Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
2S 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.98-5.10%-0.16Sức bán mạnh157.700K1.404B5.160.60314.00Vật liệu cơ bản
2S.R 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.98-5.10%-0.16Sức bán mạnh157.700K1.404B5.160.60314.00Vật liệu cơ bản
ACAP ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.74-13.03%-0.71Bán3.455M1.772B11.720.56Tài chính
ACAP.R ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.74-13.03%-0.71Bán3.455M1.772B11.720.56Tài chính
ADB APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED
1.030.00%0.00Bán117.000K624.000M12.310.08475.00Vật liệu cơ bản
ADB.R APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.030.00%0.00Bán117.000K624.000M12.310.08475.00Vật liệu cơ bản
AGE ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.170.00%0.00Bán30.200K2.121B17.430.07261.00Năng lượng
AGE.R ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.170.00%0.00Bán30.200K2.121B17.430.07261.00Năng lượng
AJA AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
0.350.00%0.00Sức bán mạnh9.098M1.527B-0.04847.00Công nghệ
AJA.R AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.350.00%0.00Sức bán mạnh9.098M1.527B-0.04847.00Công nghệ
AKR EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.900.00%0.00Sức bán mạnh392.000K1.222B16.310.06781.00Công nghiệp
AKR.R EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.900.00%0.00Sức bán mạnh392.000K1.222B16.310.06781.00Công nghiệp
AP AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
7.40-5.73%-0.45Bán15.070M25.167B6.311.271634.00Tài chính
AP.R AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.40-5.73%-0.45Bán15.070M25.167B6.311.271634.00Tài chính
APCO ASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC COMPANY
4.280.00%0.00Sức bán mạnh28.600K2.616B24.470.18128.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
APCO.R ASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.280.00%0.00Sức bán mạnh28.600K2.616B24.470.18128.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.0350.00%0.01Bán2.030M2.559B-0.00286.00Tài chính
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.0350.00%0.01Bán2.030M2.559B-0.00286.00Tài chính
ASIMAR ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY
2.38-3.25%-0.08Bán142.200K635.396M7.200.34Công nghiệp
ASIMAR.R ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.38-3.25%-0.08Bán142.200K635.396M7.200.34Công nghiệp
ASP ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
3.52-0.56%-0.02Sức bán mạnh1.506M7.496B12.680.28675.00Tài chính
ASP.R ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.52-0.56%-0.02Sức bán mạnh1.506M7.496B12.680.28675.00Tài chính
BEC BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED
5.60-1.75%-0.10Sức bán mạnh3.376M11.400B-0.202552.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BEC.R BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.60-1.75%-0.10Sức bán mạnh3.376M11.400B-0.202552.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BIG BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY
1.49-4.49%-0.07Sức bán mạnh4.928M5.611B8.380.19229.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BIG.R BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.49-4.49%-0.07Sức bán mạnh4.928M5.611B8.380.19229.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BR BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED
4.12-2.83%-0.12Bán1.920M4.311B10.310.46664.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BR.R BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.12-2.83%-0.12Bán1.920M4.311B10.310.46664.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BROCK BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.283.64%0.08Bán63.600K2.255B271.270.0135.00Tài chính
BROCK.R BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.283.64%0.08Bán63.600K2.255B271.270.0135.00Tài chính
BSBM BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY
0.99-1.98%-0.02Bán449.100K1.144B16.880.06141.00Vật liệu cơ bản
BSBM.R BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.99-1.98%-0.02Bán449.100K1.144B16.880.06141.00Vật liệu cơ bản
CCP CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.38-5.00%-0.02Sức bán mạnh6.492M1.135B-0.00917.00Vật liệu cơ bản
CCP.R CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.38-5.00%-0.02Sức bán mạnh6.492M1.135B-0.00917.00Vật liệu cơ bản
CI CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.39-2.11%-0.03Bán11.600K1.263B-0.0060.00Tài chính
CI.R CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.39-2.11%-0.03Bán11.600K1.263B-0.0060.00Tài chính
CMO CMO PUBLIC COMPANY LIMITED
1.44-3.36%-0.05Sức bán mạnh192.000K383.194M26.840.06393.00Công nghiệp
CMO.R CMO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.44-3.36%-0.05Sức bán mạnh192.000K383.194M26.840.06393.00Công nghiệp
CMR CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS
