Cổ phiếu luôn ở mức đáy — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Ngược lại với các cổ phiếu tăng trưởng liên tục, các cổ phiếu luôn ở mức đáy thường đặc trưng bằng sự giảm giá liên tục, thường có ít điều chỉnh về giá. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do sự suy giảm của toàn bộ ngành hoặc lĩnh vực. Ví dụ: các cổ phiếu tiếp tục giảm liên tục có thể đại diện cho các công ty dầu khí khi có sự dư thừa dầu.

           
AAV ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED
2.100.00%0.00Bán8.767M10.185B-0.145399.00Công nghiệp
AAV.R ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.100.00%0.00Bán8.767M10.185B-0.145399.00Công nghiệp
ABM ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.780.00%0.00Bán11.100K234.000M-0.11194.00Vật liệu cơ bản
ABM.R ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.780.00%0.00Bán11.100K234.000M-0.11194.00Vật liệu cơ bản
ABPIF AMATA B. GRIMM POWER POWER PLANT
4.480.00%0.00Bán89.700K
AIT ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY
18.70-1.06%-0.20Bán165.300K3.899B14.451.31469.00Công nghệ
AIT.R ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY NON-VOTING
18.70-1.06%-0.20Bán165.300K3.899B14.451.31469.00Công nghệ
AKP AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.01-6.48%-0.07Bán1.445M436.320M8.750.12202.00Công nghiệp
AKP.R AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.01-6.48%-0.07Bán1.445M436.320M8.750.12202.00Công nghiệp
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.020.00%0.00Mua229.200K1.706B-0.00286.00Tài chính
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.020.00%0.00Mua229.200K1.706B-0.00286.00Tài chính
B BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.250.00%0.00Sức bán mạnh2.374M332.360M-0.0132.00Công nghiệp
B.R BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.250.00%0.00Sức bán mạnh2.374M332.360M-0.0132.00Công nghiệp
BA BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED
6.90-1.43%-0.10Bán142.800K14.420B-0.263023.00Công nghiệp
BA.R BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.90-1.43%-0.10Bán142.800K14.420B-0.263023.00Công nghiệp
BC BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.66-5.68%-0.105.000M1.785BCông nghiệp
BC.R BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.66-5.68%-0.105.000M1.785BCông nghiệp
BPP BANPU POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
17.50-3.85%-0.70Bán6.847M55.529B14.411.26968.00Công ty dịch vụ công cộng
BPP.R BANPU POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.50-3.85%-0.70Bán6.847M55.529B14.411.26968.00Công ty dịch vụ công cộng
BRR BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
3.80-3.06%-0.12Bán176.300K3.183B404.960.01790.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BRR.R BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.80-3.06%-0.12Bán176.300K3.183B404.960.01790.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.50-3.85%-0.02Bán2.835M663.014M6.130.08Tài chính
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.50-3.85%-0.02Bán2.835M663.014M6.130.08Tài chính
CM CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY
2.782.21%0.06Bán28.300K1.037B27.600.101677.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CM.R CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.782.21%0.06Bán28.300K1.037B27.600.101677.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CMAN CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.55-1.27%-0.02Bán161.200K1.507B30.410.05514.00Vật liệu cơ bản
CMAN.R CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.55-1.27%-0.02Bán161.200K1.507B30.410.05514.00Vật liệu cơ bản
CMC CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY
0.90-1.10%-0.01Bán511.700K910.000M5.970.15472.00Tài chính
CMC.R CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.90-1.10%-0.01Bán511.700K910.000M5.970.15472.00Tài chính
COMAN COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
2.10-4.55%-0.10Bán109.100K294.800M7.310.30Công nghệ
COMAN.R COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.10-4.55%-0.10Bán109.100K294.800M7.310.30Công nghệ
CRD CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.81-2.41%-0.02Bán20.700K415.000M14.770.06264.00Công nghiệp
CRD.R CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.81-2.41%-0.02Bán20.700K415.000M14.770.06264.00Công nghiệp
CSS COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION
1.011.00%0.01Bán1.078M1.176B11.420.09321.00Công nghiệp
CSS.R COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION NON-VOTING
1.011.00%0.01Bán1.078M1.176B11.420.09321.00Công nghiệp
CTW CHAROONG THAI WIRE & CABLE
5.00-1.96%-0.10Bán17.700K2.029B21.270.24939.00Công nghiệp
CTW.R CHAROONG THAI WIRE & CABLE NON-VOTING
5.00-1.96%-0.10Bán17.700K2.029B21.270.24939.00Công nghiệp
D DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
3.82-0.52%-0.02Bán62.900K834.985M41.090.09Chăm sóc sức khỏe
D.R DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.82-0.52%-0.02Bán62.900K834.985M41.090.09Chăm sóc sức khỏe
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.040.00%0.00Mua6.848M1.611B-0.01Chăm sóc sức khỏe
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.040.00%0.00Mua6.848M1.611B-0.01Chăm sóc sức khỏe
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.0525.00%0.01Mua3.404M375.652M-0.00193.00Công nghệ
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.0525.00%0.01Mua3.404M375.652M-0.00193.00Công nghệ
ESTAR EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY
0.35-2.78%-0.01Sức bán mạnh1.004M1.808B14.100.03206.00Tài chính
ESTAR.R EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.35-2.78%-0.01Sức bán mạnh1.004M1.808B14.100.03206.00Tài chính
FLOYD FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED
1.28-1.54%-0.02Bán69.800K468.000M10.950.12119.00Công nghiệp
FLOYD.R FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.28-1.54%-0.02Bán69.800K468.000M10.950.12119.00Công nghiệp
GEL GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.180.00%0.00Bán148.000K971.618M-0.03553.00Vật liệu cơ bản
GEL.R GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.180.00%0.00Bán148.000K971.618M-0.03553.00Vật liệu cơ bản
GL GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED
4.14-0.48%-0.02Bán1.290M6.346B39.890.10999.00Tài chính
GSC GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
0.681.49%0.01Bán100.500K167.500M6.660.10Công nghệ
GSC.R GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.681.49%0.01Bán100.500K167.500M6.660.10Công nghệ
ITD ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.54-2.53%-0.04Bán12.072M8.342B-0.0232531.00Công nghiệp
ITD.R ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.54-2.53%-0.04Bán12.072M8.342B-0.0232531.00Công nghiệp
J JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED
0.84-5.62%-0.05Bán81.600K706.488M-0.0442.00Tài chính
J.R JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.84-5.62%-0.05Bán81.600K706.488M-0.0442.00Tài chính
KASET THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.340.00%0.00Sức bán mạnh95.100K372.520M2093.750.00489.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KASET.R THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.340.00%0.00Sức bán mạnh95.100K372.520M2093.750.00489.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KCM K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED
0.580.00%0.00Bán669.500K394.400M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KCM.R K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.580.00%0.00Bán669.500K394.400M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KOOL MASTERKOOL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
0.86-5.49%-0.05Bán1.754M436.800M16.420.06Công nghiệp
KOOL.R MASTERKOOL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.86-5.49%-0.05Bán1.754M436.800M16.420.06Công nghiệp
KUMWEL KUMWELL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.71-1.39%-0.01Bán553.400K309.600M2.540.28Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KUMWEL.R KUMWELL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.71-1.39%-0.01Bán553.400K309.600M2.540.28Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KWM K. W. METAL WORK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.80-1.23%-0.01Bán255.200K340.200M9.940.08106.00Công nghiệp
KWM.R K. W. METAL WORK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.80-1.23%-0.01Bán255.200K340.200M9.940.08106.00Công nghiệp
LANNA THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY
7.50-5.06%-0.40Bán549.700K4.147B10.530.75753.00Năng lượng
LANNA.R THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.50-5.06%-0.40Bán549.700K4.147B10.530.75753.00Năng lượng
LOXLEY LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.410.00%0.00Bán399.900K3.194B-0.03725.00Công nghệ
LOXLEY.R LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.410.00%0.00Bán399.900K3.194B-0.03725.00Công nghệ
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.020.00%0.00Mua1.142M597.006M-0.004.00Vật liệu cơ bản
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.020.00%0.00Mua1.142M597.006M-0.004.00Vật liệu cơ bản
MBKET MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND)
6.80-4.23%-0.30Bán237.800K4.063B23.040.31606.00Tài chính
MBKET.R MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) NON-VOTING
6.80-4.23%-0.30Bán237.800K4.063B23.040.31606.00Tài chính
MDX M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED
2.960.00%0.00Bán37.300K1.408B4.390.6759.00Tài chính
MDX.R M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.960.00%0.00Bán37.300K1.408B4.390.6759.00Tài chính
MITSIB MITSIB LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.72-2.82%-0.05Bán1.002M1.181B16.280.11Tài chính
MITSIB.R MITSIB LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.72-2.82%-0.05Bán1.002M1.181B16.280.11Tài chính
NWR NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY
0.44-2.22%-0.01Bán1.909M1.163B6.510.072606.00Công nghiệp
NWR.R NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.44-2.22%-0.01Bán1.909M1.163B6.510.072606.00Công nghiệp
NYT NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.86-0.52%-0.02Bán1.031M4.811B12.380.3180.00Công nghiệp
PAP PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED
2.260.00%0.00Bán3.300K1.492B20.410.11978.00Vật liệu cơ bản
PAP.R PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.260.00%0.00Bán3.300K1.492B20.410.11978.00Vật liệu cơ bản
PDI PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.950.00%0.00Bán52.200K1.571B-0.14979.00Vật liệu cơ bản
PDI.R PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.950.00%0.00Bán52.200K1.571B-0.14979.00Vật liệu cơ bản
PLAT THE PLATINUM GROUP PUBLIC COMPANY
3.84-4.95%-0.20Bán2.836M11.312B15.440.26595.00Tài chính
PLAT.R THE PLATINUM GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.84-4.95%-0.20Bán2.836M11.312B15.440.26595.00Tài chính
PMTA PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY
7.053.68%0.25Bán9.600K688.160M-0.13Vật liệu cơ bản
PMTA.R PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.053.68%0.25Bán9.600K688.160M-0.13Vật liệu cơ bản
PORT SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.88-7.84%-0.16Sức bán mạnh5.020M1.239B8.060.25344.00Công nghiệp
PORT.R SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.88-7.84%-0.16Sức bán mạnh5.020M1.239B8.060.25344.00Công nghiệp
PPPM PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED
0.68-1.45%-0.01Bán704.300K474.766M-0.43693.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PPPM.R PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.68-1.45%-0.01Bán704.300K474.766M-0.43693.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RP RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.57-1.26%-0.02Bán36.500K304.087M18.220.09Công nghiệp
RP.R RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.57-1.26%-0.02Bán36.500K304.087M18.220.09Công nghiệp
S SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
2.72-2.86%-0.08Bán6.542M19.190B18.410.151319.00Tài chính
S.R SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.72-2.86%-0.08Bán6.542M19.190B18.410.151319.00Tài chính
SAAM SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.04-0.95%-0.01Bán19.700K315.000M21.080.05Công ty dịch vụ công cộng
SAAM.R SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.04-0.95%-0.01Bán19.700K315.000M21.080.05Công ty dịch vụ công cộng
SAM SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.38-2.56%-0.01Sức bán mạnh284.200K407.599M-0.11630.00Vật liệu cơ bản
SAM.R SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.38-2.56%-0.01Sức bán mạnh284.200K407.599M-0.11630.00Vật liệu cơ bản
SCI SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED
1.34-1.47%-0.02Bán621.100K1.020B-0.15759.00Vật liệu cơ bản
SCI.R SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.34-1.47%-0.02Bán621.100K1.020B-0.15759.00Vật liệu cơ bản
SITHAI SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.56-6.67%-0.04Bán1.804M1.626B-0.013381.00Vật liệu cơ bản
SMT STARS MICROELECTRONICS (THAILAND)
0.94-1.05%-0.01Bán268.300K794.655M9.990.101351.00Công nghệ
SMT.R STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
0.94-1.05%-0.01Bán268.300K794.655M9.990.101351.00Công nghệ
SOLAR SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED
1.400.00%0.00Bán133.300K761.775M-0.80319.00Năng lượng
SOLAR.R SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.400.00%0.00Bán133.300K761.775M-0.80319.00Năng lượng
STI STONEHENGE INTER PUBLIC COMPANY LIMITED
4.12-7.21%-0.32Bán344.400K1.190B13.230.34Công nghiệp
STI.R STONEHENGE INTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.12-7.21%-0.32Bán344.400K1.190B13.230.34Công nghiệp
SUTHA GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED
2.360.00%0.00Sức bán mạnh5.238M708.000M12.400.19Vật liệu cơ bản
SUTHA.R GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.360.00%0.00Sức bán mạnh5.238M708.000M12.400.19Vật liệu cơ bản
SVOA SVOA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.010.00%0.00Bán386.700K714.070M8.470.121508.00Công nghệ
SVOA.R SVOA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.010.00%0.00Bán386.700K714.070M8.470.121508.00Công nghệ
SYMC SYMPHONY COMMUNICATION PUBLIC COMPANY
3.12-0.64%-0.02Sức bán mạnh2.700K1.362B29.040.11392.00Dịch vụ Viễn thông
SYMC.R SYMPHONY COMMUNICATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.12-0.64%-0.02Sức bán mạnh2.700K1.362B29.040.11392.00Dịch vụ Viễn thông
TAKUNI TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.412.50%0.01Bán15.200K320.000M15.330.03354.00Công ty dịch vụ công cộng
TAKUNI.R TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.412.50%0.01Bán15.200K320.000M15.330.03354.00Công ty dịch vụ công cộng
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.070.00%0.00Sức bán mạnh290.000K330.362M-0.02399.00Vật liệu cơ bản
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.070.00%0.00Sức bán mạnh290.000K330.362M-0.02399.00Vật liệu cơ bản
THAI THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
6.80-2.86%-0.20Sức bán mạnh5.024M15.279B-8.5522054.00Công nghiệp
THAI.R THAI AIRWAYS INTERNATIONAL NON-VOTING
6.80-2.86%-0.20Sức bán mạnh5.024M15.279B-8.5522054.00Công nghiệp
THCOM THAICOM PUBLIC COMPANY LIMITED
3.98-2.45%-0.10Bán1.039M4.472B-2.073420.00Dịch vụ Viễn thông
THCOM.R THAICOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.98-2.45%-0.10Bán1.039M4.472B-2.073420.00Dịch vụ Viễn thông
TMI TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.730.00%0.00Bán371.500K490.152M-0.01425.00Công nghiệp
TMI.R TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.730.00%0.00Bán371.500K490.152M-0.01425.00Công nghiệp
TPIPL.R TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.22-4.69%-0.06Bán13.233M23.259B16.560.088362.00Vật liệu cơ bản
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.10-1.44%-0.06Bán712.619M138.812B57.220.074310.00Dịch vụ Viễn thông
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.10-1.44%-0.06Bán712.619M138.812B57.220.074310.00Dịch vụ Viễn thông
TVT TV THUNDER PUBLIC COMPANY LIMITED
0.54-1.82%-0.01Bán60.200K440.017M12.010.05Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TVT.R TV THUNDER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.54-1.82%-0.01Bán60.200K440.017M12.010.05Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UEC UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.74-1.33%-0.01Bán107.100K427.883M-0.25983.00Công nghiệp
UEC.R UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.74-1.33%-0.01Bán107.100K427.883M-0.25983.00Công nghiệp
UMI THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.671.52%0.01Bán86.500K552.093M-0.051200.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UMI.R THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.671.52%0.01Bán86.500K552.093M-0.051200.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.0433.33%0.01Mua3.464M394.876M-0.06350.00Công nghiệp
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.0433.33%0.01Mua3.464M394.876M-0.06350.00Công nghiệp
ZIGA ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.152.68%0.03Bán64.000K582.400M12.520.0991.00Vật liệu cơ bản
ZIGA.R ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.152.68%0.03Bán64.000K582.400M12.520.0991.00Vật liệu cơ bản
ZMICO SEAMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY
0.71-2.74%-0.02Bán138.600K1.207B-0.08790.00Tài chính
ZMICO.R SEAMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.71-2.74%-0.02Bán138.600K1.207B-0.08790.00Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất