Vật liệu cơ bản (Khu vực)

102
Cổ phiếu
3301.670B
Giá trị vốn hóa thị trường
8.340M
Khối lượng
+5.83%
Tỷ suất Cổ tức
+0.09%
Thay đổi
−0.74%
Hiệu suất Tháng
−12.11%
Hiệu suất Năm
−1.14%
Hiệu suất YTD
           
1101 TAIWAN CEMENT
40.952.12%0.85Mua48.548M223.814B10.144.1210409.00Vật liệu Xây dựng
1102 ASIA CEMENT CORP
43.500.23%0.10Mua13.506M146.223B10.174.465854.00Vật liệu Xây dựng
1103 CHIA HSIN CEMENT CORPORATION
18.901.07%0.20Mua3.319M14.643B53.910.35636.00Vật liệu Xây dựng
1104 UNIVERSAL CEMENT CORPORATION
18.850.00%0.00Mua120.324K12.321B11.201.69581.00Vật liệu Xây dựng
1108 LUCKY CEMENT CO.
7.863.97%0.30Mua627.231K3.181B-0.46649.00Vật liệu Xây dựng
1109 HSING TA CEMENT CO LTD
18.400.00%0.00Mua552.700K6.292B6.982.65796.00Vật liệu Xây dựng
1110 SOUTH EAST CEMENT CO LTD.
17.100.88%0.15Mua21.001K9.745B276.430.06155.00Vật liệu Xây dựng
1301 FORMOSA PLASTIC
96.00-0.62%-0.60Mua4.388M611.111B15.676.136784.00Hóa chất thông dụng
1303 NAN YA PLASTIC
71.00-0.28%-0.20Mua5.299M563.088B16.804.2334224.00Hóa chất thông dụng
1304 USI CORPORATION
12.55-3.83%-0.50Bán2.438M13.457B19.280.655533.00Hóa chất thông dụng
1305 CHINA GENERAL PLASTICS CORP
20.150.75%0.15Mua1.589M10.620B18.761.09936.00Hóa chất thông dụng
1308 ASIA POLYMER
15.10-0.66%-0.10Mua341.945K8.371B17.950.84226.00Hóa chất thông dụng
1309 TAITA CHEMICAL
11.402.24%0.25Mua2.447M3.810B29.570.39672.00Hóa chất thông dụng
1310 TAIWAN STYRENE MONOMER
22.455.40%1.15Mua4.234M11.851B10.622.122291.00Hóa chất thông dụng
1312 GRAND PACIFIC PETROCHEMICAL
18.501.09%0.20Mua2.800M16.768B6.812.72379.00Hóa chất thông dụng
1313 UPC TECHNOLOGY CO
10.15-1.93%-0.20Sức bán mạnh9.185M13.419B-0.271381.00Hóa chất thông dụng
1314 CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT COR
10.30-0.96%-0.10Mua6.792M29.199B10.031.031301.00Hóa chất thông dụng
1321 OCEAN PLASTICS
34.000.89%0.30Mua519.000K7.503B-0.13802.00Hóa chất thông dụng
1323 YONYU PLASTICS
34.75-0.29%-0.10Mua232.173K3.158B10.833.221583.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
1326 FORMOSA CHEMICAL & FIBRE CO
88.100.23%0.20Bán4.024M513.955B14.346.1418585.00Hóa chất thông dụng
1337 ASIA PLASTIC RECYCLING HOLDING LTD
5.800.00%0.00Bán144.507K1.560B-7.38923.00Hóa chất thông dụng
1341 FULIN PLASTIC INDUSTRY(CAYMAN) HOLD
62.70-0.48%-0.30Sức mua mạnh9.007K3.097B14.724.26Hóa chất thông dụng
1466 ACELON CHEMICAL & FIBER CORPORATION
7.990.00%0.00Mua11.171K888.144M-0.58485.00Hóa chất Chuyên biệt
1532 CHINA METAL PRODUCTS CO
30.90-2.22%-0.70Bán635.357K11.904B7.973.894713.00Thép
1589 YEONG GUAN ENERGY TECHNOLOGY GP(KY)
63.601.60%1.00Mua2.912M6.717B-1.792091.00Thép
1708 SESODA CORPN
25.500.00%0.00Bán42.759K5.394B18.441.39344.00Hóa chất Nông nghiệp
1709 FORMOSAN UNION CHEMICAL
12.80-0.39%-0.05Sức bán mạnh307.634K6.427B35.110.37217.00Hóa chất thông dụng
1710 ORIENTAL UNION CHEMICAL CORP
22.751.34%0.30Mua2.434M19.837B28.970.79506.00Hóa chất thông dụng
1711 EVERLIGHT CHEMICAL
15.85-1.25%-0.20Sức bán mạnh1.871M8.682B20.510.771675.00Hóa chất Chuyên biệt
1712 SINON CORP
18.600.00%0.00Bán2.285M7.821B11.741.592934.00Hóa chất Nông nghiệp
1713 CATHAY CHEMICAL
18.300.55%0.10Mua151.001K2.762B26.020.7095.00Hóa chất Chuyên biệt
1714 HO TUNG CHEMICAL CORP
7.28-1.49%-0.11Mua4.389M7.303B23.280.311470.00Hóa chất thông dụng
1717 ETERNAL MATERIALS CO LTD
26.304.78%1.20Sức mua mạnh2.613M32.619B16.601.594404.00Hóa chất thông dụng
1718 CHINA MANMADE FIBERS
8.220.00%0.00Bán1.643M13.328B-0.033425.00Hóa chất thông dụng
1721 SUNKO INK CO
8.88-0.22%-0.02Bán14.664K1.927B62.210.14571.00Hóa chất thông dụng
1722 TAIWAN FERTILIZER CO
49.10-1.80%-0.90Mua8.809M48.118B21.092.33788.00Hóa chất Nông nghiệp
1723 CHINA STEEL CHEMICAL CORP
127.502.41%3.00Mua297.538K29.599B19.356.60154.00Hóa chất thông dụng
1725 YUAN JEN ENTERPRISE
14.700.00%0.00Mua10.000K2.673B13.881.06124.00Hóa chất thông dụng
1726 YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG CO
71.400.42%0.30Mua41.100K11.567B18.573.851075.00Hóa chất thông dụng
1727 CHUNG HWA CHEMICAL INDUSTRIAL WORKS
11.750.00%0.00Bán69.401K1.295B26.570.44338.00Hóa chất thông dụng
1735 EVERMORE CHEMICAL INDUSRY CO
16.80-0.88%-0.15Mua23.375K1.670B28.000.60408.00Hóa chất thông dụng
1773 SHINY CHEMICAL INDUSTRIAL CO. LTD.
84.600.00%0.00Mua384.619K12.690B14.855.75288.00Hóa chất thông dụng
1776 HEADWAY ADVANCED MATERIALS INC
14.400.00%0.00Bán33.000K1.002B72.520.20371.00Hóa chất thông dụng
1902 TAIWAN PAPER&PULP
20.35-2.16%-0.45Mua290.406K8.181B31.970.641709.00Sản phẩm Giấy
1903 SHIHLIN PAPER CORP
32.700.00%0.00Sức mua mạnh20.102K8.503B-0.65329.00Sản phẩm Giấy
1904 CHENG LOONG
17.80-3.52%-0.65Bán2.499M19.727B10.321.739680.00Bao bì Giấy
1905 CHUNG HWA PULP
9.30-0.21%-0.02Bán644.049K10.256B29.240.322678.00Sản phẩm Giấy
1906 BAOLONG INTERNATIONAL CO LTD
13.050.77%0.10Mua248.722K1.971B10.221.2822.00Sản phẩm Giấy
1907 YFY INC
11.700.00%0.00Mua2.733M19.426B12.510.9410467.00Sản phẩm Giấy
1909 LONGCHEN PAPER&PACKAGING CO LTD
13.650.74%0.10Bán6.314M15.939B360.920.044520.00Bao bì Giấy
2002 CHINA STEEL CORP
23.250.00%0.00Mua8.435M358.395B17.651.3228529.00Thép
2006 TUNG HO STEEL ENTERPRISE CORP
22.254.95%1.05Sức mua mạnh2.870M22.340B23.291.031933.00Thép
2007 YIEH HSING ENTERPRISE CO
4.64-0.43%-0.02Bán28.906K2.462B-0.53395.00Thép
2008 KAO HSIUNG CHANG IRON & STEEL CORP
12.400.40%0.05Mua17.622K2.491B-0.19232.00Thép
2009 FIRST COPPER TECHNOLOGY
9.480.00%0.00Bán125.180K3.409B278.090.03274.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
2010 CHUN YUAN STEEL INDUSTRIAL CO
10.25-0.49%-0.05Bán132.222K6.638B33.810.302266.00Thép
2014 CHUNG HUNG STEEL CO
9.08-0.22%-0.02Bán1.589M13.035B7.181.271156.00Thép
2015 FENG HSIN STEEL CO LTD
50.80-3.61%-1.90Bán1.015M29.545B10.964.63869.00Thép
2020 MAYER STEEL PIPE CORP
14.450.35%0.05Bán74.710K3.216B9.101.59431.00Thép
2023 YIEH PHUI ENTERPRISE CO
9.12-1.30%-0.12Bán3.522M17.450B-0.383547.00Thép
2024 CHIH LIEN INDUSTRIAL CO
11.10-1.33%-0.15Bán28.425K1.082B24.790.45185.00Thép
2025 CHIEN SHING STAINLESS STEEL CO
1.757.36%0.12Mua782.001K492.042M-1.34134.00Thép
2027 TA CHEN STAINLESS PIPE CORP
33.15-2.36%-0.80Bán14.351M40.356B7.804.263729.00Thép
2028 WEI CHIH STEEL INDUSTRIAL CO
9.22-0.11%-0.01Mua346.760K3.003B8.211.12332.00Thép
2029 SHENG YU STEEL
20.200.00%0.00Mua31.115K6.488B81.860.25640.00Thép
2030 FROCH ENTERPRISE CO
12.950.39%0.05Sức bán mạnh130.509K3.711B10.571.23983.00Thép
2031 HSIN KUANG STEEL CO
29.503.33%0.95Mua2.117M9.165B192.280.22225.00Thép
2032 SINKANG INDUSTRIES CO
9.200.00%0.00Bán41.000K1.201B103.300.09200.00Thép
2033 CHIA TA WORLD
9.031.12%0.10Bán44.750K728.672M118.050.08145.00Thép
2034 YC INOX CO LTD
27.203.42%0.90Mua1.718M11.074B14.201.92913.00Thép
2038 HAI KWANG ENTERPRISE CORPORATION
7.552.58%0.19Mua359.023K1.369B-1.82461.00Thép
2069 YUEN CHANG STAINLESS STEEL CO LTD
20.250.00%0.00Bán64.000K3.167B3.655.71530.00Thép
2104 INTERNATIONAL CSRC INVESTMENT HOLDI
32.701.24%0.40Bán2.148M31.719B11.812.771761.00Hóa chất Chuyên biệt
2461 K LASER TECHNOLOGY INC
23.10-3.14%-0.75Bán3.224M3.496B55.920.41839.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
2504 GOLDSUN BUILDING MATERIALS CO LTD
13.654.20%0.55Mua77.168M18.856B32.590.423938.00Vật liệu Xây dựng
3645 TAIMIDE TECH INC
52.00-1.33%-0.70Mua1.434M6.730B24.442.16272.00Hóa chất thông dụng
3708 SWANCOR HOLDING CO LTD
87.901.15%1.00Mua1.193M8.087B5.7115.49272.00Hóa chất Chuyên biệt
4141 ROTAM GLOBAL AGROSCIENCES LTD
17.402.35%0.40Mua139.610K2.978B-0.171239.00Hóa chất Nông nghiệp
4148 ALL COSMOS BIO-TECH HOLDING CORPORA
41.450.73%0.30Bán46.100K2.654B18.022.31Hóa chất Nông nghiệp
4306 YEM CHIO CO LTD
11.40-3.39%-0.40Sức bán mạnh1.432M6.146B30.310.383150.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
4720 TEX YEAR INDUSTRIES
14.150.71%0.10Sức mua mạnh91.001K1.253B29.510.58505.00Hóa chất Chuyên biệt
4722 QUALIPOLY CHEMICAL CORP
27.40-0.36%-0.10Bán28.050K2.740B11.082.48410.00Hóa chất thông dụng
4725 TAIWAN PROSPERITY CHEMICAL CORP
15.15-0.98%-0.15Bán2.862M4.423B-1.05233.00Hóa chất thông dụng
4739 COREMAX CORPORATION
79.60-0.13%-0.10Bán133.356K7.165B40.511.97213.00Hóa chất Chuyên biệt
4755 SAN FU CHEMICAL CO LTD
43.00-0.69%-0.30Mua8.035K3.900B11.013.92293.00Hóa chất Chuyên biệt
4763 JINAN ACETATE CHEMICAL CO.
128.004.07%5.00Mua318.800K6.466B28.644.72Hóa chất Chuyên biệt
4764 DOUBLE BOND CHEMICAL IND CO LTD
68.80-0.15%-0.10Sức bán mạnh9.400K5.283B12.965.71342.00Hóa chất Chuyên biệt
4766 NAN PAO RESINS CHEMICAL CO LTD
154.500.00%0.00Mua333.882K18.628B20.857.43Hóa chất Chuyên biệt
6235 WAFFER TECHNOLOGY CORP
13.952.20%0.30Mua6.719M2.347B-1.233171.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
6581 TAIWAN STEEL UNION CO LTD
88.00-0.11%-0.10Bán39.000K9.792B14.855.9589.00Hóa chất thông dụng
6582 SHIN FOONG SPECIALTY AND APPLIED MA
53.000.76%0.40Mua14.194K5.559B12.374.33189.00Hóa chất Chuyên biệt
6655 KEDING ENTERPRISES CO LTD
39.40-0.51%-0.20Bán21.248K2.979B12.723.11Lâm sản và Sản phẩm Gỗ
8222 AERO WIN TECHNOLOGY CORP
18.85-0.53%-0.10Bán189.095K1.292B25.630.74247.00Thép
8411 KINGCAN HOLDINGS LIMITED
16.100.94%0.15Bán57.099K2.824B-0.91933.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
8463 RUENTEX MATERIALS CO LTD
42.90-1.38%-0.60Mua2.920M6.435B68.110.63300.00Vật liệu Xây dựng
8488 JIYUAN PACKAGING HOLDINGS LTD
17.35-0.29%-0.05Bán4.000K1.171B-0.81Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
9905 GREAT CHINA METAL INDUSTRIES
23.800.00%0.00Bán48.001K7.259B16.471.451069.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
9906 HSIN BA BA CORPORATION
16.05-5.59%-0.95Mua376.622K1.338B-0.85196.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
9907 TON YI INDUSTRIAL CORP
12.353.35%0.40Mua2.063M19.502B25.730.482618.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
9927 THYE MING INDUSTRIAL CO
31.900.31%0.10Mua224.681K6.672B23.071.38261.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
9939 TAIWAN HON CHUAN ENTERPRISE
53.800.37%0.20Bán2.021M15.757B14.473.723900.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
9955 SUPER DRAGON TECHNOLOGY CO
19.250.00%0.00Bán289.800K1.987B-1.62129.00Kim loại và Khoáng sản quý
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất