Cổ phiếu tăng nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường chứng khoán Thái Lan

Mức đỉnh trong 52 tuần có thể được coi là chỉ báo kỹ thuật phản ánh giá tối đa của cổ phiếu trong một năm, thường là ngưỡng kháng cự mạnh. Có rất nhiều chiến lược đầu tư dựa trên giá trị của mức đỉnh trong 52 tuần. Một chiến lược như vậy là khi bạn mua và giữ cổ phiếu đang đạt mức đỉnh mới trong khoảng thời gian 52 tuần mới hoặc không thực hiện được việc bán cổ phiếu.

           
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.03-25.00%-0.01Mua368.675M3.413B-0.01Tài chính
BBIK BLUEBIK GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
29.00-3.33%-1.0010.515M
BOL BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED
11.30-1.74%-0.20Mua2.243M9.436B45.440.25Dịch vụ Công nghệ
CPI CHUMPORN PALM OIL INDUSTRY
4.361.40%0.06Mua178.476M2.721B7.780.55Công nghiệp Chế biến
CPNCG CPN COMMERCIAL GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
11.70-0.85%-0.10Mua448.500K5.034B11.731.01Tài chính
FVC FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.181.72%0.02Mua175.989M655.565M-0.07Sản xuất Chế tạo
GOLDPF GOLD PROPERTY FUND (LEASE HOLD)
8.300.61%0.05Sức mua mạnh40.100K1.700B-1.16Tài chính
GREEN GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.00-1.96%-0.04Mua314.962M1.669B29.230.07Công ty dịch vụ công cộng
HANA HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY
81.759.36%7.00Sức mua mạnh42.418M60.165B29.212.56Công nghệ Điện tử
IIG I&I GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
31.250.81%0.25Mua2.538M3.100B41.800.74Dịch vụ Thương mại
ILINK INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY
9.308.77%0.75Sức mua mạnh25.477M4.519B20.430.42Dịch vụ Phân phối
IRCP INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION
1.93-5.39%-0.11Mua166.283M843.135M28.020.07Dịch vụ Công nghệ
NEWS NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.04-20.00%-0.01Mua417.476M3.783BDịch vụ Công nghệ
OTO ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY
17.506.06%1.00Sức mua mạnh3.351M4.620B-0.08Dịch vụ Thương mại
POPF PRIME OFFICE LEASEHOLD PROPERTY FUND
11.200.00%0.00Mua321.100K5.394B13.630.82Tài chính
PPM PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
4.065.73%0.22Sức mua mạnh32.744M1.620B45.610.08Khoáng sản phi năng lượng
PPS PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY
0.845.00%0.04Sức mua mạnh442.246M687.884M-0.01Dịch vụ Công nghiệp
ROCK ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED
16.201.25%0.20Sức mua mạnh5.000K320.000M-3.11Sản xuất Chế tạo
SF SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
11.900.00%0.00Mua5.743M25.370B11.451.04Tài chính
SKR SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED
11.800.00%0.00Sức mua mạnh215.200K23.573B54.300.222558.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
SMART SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.2829.29%0.29Sức mua mạnh459.696M910.800M18.790.05Khoáng sản phi năng lượng
T T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.30-6.25%-0.02Mua612.225M3.504B-0.00Dịch vụ Công nghiệp
TIPH DHIPAYA GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
38.257.75%2.75Sức mua mạnh8.982MTài chính
TRU THAI RUNG UNION CAR PUBLIC COMPANY
4.861.25%0.06Mua222.100K2.836B52.400.09Dịch vụ Khách hàng
UPOIC UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
6.750.75%0.05Mua2.882M2.171B9.490.71Công nghiệp Chế biến
UVAN UNIVANICH PALM OIL PUBLIC COMPANY
7.90-1.25%-0.10Mua19.798M7.520B11.200.71Công nghiệp Chế biến
VNG VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
9.2012.20%1.00Sức mua mạnh38.619M14.229B146.950.06Dịch vụ Phân phối
VPO VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY
2.18-6.84%-0.16Mua317.471M2.200B33.960.07Hàng tiêu dùng không lâu bền
WIN WYNCOAST INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY
0.95-3.06%-0.03Mua145.964M549.921M48.510.02Tài chính
Tải thêm