Truyền thông (Khu vực)

7
Cổ phiếu
1538.405B
Giá trị vốn hóa thị trường
5.146M
Khối lượng
+0.22%
Thay đổi
+3.50%
Hiệu suất Tháng
+10.39%
Hiệu suất Năm
+9.91%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
2412CHUNGHWA TELECOM
120.0 TWD+0.42%4.521M0.56930.894B TWD25.144.77 TWD+0.95%3.92%Truyền thông
Bán
3045TAIWAN MOBILE CO
99.2 TWD+0.81%5.883M1.02279.792B TWD25.113.95 TWD+1.10%4.33%Truyền thông
Theo dõi
3682ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD
7.51 TWD−0.53%10.828M1.4832.422B TWD−1.12 TWD+11.95%0.00%Truyền thông
4904FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS
82.0 TWD−1.09%6.386M0.79267.197B TWD24.553.34 TWD+20.58%3.96%Truyền thông
Mua
6136FULLERTON TECHNOLOGY CO
20.65 TWD+0.98%273.909K1.072.386B TWD21.100.98 TWD−31.20%5.57%Truyền thông
6403ACSIP TECHNOLOGY C
8.38 TWD+0.96%26.1K0.30307.006M TWD159.920.05 TWD0.00%Truyền thông
6561CHIEF TELECOM INC
326.5 TWD+1.08%162.16K1.1825.408B TWD27.8611.72 TWD+15.63%2.51%Truyền thông
Mua