.201B TWD122.0 TWD+2.95%32.034M1.94250.796B TWD4.2228.94 TWD−83.91%59.07%Vận chuyển
Mua
2609YANG MING MARINE TRANSPORT CORP
180.592B TWD44.00 TWD0.00%16.726M0.70153.653B TWD7.455.91 TWD−90.63%45.45%Vận chuyển
Theo dõi
2317HON HAI PRECISION INDUSTRY
141.483B TWD101.0 TWD−0.49%25.147M1.081.407T TWD10.969.21 TWD−10.77%5.22%Công nghệ Điện tử
Mua
2454MEDIATEK INC
118.141B TWD941 TWD−0.21%5.727M1.161.501T TWD21.4643.85 TWD−46.26%8.06%Công nghệ Điện tử
Mua
2615WAN HAI LINES
93.072B TWD52.4 TWD+2.54%16.285M1.40143.394B TWD−0.70 TWD−101.59%9.78%Vận chuyển
Bán
2303UNITED MICRO ELECTRONICS
87.198B TWD49.05 TWD+1.03%28.747M0.51607.025B TWD9.285.29 TWD−20.90%7.42%Công nghệ Điện tử
Mua
3711ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
62.09B TWD131.0 TWD+1.16%9.308M0.80557.79B TWD15.008.73 TWD−49.86%6.79%Công nghệ Điện tử
Mua
2881FUBON FINANCIAL HLDG CO LTD
46.926B TWD62.9 TWD−0.47%8.733M0.65822.546B TWD29.762.11 TWD−71.05%2.26%Tài chính
Mua
2882CATHAY FINANCIAL HLDG CO
37.359B TWD44.85 TWD0.00%13.9M0.74657.914B TWD16.732.68 TWD−47.59%2.01%Tài chính
Mua
2412CHUNGHWA TELECOM
36.477B TWD120.0 TWD−0.41%6.031M0.83934.772B TWD25.144.77 TWD+0.95%3.90%Truyền thông
Bán
1301FORMOSA PLASTIC
36.143B TWD79.9 TWD−0.12%2.307M0.47509.259B TWD178.750.45 TWD−95.29%5.25%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
2308DELTA ELECTRONIC
32.666B TWD310.5 TWD−0.64%4.678M0.92811.732B TWD25.0312.40 TWD+4.26%3.15%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
1303NAN YA PLASTIC
32.109B TWD67.3 TWD−0.44%2.971M0.43536.124B TWD96.920.69 TWD−89.04%4.44%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
2891CTBC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LTD
31.279B TWD27.40 TWD−0.36%27.039M0.61538.541B TWD11.472.39 TWD3.64%Tài chính
Mua
3037UNIMICRON TECHNOLOGY
29.619B TWD178.0 TWD+2.01%27.603M2.20260.945B TWD16.8010.60 TWD−41.75%4.58%Công nghệ Điện tử
Mua
2382QUANTA COMPUTER
28.957B TWD204.0 TWD+0.49%20.921M0.61782.467B TWD20.659.88 TWD+31.30%2.96%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
3034NOVATEK MICROELECTRONICS
27.97B TWD510 TWD+0.39%2.248M0.63309.124B TWD14.1036.18 TWD−36.73%7.28%Công nghệ Điện tử
Mua
5871CHAILEASE HOLDING COMPANY LIMITED
27.222B TWD178.5 TWD−1.38%5.078M1.25292.238B TWD11.8115.12 TWD−9.03%3.47%Tài chính
Mua
2327YAGEO CORP
22.732B TWD614 TWD+2.16%5.1M1.79251.915B TWD15.8238.82 TWD−29.09%1.66%Công nghệ Điện tử
Mua
3008LARGAN PRECISION CO
22.625B TWD2340 TWD+2.18%479.993K0.64305.642B TWD18.56126.09 TWD−28.09%3.17%Công nghệ Điện tử
Mua
6770POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTURI
21.635B TWD28.80 TWD0.00%6.168M0.56117.262B TWD61.210.47 TWD−92.91%3.57%Dịch vụ Thương mại
Bán
2885YUANTA FINANCIAL HOLDING CO. LTD.
21.456B TWD26.55 TWD0.00%13.011M0.80336.895B TWD13.341.99 TWD2.97%Tài chính
Mua
2892FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD
20.596B TWD27.55 TWD−0.18%6.666M0.43375.916B TWD16.181.70 TWD2.81%Tài chính
Theo dõi
5880TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HLDGS
20.249B TWD26.65 TWD−0.37%6.048M0.57393.476B TWD18.661.43 TWD1.78%Tài chính
8046NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP
19.416B TWD252.5 TWD+1.00%2.345M0.49161.541B TWD16.1215.66 TWD−43.19%7.20%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
1605WALSIN LIHWA CORP
19.352B TWD36.80 TWD−0.54%13.749M0.51149.159B TWD27.931.32 TWD−80.15%4.86%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
2886MEGA FINANCIAL HOLDING CO
18.335B TWD38.90 TWD−0.89%12.556M0.64551.515B TWD17.332.24 TWD3.12%Tài chính
Theo dõi
2002CHINA STEEL CORP
17.784B TWD25.70 TWD−1.53%46.056M0.88402.324B TWD−0.35 TWD−113.68%3.83%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
2880HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO
17.308B TWD22.20 TWD+0.45%5.642M0.42301.505B TWD14.921.49 TWD2.67%Tài chính
Theo dõi
1216UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP
17.168B TWD74.1 TWD0.00%6.512M0.37421.037B TWD21.863.39 TWD+7.48%4.25%Bán Lẻ
Theo dõi
2883CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HLDGS
16.366B TWD12.35 TWD−0.80%27.156M0.21209.591B TWD14.910.83 TWD8.03%Tài chính
Theo dõi
2379REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
16.204B TWD451.0 TWD+1.46%1.809M0.72227.968B TWD25.8317.46 TWD−51.37%6.07%Công nghệ Điện tử
Mua
2890SINOPAC FINANCIAL HLDGS CO LTD
15.961B TWD19.55 TWD+1.56%18.488M1.09238.246B TWD12.701.54 TWD3.06%Tài chính
Mua
2884E SUN FINANCIAL HOLDINGS
15.759B TWD25.60 TWD0.00%9.876M0.54400.998B TWD19.701.30 TWD0.71%Tài chính
Theo dõi
2347SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL
15.749B TWD68.8 TWD+1.62%2M0.56112.92B TWD15.114.55 TWD−53.52%5.17%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
6488GLOBALWAFERS CO LTD
15.367B TWD589 TWD+1.73%1.103M0.45251.344B TWD12.6646.51 TWD+84.20%2.76%Sản xuất Chế tạo
Mua
5347VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTO
15.28B TWD78.6 TWD−0.13%6.786M0.26128.988B TWD17.554.48 TWD−55.02%5.72%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
4938PEGATRON CORPORATION
15.096B TWD82.5 TWD+0.98%5.68M1.23217.664B TWD14.065.87 TWD−11.83%4.90%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
5876THE SHANGHAI COMM & SAVINGS BANK
14.938B TWD45.85 TWD0.00%2.093M0.26222.382B TWD13.303.45 TWD3.93%Tài chính
Theo dõi
2887TAISHIN FINANCIAL HLDGS CO LTD
14.864B TWD18.00 TWD+0.56%10.875M0.79223.339B TWD13.521.33 TWD2.73%Tài chính
Theo dõi
2357ASUSTEK COMPUTER INC
14.691B TWD396.5 TWD−0.50%3.125M0.74295.99B TWD36.1710.96 TWD−73.04%3.76%Công nghệ Điện tử
Mua
2408NANYA TECHNOLOGY CORPORATION
14.619B TWD72.2 TWD+0.14%6.706M0.29222.899B TWD−1.97 TWD−127.62%2.95%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
6505FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION
14.422B TWD81.8 TWD−0.49%358.73K0.27783.034B TWD73.861.11 TWD−66.94%1.34%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
4958ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD
14.197B TWD104.5 TWD+1.46%3.997M1.5397.33B TWD14.087.42 TWD−47.47%5.83%Công nghệ Điện tử
Mua
6669WIWYNN CORPORATION
14.175B TWD1750 TWD0.00%1.473M0.63305.971B TWD24.6670.96 TWD−2.99%2.86%Dịch vụ Công nghệ
Mua
2301LITE-ON TECHNOLOGY CORP
14.151B TWD110.5 TWD−2.21%18.58M1.17260.007B TWD17.116.46 TWD+16.24%4.42%Công nghệ Điện tử
Mua
2344WINBOND ELECTRONIC CORP
12.927B TWD27.80 TWD+1.46%21.915M0.81114.532B TWD−0.06 TWD−101.37%3.62%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
9904POU CHEN
12.645B TWD31.20 TWD+0.32%3.529M0.7391.645B TWD11.812.64 TWD−55.02%4.18%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
2915RUENTEX INDUSTRIES
12.168B TWD63.5 TWD+0.63%1.592M0.5667.373B TWD11.205.67 TWD−78.92%3.17%Công nghiệp Chế biến
2027TA CHEN STAINLESS PIPE CORP
12.026B TWD38.40 TWD0.00%3.906M0.5990.295B TWD16.272.36 TWD−61.74%5.21%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
1102ASIA CEMENT CORP
12.016B TWD41.85 TWD+0.12%3.338M0.66148.246B TWD13.713.05 TWD−33.16%5.50%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
3231WISTRON CORPORATION
11.162B TWD91.8 TWD−0.86%38.545M0.63263.08B TWD21.704.23 TWD−2.19%2.81%Công nghệ Điện tử
Mua
3045TAIWAN MOBILE CO
11.026B TWD98.5 TWD−0.61%2.316M0.36279.51B TWD24.933.95 TWD+1.10%4.34%Truyền thông
Theo dõi
2801CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD
10.971B TWD17.95 TWD+0.56%6.287M0.67193.821B TWD15.511.16 TWD3.01%Tài chính
2474CATCHER TECHNOLOGY
10.902B TWD185.0 TWD+0.27%1.138M0.26125.527B TWD12.4814.82 TWD−22.70%5.42%Sản xuất Chế tạo
Bán
2395ADVANTECH CO LTD
10.757B TWD363.5 TWD+3.27%1.103M1.15301.938B TWD29.0612.51 TWD+3.01%2.58%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
2637WISDOM MARINE LINES CO LIMITED
10.569B TWD50.9 TWD+0.59%3.516M0.1637.768B TWD13.033.91 TWD−76.87%12.85%Vận chuyển
Mua
3702WPG HOLDINGS LIMITED
10.512B TWD80.7 TWD+1.89%6.968M0.72132.981B TWD24.203.33 TWD−50.86%4.86%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
2834TAIWAN BUSINESS BANK
10.122B TWD13.70 TWD+1.48%17.711M1.40111.002B TWD9.901.38 TWD0.72%Tài chính
2377MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
9.963B TWD177.0 TWD−1.12%4.592M0.69151.229B TWD20.468.65 TWD−44.45%3.69%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
8069E INK HOLDINGS INC.
9.912B TWD176.0 TWD−1.40%4.372M1.17203.687B TWD24.137.29 TWD−11.10%2.52%Công nghệ Điện tử
Mua
4904FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS
9.608B TWD79.8 TWD−2.21%7.673M0.84265.894B TWD23.893.34 TWD+20.58%3.98%Truyền thông
Mua
2371TATUNG CO LTD
9.377B TWD44.10 TWD+2.32%29.482M1.41100.641B TWD54.050.82 TWD−83.38%0.00%Khách hàng Lâu năm
3706MITAC HOLDINGS CORPORATION
9.294B TWD41.15 TWD+0.49%7.147M0.5148.943B TWD43.940.94 TWD−88.97%3.17%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
2912PRESIDENT CHAIN STORE CORP
9.282B TWD268.5 TWD−0.92%792.538K0.89281.738B TWD26.939.97 TWD+7.71%3.32%Bán Lẻ
Mua
9945RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
9.155B TWD36.50 TWD−0.27%3.892M0.68103.835B TWD17.812.05 TWD−65.62%3.04%Khách hàng Lâu năm
9910FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
9.082B TWD181.5 TWD−0.27%669.964K0.40179.722B TWD33.575.41 TWD−40.62%3.78%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
2337MACRONIX INTERNATIONAL
8.97B TWD28.35 TWD−0.35%3.135M0.5252.468B TWD−0.05 TWD−100.79%6.33%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
5483SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC
8.716B TWD185.5 TWD+0.54%2.537M0.45108.158B TWD10.8117.17 TWD+33.05%4.88%Công nghệ Điện tử
Mua
6239POWERTECH TECHNOLOGY INC
8.687B TWD123.0 TWD+1.23%2.721M0.8391.021B TWD17.167.17 TWD−44.55%5.76%Công nghệ Điện tử
Mua
2352QISDA CORPORATION
8.252B TWD44.00 TWD+0.23%4.166M0.5386.342B TWD29.691.48 TWD−66.73%4.56%Công nghệ Điện tử
Mua
2345ACCTON TECHNOLOGY CORP
8.166B TWD533 TWD+0.19%2.562M0.95296.829B TWD33.3515.98 TWD+22.34%1.41%Công nghệ Điện tử
Mua
1402FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION
8.16B TWD30.90 TWD−0.16%4.74M0.34165.647B TWD26.941.15 TWD−37.90%4.36%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
2313COMPEQ MANUFACTURING
8.001B TWD69.0 TWD0.00%23.593M0.3482.236B TWD17.244.00 TWD−39.10%3.91%Công nghệ Điện tử
Mua
3036WT MICROELECTRONICS CO LTD
7.361B TWD117.0 TWD+2.63%4.128M0.80110.819B TWD27.774.21 TWD−58.01%3.71%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
1326FORMOSA CHEMICAL & FIBRE CO
7.36B TWD63.4 TWD+0.16%1.825M0.46370.243B TWD400.760.16 TWD−94.98%1.50%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
2385CHICONY ELECTRONICS
7.32B TWD169.5 TWD−3.69%5.093M1.41127.193B TWD17.429.73 TWD−3.85%4.26%Công nghệ Điện tử
Mua
2324COMPAL ELECTRONICS INC
7.288B TWD32.20 TWD+3.21%30.483M1.94135.942B TWD20.281.59 TWD−25.53%3.85%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
6121SIMPLO TECHNOLOGY
7.237B TWD415.5 TWD−0.60%1.013M0.5379.982B TWD12.9632.07 TWD−16.13%6.60%Sản xuất Chế tạo
Mua
3189KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP
7.101B TWD103.0 TWD+0.49%1.957M0.4946.583B TWD46.162.23 TWD−85.74%12.66%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
2618EVA AIRWAYS
7.091B TWD32.05 TWD−0.93%65.176M0.94174.669B TWD8.733.67 TWD+41.75%2.47%Vận chuyển
Mua
2449KING YUAN ELECTRONICS CO
6.837B TWD83.2 TWD−0.12%8.018M0.83101.855B TWD17.704.70 TWD−16.55%4.20%Dịch vụ Thương mại
Mua
1476ECLAT TEXTILE CO
6.79B TWD580 TWD+0.52%511.101K0.86158.31B TWD34.8316.65 TWD−37.43%2.95%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
6176RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP
6.727B TWD134.5 TWD+0.75%1.652M0.8662.081B TWD10.5212.78 TWD−7.80%7.49%Công nghệ Điện tử
Mua
2376GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO
6.539B TWD251.5 TWD−2.71%23.51M1.02163.55B TWD34.437.31 TWD−47.38%2.40%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
3533LOTES CO LTD
6.254B TWD990 TWD+2.80%1.748M2.00107.211B TWD18.9252.33 TWD−1.66%2.62%Công nghệ Điện tử
Mua
6147CHIPBOND TECHNOLOGY CORP
6.209B TWD70.0 TWD+0.29%2.657M0.8351.978B TWD12.025.82 TWD−36.08%7.88%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
3044TRIPOD TECHNOLOGY CORP
6.2B TWD193.5 TWD−3.73%4.835M1.18105.647B TWD17.3011.18 TWD−2.26%3.71%Công nghệ Điện tử
Mua
8464NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
6.173B TWD354.5 TWD+1.72%279.029K0.64102.118B TWD18.7618.90 TWD−9.74%3.16%Khách hàng Lâu năm
Mua
2356INVENTEC CORP
6.129B TWD42.45 TWD+0.35%22.209M0.84151.75B TWD27.611.54 TWD−10.52%3.55%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
6415SILERGY CORP
6.039B TWD400.0 TWD−2.56%2.606M0.67157.125B TWD104.363.83 TWD−76.54%1.09%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
1590AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
6.013B TWD1030 TWD+1.98%470.662K0.74202B TWD31.1833.04 TWD+5.11%1.33%Sản xuất Chế tạo
Mua
1218TAISUN ENTERPRISE CO. LTD.
5.918B TWD21.75 TWD+1.16%622.803K0.7510.456B TWD2.0710.51 TWD+785.41%2.65%Công nghiệp Chế biến
9921GIANT MANUFACTURING CO
5.844B TWD180.5 TWD−1.90%1.223M0.2372.14B TWD22.078.18 TWD−53.37%4.24%Khách hàng Lâu năm
Mua
9941YULON FINANCE CORPORATION
5.804B TWD184.5 TWD−1.07%928.503K1.26102.244B TWD15.9011.60 TWD+2.41%2.73%Tài chính
Sức mua mạnh
5522FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO. LTD
5.506B TWD58.5 TWD−0.51%238.769K0.5845.958B TWD13.884.21 TWD−52.12%6.80%Tài chính
Theo dõi
3293INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO
5.478B TWD718 TWD+0.70%896.049K0.80100.462B TWD16.6943.03 TWD+17.15%4.91%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
1101TAIWAN CEMENT
5.405B TWD34.40 TWD−0.58%7.663M0.23267.877B TWD29.821.15 TWD−2.63%1.44%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
8299PHISON ELECTRONICS CORP
5.401B TWD519 TWD+1.37%2.715M1.05104.688B TWD59.748.69 TWD−74.40%2.88%Công nghệ Điện tử
Mua