Linh kiện Điện tử (Công nghiệp)

134
Cổ phiếu
2428.136B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.356M
Khối lượng
+1.27%
Thay đổi
+5.13%
Hiệu suất Tháng
+27.94%
Hiệu suất Năm
+31.56%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1815FULLTECH FIBER GLASS CORP15.30 TWD−0.97%9.844M6.857B TWD−0.47 TWD−148.40%0.64%Công nghệ Điện tử
2049HIWIN TECHNOLOGIES CORP
204.0 TWD0.49%653.648K72.174B TWD24.428.35 TWD−36.53%2.70%Công nghệ Điện tử
Mua
2313COMPEQ MANUFACTURING
55.6 TWD0.18%47.677M66.265B TWD11.834.70 TWD−18.76%4.86%Công nghệ Điện tử
Mua
2316WUS PRINTED CIRCUIT CO
40.50 TWD8.00%17.582M7.348B TWD39.071.04 TWD−69.09%1.23%Công nghệ Điện tử
2355CHIN-POON INDUSTRIAL
38.90 TWD0.26%3.873M15.463B TWD26.731.46 TWD36.10%2.19%Công nghệ Điện tử
Mua
2367UNITECH PRINTED CIRCUIT BOARD CORP
20.10 TWD−0.25%25.526M13.455B TWD44.070.46 TWD0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
2368GOLD CIRCUIT ELECTRONICS CO
201.0 TWD3.08%8.072M97.709B TWD27.897.21 TWD−9.22%1.74%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
2375KAIMEI ELECTRONIC CORP
66.9 TWD0.15%181.981K7.27B TWD19.643.41 TWD−62.73%2.24%Công nghệ Điện tử
2397DFI
68.7 TWD−0.43%17.71K7.852B TWD14.304.80 TWD−19.21%5.82%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
2399BIOSTAR MICROTEC INTL
24.20 TWD−0.62%1.93M4.31B TWD129.200.19 TWD−80.04%4.96%Công nghệ Điện tử
2413UNIVERSAL MICROELECTRONICS
28.45 TWD1.61%215.561K3.608B TWD14.731.93 TWD70.94%0.00%Công nghệ Điện tử
2425CHAINTECH TECHNOLOGY CORPORATION
45.90 TWD−0.65%1.255M4.2B TWD18.102.54 TWD−10.53%1.74%Công nghệ Điện tử
2429ABONMAX CO LTD
16.60 TWD−0.60%8.001K726.22M TWD−1.35 TWD−65.86%0.00%Công nghệ Điện tử
2431LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE
10.90 TWD−0.91%73.525K1.209B TWD−0.17 TWD58.72%0.92%Công nghệ Điện tử
2472LELON ELECTRONICS
59.8 TWD1.01%135.969K9.851B TWD10.065.94 TWD−17.35%5.84%Công nghệ Điện tử
2478TA-I TECHNOLOGY
46.70 TWD0.00%56.416K6.695B TWD16.812.78 TWD−52.54%4.28%Công nghệ Điện tử
2483EXCEL CELL ELECTRONICS
24.90 TWD0.40%33.011K2.716B TWD34.450.72 TWD−49.29%4.02%Công nghệ Điện tử
2492WALSIN TECHNOLOGY CORP
103.5 TWD3.92%3.28M50.177B TWD45.422.28 TWD−78.20%2.32%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
2495INFORTREND TECHNOLOGY INC
19.65 TWD2.08%522.688K5.375B TWD22.360.88 TWD42.38%3.05%Công nghệ Điện tử
3002AHOKU ELECTRONIC
13.15 TWD0.77%46.08K1.315B TWD96.550.14 TWD1.14%Công nghệ Điện tử
3008LARGAN PRECISION CO
2095 TWD1.45%425.213K279.616B TWD14.76141.95 TWD−7.89%3.46%Công nghệ Điện tử
Mua
3011JI-HAW INDUSTRIAL CO
36.55 TWD−1.22%1.027M4.12B TWD−0.09 TWD−110.34%0.00%Công nghệ Điện tử
3024ACTION ELECTRONICS
15.30 TWD−1.29%1.309M4.241B TWD47.060.33 TWD26.35%1.44%Công nghệ Điện tử
3037UNIMICRON TECHNOLOGY
181.0 TWD0.28%20.052M270.667B TWD12.4514.54 TWD−5.65%4.42%Công nghệ Điện tử
Mua
3044TRIPOD TECHNOLOGY CORP
192.5 TWD0.26%7.712M101.179B TWD18.8710.20 TWD−10.43%3.87%Công nghệ Điện tử
Mua
3055SPIROX CORP
34.15 TWD1.94%266.702K3.813B TWD8.324.11 TWD2.93%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
3058LEADER ELECTRONICS INC (TW)
20.55 TWD0.24%670.801K3.309B TWD138.660.15 TWD0.00%Công nghệ Điện tử
3088AXIOMTEK CO91.1 TWD0.44%518.685K9.21B TWD12.697.18 TWD64.58%2.48%Công nghệ Điện tử
Mua
3090NICHIDENBO CORPORATION
60.4 TWD−0.33%892.078K12.844B TWD19.993.02 TWD−39.98%9.11%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
3115TRUST SEARCH CORP LTD11.55 TWD3.59%2K504.707M TWD−0.61 TWD−182.81%0.00%Công nghệ Điện tử
3163BROWAVE CORPORATION98.1 TWD4.25%21.033M7.386B TWD16.955.79 TWD68.15%4.28%Công nghệ Điện tử
3189KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP
109.5 TWD−0.90%3.242M49.765B TWD14.287.67 TWD−45.35%11.85%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
3207YAO SHENG ELECTRONIC CO74.2 TWD0.54%325.632K4.379B TWD16.164.59 TWD158.48%1.79%Công nghệ Điện tử
3219AETHERTEK TECHNOLOGY CO LTD49.45 TWD0.00%3K3.483B TWD42.441.17 TWD−77.90%2.08%Công nghệ Điện tử
3229CHEER TIME ENTERPRISE CO
14.70 TWD1.03%50.408K944.666M TWD−0.63 TWD40.19%0.00%Công nghệ Điện tử
3236ABC TAIWAN ELECTRONICS CORP27.65 TWD1.65%621.709K2.569B TWD14.701.88 TWD40.83%2.17%Công nghệ Điện tử
3294MEGAFORCE COMPANY LIMITED18.65 TWD0.27%39.503K2.462B TWD−1.08 TWD28.86%1.36%Công nghệ Điện tử
3321UNIFLEX TECHNOLOGY INC
14.75 TWD0.34%15.989K990.607M TWD−5.78 TWD−985.19%0.00%Công nghệ Điện tử
3322JOINSOON ELECTROINCS MFG CO23.80 TWD6.25%8.548M2.559B TWD28.100.85 TWD−58.09%2.51%Công nghệ Điện tử
3323CELXPERT ENERGY CORPORATION29.35 TWD0.17%204.126K2.533B TWD−0.14 TWD−104.75%5.05%Công nghệ Điện tử
3362ABILITY OPTO-ELECTRONICS TECHNOLOGY151.5 TWD1.34%1.556M21.583B TWD71.542.12 TWD25.30%0.66%Công nghệ Điện tử
3390SUNFLEX TECHNOLOGY CORP17.40 TWD−0.29%59.226K1.195B TWD23.910.73 TWD−38.16%3.91%Công nghệ Điện tử
3441UNIQUE OPTO-ELECTRONICS CO LTD40.30 TWD2.54%717.82K1.614B TWD27.691.46 TWD−28.58%3.72%Công nghệ Điện tử
3481INNOLUX CORPORATION
13.60 TWD0.74%16.346M123.469B TWD−4.35 TWD−286.24%3.87%Công nghệ Điện tử
Mua
3492ADVANCED CONNECTION TECHNOLOGY INC17.90 TWD0.85%3K636.016M TWD18.700.96 TWD53.73%5.59%Công nghệ Điện tử
3504YOUNG OPTICS INC
63.1 TWD−2.47%617.878K7.197B TWD−1.39 TWD−236.16%0.00%Công nghệ Điện tử
3511SIMULA TECHNOLOGY INC.30.40 TWD1.33%147.224K2.431B TWD22.191.37 TWD−43.72%8.22%Công nghệ Điện tử
3515ASROCK INCORPORATION
211.5 TWD2.92%1.174M25.799B TWD53.273.97 TWD−74.99%3.78%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
3520JHEN VEI ELECTRONIC CO LTD16.60 TWD−1.19%214.923K1.143B TWD37.350.44 TWD−68.58%1.81%Công nghệ Điện tử
3526ALLTOP TECHNOLOGY CO LTD174.5 TWD4.18%462.197K10.295B TWD20.158.66 TWD−10.33%5.39%Công nghệ Điện tử
Mua
3533LOTES CO LTD
825 TWD1.60%873.15K91.847B TWD15.4853.29 TWD19.99%3.05%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
3557JIA WEI LIFESTYLE INC
54.0 TWD1.50%15.059K4.336B TWD9.705.57 TWD−15.79%14.81%Công nghệ Điện tử
Mua
3585AMC7.04 TWD−2.63%72.529K744.893M TWD−1.51 TWD−671.26%2.13%Công nghệ Điện tử
3605ACES ELECTRONIC CO. LTD.
28.90 TWD2.66%220.732K3.885B TWD−2.01 TWD−166.93%1.90%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
3630NEWMAX TECHNOLOGY CO LTD33.05 TWD−0.60%391.504K6.088B TWD−3.20 TWD7.27%0.00%Công nghệ Điện tử
3633ECC68.9 TWD−0.43%39.412K2.344B TWD10.376.65 TWD67.89%5.81%Công nghệ Điện tử
3665BIZLINK HOLDING INC
273.5 TWD2.05%2.007M44.651B TWD14.4918.88 TWD1.28%3.66%Công nghệ Điện tử
Mua
3689UDE CORP60.4 TWD−1.47%1.163M4.665B TWD15.363.93 TWD−5.29%3.76%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
3707EPISIL TECHNOLOGIES INC75.6 TWD−0.79%4.321M25.191B TWD54.671.38 TWD−29.89%1.32%Công nghệ Điện tử
Mua
3715DYNAMIC HOLDING CO LTD
67.3 TWD6.66%54.65M18.684B TWD34.651.94 TWD−10.79%1.19%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
4771VF229.5 TWD0.88%36.582K12.038B TWD29.767.71 TWD73.11%1.09%Công nghệ Điện tử
4927APEX INTERNATIONAL CO LTD
56.8 TWD−0.18%234.942K10.788B TWD−0.82 TWD−109.16%3.52%Công nghệ Điện tử
Mua
4943CONCRAFT HOLDING CO LTD
15.30 TWD0.00%2.806K1.318B TWD−8.45 TWD81.73%0.00%Công nghệ Điện tử
4958ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD
99.0 TWD1.33%1.879M93.551B TWD10.019.89 TWD−19.52%6.06%Công nghệ Điện tử
Mua
4976CALIN TECHNOLOGY CO LTD.
40.05 TWD0.50%303.755K5.512B TWD−1.34 TWD−143.85%0.00%Công nghệ Điện tử
5230LEDLINK OPTICS INC21.40 TWD0.47%1.077K1.005B TWD−1.35 TWD−194.69%3.74%Công nghệ Điện tử
5254CENLINK27.00 TWD0.00%900610.383M TWD7.223.74 TWD135.04%7.41%Công nghệ Điện tử
5271HORNG TONG5.99 TWD2.74%85.711K422.02M TWD−1.00 TWD−41.13%0.00%Công nghệ Điện tử
5291EISO ENTERPRISE CO LTD27.45 TWD0.00%48K1.123B TWD12.362.22 TWD−50.69%9.84%Công nghệ Điện tử
5328HUA JUNG COMPONENTS CO14.15 TWD0.35%470.334K2.444B TWD22.820.62 TWD333.94%1.06%Công nghệ Điện tử
5345TEAM YOUNG ADVANCED TECHNOLOGY CO13.75 TWD0.23%14.809K247.5M TWD−1.96 TWD34.62%0.00%Công nghệ Điện tử
5355GIA TZOONG ENTERPRISE CO7.42 TWD0.13%43.013K1.233B TWD−0.41 TWD28.30%0.00%Công nghệ Điện tử
54391ST HI-TECH ENT87.0 TWD2.47%828.269K8.089B TWD19.314.51 TWD5.31%3.79%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
5464LIM HORN TECHNOLOGY27.55 TWD−0.36%55.137K1.958B TWD10.872.53 TWD16.73%7.26%Công nghệ Điện tử
5469HANNSTAR BOARD CORP
58.5 TWD0.00%3.497M30.914B TWD9.656.06 TWD−10.62%4.10%Công nghệ Điện tử
6101KWAN'S INTERNATIONAL CO LTD39.80 TWD1.53%363.484K4.555B TWD447.190.09 TWD0.00%Công nghệ Điện tử
6108APCB INC
19.05 TWD0.00%168.102K3.046B TWD109.360.17 TWD−73.60%2.62%Công nghệ Điện tử
6114JUIC INTERNATIONAL CORPORATION30.20 TWD0.67%169.929K1.326B TWD69.680.43 TWD−79.55%1.66%Công nghệ Điện tử
6125KENMEC MECHANICAL ENGINEERING61.4 TWD3.19%5.779M15.166B TWD33.061.86 TWD195.28%2.64%Công nghệ Điện tử
6126SINGATRON ENTERPRISE CO29.25 TWD−0.17%1.049M3.43B TWD18.231.60 TWD−24.45%4.56%Công nghệ Điện tử
6141PLOTECH CO LTD
17.00 TWD0.00%39.232K1.927B TWD−2.80 TWD−253.36%12.50%Công nghệ Điện tử
6153CAREER TECHNOLOGY CO
22.90 TWD0.00%2.076M12.736B TWD−1.32 TWD−53.38%1.05%Công nghệ Điện tử
6156SONG SHANG ELECTRONICS CO LTD21.20 TWD−0.93%570.537K1.654B TWD9.022.35 TWD54.15%3.77%Công nghệ Điện tử
6158P-TWO INDUSTRIES INC36.40 TWD2.82%562.016K1.961B TWD70.410.52 TWD−78.98%3.02%Công nghệ Điện tử
6165LANG INC
34.20 TWD0.44%104.116K2.146B TWD−0.46 TWD−371.69%0.00%Công nghệ Điện tử
6173PROSPERITY DIELECTRICS CO46.45 TWD1.86%391.988K7.952B TWD19.582.37 TWD−61.31%2.60%Công nghệ Điện tử
6175LITON TECHNOLOGY CORP36.70 TWD−0.41%136.21K5.249B TWD14.892.47 TWD−29.37%4.77%Công nghệ Điện tử
Mua
6185PLASTRON PRECISION CO16.55 TWD0.91%221.735K2.48B TWD16.141.03 TWD1.81%Công nghệ Điện tử
6194YUFO ELECTRONICS CO32.20 TWD1.90%150.939K1.546B TWD14.832.17 TWD0.93%Công nghệ Điện tử
6204TAIWAN ALPHA ELECTRONIC CO59.5 TWD2.59%82.278K1.375B TWD3.5016.99 TWD816.21%30.20%Công nghệ Điện tử
6209KINKO OPTICAL CO
27.45 TWD−0.36%346.196K4.784B TWD84.310.33 TWD2.55%Công nghệ Điện tử
6213ITEQ CORP
86.1 TWD6.17%14.821M31.251B TWD43.471.98 TWD−74.29%3.48%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
6246TAIWAN THICK-FILM INDUSTRIES CORP12.25 TWD−0.41%11.134K463.68M TWD66.870.18 TWD−62.61%0.78%Công nghệ Điện tử
6248TMP STEEL CORPORATION27.15 TWD1.31%69.038K1.853B TWD9.112.98 TWD68.49%6.70%Công nghệ Điện tử
6269FLEXIUM INTERCONNECT INC
87.7 TWD0.00%532.073K27.443B TWD9.808.95 TWD−1.19%5.70%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
6271TONG HSING ELECTRONIC INDUSTRIES LT
143.5 TWD3.61%3.879M29.952B TWD18.677.69 TWD−54.69%4.17%Công nghệ Điện tử
Bán
6272WIESON11.10 TWD−1.33%25.379K739.97M TWD19.440.57 TWD10.55%3.15%Công nghệ Điện tử
6274TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION130.5 TWD3.57%17.657M35.143B TWD58.762.22 TWD−62.05%3.07%Công nghệ Điện tử
Mua
6291ANALOG INTEGRATIONS CORPORATION227.5 TWD2.25%192.294K6.78B TWD34.266.64 TWD109.27%0.66%Công nghệ Điện tử
6292AXIS CORPORATION46.70 TWD−0.64%28.34K2.176B TWD7.995.85 TWD154.68%6.42%Công nghệ Điện tử