Năng lượng Mỏ (Khu vực)

4
Cổ phiếu
786.826B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.630M
Khối lượng
−0.12%
Thay đổi
+1.49%
Hiệu suất Tháng
+1.12%
Hiệu suất Năm
+2.77%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1516FALCON POWER CO. LTD.
18.00 TWD0.00%51.731K0.32698.763M TWD23.540.76 TWD−55.65%1.92%Năng lượng Mỏ
1742TAIWAN WAX
17.45 TWD+0.29%134.011K1.101.607B TWD−0.38 TWD−108.43%0.99%Năng lượng Mỏ
2904PAN OVERSEAS CORP
19.10 TWD0.00%31.512K0.771.487B TWD17.661.08 TWD−18.22%3.40%Năng lượng Mỏ
6505FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION
82.2 TWD−0.12%1.638M1.28783.034B TWD74.221.11 TWD−66.94%1.34%Năng lượng Mỏ
Theo dõi