2.740.00%0.00Sức bán mạnh51.200K11.828B24.200.12845.00Chăm sóc sức khỏe
CMR.R CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS NON-VOTING
2.740.00%0.00Sức bán mạnh51.200K11.828B24.200.12845.00Chăm sóc sức khỏe
CSS COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION
1.96-0.51%-0.01Bán386.500K2.328B12.540.16397.00Công nghiệp
CSS.R COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION NON-VOTING
1.96-0.51%-0.01Bán386.500K2.328B12.540.16397.00Công nghiệp
DIMET DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED
0.930.00%0.00Bán441.900K505.632M-0.11Vật liệu cơ bản
DIMET.R DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.930.00%0.00Bán441.900K505.632M-0.11Vật liệu cơ bản
ESTAR EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY
0.60-3.23%-0.02Bán7.250M3.114B13.610.05169.00Tài chính
ESTAR.R EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.60-3.23%-0.02Bán7.250M3.114B13.610.05169.00Tài chính
ETE EASTERN TECHNICAL ENGINEERING
1.24-6.77%-0.09Sức bán mạnh1.205M873.600M11.350.14Công nghiệp
ETE.R EASTERN TECHNICAL ENGINEERING NON-VOTING
1.24-6.77%-0.09Sức bán mạnh1.205M873.600M11.350.14Công nghiệp
FLOYD FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED
1.850.00%0.00Bán630.600K680.400M17.760.11119.00Công nghiệp
FLOYD.R FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.850.00%0.00Bán630.600K680.400M17.760.11119.00Công nghiệp
FN FN FACTORY OUTLET PUBLIC COMPANY LIMITED
2.140.00%0.00Sức bán mạnh68.800K2.260B36.170.06594.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FN.R FN FACTORY OUTLET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.140.00%0.00Sức bán mạnh68.800K2.260B36.170.06594.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FSS FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY
2.00-1.96%-0.04Sức bán mạnh107.800K1.221B10.480.20Tài chính
FSS.R FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.00-1.96%-0.04Sức bán mạnh107.800K1.221B10.480.20Tài chính
GPI GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
2.32-1.69%-0.04Sức bán mạnh65.900K1.464B8.970.27266.00Công nghiệp
GPI.R GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.32-1.69%-0.04Sức bán mạnh65.900K1.464B8.970.27266.00Công nghiệp
HTC HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED
15.10-2.58%-0.40Bán113.000K3.148B11.211.411579.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HTC.R HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.10-2.58%-0.40Bán113.000K3.148B11.211.411579.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INOX POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED
1.02-0.97%-0.01Bán145.900K8.108B16.590.06557.00Vật liệu cơ bản
INOX.R POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.02-0.97%-0.01Bán145.900K8.108B16.590.06557.00Vật liệu cơ bản
INTUCH INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
50.00-0.99%-0.50Bán2.693M161.924B14.213.5685.00Dịch vụ Viễn thông
INTUCH.R INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
50.00-0.99%-0.50Bán2.693M161.924B14.213.5685.00Dịch vụ Viễn thông
IRCP INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION
0.750.00%0.00Bán148.100K190.725M-0.16132.00Công nghệ
IRCP.R INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION NON-VOTING
0.750.00%0.00Bán148.100K190.725M-0.16132.00Công nghệ
JCKH JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.72-2.70%-0.02Bán22.800K462.705M-0.321532.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JCKH.R JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.72-2.70%-0.02Bán22.800K462.705M-0.321532.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JUTHA JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED
1.51-5.62%-0.09Bán319.500K221.192M-1.22162.00Công nghiệp
JUTHA.R JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.51-5.62%-0.09Bán319.500K221.192M-1.22162.00Công nghiệp
KBS KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
4.040.00%0.00Bán11.400K2.448B-0.26794.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KBS.R KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.040.00%0.00Bán11.400K2.448B-0.26794.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KCE KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED
29.00-1.69%-0.50Bán2.077M35.184B15.761.906105.00Công nghệ
KCM K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED
0.98-4.85%-0.05Sức bán mạnh583.100K707.200M81.000.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KCM.R K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.98-4.85%-0.05Sức bán mạnh583.100K707.200M81.000.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KWM K. W. METAL WORK PUBLIC COMPANY LIMITED
1.11-0.89%-0.01Bán219.000K491.400M13.950.08106.00Công nghiệp
KWM.R K. W. METAL WORK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.11-0.89%-0.01Bán219.000K491.400M13.950.08106.00Công nghiệp
LANNA THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY
13.50-4.93%-0.70Bán315.200K7.455B8.211.73735.00Năng lượng
LANNA.R THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.50-4.93%-0.70Bán315.200K7.455B8.211.73735.00Năng lượng
LIT LEASE IT PUBLIC COMPANY LIMITED
7.35-1.34%-0.10Sức bán mạnh120.100K1.666B13.800.69Tài chính
LIT.R LEASE IT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.35-1.34%-0.10Sức bán mạnh120.100K1.666B13.800.69Tài chính
LPN L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
8.45-1.17%-0.10Bán2.970M12.986B11.440.773143.00Tài chính
LPN.R L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
8.45-1.17%-0.10Bán2.970M12.986B11.440.773143.00Tài chính
M-STOR MFC-STRATEGIC STORAGE FUND
10.101.00%0.10Bán16.500K614.080M15.310.66Tài chính
MAJOR MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY
22.000.00%0.00Bán119.700K19.862B18.071.232496.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MAJOR.R MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
22.000.00%0.00Bán119.700K19.862B18.071.232496.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MALEE MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
9.45-16.37%-1.85Sức bán mạnh5.852M3.312B33.550.361440.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MALEE.R MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.45-16.37%-1.85Sức bán mạnh5.852M3.312B33.550.361440.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.030.00%0.00Mua11.359M597.006M-0.004.00Vật liệu cơ bản
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.030.00%0.00Mua11.359M597.006M-0.004.00Vật liệu cơ bản
MBKET MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND)
11.40-1.72%-0.20Sức bán mạnh63.400K6.679B13.930.841148.00Tài chính
MBKET.R MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) NON-VOTING
11.40-1.72%-0.20Sức bán mạnh63.400K6.679B13.930.841148.00Tài chính
ML MIDA LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.95-3.06%-0.03Sức bán mạnh358.800K1.033B9.670.10201.00Tài chính
ML.R MIDA LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.95-3.06%-0.03Sức bán mạnh358.800K1.033B9.670.10201.00Tài chính
MONO MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.893.85%0.07Bán18.383M6.595B1357.140.00964.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MONO.R MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.893.85%0.07Bán18.383M6.595B1357.140.00964.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MPG MPG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.140.00%0.00Bán1.463M136.886M-0.07358.00Công nghiệp
MPG.R MPG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.140.00%0.00Bán1.463M136.886M-0.07358.00Công nghiệp
MVP M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.86-23.77%-0.58Bán89.505M480.000M3.970.6084.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MVP.R M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.86-23.77%-0.58Bán89.505M480.000M3.970.6084.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NEWS NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.010.00%0.00Sức bán mạnh2.117M678.875M-0.0141.00Công nghệ
NEWS.R NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.010.00%0.00Sức bán mạnh2.117M678.875M-0.0141.00Công nghệ
ORI ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
7.05-2.76%-0.20Bán12.869M18.490B6.081.25706.00Tài chính
ORI.R ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.05-2.76%-0.20Bán12.869M18.490B6.081.25706.00Tài chính
PAP PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED
3.820.53%0.02Bán16.400K2.561B8.140.48658.00Vật liệu cơ bản
PAP.R PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.820.53%0.02Bán16.400K2.561B8.140.48658.00Vật liệu cơ bản
PDI PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
12.600.00%0.00Bán74.300K2.893B7.651.67979.00Vật liệu cơ bản
PDI.R PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.600.00%0.00Bán74.300K2.893B7.651.67979.00Vật liệu cơ bản
PICO PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
4.00-1.96%-0.08Sức bán mạnh3.600K891.319M16.240.25168.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PICO.R PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.00-1.96%-0.08Sức bán mạnh3.600K891.319M16.240.25168.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PREB PRE-BUILT PUBLIC COMPANY LIMITED
9.95-2.45%-0.25Bán319.100K3.148B7.301.40584.00Công nghiệp
PREB.R PRE-BUILT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.95-2.45%-0.25Bán319.100K3.148B7.301.40584.00Công nghiệp
PT PREMIER TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
6.00-0.83%-0.05Bán99.500K1.718B8.490.71348.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PT.R PREMIER TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.00-0.83%-0.05Bán99.500K1.718B8.490.71348.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Q-CON QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS
5.200.00%0.00Bán8.100K2.040B503.460.01477.00Vật liệu cơ bản
Q-CON.R QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS NON-VOTING
5.200.00%0.00Bán8.100K2.040B503.460.01477.00Vật liệu cơ bản
SAM SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.62-1.59%-0.01Sức bán mạnh42.700K679.331M-0.05630.00Vật liệu cơ bản
SAM.R SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.62-1.59%-0.01Sức bán mạnh42.700K679.331M-0.05630.00Vật liệu cơ bản
SC SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY
3.28-2.38%-0.08Sức bán mạnh1.495M14.211B8.750.39867.00Tài chính
SC.R SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.28-2.38%-0.08Sức bán mạnh1.495M5.448B25.170.18675.00Công ty dịch vụ công cộng
SIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.43-3.38%-0.05Bán77.825M22.294B10.160.151555.00Tài chính
SIRI.R SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.43-3.38%-0.05Bán77.825M22.294B10.160.151555.00Tài chính
SKE SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.181.72%0.02Sức bán mạnh96.600K1.135B15.040.0873.00Công ty dịch vụ công cộng
SKE.R SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.181.72%0.02Sức bán mạnh96.600K1.135B15.040.0873.00Công ty dịch vụ công cộng
SONIC SONIC INTERFREIGHT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.510.00%0.00Bán3.412M885.500M8.790.18292.00Công nghiệp
SONIC.R SONIC INTERFREIGHT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.510.00%0.00Bán3.412M885.500M8.790.18292.00Công nghiệp
SPALI SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
20.10-3.37%-0.70Sức bán mạnh2.164M45.862B6.973.341061.00Tài chính
SPALI.R SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
20.10-3.37%-0.70Sức bán mạnh2.164M45.862B6.973.341061.00Tài chính
SPORT SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY
0.195.56%0.01Bán13.500K365.093M-0.25Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SPORT.R SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.195.56%0.01Bán13.500K365.093M-0.25Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SPRC STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY
12.600.80%0.10Bán7.497M55.066B6.312.01455.00Năng lượng
SPRC.R STAR PETROLEUM REFINING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.600.80%0.10Bán7.497M55.066B6.312.01455.00Năng lượng
SRICHA SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
11.70-1.68%-0.20Sức bán mạnh61.600K3.688B-0.14294.00Công nghiệp
SRICHA.R SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.70-1.68%-0.20Sức bán mạnh61.600K3.688B-0.14294.00Công nghiệp
SSC SERMSUK PUBLIC COMPANY LIMITED
38.50-0.65%-0.25Sức bán mạnh20010.237B-0.866105.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SSC.R SERMSUK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
38.50-0.65%-0.25Sức bán mạnh20010.237B-0.866105.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SSF SURAPON FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
5.90-10.61%-0.70Bán27.000K2.214B-0.38651.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SSF.R SURAPON FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.90-10.61%-0.70Bán27.000K2.214B-0.38651.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SSTPF SUB SRI THAI PROPERTY FUND
6.25-0.79%-0.05Sức bán mạnh1.500K425.250M27.430.23Tài chính
SUSCO SUSCO PUBLIC COMPANY LIMITED
2.76-0.72%-0.02Bán233.300K3.058B7.800.361621.00Năng lượng
SUSCO.R SUSCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.76-0.72%-0.02Bán233.300K3.058B7.800.361621.00Năng lượng
SYNTEC SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
3.08-3.75%-0.12Bán6.279M5.120B5.910.54914.00Công nghiệp
SYNTEC.R SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.08-3.75%-0.12Bán6.279M5.120B5.910.54914.00Công nghiệp
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.130.00%0.00Bán359.000K660.724M212.120.00399.00Vật liệu cơ bản
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.130.00%0.00Bán359.000K660.724M212.120.00399.00Vật liệu cơ bản
TK THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
9.65-2.53%-0.25Bán130.000K4.950B10.840.912235.00Tài chính
TK.R THITIKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.65-2.53%-0.25Bán130.000K15.456B27.570.41Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TPBI TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED
7.20-2.04%-0.15Bán1.600K3.000B28.000.27Vật liệu cơ bản
TPBI.R TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.20-2.04%-0.15Bán1.600K3.000B28.000.27Vật liệu cơ bản
TR THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED
44.00-1.12%-0.50Bán8.200K9.072B4.4810.05928.00Vật liệu cơ bản
TR.R THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
44.00-1.12%-0.50Bán8.200K9.072B4.4810.05928.00Vật liệu cơ bản
TTA THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY
6.10-0.81%-0.05Sức bán mạnh627.900K11.664B23.900.2790.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất