Cổ phiếu luôn ở mức đáy — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Ngược lại với các cổ phiếu tăng trưởng liên tục, các cổ phiếu luôn ở mức đáy thường đặc trưng bằng sự giảm giá liên tục, thường có ít điều chỉnh về giá. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do sự suy giảm của toàn bộ ngành hoặc lĩnh vực. Ví dụ: các cổ phiếu tiếp tục giảm liên tục có thể đại diện cho các công ty dầu khí khi có sự dư thừa dầu.

           
AAV ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.97-3.43%-0.07Sức bán mạnh26.595M9.894B-0.14Vận chuyển
AAV.R ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.97-3.43%-0.07Sức bán mạnh26.595M9.894B-0.14Vận chuyển
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.020.00%0.00Mua6.620M1.706B-0.00Tài chính
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.020.00%0.00Mua6.620M1.706B-0.00Tài chính
CENTEL CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY
22.30-6.30%-1.50Bán8.951M32.130B18.311.30Dịch vụ Khách hàng
CENTEL.R CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
22.30-6.30%-1.50Bán8.951M32.130B18.311.30Dịch vụ Khách hàng
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.46-2.13%-0.01Bán724.300K599.264M-0.01Tài chính
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.46-2.13%-0.01Bán724.300KTài chính
CMAN CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.260.00%0.00Sức bán mạnh631.100K1.210B24.420.05Khoáng sản phi năng lượng
CMAN.R CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.260.00%0.00Sức bán mạnh631.100K1.210B24.420.05Khoáng sản phi năng lượng
COTTO SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.400.00%0.00Bán76.900KKhách hàng Lâu năm
COTTO.R SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.400.00%0.00Bán76.900KKhách hàng Lâu năm
CPH CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY
3.42-5.00%-0.18Sức bán mạnh1.100K144.000M-0.29Hàng tiêu dùng không lâu bền
CPH.R CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.42-5.00%-0.18Sức bán mạnh1.100K144.000M-0.29Hàng tiêu dùng không lâu bền
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.030.00%0.00Bán590.100K281.739M2.220.01Công nghệ Điện tử
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.030.00%0.00Bán590.100K281.739M2.220.01Công nghệ Điện tử
ESTAR EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY
0.340.00%0.00Sức bán mạnh1.069M1.708B16.430.02Tài chính
ESTAR.R EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.340.00%0.00Sức bán mạnh1.069M1.708B16.430.02Tài chính
FNS FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED
2.04-3.77%-0.08Bán151.100K733.213M25.060.08Tài chính
FNS.R FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.04-3.77%-0.08Bán151.100K733.213M14.120.15Tài chính
GBX GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT
0.44-2.22%-0.01Sức bán mạnh1.434M490.086M29.030.02Tài chính
GBX.R GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT NON-VOTING
0.44-2.22%-0.01Sức bán mạnh1.434M490.086M29.030.02Tài chính
GREEN GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED
0.76-1.30%-0.01Sức bán mạnh19.100K629.879M213.890.0042.00Khách hàng Lâu năm
GREEN.R GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.76-1.30%-0.01Sức bán mạnh19.100K629.879M213.890.0042.00Khách hàng Lâu năm
HPT HOME POTTERY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.600.00%0.00Sức bán mạnh16.500K331.499M17.140.04Khách hàng Lâu năm
HPT.R HOME POTTERY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.600.00%0.00Sức bán mạnh16.500K331.499M17.140.04Khách hàng Lâu năm
ICN INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS
1.46-1.35%-0.02Bán675.300K666.000M8.580.17Truyền thông
ICN.R INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS NON-VOTING
1.46-1.35%-0.02Bán675.300K666.000M8.580.17Truyền thông
INGRS INGRESS INDUSTRIAL (THAILAND)
0.510.00%0.00Bán490.800K737.939M14.700.03Hỗn hợp
INGRS.R INGRESS INDUSTRIAL (THAILAND) NON-VOTING
0.510.00%0.00Bán490.800K737.939M14.700.03Hỗn hợp
KKC KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.71-1.39%-0.01Bán139.900K1.080B-0.80Sản xuất Chế tạo
KKC.R KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.71-1.39%-0.01Bán139.900K1.080B-0.80Sản xuất Chế tạo
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.020.00%0.00Sức mua mạnh4.621M597.006M-0.00Sản xuất Chế tạo
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.020.00%0.00Sức mua mạnh4.621M597.006M-0.00Sản xuất Chế tạo
MILL MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.600.00%0.00Sức bán mạnh1.873M2.604B-0.28Khoáng sản phi năng lượng
MILL.R MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.600.00%0.00Sức bán mạnh1.873M-0.28Khoáng sản phi năng lượng
MIT MFC INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT
2.76-0.72%-0.02Bán27.600K271.050M3.260.85Tài chính
MONO MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.00-5.66%-0.06Bán2.490M3.679B-0.16Dịch vụ Công nghệ
MONO.R MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.00-5.66%-0.06Bán2.490M3.679B-0.16Dịch vụ Công nghệ
PDJ PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.44-3.36%-0.05Bán582.200K688.970M-0.57Khách hàng Lâu năm
PDJ.R PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.44-3.36%-0.05Bán582.200K683.619M-0.57Khách hàng Lâu năm
RCL REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY
3.280.00%0.00Bán84.500K2.718B-0.43Vận chuyển
RCL.R REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.280.00%0.00Bán84.500K2.718B-0.43Vận chuyển
SAM SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.31-3.12%-0.01Sức bán mạnh133.700K334.442M-0.11Khoáng sản phi năng lượng
SAM.R SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.31-3.12%-0.01Sức bán mạnh133.700K334.440M-0.11Khoáng sản phi năng lượng
SCB THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY
100.50-1.47%-1.50Bán41.212M346.718B11.90Tài chính
SCB.P THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY PREFERRED
101.00-1.94%-2.00Sức bán mạnh200350.117B11.90Tài chính
SCB.P.R THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY PREFERRED NON-VOTING
101.00-1.94%-2.00Sức bán mạnh200349.745B12.36Tài chính
SCB.R THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
100.50-1.47%-1.50Bán41.212M346.349B12.36Tài chính
SCN SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED
1.99-0.50%-0.01Bán297.800K2.400B13.120.15Công ty dịch vụ công cộng
SCN.R SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.99-0.50%-0.01Bán297.800K2.400B13.120.15Công ty dịch vụ công cộng
SHR S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY
2.60-6.47%-0.18Bán22.451M9.990BDịch vụ Khách hàng
SHR.R S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.60-6.47%-0.18Bán22.451M9.990BDịch vụ Khách hàng
SIAM SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
1.60-4.76%-0.08Sức bán mạnh299.300K996.452M4.020.42Sản xuất Chế tạo
SIAM.R SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.60-4.76%-0.08Sức bán mạnh299.300K996.452M4.020.42Sản xuất Chế tạo
SIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.02-0.97%-0.01Sức bán mạnh26.055M14.567B6.850.15Tài chính
SIRI.R SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.02-0.97%-0.01Sức bán mạnh26.055M14.567B6.850.15Tài chính
SKE SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.70-2.78%-0.02Sức bán mạnh395.400K669.600M19.150.04Năng lượng Mỏ
SKE.R SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.70-2.78%-0.02Sức bán mạnh395.400K669.600M19.150.04Năng lượng Mỏ
TCJ T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED
3.500.00%0.00Bán22.400K369.586M-0.25Sản xuất Chế tạo
TCJ.R T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.500.00%0.00Bán22.400K369.586M-0.25Sản xuất Chế tạo
TFI THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.050.00%0.00Bán525.700K102.375M-0.07Công nghiệp Chế biến
TFI.R THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.050.00%0.00Bán525.700K102.375M-0.07Công nghiệp Chế biến
TNPC THAI NAM PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.712.90%0.02Bán10.200K220.467M-0.22Công nghiệp Chế biến
TRC TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.120.00%0.00Bán1.784M1.150B-0.29Dịch vụ Công nghiệp
TRC.R TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.120.00%0.00Bán1.784M1.150B-0.29Dịch vụ Công nghiệp
TVD TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.84-2.33%-0.02Bán109.500K559.329M16.070.06Bán Lẻ
TVD.R TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.84-2.33%-0.02Bán109.500K559.329M16.070.06Bán Lẻ
UPA UNITED POWER OF ASIA PUBLIC COMPANY
0.190.00%0.00Bán1.843M1.267B-0.02Khách hàng Lâu năm
UPA.R UNITED POWER OF ASIA PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.190.00%0.00Bán1.843M1.267B-0.02Khách hàng Lâu năm
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.0350.00%0.01Bán2.366M263.250M-0.06Khoáng sản phi năng lượng
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.0350.00%0.01Bán2.366M263.250M-0.06Khoáng sản phi năng lượng
YGG YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
5.000.40%0.02Mua2.494M896.400MDịch vụ Khách hàng
YGG.R YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.000.40%0.02Mua2.494MDịch vụ Khách hàng
ZEN ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY
12.80-0.78%-0.10Bán1.196M3.870B31.430.41Dịch vụ Khách hàng
ZEN.R ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.80-0.78%-0.10Bán1.196M3.870B31.430.41Dịch vụ Khách hàng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất