Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

97
Cổ phiếu
814.760B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.027M
Khối lượng
+1.94%
Thay đổi
+5.82%
Hiệu suất Tháng
+78.25%
Hiệu suất Năm
+83.40%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1293LYTONE
29.60 TWD−2.95%6K1.46536.669M TWD17.361.70 TWD−67.86%2.23%Dịch vụ Công nghệ
1416KWONG FONG INDUSTRIES
11.30 TWD+0.44%254.561K0.752.085B TWD19.050.59 TWD+16.00%4.44%Dịch vụ Công nghệ
2414UNITECH COMPUTER CO LTD
33.60 TWD−0.15%46.514K0.845.442B TWD14.872.26 TWD−31.67%7.43%Dịch vụ Công nghệ
2419HITRON TECHNOLOGY
34.35 TWD+9.92%7.658M7.329.802B TWD65.750.52 TWD−54.69%4.80%Dịch vụ Công nghệ
2432ACER GADGET INC
39.50 TWD−2.83%42.069K0.832.515B TWD4.06%Dịch vụ Công nghệ
2453SYSCOM COMPUTER
55.6 TWD−1.24%562.934K0.585.63B TWD19.432.86 TWD+20.21%3.91%Dịch vụ Công nghệ
2471ARES INTERNATIONAL (TAIWAN)
55.4 TWD−0.36%161.377K0.442.627B TWD15.353.61 TWD+7.61%5.10%Dịch vụ Công nghệ
2480STARK TECHNOLOGY
124.0 TWD−0.40%214.365K0.6013.242B TWD16.887.35 TWD+3.55%5.03%Dịch vụ Công nghệ
Mua
2949HHG
163.0 TWD+8.31%102.515K6.26Dịch vụ Công nghệ
3086WAYI INTERNATIONAL DIGITAL ENTERTAI
89.1 TWD−1.98%429.526K1.372.219B TWD104.000.86 TWD−44.95%0.60%Dịch vụ Công nghệ
3130104 CORP
209.5 TWD−0.24%2.295K0.137.036B TWD15.8413.23 TWD−5.92%6.33%Dịch vụ Công nghệ
3158SYSJUST
80.0 TWD−0.62%5.888K0.392.117B TWD13.875.77 TWD+17.53%6.21%Dịch vụ Công nghệ
3287KWORLD COMPUTER CO
26.00 TWD+2.56%9.321M9.171.014B TWD50.270.52 TWD+0.51%0.00%Dịch vụ Công nghệ
3293INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO
673 TWD+0.15%650.321K0.8092.713B TWD15.6443.03 TWD+17.15%5.32%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
3312G.M.I TECHNOLOGY INC
22.65 TWD−0.22%640.858K0.993.627B TWD9.942.28 TWD−23.13%8.97%Dịch vụ Công nghệ
3570OTSUKA INFORMATION TECHNOLOGY CORP.
161.0 TWD+3.21%318.443K0.962.77B TWD13.6011.84 TWD+16.80%4.63%Dịch vụ Công nghệ
3629GRAVITY CO. LTD. (TAIWAN)
36.70 TWD−0.81%4K0.351.254B TWD−2.74 TWD+61.61%0.00%Dịch vụ Công nghệ
3632PAPAGO INC
14.10 TWD+2.55%8.588K0.42564.278M TWD158.960.09 TWD−94.76%0.00%Dịch vụ Công nghệ
3652UNITECH ELECTRONICS CO (TAIWAN)
27.35 TWD+0.55%59.093K0.712.031B TWD40.680.67 TWD−35.75%2.48%Dịch vụ Công nghệ
3693AIC INC
478.5 TWD−3.72%2.756M0.7319.746B TWD18.5825.75 TWD+218.25%1.17%Dịch vụ Công nghệ
4188AMCAD BIOMED CORPORATION
29.20 TWD−3.63%751.088K0.421.613B TWD−1.03 TWD−38.02%0.00%Dịch vụ Công nghệ
4946CAYENNE ENTERTAINMENT TECHNOLOGY C
57.5 TWD−2.21%25.966K0.47492.522M TWD−15.16 TWD−5.87%0.00%Dịch vụ Công nghệ
