Cổ phiếu luôn ở mức đáy — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Ngược lại với các cổ phiếu tăng trưởng liên tục, các cổ phiếu luôn ở mức đáy thường đặc trưng bằng sự giảm giá liên tục, thường có ít điều chỉnh về giá. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do sự suy giảm của toàn bộ ngành hoặc lĩnh vực. Ví dụ: các cổ phiếu tiếp tục giảm liên tục có thể đại diện cho các công ty dầu khí khi có sự dư thừa dầu.

           
AAV ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.61-3.59%-0.06Bán34.120M7.809B-0.14Vận chuyển
AAV.R ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.61-3.59%-0.06Bán34.120M7.809B-0.14Vận chuyển
ACAP ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.04-6.31%-0.07Bán1.561M329.067M-0.15Tài chính
ACAP.R ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.04-6.31%-0.07Bán1.561M329.067M-0.15Tài chính
ADB APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED
0.482.13%0.01Bán98.000K288.000M-0.04Công nghiệp Chế biến
ADB.R APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.482.13%0.01Bán98.000K288.000M-0.04Công nghiệp Chế biến
AIMCG AIM COMMERCIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD
7.85-1.88%-0.15Bán608.300KTài chính
ALL ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
3.10-3.12%-0.10Bán1.538M1.736B3.700.87225.00Tài chính
ALL.R ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.10-3.13%-0.10Bán1.538M1.736B3.700.87225.00Tài chính
APP APPLICAD PUBLIC COMPANY LIMITED
1.930.00%0.00Bán89.300K540.400M257.00Dịch vụ Phân phối
APP.R APPLICAD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.930.00%0.00Bán89.300K540.400M257.00Dịch vụ Phân phối
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.01-50.00%-0.01Bán5.402M853.248M-0.00Tài chính
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.01-50.00%-0.01Bán5.402M853.248M-0.00Tài chính
BA BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED
5.651.80%0.10Bán1.712M11.639B-0.263023.00Vận chuyển
BA.R BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.651.80%0.10Bán1.712M11.639B-0.263023.00Vận chuyển
BANPU BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
9.10-7.61%-0.75Bán107.525M46.974B-0.11Năng lượng Mỏ
BGT BGT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.83-3.49%-0.03Sức bán mạnh117.100K301.722M-0.07Bán Lẻ
BGT.R BGT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.83-3.49%-0.03Sức bán mạnh117.100K301.722M-0.07Bán Lẻ
BPP BANPU POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
13.90-4.79%-0.70Bán6.879M42.409B11.561.26Công ty dịch vụ công cộng
BPP.R BANPU POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.90-4.79%-0.70Bán6.879M42.409B11.561.26Công ty dịch vụ công cộng
BR BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED
2.10-3.67%-0.08Bán1.204M1.918B5450.000.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
BR.R BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.10-3.67%-0.08Bán1.204M1.918B5450.000.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
BTW BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.600.00%0.00Bán56.000K453.600M-0.23Sản xuất Chế tạo
CENTEL CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY
20.90-1.42%-0.30Bán3.582M28.215B16.311.30Dịch vụ Khách hàng
CENTEL.R CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
20.90-1.42%-0.30Bán3.582M28.215B16.311.30Dịch vụ Khách hàng
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.412.50%0.01Bán538.000K522.762M-0.04Tài chính
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.412.50%0.01Bán538.000KTài chính
CHO CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.50-3.85%-0.02Bán1.370M660.950M34.670.01Sản xuất Chế tạo
CHO.R CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.50-3.85%-0.02Bán1.370M654.445M34.670.01Sản xuất Chế tạo
COTTO SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.30-1.52%-0.02Bán122.000K7.751B46.810.03Khách hàng Lâu năm
COTTO.R SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.30-1.52%-0.02Bán122.000K7.751B46.810.03Khách hàng Lâu năm
CPH CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY
3.200.00%0.00Bán66.800K128.000M-0.29Hàng tiêu dùng không lâu bền
CPH.R CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.200.00%0.00Bán66.800K128.000M-0.29Hàng tiêu dùng không lâu bền
CRANE CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.640.00%0.00Bán7001.242B-0.12Tài chính
CRANE.R CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.640.00%0.00Bán7001.242B-0.12Tài chính
CRC CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY
41.25-1.20%-0.5038.966MBán Lẻ
CRC.F CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY FOREIGN
41.25-1.79%-0.751.800KBán Lẻ
CRC.R CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
41.25-1.20%-0.5038.966MBán Lẻ
CTW CHAROONG THAI WIRE & CABLE
5.050.00%0.00Bán1.600K2.009B28.790.18Sản xuất Chế tạo
CTW.R CHAROONG THAI WIRE & CABLE NON-VOTING
5.05-0.00%-0.00Bán1.600K2.009B28.790.18Sản xuất Chế tạo
DEMCO DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED
2.48-0.80%-0.02Bán1.084M1.811B91.580.03Dịch vụ Công nghiệp
DEMCO.R DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.48-0.80%-0.02Bán1.084M1.811B91.580.03Dịch vụ Công nghiệp
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.0433.33%0.01Mua1.400K375.652M2.220.01Công nghệ Điện tử
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.0433.33%0.01Mua1.400K375.652M2.220.01Công nghệ Điện tử
EPG EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY
5.002.04%0.10Bán9.961M14.000B15.780.31Công nghiệp Chế biến
EPG.R EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.002.04%0.10Bán9.961M14.000B15.580.31Công nghiệp Chế biến
ERWPF ERAWAN HOTEL GROWTH PROPERTY FUND
5.000.00%0.00Sức bán mạnh39.900K880.500M15.840.32Hỗn hợp
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.220.00%0.00Bán9.490M854.652M2.750.08Tài chính
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.220.00%0.00Bán9.490M854.652M2.750.08Tài chính
FPT FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
12.90-0.77%-0.10Sức bán mạnh144.200K26.016B9.081.43Tài chính
FSS.R FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.200.00%0.00Bán147.400K697.684M-0.18Tài chính
FVC FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.380.00%0.00Bán793.200K214.754M-0.03Sản xuất Chế tạo
FVC.R FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.380.00%0.00Bán793.200KSản xuất Chế tạo
GBX GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT
0.420.00%0.00Bán217.100K457.414M27.100.02Tài chính
GBX.R GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT NON-VOTING
0.420.00%0.00Bán217.100K457.414M27.100.02Tài chính
GEL GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.130.00%0.00Bán280.600K701.724M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
GEL.R GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.130.00%0.00Bán280.600K701.724M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
GJS G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.120.00%0.00Sức bán mạnh263.600K3.058B-0.08Khoáng sản phi năng lượng
GJS.R G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.120.00%0.00Sức bán mạnh263.600K3.058B-0.08Khoáng sản phi năng lượng
GLOCON.R GLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.711.43%0.01Bán78.700K1.348B-0.12Công nghiệp Chế biến
HARN.R HARN ENGINEERING SOLUTIONS NON-VOTING
2.20-3.51%-0.08Sức bán mạnh1.181M1.286B9.540.24Sản xuất Chế tạo
HPT HOME POTTERY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.550.00%0.00Sức bán mạnh10.900K303.874M15.710.04Khách hàng Lâu năm
HPT.R HOME POTTERY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.550.00%0.00Sức bán mạnh10.900K303.874M15.710.04Khách hàng Lâu năm
IMH INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL
2.70-2.17%-0.06Bán279.900K580.500MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
IMH.R INTERMEDICAL CARE AND LAB HOSPITAL NON-VOTING
2.70-2.17%-0.06Bán279.900KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
INGRS INGRESS INDUSTRIAL (THAILAND)
0.49-0.00%-0.00Bán756.900K709.001M14.120.03Hỗn hợp
INGRS.R INGRESS INDUSTRIAL (THAILAND) NON-VOTING
0.49-0.00%-0.00Bán756.900K709.001M14.120.03Hỗn hợp
INOX.R POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.54-1.82%-0.01Sức bán mạnh125.100K4.210B275.000.00Khoáng sản phi năng lượng
IP INTER PHARMA PUBLIC COMPANY LIMITED
4.90-0.81%-0.04Bán1.068MCông nghệ Sức khỏe
IP.R INTER PHARMA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.90-0.81%-0.04Bán1.068MCông nghệ Sức khỏe
KCM K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED
0.470.00%0.00Bán235.700K319.600M-0.01Sản xuất Chế tạo
KCM.R K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.470.00%0.00Bán235.700KSản xuất Chế tạo
KUMWEL KUMWELL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.70-1.41%-0.01Bán95.000K301.000M295.00Sản xuất Chế tạo
KUN VILLA KUNALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.930.00%0.00Bán706.000KTài chính
KUN.R VILLA KUNALAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.93-0.00%-0.00Bán706.000KTài chính
LANNA THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY
7.25-1.36%-0.10Sức bán mạnh109.900K3.806B10.890.67Năng lượng Mỏ
LANNA.R THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.25-1.36%-0.10Sức bán mạnh109.900K3.806B10.890.67Năng lượng Mỏ
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.010.00%0.00Sức bán mạnh11.262M298.503M-0.00Sản xuất Chế tạo
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.010.00%0.00Sức bán mạnh11.262M298.503M-0.00Sản xuất Chế tạo
MBKET MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND)
6.550.00%0.00Sức bán mạnh103.100K3.739B14.680.45Tài chính
MBKET.R MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) NON-VOTING
6.55-0.00%-0.00Bán103.100K3.739B0.45Tài chính
MDX M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED
2.62-0.76%-0.02Sức bán mạnh58.000K1.246B4.660.57Tài chính
MDX.R M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.62-0.76%-0.02Sức bán mạnh58.000K1.246B4.660.57Tài chính
MILL MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.510.00%0.00Bán254.000K2.214B-0.28Khoáng sản phi năng lượng
MILL.R MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.510.00%0.00Bán254.000K-0.28Khoáng sản phi năng lượng
PERM PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY
0.65-2.99%-0.02Sức bán mạnh412.400K487.500M-0.36Khoáng sản phi năng lượng
PERM.R PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.65-2.99%-0.02Sức bán mạnh412.400K487.500M-0.36Khoáng sản phi năng lượng
PIMO PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED
1.15-0.86%-0.01Sức bán mạnh519.300K708.936M24.840.05Sản xuất Chế tạo
PIMO.R PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.15-0.86%-0.01Sức bán mạnh519.300K708.936M24.790.05Sản xuất Chế tạo
PLANET PLANET COMMUNICATIONS ASIA
1.040.97%0.01Bán125.200K260.000M27.610.04Truyền thông
PLANET.R PLANET COMMUNICATIONS ASIA NON-VOTING
1.040.97%0.01Bán125.200K260.000M27.610.04Truyền thông
PLAT THE PLATINUM GROUP PUBLIC COMPANY
3.821.06%0.04Bán403.900K10.696B14.430.26Tài chính
PLAT.R THE PLATINUM GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.821.06%0.04Bán403.900K10.696B14.430.26Tài chính
POST BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED
1.740.00%0.00Bán500870.000M-0.73Dịch vụ Khách hàng
PPM PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.60-4.76%-0.03Bán64.800K253.200M28.770.02Khoáng sản phi năng lượng
PPM.R PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.60-4.76%-0.03Bán64.800K253.200M28.770.02Khoáng sản phi năng lượng
PPPM PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED
0.420.00%0.00Bán198.500K288.988M-1.29Công nghiệp Chế biến
PPPM.R PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.420.00%0.00Bán198.500K288.982M-1.29Công nghiệp Chế biến
RCL REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY
2.800.72%0.02Bán132.600K2.321B-0.43Vận chuyển
RCL.R REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.800.72%0.02Bán132.600K2.321B-0.43Vận chuyển
RP RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.34-1.47%-0.02Bán45.900K256.275M17.150.08Vận chuyển
RP.R RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.34-1.47%-0.02Bán45.900KVận chuyển
RWI RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.251.63%0.02Bán8.200K795.456M-0.19Khoáng sản phi năng lượng
RWI.R RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.251.63%0.02Bán8.200KKhoáng sản phi năng lượng
SAAM SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.80-3.61%-0.03Sức bán mạnh123.000K240.000M18.200.05Dịch vụ Công nghiệp
SAAM.R SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.80-3.61%-0.03Sức bán mạnh123.000K240.000M18.200.05Dịch vụ Công nghiệp
SABINA SABINA PUBLIC COMPANY LIMITED
21.90-2.67%-0.60Bán1.321M7.610B18.921.19Hàng tiêu dùng không lâu bền
SABINA.R SABINA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
21.90-2.67%-0.60Bán1.321M7.610B19.941.13Hàng tiêu dùng không lâu bền
SAMCO SAMMAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.550.65%0.01Bán115.900K994.792M12.540.12Khách hàng Lâu năm
SAMCO.R SAMMAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.550.65%0.01Bán115.900K994.792M12.540.12Khách hàng Lâu năm
SCB THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY
97.50-0.26%-0.25Bán20.490M331.421B8.2211.90Tài chính
SCB.R THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
97.50-0.26%-0.25Bán20.490M331.069B7.9112.36Tài chính
SCC THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
350.00-1.69%-6.00Sức bán mạnh4.102M420.000B13.3426.68Công nghiệp Chế biến
SCC.R THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
350.00-1.69%-6.00Sức bán mạnh4.102M420.000B26.68Công nghiệp Chế biến
SCCC SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
176.000.28%0.50Bán70.500K52.448B16.5710.59Khoáng sản phi năng lượng
SCCC.R SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
176.000.28%0.50Bán70.500K52.448B17.979.76Khoáng sản phi năng lượng
SDC SAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.176.25%0.01Bán362.100K1.925B-0.10Truyền thông
SDC.R SAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.176.25%0.01Bán362.100K1.925B-0.10Truyền thông
SGF SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.641.59%0.01Bán1.169M10.061B7.630.08Tài chính
SGF.R SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.641.59%0.01Bán1.169MTài chính
SIAM SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
1.59-1.24%-0.02Sức bán mạnh45.500K943.070M3.860.42Sản xuất Chế tạo
SIAM.R SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.59-1.24%-0.02Sức bán mạnh45.500K943.070M3.860.42Sản xuất Chế tạo
SONIC SONIC INTERFREIGHT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.950.00%0.00Bán194.200K522.500M11.790.08Vận chuyển
SONIC.R SONIC INTERFREIGHT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.950.00%0.00Bán194.200K522.500M11.790.08Vận chuyển
SSTRT SUB SRI THAI REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
5.900.00%0.00Bán55.600K921.875M11.280.52Tài chính
SVOA SVOA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.961.05%0.01Sức bán mạnh621.500K909.120M8.880.11Dịch vụ Phân phối
SVOA.R SVOA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.961.05%0.01Sức bán mạnh621.500K678.720M8.880.11Dịch vụ Phân phối
SYMC SYMPHONY COMMUNICATION PUBLIC COMPANY
2.500.00%0.00Sức bán mạnh29.700K1.084B24.370.10Truyền thông
SYMC.R SYMPHONY COMMUNICATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.500.00%0.00Sức bán mạnh29.700K1.084B24.370.10Truyền thông
TAKUNI TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.392.63%0.01Bán570.000K312.000M13.670.03Bán Lẻ
TAKUNI.R TAKUNI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.392.63%0.01Bán570.000K312.000M13.670.03Bán Lẻ
TFI THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.050.00%0.00Bán5.100K102.375M-0.09Công nghiệp Chế biến
TFI.R THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.050.00%0.00Bán5.100K102.375M-0.07Công nghiệp Chế biến
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.060.00%0.00Bán3.389M283.168M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.060.00%0.00Bán3.389M283.168M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
THAI THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
4.98-2.35%-0.12Sức bán mạnh6.101M10.870B-8.5522054.00Vận chuyển
THAI.R THAI AIRWAYS INTERNATIONAL NON-VOTING
4.98-2.35%-0.12Sức bán mạnh6.101M10.870B-8.5522054.00Vận chuyển
THMUI THAI MUI CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.51-1.92%-0.01Bán92.800K173.400M-0.03Dịch vụ Phân phối
THREL THAIRE LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY
3.38-0.59%-0.02Bán588.300K2.028B10.500.32Tài chính
THREL.R THAIRE LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.38-0.59%-0.02Bán588.300K2.028B10.500.32Tài chính
TKT T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.830.00%0.00Bán20.700K177.620M8.970.09Sản xuất Chế tạo
TKT.R T.KRUNGTHAI INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.830.00%0.00Bán20.700K177.620M8.970.09Sản xuất Chế tạo
TMC T.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.36-5.26%-0.02Bán351.600K165.159M-0.10Sản xuất Chế tạo
TMC.R T.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.36-5.26%-0.02Bán351.600K165.159M-0.10Sản xuất Chế tạo
TNR THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY
7.45-0.67%-0.05Bán38.900K2.235B25.650.29Sản xuất Chế tạo
TNR.R THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY NON-VOTING
7.45-0.67%-0.05Bán38.900K2.235B25.650.29Sản xuất Chế tạo
TRC TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.11-8.33%-0.01Bán1.381M1.055B-0.29Dịch vụ Công nghiệp
TRC.R TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.11-8.33%-0.01Bán1.381M1.055B-0.29Dịch vụ Công nghiệp
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
3.70-1.07%-0.04Bán76.295M123.462B51.440.07Truyền thông
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.70-1.07%-0.04Bán76.295M123.462B51.440.07Truyền thông
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất