Thép (Công nghiệp)

27
Cổ phiếu
938.557B
Giá trị vốn hóa thị trường
39.362M
Khối lượng
−0.46%
Thay đổi
−1.54%
Hiệu suất Tháng
+57.59%
Hiệu suất Năm
+39.64%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
1532 CHINA METAL PRODUCTS CO
32.501.25%0.40Mua374.345K12166212.5012.074B12.782.53
1584 S-TECH CORP
17.700.57%0.10Bán340.694K6030284.142.155B60.560.29
2002 CHINA STEEL CORP
33.101.69%0.55Bán23.982M793790581.04501.749B10.143.22
2008 KAO HSIUNG CHANG IRON & STEEL CORP
19.200.26%0.05Bán84.523K1622841.683.846B94.290.20222.00
2010 CHUN YUAN STEEL INDUSTRIAL CO
22.10-0.23%-0.05Bán1.121M24780553.2014.346B11.871.87
2013 CHINA STEEL STRUCTURE CO
54.70-0.36%-0.20Mua1.096M59932110.8010.980B21.832.52
2014 CHUNG HUNG STEEL CO
35.400.85%0.30Bán14.845M525507365.6950.388B8.134.33
2015 FENG HSIN STEEL CO LTD
79.002.07%1.60Sức mua mạnh186.679K14747641.0045.016B12.816.06890.00
2020 MAYER STEEL PIPE CORP
31.901.59%0.50Sức mua mạnh638.505K20368309.506.987B8.823.56
2023 YIEH PHUI ENTERPRISE CO
23.850.00%0.00Bán6.417M153049957.6545.090B9.982.394644.00
2025 CHIEN SHING STAINLESS STEEL CO
5.504.76%0.25Mua407.200K2239600.001.476B9.510.5595.00
2027 TA CHEN STAINLESS PIPE CORP
46.200.33%0.15Mua13.823M638608753.8288.675B10.434.42
2028 WEI CHIH STEEL INDUSTRIAL CO
40.551.37%0.55Mua1.462M59266378.1913.029B8.704.60351.00
2029 SHENG YU STEEL
32.050.31%0.10Bán1.452M46529355.2510.262B8.913.59
2031 HSIN KUANG STEEL CO
57.00-0.52%-0.30Sức bán mạnh1.024M58373643.0018.402B7.917.34
2034 YC INOX CO LTD
31.550.48%0.15Bán849.161K26791028.7013.958B19.021.79
2035 TANG ENG IRON WORKS CO LTD
36.60-0.54%-0.20Mua15.002K549073.1712.880B12.882.86693.00
2038 HAI KWANG ENTERPRISE CORPORATION
34.40-0.29%-0.10Bán2.286M78635170.976.254B16.052.15
2064 CAMELLIA METAL CO LTD
17.90-0.28%-0.05Bán13.040K233416.001.244B11.371.58
2067 CHIA YI STEEL CO LTD
12.901.57%0.20Mua73.237K944757.30573.255M760.480.02
2069 YUEN CHANG STAINLESS STEEL CO LTD
35.700.42%0.15Bán1.523M54379348.225.798B9.283.83
4538 WINSON MACHINERY CASTING CO LTD
20.450.25%0.05Mua7.000K143150.011.029B25.370.80125.00
4581 WORLD KNOWN MFG (CAYMAN) LTD
35.20-2.22%-0.80Sức bán mạnh7.090K249568.011.220B17.792.04
5009 GLORIA MATERIAL TECHNOLOGY CORP
21.251.43%0.30Bán2.079M44169740.009.212B15.281.39
9957 YUSCO
11.50-0.43%-0.05Bán1.593M18315245.0030.266B16.980.68
9958 CENTURY IRON & STEEL INDUSTRIAL
112.000.00%0.00Mua658.585K73761520.0025.865B18.796.12
9962 YEOU YIH STEEL CO LTD
16.400.61%0.10Bán507.025K8315210.001.471B15.321.0686.00
Tải thêm