4953WISTRON INFORMATION TECH & SERV COR
135.5 TWD+2.26%3.344M1.769.163B TWD16.188.37 TWD+12.76%3.82%Dịch vụ Công nghệ
Mua
4994X-LEGEND ENTERTAINMENT CO LTD
64.5 TWD−0.46%120.084K0.474.302B TWD33.331.94 TWD+76.73%11.06%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
5201K WAY INFORMATION CORPORATION
31.40 TWD−0.16%77.116K0.94935.575M TWD12.542.50 TWD+157.70%1.48%Dịch vụ Công nghệ
5202NEWSOFT TECHNOLOGY CORP
16.50 TWD−3.51%1.876M4.071.385B TWD2323.940.01 TWD4.37%Dịch vụ Công nghệ
5203CYBERLINK CORP
94.1 TWD−1.05%124.412K0.687.348B TWD45.742.06 TWD2.41%Dịch vụ Công nghệ
Mua
5205TAIWAN GREEN ENVIRONMENT TECHNOLOGY
27.35 TWD−2.15%1K0.23286.488M TWD−1.58 TWD−252.13%0.00%Dịch vụ Công nghệ
5210APEX INTL FIN ENGINEERING RES&TEC
51.40 TWD+6.20%3.713M1.732.736B TWD−1.44 TWD−438.94%0.00%Dịch vụ Công nghệ
5278SUNFUN INFO CO LTD
222.0 TWD+3.74%28.669K1.104.732B TWD18.0812.28 TWD+11.45%4.78%Dịch vụ Công nghệ
5287ADDCN TECHNOLOGY CO LTD
198.5 TWD−0.25%49.526K0.7111.139B TWD15.4612.84 TWD+8.01%4.59%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
5403DIMERCO DATA SYSTEM CORP.
106.5 TWD0.00%53.645K0.447.877B TWD12.308.66 TWD+41.06%4.72%Dịch vụ Công nghệ
6112METAAGE CORPORATION
70.0 TWD+1.89%10.621M6.4812.94B TWD21.783.21 TWD+35.17%2.91%Dịch vụ Công nghệ
6143NETRONIX INC
103.0 TWD0.00%14.866M3.058.09B TWD23.234.43 TWD+2.69%3.19%Dịch vụ Công nghệ
Mua
6148AZION CORPORATION
39.25 TWD+9.94%5.337M5.181.559B TWD21.891.79 TWD+90.30%2.18%Dịch vụ Công nghệ
6163HWACOM SYSTEMS INC
18.55 TWD−1.85%579.558K1.002.516B TWD15.221.22 TWD+2030.77%1.62%Dịch vụ Công nghệ
6183TRADE-VAN INFORMATION
67.1 TWD−0.15%14.536K0.3410.08B TWD22.672.96 TWD−12.99%3.72%Dịch vụ Công nghệ
6214SYSTEX CORPORATION
107.0 TWD+0.47%363.518K0.6926.72B TWD17.466.13 TWD+64.09%4.69%Dịch vụ Công nghệ
Mua
6221GENESIS TECHNOLOGY INC
64.1 TWD+0.79%17.124K1.046.324B TWD22.552.84 TWD−11.03%1.31%Dịch vụ Công nghệ
6231INSYDE SOFTWARE CORP
189.0 TWD+0.27%5.506M1.657B TWD39.634.77 TWD−42.90%3.42%Dịch vụ Công nghệ
6263PLANET TECHNOLOGY CORPORATION
127.5 TWD−0.78%51.11K1.028B TWD15.268.36 TWD+33.17%5.00%Dịch vụ Công nghệ
6428TAOMEE
10.80 TWD+4.85%32K6.97181.245M TWD40.090.27 TWD0.00%Dịch vụ Công nghệ
6473MEIMAII
10.75 TWD−4.44%39.825K4.68237.539M TWD−1.91 TWD−248.15%0.00%Dịch vụ Công nghệ
6482FUN YOURS TECHNOLOGY CO LTD
65.7 TWD−3.24%229.776K0.771.448B TWD31.262.10 TWD−14.40%1.29%Dịch vụ Công nghệ
6486INTERACTIVE DIGITAL TECHNOLOGIES IN
77.0 TWD+4.76%1.438M13.283.136B TWD14.335.38 TWD+10.86%7.06%Dịch vụ Công nghệ
6516KINGWAYTEK TECHNOLOGY CO LTD
83.0 TWD+0.48%13.31K0.574.283B TWD61.421.35 TWD−12.43%1.34%Dịch vụ Công nghệ
6533ANDES TECHNOLOGY CORPORATION
458.0 TWD−1.93%1.333M0.3223.654B TWD−2.47 TWD−124.31%0.32%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
6536TIGA
19.75 TWD−2.47%1.2K0.05543.591M TWD19.491.01 TWD0.00%Dịch vụ Công nghệ
6542NET PUBLISHING CO LTD
54.9 TWD−0.90%9.006K0.442.444B TWD25.002.20 TWD+11.51%0.00%Dịch vụ Công nghệ
6565TUTK
16.65 TWD+0.91%20.07K0.45431.159M TWD−1.46 TWD−365.38%0.00%Dịch vụ Công nghệ
6569ONYX HEALTHCARE INC
179.5 TWD−2.97%313.151K0.896.249B TWD22.687.91 TWD+24.52%2.68%Dịch vụ Công nghệ
6590PROVISION INFORMATION CO LTD
86.9 TWD−0.57%30.649K1.141.857B TWD14.705.91 TWD+28.62%4.36%Dịch vụ Công nghệ
6595JULIENS GROUP
30.00 TWD−0.33%7.102K0.131.061B TWD−0.71 TWD+86.31%0.00%Dịch vụ Công nghệ
6609TAIWAN TAKISAWA TECHNOLOGY CO
31.90 TWD−0.31%31.569K0.702.311B TWD12.532.55 TWD−44.14%9.40%Dịch vụ Công nghệ
6626GAME HOURS
11.45 TWD0.00%610.00305.818M TWD−6.85 TWD−46.78%0.00%Dịch vụ Công nghệ
6643M31 TECHNOLOGY CORPORATION
979 TWD+1.24%1.61M1.6734.447B TWD72.8013.45 TWD+34.27%0.73%Dịch vụ Công nghệ
Mua
6650ART EMPEROR
58.0 TWD−0.85%14.573K3.871.702B TWD20.412.84 TWD+353.27%2.77%Dịch vụ Công nghệ
6669WIWYNN CORPORATION
1680 TWD−1.75%2.583M1.05298.978B TWD23.6770.96 TWD−2.99%2.92%Dịch vụ Công nghệ
Mua
6689ECLOUDVALLEY DIGITAL TECHNOLOGY CO
120.0 TWD−0.83%151.399K0.578.228B TWD54.302.21 TWD+27.77%2.31%Dịch vụ Công nghệ
Mua
6690ACER CYBER SECURITY INC
177.0 TWD−0.84%138.752K0.883.919B TWD21.398.27 TWD+16.34%2.55%Dịch vụ Công nghệ
Mua
6697INFORMATION TECHNOLOGY TOTAL SERVIC
50.2 TWD−0.79%52.261K1.241.365B TWD24.472.05 TWD−18.85%3.20%Dịch vụ Công nghệ
6699KIWI
13.55 TWD−3.21%27.122K0.68428.214M TWD−1.68 TWD+1.61%0.00%Dịch vụ Công nghệ
6738MAYO
45.00 TWD−0.33%125K0.771.352B TWD0.00%Dịch vụ Công nghệ
674191APP INC
110.5 TWD−1.34%358.644K0.5213.565B TWD32.023.45 TWD0.62%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
6751ACER SYNERGY TECH CORP
84.0 TWD−5.19%101.801K1.381.838B TWD20.664.07 TWD+28.21%3.59%Dịch vụ Công nghệ
6752GALAXY SOFTWARE SERVICES CORPORATIO
137.5 TWD+1.48%175.836K0.534.654B TWD24.605.59 TWD+6.30%1.70%Dịch vụ Công nghệ
6763GREEN WORLD FINTECH SERVICE CO LTD
464.0 TWD−0.43%18.587K0.518.65B TWD21.2621.83 TWD+12.36%3.21%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
6780STUDY123
23.60 TWD−0.42%300.00390.332M TWD19.801.19 TWD−39.85%5.06%Dịch vụ Công nghệ
6786ISTART
65.9 TWD−1.93%183.901K0.751.727B TWD−1.73 TWD+12.01%0.00%Dịch vụ Công nghệ
6791CADMEN TAIWAN AUTO-DESIGN CO
91.0 TWD−2.15%32.613K0.301.941B TWD22.434.06 TWD+5.58%3.42%Dịch vụ Công nghệ
6811ACER E-ENABLING SERVICE BUSINESS IN
287.5 TWD−6.96%3.455M4.5011.647B TWD24.5911.69 TWD+51.39%2.67%Dịch vụ Công nghệ
Mua
6816METAEDGE
58.3 TWD+0.52%1.5K0.24715.08M TWD14.134.13 TWD+54.98%5.08%Dịch vụ Công nghệ
6841EVER FORTUNE AI CO LTD
97.3 TWD−1.22%526.877K0.8610B TWD61.451.58 TWD1.97%Dịch vụ Công nghệ
6857ACER MEDICAL
203.5 TWD−5.35%17.187K0.683.258B TWD−3.34 TWD−3521.24%0.00%Dịch vụ Công nghệ
6858IPEVO
34.65 TWD0.00%1.2K0.51926.858M TWD−1.53 TWD14.68%Dịch vụ Công nghệ
6865WEBCOMM TECHNOLOGY CO LTD
62.4 TWD−0.95%7K0.24910.741M TWD23.952.61 TWD−48.58%4.42%Dịch vụ Công nghệ
6868ISCOM
44.00 TWD−0.23%8K0.66880M TWD24.541.79 TWD1.80%Dịch vụ Công nghệ
6870TURN CLOUD TECHNOLOGY SERVICE INC
149.5 TWD0.00%25.359K0.223.259B TWD2.01%Dịch vụ Công nghệ
Mua
6874M-POWER INFORMATION CO LTD
140.5 TWD+3.31%539.633K1.612.992B TWD28.774.88 TWD+16.51%2.79%Dịch vụ Công nghệ
6882REALLUSION
38.75 TWD0.00%7500.09924.574M TWD29.671.31 TWD−58.94%5.19%Dịch vụ Công nghệ
6884HSNC
61.0 TWD0.00%200.02988.81M TWD41.731.46 TWD+34.37%1.64%Dịch vụ Công nghệ
6902GOGOLOOK CO LTD
175.0 TWD0.00%10.199K0.565.594B TWD484.230.36 TWD0.00%Dịch vụ Công nghệ
6906GROUNDHOG
159.0 TWD−0.63%76.607K1.724.887B TWD2.13%Dịch vụ Công nghệ
6910GRANDSYS
36.85 TWD−0.14%15.405K1.74Dịch vụ Công nghệ
6914PSS
158.5 TWD+4.62%225.322K3.33Dịch vụ Công nghệ
6925ELAND
53.0 TWD−3.28%6.01K0.82979.242M TWD2.70%Dịch vụ Công nghệ
7547INTUMIT
40.00 TWD0.00%11.04K1.05787M TWD44.850.89 TWD+159.47%1.52%Dịch vụ Công nghệ
7584HAPPYTUK
65.8 TWD−0.30%1.15K0.12987.754M TWD10.056.55 TWD−5.06%5.88%Dịch vụ Công nghệ
8044PCHOME ONLINE INC.
45.90 TWD+1.10%825.478K1.396.418B TWD−2.72 TWD−45.59%1.12%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
8102JEILIN
60.4 TWD−0.49%10.493K0.24Dịch vụ Công nghệ
8272CHANGING
84.8 TWD−1.40%21.107K0.791.513B TWD0.00%Dịch vụ Công nghệ
8284MITAKE INFORMATION CORPORATION
61.6 TWD−0.16%5.233K0.222.869B TWD13.914.43 TWD−31.30%6.46%Dịch vụ Công nghệ
8298GENIE
25.75 TWD+3.00%6.301K0.67652.335M TWD44.190.58 TWD+267.40%1.96%Dịch vụ Công nghệ
8409EBM TECHNOLOGIES INCORPORATED
26.80 TWD+0.56%153.486K1.09825.6M TWD−1.11 TWD−305.48%0.00%Dịch vụ Công nghệ
8416SOLIDWIZARD TECHNOLOGY CO LTD
142.5 TWD0.00%7.421K0.494.048B TWD13.5110.55 TWD−4.68%5.57%Dịch vụ Công nghệ
8487ELTA
70.2 TWD+0.43%146.905K5.041.594B TWD3.10%Dịch vụ Công nghệ
8489SAMBEST CO LTD
24.80 TWD−1.20%27.156K0.45921.762M TWD−1.08 TWD+40.91%0.79%Dịch vụ Công nghệ