Cổ phiếu luôn ở mức đáy — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Ngược lại với các cổ phiếu tăng trưởng liên tục, các cổ phiếu luôn ở mức đáy thường đặc trưng bằng sự giảm giá liên tục, thường có ít điều chỉnh về giá. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do sự suy giảm của toàn bộ ngành hoặc lĩnh vực. Ví dụ: các cổ phiếu tiếp tục giảm liên tục có thể đại diện cho các công ty dầu khí khi có sự dư thừa dầu.

           
ALL ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
4.10-6.39%-0.28Sức bán mạnh6.948M2.453B5.040.87Tài chính
ALL.R ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.10-6.39%-0.28Sức bán mạnh6.948M2.453B5.040.87Tài chính
ALT ALT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
2.760.73%0.02Bán8.300K2.792B-0.28Dịch vụ Viễn thông
ALT.R ALT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.760.73%0.02Bán8.300K2.792B-0.28Dịch vụ Viễn thông
AMA AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
4.100.00%0.00Bán111.800K2.123B21.520.19578.00Công nghiệp
AMA.R AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.100.00%0.00Bán111.800K2.123B21.520.19578.00Công nghiệp
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.0350.00%0.01Mua10.620M1.706B200.000.00286.00Tài chính
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.0350.00%0.01Mua10.620M1.706B200.000.00286.00Tài chính
B52.R B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.29-3.33%-0.01140.300K474.120M-0.2072.00Tài chính
BA BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED
10.90-0.91%-0.10Bán1.177M22.660B478.260.022613.00Công nghiệp
BA.R BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.90-0.91%-0.10Bán1.177M22.660B478.260.022613.00Công nghiệp
BM BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY
2.52-5.97%-0.16Bán1.161M1.179B47.790.06Công nghiệp
BM.R BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.52-5.97%-0.16Bán1.161M1.179B47.790.06Công nghiệp
BRRGIF BURIRAM SUGAR GROUP POWER PLANT
9.55-6.37%-0.65Bán710.200K3.570B16.420.62Tài chính
CCP CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.32-5.88%-0.02Bán1.921M941.130M-0.03917.00Vật liệu cơ bản
CCP.R CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.32-5.88%-0.02Bán1.921M941.130M-0.03917.00Vật liệu cơ bản
CFRESH SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.34-4.02%-0.14Bán113.500K1.613B27.750.133675.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CFRESH.R SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.34-4.02%-0.14Bán113.500K1.613B27.750.133675.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.842.44%0.02Bán4.333M1.046B3.350.24Tài chính
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.842.44%0.02Bán4.333M1.046B3.350.24Tài chính
CHO CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.960.00%0.00Bán643.300K1.257B25.030.04789.00Công nghiệp
CHO.R CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.960.00%0.00Bán643.300K1.257B25.030.04789.00Công nghiệp
CIMBT CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.730.00%0.00Bán571.900K25.420B124.570.013024.00Tài chính
CIMBT.R CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.730.00%0.00Bán571.900K25.420B124.570.013024.00Tài chính
CPL CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.71-5.00%-0.09Bán28.100K791.720M69.470.03536.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DCON DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.442.33%0.01Sức bán mạnh2.404M2.279B13.140.03225.00Vật liệu cơ bản
DCON.R DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.442.33%0.01Sức bán mạnh2.404M2.279B13.140.03225.00Vật liệu cơ bản
GENCO GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION
0.633.28%0.02Bán1.154M684.602M5.730.11184.00Công nghiệp
GENCO.R GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION NON-VOTING
0.633.28%0.02Bán1.154M684.602M5.730.11184.00Công nghiệp
HYDRO HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.34-8.11%-0.03Bán360.700K290.438M-0.32140.00Công nghiệp
HYDRO.R HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.34-8.11%-0.03Bán360.700K290.438M-0.32140.00Công nghiệp
JSP J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.392.63%0.01Bán452.200K1.596B15.750.02365.00Tài chính
JSP.R J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.392.63%0.01Bán452.200K1.596B15.750.02365.00Tài chính
LEE LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.30-0.86%-0.02Bán269.900K2.139B30.400.08500.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LEE.R LEE FEED MILL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.30-0.86%-0.02Bán269.900K2.139B30.400.08500.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.020.00%0.00Mua3.505M597.006M74.070.004.00Vật liệu cơ bản
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.020.00%0.00Mua3.505M597.006M74.070.004.00Vật liệu cơ bản
MBKET MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND)
8.55-0.58%-0.05Bán94.300K4.909B17.270.50606.00Tài chính
MBKET.R MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) NON-VOTING
8.55-0.58%-0.05Bán94.300K4.909B17.270.50606.00Tài chính
MODERN MODERNFORM GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.22-0.62%-0.02Bán246.300K2.430B18.090.182108.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MODERN.R MODERNFORM GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.22-0.62%-0.02Bán246.300K2.430B18.090.182108.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OHTL OHTL PUBLIC COMPANY LIMITED
440.000.00%0.00Sức bán mạnh2506.643B25.5817.20882.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OHTL.R OHTL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
440.000.00%0.00Sức bán mạnh2506.643B25.5817.20882.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PORT SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED
4.260.95%0.04Bán99.500K2.329B14.680.29344.00Công nghiệp
PORT.R SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.260.95%0.04Bán99.500K2.329B14.680.29344.00Công nghiệp
RCL REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY
4.160.00%0.00Sức bán mạnh84.600K3.448B-0.23748.00Công nghiệp
RCL.R REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.160.00%0.00Sức bán mạnh84.600K3.448B-0.23748.00Công nghiệp
RP RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.14-0.93%-0.02Sức bán mạnh34.600K413.099M18.740.12Công nghiệp
RP.R RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.14-0.93%-0.02Sức bán mạnh34.600K413.099M18.740.12Công nghiệp
SAMCO SAMMAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.580.00%0.00Bán126.500K1.014B12.370.13Tài chính
SAMCO.R SAMMAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.580.00%0.00Bán126.500K1.014B12.370.13Tài chính
SITHAI SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.090.93%0.01Bán356.300K2.927B37.590.034287.00Vật liệu cơ bản
SKN S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
1.951.56%0.03Bán4.642M1.536B9.650.20208.00Vật liệu cơ bản
SKN.R S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.951.56%0.03Bán4.642M1.536B9.650.20208.00Vật liệu cơ bản
SRICHA SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
7.552.03%0.15Bán147.700K2.293B-0.411331.00Công nghiệp
SRICHA.R SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.552.03%0.15Bán147.700K2.293B-0.411331.00Công nghiệp
SSSC SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
2.580.00%0.00Bán152.700K1.651B9.850.26519.00Vật liệu cơ bản
SUN SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED
2.461.65%0.04Bán54.900K1.041B18.450.13221.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SUN.R SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.461.65%0.04Bán54.900K1.041B18.450.13221.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TCC THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.310.00%0.00Bán1.253M396.619M97.180.0043.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TCC.R THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.310.00%0.00Bán1.253M396.619M97.180.0043.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
THCOM THAICOM PUBLIC COMPANY LIMITED
5.15-0.96%-0.05Sức bán mạnh2.540M5.700B-1.523420.00Dịch vụ Viễn thông
THCOM.R THAICOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.15-0.96%-0.05Sức bán mạnh2.540M5.700B-1.523420.00Dịch vụ Viễn thông
TMC T.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.63-1.56%-0.01Bán62.500K293.615M-0.15Công nghiệp
TMC.R T.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.63-1.56%-0.01Bán62.500K293.615M-0.15Công nghiệp
TNPC THAI NAM PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED
1.20-0.83%-0.01Sức bán mạnh21.700K386.615M-0.03637.00Vật liệu cơ bản
UPA UNITED POWER OF ASIA PUBLIC COMPANY
0.300.00%0.00Bán2.023M2.001B-0.0159.00Tài chính
UPA.R UNITED POWER OF ASIA PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.300.00%0.00Bán2.023M2.001B-0.0159.00Tài chính
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.060.00%0.00Bán2.814M789.752M-0.03350.00Công nghiệp
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.060.00%0.00Bán2.814M789.752M-0.03350.00Công nghiệp
VL V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.53-12.57%-0.2284.044M1.400B13.040.13277.00Công nghiệp
VL.R V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.53-12.57%-0.2284.044M1.400B13.040.13277.00Công nghiệp
ZIGA ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.78-1.11%-0.02Sức bán mạnh128.200K936.000M21.990.0891.00Vật liệu cơ bản
ZIGA.R ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.78-1.11%-0.02Sức bán mạnh128.200K936.000M21.990.0891.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất