Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ (Công nghiệp)

120
Cổ phiếu
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
0050 YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD TAIWAN TOP 50 ETF
100.650.20%0.20Bán9.499M
0051 YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD TAIWAN MID-CAP 100 ETF
38.08-0.44%-0.17Bán61.667K
0052 FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON IT UNITS FUND
87.85-0.34%-0.30Bán1.045M
0053 YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD TAIWAN ELECTRONICS TECH ETF
47.74-1.24%-0.60Bán21.001K
0054 YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P CUSTOM CHINA PLAY 50 ETF
24.03-0.29%-0.07Bán14.000K
0055 YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD P-SHARES MSCI TAIWAN FINANCIA LS ETF
17.100.71%0.12Bán48.000K
0056 YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD P-SHS TW DIVIDEND PLUS EXC
28.90-0.55%-0.16Bán38.323M
0057 FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON MSCI TAIWAN ETF
65.55-0.76%-0.50Bán423.070K
0061 YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD W.I.S.E. YUANTA/P-SHARES CSI 300 ETF
20.69-0.24%-0.05Bán1.292M
006203 YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD P-SHS MSCI TAIWAN ETF
47.00-2.49%-1.20Bán14.100K
006204 SINOPAC SECS INV SERVICE TAIEX ETF
61.80-0.40%-0.25Bán208.026K
006205 FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD SSE180 ETF
34.10-0.44%-0.15Bán1.330M
006206 YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD P-SHARES SSE50 ETF
34.75-0.37%-0.13Bán175.428K
006207 FUH HWA SECURITIES INVESTMENT TST CSI 300 A SHS ETF
27.18-0.29%-0.08Bán344.000K
006208 FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FTSE TWSE TAIWAN 50 ETF
57.450.00%0.00Bán1.245M
00625K FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD SSE180+R ETF
8.05-0.12%-0.01Bán50.000K
00631L YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD DAILY TAIWAN 50 BULL 2X
60.500.58%0.35Bán7.510M
00632R YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD DAILY TAIWAN 50 BEAR 1X
8.64-0.23%-0.02Mua169.009M
00633L FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD SSE180 LEVERAGED 2X IDX ETF
53.750.28%0.15Bán6.542M
00634R FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD SSE180 INVERSED IDX ETF
4.770.00%0.00Mua1.140M
00635U YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI GOLD ER FUTURES
25.700.94%0.24Bán881.473K
00636 CATHAY SECS INV TR CO LTD CATHAY FTSE CHINA A50 TWD
23.56-0.04%-0.01Bán1.804M
00636K CATHAY SECS INV TRUST CO LTD 00636K TT
8.050.75%0.06Bán100
00637L YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD DAILY CSI 300 2X BULL P ETF
20.960.29%0.06Bán36.655M
00638R YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD DAILY CSI 300 1X BEAR P ETF
9.620.00%0.00Mua1.656M
00639 FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO SZSE 100
13.93-0.21%-0.03Bán1.231M
00640L FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD TOPIX LEVERAGED 2X IDX
19.941.17%0.23Mua160.000K
00642U YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI CRUDE OIL ER FUTURES TWD
7.721.45%0.11Sức bán mạnh12.163M
00643 CAPITAL INV TRUST CORP SZSE SME PRICE INDEX
16.57-0.18%-0.03Bán827.060K
00643K CAPITAL INV TR CORP CSC SHENZHEN SMALL R
4.031.00%0.04Mua1.000K
00645 FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD TOPIX INDEX
21.040.57%0.12Mua142.893K
00646 YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P 500
29.230.62%0.18Bán670.233K
00647L YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD DAILY S&P 500 BULL 2X
38.742.14%0.81Bán535.990K
00648R YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD DAILY S&P 500 BEAR 1X
9.82-1.21%-0.12Mua1.874M
00650L FUH HWA SECURITIES INVESTMENT TST DAILY HANG SENG LEVERAGED 2X ETF
20.390.20%0.04Bán556.000K
00651R FUH HWA SECURITIES INVESTMENT TST DAILY HANG SENG INVERSED ETF
8.900.00%0.00Mua653.000K
00652 FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NIFTY
19.750.10%0.02Bán175.980K
00653L FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NIFTY 2X
20.64-0.72%-0.15Bán9.322M
00654R FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NIFTY 1
13.390.75%0.10Mua287.000K
00655L CATHAY SECS INV TR CO LTD FTSE CHINA A50 DAILY LEV 2X ETF
39.550.46%0.18Bán2.152M
00656R CATHAY SECS INV TR CO LTD FTSE CHINA A50 DAILY A50 INV 1X ETF
8.71-0.68%-0.06Mua199.000K
00657 CATHAY SECS INV TR CO LTD NIKKEI 225 CURRENCY HDG
28.750.21%0.06Mua103.000K
00657K CATHAY SECS INV TRUST CO LTD 00657K TT
9.840.20%0.02Mua100
00660 YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD EURO STOXX 50 ETF
22.630.89%0.20Bán6.000K
00661 YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD NIKKEI 225 ETF
29.260.27%0.08Mua2.000K
00662 FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD NASDAQ 100
41.291.45%0.59Bán205.967K
00663L CATHAY SECS INV TR CO LTD TAIEX DAILY 2X ETF
53.900.09%0.05Bán46.000K
00664R CATHAY SECS INV TR CO LTD TAIEX DAILY -1X ETF
9.830.00%0.00Mua17.988M
00665L FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO HS H LEV INDEX L2XI
19.12-0.68%-0.13Bán325.000K
00666R FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO HS H INVERSE
13.690.07%0.01Sức mua mạnh118.000K
00668 CATHAY SECS INV TR CO LTD DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE TWD
28.380.75%0.21Bán303.100K
00668K CATHAY SECS INV TRUST CO LTD 00668K TT
9.700.41%0.04Bán100
00669R CATHAY SECS INV TRUST CO LTD DOW JONES IND AVG DAILY INVERSED
10.74-0.92%-0.10Mua4.773M
00672L YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI OIL 2XER
0.805.26%0.04Bán58.475M
00673R YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI OIL 1X
30.37-2.32%-0.72Bán361.000K
00674R YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P GSCI GLD 1X
13.04-1.14%-0.15Mua772.000K
00675L FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON TAIEX DAILY 2X ETF
23.280.13%0.03Bán836.157K
00676R FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON TAIEX DAILY 1X INVERSE ETF
5.340.00%0.00Mua16.883M
00677U FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO S&P 500 VIX FUTURES TWD
4.98-2.16%-0.11Bán193.190M
00678 CAPITAL SECURITIES INVESTMENT TRUST NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF TWD
24.78-0.40%-0.10Bán336.576K
00680L YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD YUANTA DAILY UST 20+ 2X ETF
31.86-0.16%-0.05Mua28.000K
00681R YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD YUANTA UST 20+ BEAR 1X ETF
12.420.08%0.01Bán5.000K
00682U YUANTA S&P US DOLLAR ER FUTURE YUANTA S&P US DOLLAR ER ETF
18.78-0.79%-0.15Mua350.000K
00683L YUANTA S&P US DOLLAR 2X LEVERA YUANTA S&P US DOLLAR 2X ETF
18.24-0.44%-0.08Mua805.000K
00684R YUANTA S&P US DOLLAR 1X INVERS YUANTA S&P US DOLLAR -1X ETF
18.550.27%0.05Bán32.000K
00685L CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TAIEK DLY 2X TWD
20.450.34%0.07Bán115.000K
00686R CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TAIEX DLY 1X TWD
5.80-0.17%-0.01Mua1.504M
00688L CATHAY SECS INV TR CO LTD BBG BARC US 20+ 2XETF
32.22-0.09%-0.03Mua142.000K
00689R CATHAY SECS INV TR CO LTD BBG BARC US20+ -1XETF
12.760.00%0.00Bán100.000K
00690 MEGA INV TRUST CORPORATION MEGA TAIWAN BLUE CHIP 30
24.51-0.61%-0.15Bán222.311K
00691R MEGA INV TRUST CORPORATION TAIWAN BLUE CHIP 30 DAILY INV
11.963.73%0.43Bán1.000K
00693U PARADIGM ASSET MGMT CO LTD PARADIGM S&P SOYBEANS ETF
15.58-0.26%-0.04Mua12.182M
00700 FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD HANG SENG CHINA ENTERPRISES ETF TWD
17.600.00%0.00Bán115.000K
00701 CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY TIP TAIEX+ LOW VOL 30
20.170.20%0.04Bán1.180M
00702 CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY S&P 500 LOW VOL HI DV
15.610.64%0.10Bán46.327K
00703 TAISHIN SECS INV TRUST CO LTD TAISHIN MSCI CHINA ETF
22.860.09%0.02Bán43.000K
00706L YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD YUANTA S&P JPY 2X LEV ETF
17.72-0.51%-0.09Mua18.000K
00707R YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD YUANTA S&P JPY -1X ETF
19.060.11%0.02Sức bán mạnh1.000K
00709 FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FUBON FTSE DEVELOPED EUROPE ETF TWD
18.940.53%0.10Bán104.000K
00710B FUH HWA SECURITIES INVESTMENT TST 1-5 YR HIGH YIELD ETF TWD
18.410.00%0.00Bán180.000K
00711B FUH HWA SECURITIES INVESTMENT TST EMERGING MARKET 10+ YR BOND ETF TWD
21.73-0.59%-0.13Bán153.434K
00712 FUHUA SECURITIES INV TR CO LTD FTSE MORTGAGE REITS ETF TWD
10.42-0.19%-0.02Sức bán mạnh1.759M
00713 YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD TAIWAN HIGH DIV LOW VOLATILITY ETF TWD
32.120.03%0.01Bán95.960K
00714 CAP DJ US REAL ESTATE ETF DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX ETF
17.741.08%0.19Bán36.042K
00717 FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FUBON S&P US PREFERRED STOCK INDEX ETF
16.550.00%0.00Bán863.193K
00728 FSITC TAIWAN INDUSTRY FSITC TAIWAN INDUSTRY ELITE 30 ETF TWD
21.32-1.30%-0.28Bán256.000K
00730 FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON DOW JONES TW HQD30 ETF
16.86-0.12%-0.02Sức bán mạnh590.551K
00731 FUH HWA SECURITIES INVESTMENT TST FTSE TAIWAN HIGH DIV LOW VOLATILITY TWD
45.45-0.22%-0.10Sức bán mạnh1.010M
00732 CATHAY SECS INV TR CO LTD FTSE CHINESE GOVT AND POLICY BANK BD 0-1
38.750.18%0.07Mua100.000K
00733 FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON TAIWAN CLASS TWDENCY SERIES
23.28-0.94%-0.22Bán233.022K
00735 CATHAY SECS INV TR CO LTD KOREA/TAIWAN IT PREMIER ETF TWD
24.03-0.29%-0.07Bán115.000K
00736 CATHAY SECS INV TR CO LTD FTSE EMG MARKETS ETF TWD
19.33-0.46%-0.09Bán104.000K
00737 CATHAY SECS INV TR CO LTD NASDAQ CTA ARTIFICIAL INTELL AND ROBOTIC
24.230.71%0.17Bán500.097K
00738U YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD YUANDAO QIONGYIN SILVER ER INDEX ETF
24.855.97%1.40Bán4.325M
00739 YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD MSCI CHINA A ETF TWD
24.95-0.40%-0.10Bán418.000K
00742 SHIN KONG INV TRUST CO LTD DOMESTIC DEMAND HIGH DIVIDEND ETF TWD
20.430.05%0.01Sức bán mạnh336.031K
00743 CATHAY SECS INV TRUST CO LTD FTSE CHINA A150 ETF TWD
25.10-0.36%-0.09Bán476.000K
00752 CHINATRUST COMMERCIAL BANK CHINATRUST CTBC CHINA 50 TWD
27.14-0.44%-0.12Bán650.568K
00753L CHINATRUST COMMERCIAL BANK CHINATRUST CTBC CHINA 50 2X TWD
30.78-1.28%-0.40Bán823.050K
00757 UNI-PRESIDENT ASSETS MGMT CORP UPAMC NYSE FANG+ ETF TWD
37.101.78%0.65Bán544.900K
00762 YUANTA SECURITIES CO.LTD STOXX GBL ARTIFCAL INTELLIGENCE ETF TWD
29.710.71%0.21Bán165.350K
00763U PARADIGM ASSET MGMT CO LTD PARADIGM DJ CO ER FUTURE ETF
19.740.77%0.15Bán173.000K
00770 CATHAY SECS INV TRUST CO LTD S&P NORTH AMRCN TCHNLGY SCTR ETF TWD
29.071.40%0.40Bán260.645K
00771 YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD S&P US HIGH YLD PREFERRED STOCK ETF TWD
18.85-0.11%-0.02Bán12.000K
00774B SHIN KONG INV TRUST CO LTD 10 YEARS CHINA TREASURY POLICY BANK
38.950.00%0.00Mua1.403M
00774C SHIN KONG INV TRUST CO LTD 10Y CHINA TREA POLICY BK GREEN BD ETF
9.020.11%0.01Bán2.000K
00775B SHIN KONG INV TRUST CO LTD SK FTSE 15 YRS INV GRD USD CORP BD ETF
45.77-0.07%-0.03Bán400.000K
00783 FUBON SECURITIES INVSTMT TRUST CO FUBON CHINA CSI 500 INDEX ETF TWD
21.00-0.43%-0.09Bán940.000K
008201 BOCI PRUDENTIAL ASSET MGMT LTD W.I.S.E. SSE 50 CHINA TRACKER
116.00-2.93%-3.50Bán600
00830 CATHAY SECS INV TRUST CO LTD PHLX SEMICONDUCTOR ETF TWD
20.061.57%0.31Bán1.054M
00850 YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD YUANTA FTSE4GD TIP TW ESG ETF TWD
24.960.28%0.07Bán2.560M
00851 TAISHIN SECS INV TRUST CO LTD SG GLOBAL AI AND ROBOTICS SELECT ETF TWD
26.461.46%0.38Bán120.000K
00852L CATHAY SECS INV TR CO LTD CATHAY DJIA DAILY 2X ETF TWD
13.182.01%0.26Bán6.390M
00861 YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD YUANTA GLOBAL NEXTGEN COMMUNICATIONS ETF
22.821.06%0.24Bán3.047M
00865B CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY BLBG BARCLAYS US SHORT ETF TWD
38.52-0.03%-0.01Bán104.000K
00866 SHIN KONG INV TRUST CO LTD SHINKONG SHILLER CAPE US ETF
20.011.27%0.25Bán27.000K
00875 CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CATHAY CYBER SECURITY ETF
25.40-0.27%-0.07Sức bán mạnh1.235M
00876 YUANTA SECURITIES INV TRUST CO LTD GLOBAL NEXGEN COMMUN INNOV TECH ETF TWD
20.630.59%0.12Bán4.624M
00878 CATHAY SECS INV TRUST CO LTD TAIWAN ESG SUS HGH YLD ETF TWD
14.24-0.63%-0.09Bán23.485M
01010T KING'S TOWN BANK MILLERFUL NO.1 REIT
10.380.00%0.00Mua39.000K
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất