Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

16
Cổ phiếu
126.505B
Giá trị vốn hóa thị trường
206.815K
Khối lượng
−0.26%
Thay đổi
+5.89%
Hiệu suất Tháng
+10.59%
Hiệu suất Năm
+7.97%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
1529LUXE GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD
23.80TWD−0.42%−0.10TWD
Mua
2.178M51.843M3.463BTWD65.710.40TWD
2072CWP142.0TWD1.43%2.0TWD
Mua
138.224K19.628M17.04BTWD53.572.61TWD
3073TEAMPHON ENERGY CO LTD.30.15TWD−1.15%−0.35TWD
Mua
12.002K361.86K967.802MTWD−0.20TWD12
6639GGEC9.98TWD0.00%0.00TWD
Bán
18.401K183.642K475.497MTWD−0.68TWD
6869J V ENERGY88.5TWD−1.55%−1.5TWD
Mua
381.769K33.863M9.997BTWD73.181.23TWD
6873HDRE111TWD−4.33%−5TWD
Mua
497.78K55.005M9.393BTWD29.403.95TWD
7590YIHO INT L21.6TWD−0.92%−0.2TWD
Bán
15.756K340.33K1.946BTWD40.070.54TWD84
8435ZIMMITE TAIWAN LTD61.0TWD0.00%0.0TWD
Mua
11.331K691.191K1.934BTWD15.054.05TWD134
8908SHINHSIUNG NATURAL GAS INC.70.4TWD−0.14%−0.1TWD
Mua
24.601K1.732M18.142BTWD36.061.96TWD
8917HSIN TAI GAS89.5TWD−0.22%−0.2TWD
Bán
3.51K314.145K14.557BTWD41.082.18TWD
8931TA-YUAN COGENERATION CO49.60TWD1.95%0.95TWD
Mua
303.73K15.065M6.064BTWD25.951.88TWD
8936KUO TOONG INTERNATIONAL23.00TWD−0.43%−0.10TWD
Mua
704.483K16.203M5.706BTWD9.992.32TWD
9908THE GREAT TAIPEI GAS
31.20TWD0.00%0.00TWD
Mua
74.434K2.322M15.627BTWD18.661.67TWD255
9918SHIN SHIN NATURAL GAS
42.10TWD−0.71%−0.30TWD
Bán
15.586K656.171K7.494BTWD35.121.21TWD
9926SHIN HAI GAS CORPORATION
51.8TWD0.00%0.0TWD
Mua
6K310.8K9.298BTWD20.442.54TWD
9931HSIN KAO GAS CO LTD
39.85TWD1.14%0.45TWD
Sức mua mạnh
1.331K53.04K4.401BTWD19.302.04TWD