Vật liệu cơ bản (Khu vực)

104
Cổ phiếu
3699.688B
Giá trị vốn hóa thị trường
9.466M
Khối lượng
+4.65%
Tỷ suất Cổ tức
+0.57%
Thay đổi
+3.30%
Hiệu suất Tháng
−0.03%
Hiệu suất Năm
+9.46%
Hiệu suất YTD
           
1101 TAIWAN CEMENT
45.300.22%0.10Mua23.271M240.452B10.074.5110409.00Vật liệu Xây dựng
1102 ASIA CEMENT CORP
47.400.85%0.40Mua7.811M159.333B12.503.875858.00Vật liệu Xây dựng
1103 CHIA HSIN CEMENT CORPORATION
16.850.90%0.15Sức mua mạnh1.759M13.055B26.850.63636.00Vật liệu Xây dựng
1104 UNIVERSAL CEMENT CORPORATION
19.801.02%0.20Sức mua mạnh341.684K12.941B10.721.85581.00Vật liệu Xây dựng
1108 LUCKY CEMENT CO.
6.860.00%0.00Bán77.996K2.777B-0.50649.00Vật liệu Xây dựng
1109 HSING TA CEMENT CO LTD
19.000.26%0.05Mua732.297K6.497B8.122.35796.00Vật liệu Xây dựng
1110 SOUTH EAST CEMENT CO LTD.
16.700.30%0.05Sức mua mạnh53.004K9.517B118.780.14155.00Vật liệu Xây dựng
1262 GREEN SEAL HOLDING LIMITED
28.503.26%0.90Bán135.500K4.655B-3.28600.00Hóa chất thông dụng
1301 FORMOSA PLASTIC
113.000.44%0.50Sức mua mạnh8.514M719.329B15.707.206784.00Hóa chất thông dụng
1303 NAN YA PLASTIC
78.900.25%0.20Mua10.730M625.742B14.115.5934224.00Hóa chất thông dụng
1304 USI CORPORATION
11.800.43%0.05Bán842.433K12.653B23.700.505533.00Hóa chất thông dụng
1305 CHINA GENERAL PLASTICS CORP
23.301.53%0.35Mua2.977M11.808B13.091.80936.00Hóa chất thông dụng
1308 ASIA POLYMER
13.800.36%0.05Bán489.054K7.650B22.460.61226.00Hóa chất thông dụng
1309 TAITA CHEMICAL
10.350.49%0.05Bán645.055K3.391B15.920.65672.00Hóa chất thông dụng
1310 TAIWAN STYRENE MONOMER
24.100.21%0.05Bán1.983M12.722B11.042.192291.00Hóa chất thông dụng
1312 GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL
20.300.74%0.15Bán6.684M18.399B7.192.83379.00Hóa chất thông dụng
1313 UPC TECHNOLOGY CO
11.401.33%0.15Mua1.118M14.636B80.030.141381.00Hóa chất thông dụng
1314 CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT COR
11.551.76%0.20Mua13.098M31.183B8.951.291301.00Hóa chất thông dụng
1321 OCEAN PLASTICS
28.10-0.18%-0.05Mua79.000K6.201B-0.36802.00Hóa chất thông dụng
1323 YONYU PLASTICS
34.000.29%0.10Bán106.102K3.090B10.403.291583.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
1326 FORMOSA CHEMICAL & FIBRE CO
112.000.45%0.50Mua8.150M653.382B14.747.6018585.00Hóa chất thông dụng
1337 ASIA PLASTIC RECYCLING HOLDING LTD
6.66-0.15%-0.01Bán269.559K1.791B-7.24923.00Hóa chất thông dụng
1341 FULIN PLASTIC INDUSTRY(CAYMAN) HOLD
55.000.73%0.40Sức mua mạnh16.009K2.717B15.813.48Hóa chất thông dụng
1466 ACELON CHEMICAL & FIBER CORPORATION
8.98-0.99%-0.09Bán28.003K998.190M-0.64505.00Hóa chất Chuyên biệt
1532 CHINA METAL PRODUCTS CO
34.950.43%0.15Bán493.326K13.465B8.654.054713.00Thép
1589 YEONG GUAN ENERGY TECHNOLOGY GP(KY)
62.904.49%2.70Mua1.580M6.643B-3.112091.00Thép
1708 SESODA CORPN
26.250.19%0.05Mua85.401K5.288B17.261.53344.00Hóa chất Nông nghiệp
1709 FORMOSAN UNION CHEMICAL
13.450.75%0.10Bán2.995M6.754B19.510.70217.00Hóa chất thông dụng
1710 ORIENTAL UNION CHEMICAL CORP
25.300.00%0.00Mua1.353M22.060B16.451.54506.00Hóa chất thông dụng
1711 EVERLIGHT CHEMICAL
16.900.00%0.00Mua779.726K9.257B21.920.771675.00Hóa chất Chuyên biệt
1712 SINON CORP
21.35-0.70%-0.15Mua1.651M8.978B11.471.872934.00Hóa chất Nông nghiệp
1713 CATHAY CHEMICAL
18.90-0.26%-0.05Bán28.060K2.853B28.870.6695.00Hóa chất Chuyên biệt
1714 HO TUNG CHEMICAL CORP
7.37-0.81%-0.06Mua2.443M7.393B26.140.281470.00Hóa chất thông dụng
1717 ETERNAL MATERIALS CO LTD
26.950.37%0.10Sức mua mạnh875.707K33.426B16.411.654404.00Hóa chất thông dụng
1718 CHINA MANMADE FIBERS
9.221.21%0.11Theo dõi9.604M14.037B15.270.603425.00Hóa chất thông dụng
1721 SUNKO INK CO
9.230.76%0.07Mua74.379K2.003B38.550.24613.00Hóa chất thông dụng
1722 TAIWAN FERTILIZER CO
47.50-0.63%-0.30Bán6.643M46.550B19.382.46788.00Hóa chất Nông nghiệp
1723 CHINA STEEL CHEMICAL CORP
133.000.38%0.50Mua131.413K30.876B19.646.78154.00Hóa chất thông dụng
1725 YUAN JEN ENTERPRISE
15.001.35%0.20Sức mua mạnh29.100K2.727B12.641.19124.00Hóa chất thông dụng
1726 YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG CO
75.001.08%0.80Sức mua mạnh12.040K12.150B17.324.341075.00Hóa chất thông dụng
1727 CHUNG HWA CHEMICAL INDUSTRIAL WORKS
13.300.76%0.10Mua72.338K1.466B22.510.59338.00Hóa chất thông dụng
1735 EVERMORE CHEMICAL INDUSRY CO
15.950.00%0.00Mua22.000K1.585B50.180.32408.00Hóa chất thông dụng
1773 SHINY CHEMICAL INDUSTRIAL CO. LTD.
81.600.00%0.00Bán127.000K12.240B13.626.05288.00Hóa chất thông dụng
1776 HEADWAY ADVANCED MATERIALS INC
15.501.31%0.20Bán37.132K1.078B-0.28371.00Hóa chất thông dụng
1902 TAIWAN PAPER&PULP
18.300.55%0.10Theo dõi298.054K7.357B23.990.761709.00Sản phẩm Giấy
1903 SHIHLIN PAPER CORP
31.00-0.16%-0.05Bán54.049K8.061B-0.66329.00Sản phẩm Giấy
1904 CHENG LOONG
20.201.51%0.30Mua3.275M22.387B10.122.009680.00Bao bì Giấy
1905 CHUNG HWA PULP
9.600.31%0.03Bán650.736K10.587B21.830.442678.00Sản phẩm Giấy
1906 BAOLONG INTERNATIONAL CO LTD
13.500.37%0.05Bán177.001K2.038B3.893.4723.00Sản phẩm Giấy
1907 YFY INC
11.750.86%0.10Mua1.667M19.509B13.450.8710467.00Sản phẩm Giấy
1909 LONGCHEN PAPER&PACKAGING CO LTD
14.802.78%0.40Bán4.030M17.282B20.460.734520.00Bao bì Giấy
2002 CHINA STEEL CORP
24.951.42%0.35Sức mua mạnh20.541M384.601B16.521.5228782.00Thép
2006 TUNG HO STEEL ENTERPRISE CORP
23.000.66%0.15Sức mua mạnh1.518M23.093B25.400.951933.00Thép
2007 YIEH HSING ENTERPRISE CO
4.90-0.20%-0.01Mua36.999K2.600B-0.25395.00Thép
2008 KAO HSIUNG CHANG IRON & STEEL CORP
12.450.81%0.10Sức mua mạnh45.474K2.501B-0.42232.00Thép
2009 FIRST COPPER TECHNOLOGY
10.100.00%0.00Mua344.050K3.632B58.390.17274.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
2010 CHUN YUAN STEEL INDUSTRIAL CO
10.750.94%0.10Mua739.751K6.962B34.390.312266.00Thép
2014 CHUNG HUNG STEEL CO
10.451.46%0.15Bán3.657M15.001B6.301.661156.00Thép
2015 FENG HSIN STEEL CO LTD
63.902.08%1.30Mua571.976K37.164B12.595.07872.00Thép
2020 MAYER STEEL PIPE CORP
16.500.61%0.10Mua83.401K3.672B8.771.88431.00Thép
2023 YIEH PHUI ENTERPRISE CO
9.240.43%0.04Mua1.205M17.332B-0.163547.00Thép
2024 CHIH LIEN INDUSTRIAL CO
10.700.00%0.00Bán247.166K1.043B16.540.65185.00Thép
2025 CHIEN SHING STAINLESS STEEL CO
1.700.00%0.00Bán117.070K477.984M-2.21134.00Thép
2027 TA CHEN STAINLESS PIPE CORP
45.80-0.43%-0.20Mua9.012M55.923B8.365.503729.00Thép
2028 WEI CHIH STEEL INDUSTRIAL CO
9.31-0.11%-0.01Mua193.731K3.032B7.491.24332.00Thép
2029 SHENG YU STEEL
18.750.81%0.15Mua158.001K6.022B98.850.19640.00Thép
2030 FROCH ENTERPRISE CO
12.750.39%0.05Bán285.989K3.573B7.901.62983.00Thép
2031 HSIN KUANG STEEL CO
31.400.96%0.30Mua921.077K9.756B58.490.61225.00Thép
2032 SINKANG INDUSTRIES CO
8.79-0.11%-0.01Bán37.573K1.147B58.950.15200.00Thép
2033 CHIA TA WORLD
9.770.72%0.07Bán57.021K788.386M99.020.10147.00Thép
2034 YC INOX CO LTD
26.800.19%0.05Mua393.187K10.911B11.312.38913.00Thép
2038 HAI KWANG ENTERPRISE CORPORATION
7.430.13%0.01Sức bán mạnh154.100K1.347B-1.65461.00Thép
2069 YUEN CHANG STAINLESS STEEL CO LTD
23.800.21%0.05Mua210.250K3.722B4.185.87530.00Thép
2104 INTERNATIONAL CSRC INVESTMENT HOLDI
36.951.79%0.65Bán3.798M31.718B9.263.991761.00Hóa chất Chuyên biệt
2461 K LASER TECHNOLOGY INC
15.659.82%1.40Mua831.308K2.368B42.490.37839.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
2504 GOLDSUN BUILDING MATERIALS CO LTD
8.540.00%0.00Bán3.190M11.797B18.390.463938.00Vật liệu Xây dựng
3645 TAIMIDE TECH INC
48.151.80%0.85Mua1.080M5.935B18.742.61272.00Hóa chất thông dụng
3708 SWANCOR HOLDING CO LTD
105.002.94%3.00Mua2.139M9.660B8.6212.28272.00Hóa chất Chuyên biệt
4141 ROTAM GLOBAL AGROSCIENCES LTD
17.600.57%0.10Bán38.000K3.012B530.120.241239.00Hóa chất Nông nghiệp
4148 ALL COSMOS BIO-TECH HOLDING CORPORA
52.200.77%0.40Bán55.050K3.343B14.203.68Hóa chất Nông nghiệp
4306 YEM CHIO CO LTD
13.350.38%0.05Mua596.822K6.574B32.910.413150.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
4720 TEX YEAR INDUSTRIES
13.550.74%0.10Mua21.000K1.200B35.850.45505.00Hóa chất Chuyên biệt
4722 QUALIPOLY CHEMICAL CORP
30.250.00%0.00Mua110.964K3.025B12.332.46410.00Hóa chất thông dụng
4725 TAIWAN PROSPERITY CHEMICAL CORP
19.601.03%0.20Bán430.000K5.723B56.250.35233.00Hóa chất thông dụng
4739 COREMAX CORPORATION
75.70-0.53%-0.40Bán429.281K6.800B25.293.00213.00Hóa chất Chuyên biệt
4755 SAN FU CHEMICAL CO LTD
46.600.22%0.10Mua69.000K4.227B11.414.10293.00Hóa chất Chuyên biệt
4763 JINAN ACETATE CHEMICAL CO.
161.00-0.31%-0.50Mua102.000K7.401B36.404.70Hóa chất Chuyên biệt
4764 DOUBLE BOND CHEMICAL IND CO LTD
79.001.02%0.80Mua62.261K5.515B10.697.75342.00Hóa chất Chuyên biệt
4766 NAN PAO RESINS CHEMICAL CO LTD
159.500.31%0.50Mua191.000K19.231B24.746.46Hóa chất Chuyên biệt
6235 WAFFER TECHNOLOGY CORP
11.45-0.43%-0.05Sức bán mạnh532.527K1.914B10.341.123171.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
6581 TAIWAN STEEL UNION CO LTD
97.501.14%1.10Mua26.149K10.849B14.026.9789.00Hóa chất thông dụng
6582 SHIN FOONG SPECIALTY AND APPLIED MA
54.301.50%0.80Mua17.000K5.683B12.434.42189.00Hóa chất Chuyên biệt
6655 KEDING ENTERPRISES CO LTD
53.500.94%0.50Mua4.000K3.564B15.873.38Lâm sản và Sản phẩm Gỗ
8222 AERO WIN TECHNOLOGY CORP
21.000.48%0.10Mua71.171K1.439B26.610.79247.00Thép
8411 KINGCAN HOLDINGS LIMITED
14.90-1.32%-0.20Bán29.000K2.613B-1.26933.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
8463 RUENTEX MATERIALS CO LTD
25.200.40%0.10Theo dõi26.000K3.780B31.740.79300.00Vật liệu Xây dựng
8488 JIYUAN PACKAGING HOLDINGS LTD
16.100.62%0.10Mua4.000K1.087B-2.36Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
9905 GREAT CHINA METAL INDUSTRIES
24.850.20%0.05Mua83.001K7.579B17.321.441069.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
9906 HSIN BA BA CORPORATION
12.300.82%0.10Mua19.645K1.025B-0.65196.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
9907 TON YI INDUSTRIAL CORP
12.45-0.40%-0.05Bán873.255K19.660B13.100.952618.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
9927 THYE MING INDUSTRIAL CO
30.950.16%0.05Bán110.350K6.473B18.761.65261.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
9930 CHC RESOURCES CORPORATION
53.000.76%0.40Mua139.331K13.173B14.763.60430.00Vật liệu Xây dựng
9939 TAIWAN HON CHUAN ENTERPRISE
52.10-0.19%-0.10Sức mua mạnh516.008K15.259B13.333.913900.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
9955 SUPER DRAGON TECHNOLOGY CO
18.655.37%0.95Mua5.057M1.925B-2.13129.00Kim loại và Khoáng sản quý
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất