Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
ACAP ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.77-2.75%-0.05Sức bán mạnh1.375M575.868M14.730.11Tài chính
ACAP.R ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.77-2.75%-0.05Sức bán mạnh1.375M575.868M14.730.11Tài chính
ACG AUTOCORP HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.380.00%0.00Bán33.300K828.000M11.900.12Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ACG.R AUTOCORP HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.380.00%0.00Bán33.300K828.000M11.900.12Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALT ALT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
2.42-2.42%-0.06Bán185.900K2.527B-0.25Dịch vụ Viễn thông
ALT.R ALT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.42-2.42%-0.06Bán185.900K2.527B-0.25Dịch vụ Viễn thông
APURE AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.85-2.30%-0.02Bán41.600K833.691M12.850.07539.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
APURE.R AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.85-2.30%-0.02Bán41.600K833.691M12.850.07539.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ARIN ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.58-1.69%-0.01Bán2.633M354.000MCông nghiệp
ARIN.R ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.58-1.69%-0.01Bán2.633M354.000MCông nghiệp
ASP ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
2.000.00%0.00Bán1.701M4.211B15.010.13104.00Tài chính
ASP.R ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.000.00%0.00Bán1.701M4.211B15.010.13104.00Tài chính
BA BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED
8.80-1.12%-0.10Bán753.300K18.334B-0.273023.00Công nghiệp
BA.R BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.80-1.12%-0.10Bán753.300K18.334B-0.273023.00Công nghiệp
BEAUTY BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.52-2.33%-0.06Bán22.945M7.725B13.580.191204.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BEAUTY.R BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.52-2.33%-0.06Bán22.945M7.725B13.580.191204.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BH BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY
128.00-3.40%-4.50Bán1.889M96.571B29.415.363980.00Chăm sóc sức khỏe
BH.R BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
128.00-3.40%-4.50Bán1.889M96.571B29.415.363980.00Chăm sóc sức khỏe
BIG BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.80-1.23%-0.01Bán3.752M2.858B7.360.11229.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BIG.R BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.80-1.23%-0.01Bán3.752M2.858B7.360.11229.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BKD BANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LIMITED
2.72-0.73%-0.02Bán10.900K2.949B28.240.10449.00Công nghiệp
BKD.R BANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.72-0.73%-0.02Bán10.900K2.949B28.240.10449.00Công nghiệp
BKI BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
320.00-0.31%-1.00Bán3.300K34.177B14.4622.201498.00Tài chính
BKI.R BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
320.00-0.31%-1.00Bán3.300K34.177B14.4622.201498.00Tài chính
BRR BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
4.86-1.22%-0.06Bán74.200K3.996B508.260.01790.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BRR.R BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.86-1.22%-0.06Bán74.200K3.996B508.260.01790.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BRRGIF BURIRAM SUGAR GROUP POWER PLANT
9.250.00%0.00Bán65.200K3.237B16.360.57Tài chính
BTW BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.082.86%0.03Bán40.300K793.800M-0.12Vật liệu cơ bản
BTW.R BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.082.86%0.03Bán40.300K793.800M-0.12Vật liệu cơ bản
BWG BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY
0.690.00%0.00Bán2.322M2.644B31.120.02750.00Công nghiệp
BWG.R BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.690.00%0.00Bán2.322M2.644B31.120.02750.00Công nghiệp
CEN CAPITAL ENGINEERING NETWORK
0.83-1.19%-0.01Bán12.100K625.919M-0.24594.00Vật liệu cơ bản
CEN.R CAPITAL ENGINEERING NETWORK NON-VOTING
0.83-1.19%-0.01Bán12.100K625.919M-0.24594.00Vật liệu cơ bản
CGD COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.97-1.02%-0.01Sức bán mạnh363.600K8.101B-0.0468.00Tài chính
CGD.R COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.97-1.02%-0.01Sức bán mạnh363.600K8.101B-0.0468.00Tài chính
CHARAN CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
23.80-4.80%-1.20Bán38.400K300.000M-2.08Tài chính
CHARAN.R CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
23.80-4.80%-1.20Bán38.400K300.000M-2.08Tài chính
CIMBT CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.661.54%0.01Bán217.100K22.634B254.900.003024.00Tài chính
CIMBT.R CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.661.54%0.01Bán217.100K22.634B254.900.003024.00Tài chính
CMAN CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.961.03%0.02Bán61.300K1.862B20.300.10514.00Vật liệu cơ bản
CMAN.R CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.961.03%0.02Bán61.300K1.862B20.300.10514.00Vật liệu cơ bản
CMC CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY
1.040.00%0.00Bán501.100K1.040B6.820.15472.00Tài chính
CMC.R CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.040.00%0.00Bán501.100K1.040B6.820.15472.00Tài chính
CNS CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY
1.63-0.61%-0.01Bán83.900K3.527B33.330.05542.00Tài chính
CNS.R CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.63-0.61%-0.01Bán83.900K3.527B33.330.05542.00Tài chính
COL COL PUBLIC COMPANY LIMITED
19.70-3.43%-0.70Bán247.000K13.056B18.081.133860.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COL.R COL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.70-3.43%-0.70Bán247.000K13.056B18.081.133860.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CPR CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY
4.52-0.44%-0.02Bán3.500K903.460M10.830.42300.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CPR.R CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.52-0.44%-0.02Bán3.500K903.460M10.830.42300.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.040.00%0.00Bán50.300K375.652M-0.00193.00Công nghệ
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.040.00%0.00Bán50.300K375.652M-0.00193.00Công nghệ
ETE EASTERN TECHNICAL ENGINEERING
0.83-1.19%-0.01Bán320.900K470.400M-0.17Công nghiệp
ETE.R EASTERN TECHNICAL ENGINEERING NON-VOTING
0.83-1.19%-0.01Bán320.900K470.400M-0.17Công nghiệp
ICN INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS
1.660.00%0.00Bán67.600K747.000M9.450.1853.00Công nghệ
ICN.R INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS NON-VOTING
1.660.00%0.00Bán67.600K747.000M9.450.1853.00Công nghệ
ILM INDEX LIVING MALL PUBLIC COMPANY LIMITED
19.70-2.96%-0.60Bán2.749M10.252B12.911.57Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ILM.R INDEX LIVING MALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.70-2.96%-0.60Bán2.749M10.252B12.911.57Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JCK JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.00-0.99%-0.01Bán1.144M2.169B33.540.0394.00Tài chính
JCK.R JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.00-0.99%-0.01Bán1.144M2.169B33.540.0394.00Tài chính
JCKH JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.360.00%0.00Bán237.600K225.100M-0.231532.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JCKH.R JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.360.00%0.00Bán237.600K225.100M-0.231532.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JSP J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.310.00%0.00Bán103.000K1.302B-0.00316.00Tài chính
JSP.R J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.310.00%0.00Bán103.000K1.302B-0.00316.00Tài chính
KBS KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
3.50-0.57%-0.02Bán17.200K2.112B13.970.25873.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KBS.R KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.50-0.57%-0.02Bán17.200K2.112B13.970.25873.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KIAT KIATTANA TRANSPORT PUBLIC COMPANY
0.37-2.63%-0.01Bán396.000K1.068B-0.00744.00Công nghiệp
KIAT.R KIATTANA TRANSPORT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.37-2.63%-0.01Bán396.000K1.068B-0.00744.00Công nghiệp
KSL KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY
2.20-0.90%-0.02Bán391.100K9.791B11.660.196722.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KSL.R KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.20-0.90%-0.02Bán391.100K9.791B11.660.196722.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KTIS KASET THAI INTERNATIONAL SUGAR
4.68-1.27%-0.06Bán7.200K18.296B23.320.203523.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KTIS.R KASET THAI INTERNATIONAL SUGAR NON-VOTING
4.68-1.27%-0.06Bán7.200K18.296B23.320.203523.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LHFG LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY
1.350.00%0.00Bán3.475M28.598B9.230.151504.00Tài chính
LHFG.R LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.350.00%0.00Bán3.475M28.598B9.230.151504.00Tài chính
LPN L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
5.85-0.85%-0.05Bán1.202M8.580B6.430.923658.00Tài chính
LPN.R L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.85-0.85%-0.05Bán1.202M8.580B6.430.923658.00Tài chính
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.01-50.00%-0.01Bán1.639M597.006M44.440.004.00Vật liệu cơ bản
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.01-50.00%-0.01Bán1.639M597.006M44.440.004.00Vật liệu cơ bản
MDX M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED
3.40-0.58%-0.02Bán89.100K1.627B5.070.6759.00Tài chính
MDX.R M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.40-0.58%-0.02Bán89.100K1.627B5.070.6759.00Tài chính
MIDA MIDA ASSETS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.56-1.75%-0.01Sức bán mạnh976.100K1.427B30.000.021018.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MIDA.R MIDA ASSETS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.56-1.75%-0.01Sức bán mạnh976.100K1.427B30.000.021018.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MONO MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.33-3.62%-0.05Bán2.008M4.790B-0.131149.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MONO.R MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.33-3.62%-0.05Bán2.008M4.790B-0.131149.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NEWS NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.010.00%0.00Bán1.589M1.358B-0.0041.00Công nghệ
NEWS.R NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.010.00%0.00Bán1.589M1.358B-0.0041.00Công nghệ
NVD NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED
2.040.00%0.00Bán56.900K2.816B12.000.17Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NVD.R NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.040.00%0.00Bán56.900K2.816B12.000.17Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PACE PACE DEVELOPMENT CORPORATION
0.140.00%0.00Bán661.200K2.012B-0.20101.00Tài chính
PACE.R PACE DEVELOPMENT CORPORATION NON-VOTING
0.140.00%0.00Bán661.200K2.012B-0.20101.00Tài chính
PLANET PLANET COMMUNICATIONS ASIA
1.16-1.69%-0.02Bán12.400K295.000M36.890.03Công nghệ
PLANET.R PLANET COMMUNICATIONS ASIA NON-VOTING
1.16-1.69%-0.02Bán12.400K295.000M36.890.03Công nghệ
PLAT THE PLATINUM GROUP PUBLIC COMPANY
5.10-2.86%-0.15Bán1.329M14.700B19.040.28595.00Tài chính
PLAT.R THE PLATINUM GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.10-2.86%-0.15Bán1.329M14.700B19.040.28595.00Tài chính
PORT SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.40-2.86%-0.10Bán234.000K2.141B12.020.29344.00Công nghiệp
PORT.R SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.40-2.86%-0.10Bán234.000K2.141B12.020.29344.00Công nghiệp
PR9 PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
9.400.53%0.05Sức bán mạnh188.700K7.352B36.490.261915.00Chăm sóc sức khỏe
PR9.R PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.400.53%0.05Sức bán mạnh188.700K7.352B36.490.261915.00Chăm sóc sức khỏe
SIMAT SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
1.38-0.72%-0.01Bán167.000K730.463M-0.96331.00Công nghệ
SIMAT.R SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.38-0.72%-0.01Bán167.000K730.463M-0.96331.00Công nghệ
SITHAI SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.870.00%0.00Bán101.000K2.358B-0.014287.00Vật liệu cơ bản
SITHAI.R SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.870.00%0.00Bán101.000K2.358B-0.014287.00Vật liệu cơ bản
SOLAR SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED
1.81-1.63%-0.03Bán766.600K1.001B-0.80319.00Năng lượng
SOLAR.R SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.81-1.63%-0.03Bán766.600K1.001B-0.80319.00Năng lượng
SSSC SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
2.240.90%0.02Bán8.000K1.421B9.840.23519.00Vật liệu cơ bản
SSSC.R SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.240.90%0.02Bán8.000K1.421B9.840.23519.00Vật liệu cơ bản
SYMC SYMPHONY COMMUNICATION PUBLIC COMPANY
3.60-1.10%-0.04Bán7.000K1.579B25.150.14392.00Dịch vụ Viễn thông
SYMC.R SYMPHONY COMMUNICATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.60-1.10%-0.04Bán7.000K1.579B25.150.14392.00Dịch vụ Viễn thông
SYNEX SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
8.85-1.12%-0.10Bán253.600K6.894B11.190.80708.00Công nghệ
SYNEX.R SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.85-1.12%-0.10Bán253.600K6.894B11.190.80708.00Công nghệ
SYNTEC SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
2.16-0.92%-0.02Bán301.600K3.468B9.080.24914.00Công nghiệp
SYNTEC.R SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.16-0.92%-0.02Bán301.600K3.468B9.080.24914.00Công nghiệp
TCC THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.280.00%0.00Bán6.900K358.237M-0.0143.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TCC.R THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.280.00%0.00Bán6.900K358.237M-0.0143.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TFI THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.090.00%0.00Bán20.000K184.275M-0.06600.00Vật liệu cơ bản
TFI.R THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.090.00%0.00Bán20.000K184.275M-0.06600.00Vật liệu cơ bản
THRE THAI REINSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.60-4.76%-0.03Bán482.600K2.655B-0.08388.00Tài chính
THRE.R THAI REINSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.60-4.76%-0.03Bán482.600K2.655B-0.08388.00Tài chính
TIGER THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
2.180.93%0.02Bán6.800K993.600M11.790.1865.00Công nghiệp
TIGER.R THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.180.93%0.02Bán6.800K993.600M11.790.1865.00Công nghiệp
TMT TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
4.880.00%0.00Bán52.400K4.249B12.970.38777.00Vật liệu cơ bản
TMT.R TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.880.00%0.00Bán52.400K4.249B12.970.38777.00Vật liệu cơ bản
TPIPP TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
4.88-2.01%-0.10Bán25.264M41.832B9.930.501083.00Công ty dịch vụ công cộng
TPIPP.R TPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.88-2.01%-0.10Bán25.264M41.832B9.930.501083.00Công ty dịch vụ công cộng
TRUBB THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY
1.280.79%0.01Sức bán mạnh74.600K865.480M-0.2295.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRUBB.R THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.280.79%0.01Sức bán mạnh74.600K865.480M-0.2295.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TTT TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
57.00-5.00%-3.00Bán31.600K3.470B2404.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TTT.R TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
57.00-5.00%-3.00Bán31.600K3.470B2404.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TWPC THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
5.60-2.61%-0.15Bán102.900K5.062B34.550.172351.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TWPC.R THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.60-2.61%-0.15Bán102.900K5.062B34.550.172351.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
UEC UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY
1.04-1.89%-0.02Bán145.900K604.742M-0.25983.00Công nghiệp
UEC.R UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.04-1.89%-0.02Bán145.900K604.742M-0.25983.00Công nghiệp
UMI THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.90-1.10%-0.01Bán119.700K761.219M-0.051200.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UMI.R THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.90-1.10%-0.01Bán119.700K761.219M-0.051200.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.03-25.00%-0.01Bán3.122M526.501M-0.06350.00Công nghiệp
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.03-25.00%-0.01Bán3.122M526.501M-0.06350.00Công nghiệp
WIIK WIIK & HOEGLUND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.14-3.39%-0.04Bán519.400K516.164M-0.01142.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WIIK.R WIIK & HOEGLUND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.14-3.39%-0.04Bán519.400K516.164M-0.01142.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ZIGA ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.460.00%0.00Bán72.900K759.200M16.320.0991.00Vật liệu cơ bản
ZIGA.R ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.460.00%0.00Bán72.900K759.200M16.320.0991.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất