Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
AIMCG AIM COMMERCIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD
8.85-5.85%-0.55Bán3.742MTài chính
AIT ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY
18.30-1.08%-0.20Bán239.200K3.776B12.811.43Dịch vụ Công nghệ
AIT.R ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY NON-VOTING
18.30-1.08%-0.20Bán239.200K3.776B12.811.43Dịch vụ Công nghệ
AKR EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.610.00%0.00Bán632.200K819.407M-0.17Sản xuất Chế tạo
AKR.R EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.610.00%0.00Bán632.200K819.407M-0.17Sản xuất Chế tạo
ALT ALT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
1.73-1.14%-0.02Bán62.800K1.763B-0.21Công nghệ Điện tử
ALT.R ALT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.73-1.14%-0.02Bán62.800K1.763B-0.21Công nghệ Điện tử
AMARIN AMARIN PRINTING AND PUBLISHING
4.00-6.98%-0.30Bán245.200K3.993B30.170.13Dịch vụ Khách hàng
AMARIN.R AMARIN PRINTING AND PUBLISHING NON-VOTING
4.00-6.98%-0.30Bán245.200K3.993B30.170.13Dịch vụ Khách hàng
ANAN ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
2.640.76%0.02Bán6.535M8.799B9.530.28Tài chính
ANAN.R ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.640.76%0.02Bán6.535M8.799BTài chính
APP APPLICAD PUBLIC COMPANY LIMITED
2.16-1.82%-0.04Bán1.475M604.800M7.62257.00Dịch vụ Phân phối
APP.R APPLICAD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.16-1.82%-0.04Bán1.475M604.800M7.62257.00Dịch vụ Phân phối
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.020.00%0.00Mua678.500K1.706B-0.00Tài chính
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.020.00%0.00Mua678.500K1.706B-0.00Tài chính
ASEFA ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED
3.362.44%0.08Bán335.800K1.848B8.840.38Sản xuất Chế tạo
ASEFA.R ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.362.44%0.08Bán335.800K1.848B8.840.38Sản xuất Chế tạo
ASP ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
1.680.00%0.00Bán1.380M3.538B11.720.14Tài chính
ASP.R ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.680.00%0.00Bán1.380M3.538B11.720.14Tài chính
BBL BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
151.50-6.19%-10.00Sức bán mạnh83.906M289.189B8.0518.82Tài chính
BBL.F BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
151.00-6.50%-10.50Sức bán mạnh7.573M288.235B8.0318.82Tài chính
BBL.R BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
151.50-6.19%-10.00Sức bán mạnh83.906M289.189B8.0518.82Tài chính
BKER BUALUANG K.E. RETAIL LEASEHOLD REAL ESTATE
8.75-4.37%-0.403.978M3.413B30.550.29Tài chính
BRRGIF BURIRAM SUGAR GROUP POWER PLANT
8.30-1.78%-0.15Bán89.200KHỗn hợp
BTSGIF BTS RAIL MASS TRANSIT GROWTH
9.85-1.01%-0.10Sức bán mạnh6.690MTài chính
CFRESH SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.52-1.30%-0.02Bán286.500K704.596M-0.36Hàng tiêu dùng không lâu bền
CFRESH.R SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.52-1.30%-0.02Bán286.500K704.596M-0.36Hàng tiêu dùng không lâu bền
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.47-2.08%-0.01Bán3.233M599.264M-0.01Tài chính
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.47-2.08%-0.01Bán3.233MTài chính
CIMBT CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.541.89%0.01Bán653.300K18.804B94.740.01Tài chính
CIMBT.R CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.541.89%0.01Bán653.300K18.804B94.740.01Tài chính
CMC CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY
0.80-2.44%-0.02Sức bán mạnh953.300K800.000M17.200.05Tài chính
CMC.R CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.80-2.44%-0.02Sức bán mạnh953.300K800.000M17.200.05Tài chính
COLOR SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED
1.072.88%0.03Bán2.300K630.193M30.400.04Công nghiệp Chế biến
COLOR.R SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.072.88%0.03Bán2.300K630.193M30.400.04Công nghiệp Chế biến
CPH CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY
3.903.17%0.12Bán195.000K156.000M-0.29Hàng tiêu dùng không lâu bền
CPH.R CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.903.17%0.12Bán195.000K156.000M-0.29Hàng tiêu dùng không lâu bền
CPL CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.85-6.59%-0.06Bán267.200K373.867M-0.15Công nghiệp Chế biến
CPL.R CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.85-6.59%-0.06Bán267.200K373.867M-0.15Công nghiệp Chế biến
CPNCG CPN COMMERCIAL GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
12.900.00%0.00Sức bán mạnh453.000K5.504B12.961.00Tài chính
CPTGF C.P. TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
12.40-2.36%-0.30Sức bán mạnh137.400K11.991B13.670.91Tài chính
GEL GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.15-6.25%-0.01Sức bán mạnh5.916M809.682M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
GEL.R GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.15-6.25%-0.01Sức bán mạnh5.916M809.682M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
GREEN GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED
0.84-5.62%-0.05Mua766.700K687.141M233.330.0042.00Khách hàng Lâu năm
GREEN.R GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.84-5.62%-0.05Mua766.700K687.141M233.330.0042.00Khách hàng Lâu năm
ILINK INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY
3.760.00%0.00Bán726.000K2.044B13.860.27Dịch vụ Phân phối
ILINK.R INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.760.00%0.00Bán726.000K2.044B13.860.27Dịch vụ Phân phối
IRCP INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION
0.44-8.33%-0.04Bán1.243M111.892M-0.18Dịch vụ Công nghệ
IRCP.R INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION NON-VOTING
0.44-8.33%-0.04Bán1.243M111.892M-0.18Dịch vụ Công nghệ
KIAT KIATTANA TRANSPORT PUBLIC COMPANY
0.290.00%0.00Sức bán mạnh1.495M814.743M-0.00Vận chuyển
KIAT.R KIATTANA TRANSPORT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.290.00%0.00Sức bán mạnh1.495MVận chuyển
KPNPF KPN PROPERTY FUND
8.25-0.60%-0.05Sức bán mạnh12.600K1.485B22.650.36Tài chính
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
9.60-1.03%-0.10Sức bán mạnh42.805M114.717B14.070.68Tài chính
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.60-1.03%-0.10Sức bán mạnh42.805M114.717B14.070.68Tài chính
M-PAT MFC PATONG HERITAGE PROPERTY FUND
5.05-2.88%-0.15Bán5.700K530.250M-1.55Tài chính
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.020.00%0.00Mua2.960M597.006M-0.00Sản xuất Chế tạo
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.020.00%0.00Mua2.960M597.006M-0.00Sản xuất Chế tạo
MDX M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED
2.820.00%0.00Bán174.900K1.341B4.980.57Tài chính
MDX.R M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.820.00%0.00Bán174.900K1.341B4.980.57Tài chính
MJLF MAJOR CINEPLEX LIFESTYLE LEASEHOLD
11.20-2.61%-0.30Bán226.000K3.696B13.070.86Hỗn hợp
NEWS NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.010.00%0.00Bán34.700K678.875M1.000.01Dịch vụ Công nghệ
NEWS.R NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.010.00%0.00Bán34.700K678.875M1.000.01Dịch vụ Công nghệ
NWR NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY
0.440.00%0.00Bán1.832M1.138B-0.07Dịch vụ Công nghiệp
NWR.R NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.440.00%0.00Bán1.832M1.138B-0.07Dịch vụ Công nghiệp
PAP PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED
2.20-0.90%-0.02Bán16.500K1.452B51.640.04Khoáng sản phi năng lượng
PAP.R PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.20-0.90%-0.02Bán16.500K1.452B51.640.04Khoáng sản phi năng lượng
PATO PATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
11.20-3.45%-0.40Bán38.300K1.595B13.870.81Công nghiệp Chế biến
PATO.R PATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.20-3.45%-0.40Bán38.300K1.595B13.870.81Công nghiệp Chế biến
PLE POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.861.18%0.01Bán337.000K1.171B7.040.12Dịch vụ Công nghiệp
PLE.R POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.861.18%0.01Bán337.000K1.171B7.040.12Dịch vụ Công nghiệp
POPF PRIME OFFICE LEASEHOLD PROPERTY FUND
13.00-1.52%-0.20Bán375.200K6.261B13.670.95Tài chính
PPM PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.96-5.88%-0.06Sức bán mạnh818.900K405.120M43.840.02Khoáng sản phi năng lượng
PPM.R PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.96-5.88%-0.06Sức bán mạnh818.900K405.120M43.840.02Khoáng sản phi năng lượng
PPPM PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED
0.593.51%0.02Bán3.925M405.959M-1.29Công nghiệp Chế biến
PPPM.R PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.593.51%0.02Bán3.925M405.951M-1.29Công nghiệp Chế biến
PRAKIT PRAKIT HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
10.000.00%0.00Bán1.200K604.503M7.681.30Dịch vụ Thương mại
PRAKIT.R PRAKIT HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.000.00%0.00Bán1.200K604.503M7.681.30Dịch vụ Thương mại
PT PREMIER TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
4.000.00%0.00Bán479.400K1.136B6.930.58Khách hàng Lâu năm
PT.R PREMIER TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.000.00%0.00Bán479.400K1.136B6.930.58Khách hàng Lâu năm
QTC QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.32-0.46%-0.02Bán243.000K1.474B7.170.60Sản xuất Chế tạo
QTC.R QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.32-0.46%-0.02Bán243.000K1.474B7.170.60Sản xuất Chế tạo
SC SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY
2.260.00%0.00Bán1.099M9.446B5.480.41Tài chính
SC.R SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.260.00%0.00Bán1.099M9.446B5.480.41Tài chính
SGF SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.73-2.67%-0.02Bán2.586M11.476B8.840.08Tài chính
SGF.R SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.73-2.67%-0.02Bán2.586MTài chính
SHREIT STRATEGIC HOSPITALITY EXTENDABLE FREEHOLD
5.80-4.92%-0.30Bán80.700K2.046B7.320.79Tài chính
SLP SALEE PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.482.13%0.01Bán49.200K576.000M-0.02Dịch vụ Thương mại
SLP.R SALEE PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.482.13%0.01Bán49.200K576.000M-0.02Dịch vụ Thương mại
SMIT SAHAMIT MACHINERY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.84-2.04%-0.08Bán146.000K2.035B10.160.38Dịch vụ Phân phối
SMIT.R SAHAMIT MACHINERY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.84-2.04%-0.08Bán146.000K2.035B10.160.38Dịch vụ Phân phối
SPC SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED
54.75-2.67%-1.50Bán23.000K18.067B10.225.36Dịch vụ Phân phối
SPC.R SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
54.75-2.67%-1.50Bán23.000K18.067B10.225.36Dịch vụ Phân phối
SPF SAMUI AIRPORT PROPERTY FUND (LEASEHOLD)
22.70-2.16%-0.50Bán404.600K21.565B9.812.31Tài chính
STC STC CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.690.00%0.00Sức bán mạnh5.564MKhoáng sản phi năng lượng
STC.R STC CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.690.00%0.00Sức bán mạnh5.564MKhoáng sản phi năng lượng
SVOA SVOA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.001.01%0.01Bán350.200K947.000M9.350.11Dịch vụ Phân phối
SVOA.R SVOA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.001.01%0.01Bán350.200K707.000M9.350.11Dịch vụ Phân phối
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.06-14.29%-0.01Sức bán mạnh980.800K283.168M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.06-14.29%-0.01Sức bán mạnh980.800K283.168M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
THCOM THAICOM PUBLIC COMPANY LIMITED
3.820.00%0.00Bán3.568M4.187B-2.07Truyền thông
THCOM.R THAICOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.820.00%0.00Bán3.568M4.187B-2.07Truyền thông
TKT T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.98-2.00%-0.02Bán333.800K209.720M10.590.09Sản xuất Chế tạo
TKT.R T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.98-2.00%-0.02Bán333.800K209.720M10.590.09Sản xuất Chế tạo
TRC TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.12-7.69%-0.01Sức bán mạnh931.000K1.150B-0.29Dịch vụ Công nghiệp
TRC.R TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.12-7.69%-0.01Sức bán mạnh931.000K1.150B-0.29Dịch vụ Công nghiệp
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.040.00%0.00Mua950.600K526.500M-0.06Khoáng sản phi năng lượng
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.040.00%0.00Mua950.600K526.500M-0.06Khoáng sản phi năng lượng
ZMICO SEAMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY
0.63-1.56%-0.01Bán439.000K1.042B-0.08Tài chính
ZMICO.R SEAMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.63-1.56%-0.01Bán439.000K1.042B-0.08Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất