Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
ABICO ABICO HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
4.16-0.48%-0.02Bán21.900K982.300M24.290.17810.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ABICO.R ABICO HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.16-0.48%-0.02Bán21.900K982.300M24.290.17810.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ADVANC.F ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY FOREIGN
167.50-1.18%-2.00Bán300497.978B16.3010.2711369.00Dịch vụ Viễn thông
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.030.00%0.00Mua49.596M2.560B75.000.00286.00Tài chính
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.030.00%0.00Mua49.596M2.560B75.000.00286.00Tài chính
BLA.F BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY FOREIGN
27.75-4.31%-1.25Bán10045.677B7.963.361453.00Tài chính
BROCK BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.981.02%0.02Bán97.100K2.009B241.680.0135.00Tài chính
BROCK.R BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.981.02%0.02Bán97.100K2.009B241.680.0135.00Tài chính
CAZ.F CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
3.900.00%0.0001.092B12.440.31241.00Công nghiệp
CCET CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND)
1.690.60%0.01Bán130.900K7.652B47.340.0418707.00Công nghệ
CCET.R CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
1.690.60%0.01Bán130.900K7.652B47.340.0418707.00Công nghệ
COLOR SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED
1.253.31%0.04Sức bán mạnh47.600K712.647M23.370.05215.00Vật liệu cơ bản
COLOR.R SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.253.31%0.04Sức bán mạnh47.600K712.647M23.370.05215.00Vật liệu cơ bản
CRANE CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.89-3.57%-0.07Bán713.500K1.484B-0.15423.00Công nghiệp
CRANE.R CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.89-3.57%-0.07Bán713.500K1.484B-0.15423.00Công nghiệp
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.050.00%0.00Bán4.291M1.611B-0.06Chăm sóc sức khỏe
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.050.00%0.00Bán4.291M1.611B-0.06Chăm sóc sức khỏe
ERWPF ERAWAN HOTEL GROWTH PROPERTY FUND
5.10-2.86%-0.15Sức bán mạnh259.300K924.525M-0.08Tài chính
GLAND GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
2.660.00%0.00Sức bán mạnh873.100K17.290B19.230.14273.00Tài chính
GLAND.R GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.660.00%0.00Sức bán mạnh873.100K17.290B19.230.14273.00Tài chính
JCK JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.440.00%0.00Sức bán mạnh773.500K3.092B-0.1794.00Tài chính
JCK.R JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.440.00%0.00Sức bán mạnh773.500K3.092B-0.1794.00Tài chính
LHHOTEL LH HOTEL LEASEHOLD REAL ESTATE
16.200.00%0.00Mua225.300K8.714B12.051.34Tài chính
MACO MASTER AD PUBLIC COMPANY LIMITED
1.573.97%0.06Mua92.732M6.231B20.590.07130.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MACO.R MASTER AD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.573.97%0.06Mua92.732M6.231B20.590.07130.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MILL MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.370.74%0.01Bán150.600K5.893B10.280.13539.00Vật liệu cơ bản
MILL.R MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.370.74%0.01Bán150.600K5.893B10.280.13539.00Vật liệu cơ bản
MNIT2 NICHADA THANI PROPERTY FUND 2
4.98-0.40%-0.02Sức bán mạnh20.600K500.341M16.310.31Tài chính
MONTRI 101 MONTRI STORAGE PROPERTY FUND
5.50-8.33%-0.50Sức bán mạnh15.600K331.650M27.240.20Tài chính
NEW WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED
53.25-18.39%-12.00Bán200532.500M18.192.93589.00Chăm sóc sức khỏe
NEW.R WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
53.25-18.39%-12.00Bán200532.500M18.192.93589.00Chăm sóc sức khỏe
POST BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED
2.24-6.67%-0.16Sức bán mạnh64.100K1.200B-0.671268.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
POST.R BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.24-6.67%-0.16Sức bán mạnh64.100K1.200B-0.671268.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PTTGC.F PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY FOREIGN
70.75-9.58%-7.50Bán200322.379B7.0710.113664.00Vật liệu cơ bản
QHPF QUALITY HOUSES LEASEHOLD PROPERTY FUND
13.100.00%0.00Bán1.212M10.441B11.491.14Tài chính
RCL REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY
4.640.43%0.02Bán97.300K3.829B62.310.07748.00Công nghiệp
RCL.R REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.640.43%0.02Bán97.300K3.829B62.310.07748.00Công nghiệp
SAAM SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.50-0.66%-0.01Sức bán mạnh1.544M453.000M20.600.07Công ty dịch vụ công cộng
SAAM.R SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.50-0.66%-0.01Sức bán mạnh1.544M453.000M20.600.07Công ty dịch vụ công cộng
SCB.F THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY FOREIGN
129.00-4.44%-6.00Sức bán mạnh900862.459B10.7711.7921976.00Tài chính
SE SIAMEAST SOLUTIONS PUBLIC COMPANY
1.882.17%0.04Sức bán mạnh161.700K441.600M19.220.10Công nghiệp
SE.R SIAMEAST SOLUTIONS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.882.17%0.04Sức bán mạnh161.700K441.600M19.220.10Công nghiệp
SFP SIAM FOOD PRODUCTS PUBLIC COMPANY
175.00-1.69%-3.00Bán1003.675B21.758.051896.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SFP.R SIAM FOOD PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
175.00-1.69%-3.00Bán1003.675B21.758.051896.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SHREIT STRATEGIC HOSPITALITY EXTENDABLE FREEHOLD
7.50-8.54%-0.70Sức bán mạnh301.300K2.893BTài chính
SIMAT SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
1.83-2.14%-0.04Bán1.589M980.458M-0.01331.00Công nghệ
SIMAT.R SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.83-2.14%-0.04Bán1.589M980.458M-0.01331.00Công nghệ
SNP S & P SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
18.900.00%0.00Bán1.900K9.269B19.920.957257.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SNP.R S & P SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.900.00%0.00Bán1.900K9.269B19.920.957257.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SRICHA SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
10.700.94%0.10Bán76.900K3.285B-0.25294.00Công nghiệp
SRICHA.R SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.700.94%0.10Bán76.900K3.285B-0.25294.00Công nghiệp
SSTRT SUB SRI THAI REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
5.90-0.84%-0.05Bán300483.800MTài chính
SUN SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED
2.800.72%0.02Bán256.400K1.195B18.810.15221.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SUN.R SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.800.72%0.02Bán256.400K1.195B18.810.15221.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TCC THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.370.00%0.00Bán2.027M473.384M-0.0143.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TCC.R THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.370.00%0.00Bán2.027M473.384M-0.0143.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TFMAMA THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY
155.00-1.27%-2.00Bán12.100K51.764B16.429.565096.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TFMAMA.R THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
155.00-1.27%-2.00Bán12.100K51.764B16.429.565096.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
THRE THAI REINSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.85-1.16%-0.01Bán2.530M3.625B-0.08320.00Tài chính
THRE.R THAI REINSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.85-1.16%-0.01Bán2.530M3.625B-0.08320.00Tài chính
TIGER THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
3.521.73%0.06Bán151.600K1.592B14.000.2565.00Công nghiệp
TIGER.R THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.521.73%0.06Bán151.600K1.592B14.000.2565.00Công nghiệp
TIP DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
22.600.00%0.00Bán528.500K13.560B6.213.641071.00Tài chính
TIP.R DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
22.600.00%0.00Bán528.500K13.560B6.213.641071.00Tài chính
TNH THAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
36.00-2.70%-1.00Sức bán mạnh183.500K6.660B18.701.981161.00Chăm sóc sức khỏe
TNH.R THAI NAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
36.00-2.70%-1.00Sức bán mạnh183.500K6.660B18.701.981161.00Chăm sóc sức khỏe
TPBI TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED
5.30-3.64%-0.20Sức bán mạnh50.100K2.200B161.960.03Vật liệu cơ bản
TPBI.R TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.30-3.64%-0.20Sức bán mạnh50.100K2.200B161.960.03Vật liệu cơ bản
TR THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED
40.000.63%0.25Bán86.300K8.014B4.369.13928.00Vật liệu cơ bản
TR.R THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
40.000.63%0.25Bán86.300K8.014B4.369.13928.00Vật liệu cơ bản
TRUE.F TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
5.00-4.76%-0.25Sức bán mạnh2.000K156.163B10.140.462452.00Dịch vụ Viễn thông
TSTH TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY
0.63-4.55%-0.03Sức bán mạnh6.795M5.558B13.170.05Vật liệu cơ bản
TSTH.R TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.63-4.55%-0.03Sức bán mạnh6.795M5.558B13.170.05Vật liệu cơ bản
TU.F THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
18.30-8.96%-1.80Bán1.400K87.324B21.180.861458.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.080.00%0.00Bán18.868M683.916M11.130.01363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.080.00%0.00Bán18.868M683.916M11.130.01363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TYCN TYCOONS WORLDWIDE GROUP (THAILAND)
2.52-1.56%-0.04Sức bán mạnh33.600K1.528B9.550.27666.00Vật liệu cơ bản
TYCN.R TYCOONS WORLDWIDE GROUP (THAILAND) NON-VOTING
2.52-1.56%-0.04Sức bán mạnh33.600K1.528B9.550.27666.00Vật liệu cơ bản
U U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.460.00%0.00Bán4.824M25.929B-0.1392.00Tài chính
U.R U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.460.00%0.00Bán4.824M25.929B-0.1392.00Tài chính
UMI THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY
1.170.86%0.01Bán485.600K970.346M-0.101200.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UMI.R THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.170.86%0.01Bán485.600K970.346M-0.101200.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.060.00%0.00Mua68.132M789.751M-0.02350.00Công nghiệp
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.060.00%0.00Mua68.132M789.751M-0.02350.00Công nghiệp
ZMICO SEAMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY
1.000.00%0.00Bán248.900K1.308B-0.06790.00Tài chính
ZMICO.R SEAMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.000.00%0.00Bán248.900K1.308B-0.06790.00Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất