Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
ALLA ALLA PCL
1.31-0.76%-0.01Bán2.354M786.000M10.150.13Sản xuất Chế tạo
ALLA.R ALLA PCL NON-VOTING
1.31-0.76%-0.01Bán2.354M786.000M10.150.13Sản xuất Chế tạo
APURE AGRIPURE HOLDINGS
0.73-1.35%-0.01Bán304.700K699.534M16.590.04Công nghiệp Chế biến
APURE.R AGRIPURE HOLDINGS NON-VOTING
0.73-1.35%-0.01Bán304.700K699.534M16.590.04Công nghiệp Chế biến
AQ AQ ESTATE PCL
0.010.00%0.00Bán1.769M853.248M-0.00Tài chính
AQ.R AQ ESTATE PCL NON-VOTING
0.010.00%0.00Bán1.769M853.248M-0.00Tài chính
ARIN ARINSIRI LAND PCL
0.67-2.90%-0.02Bán217.000K402.000M-0.02Tài chính
ARIN.R ARINSIRI LAND PCL NON-VOTING
0.67-2.90%-0.02Bán217.000K402.000M-0.02Tài chính
ARIP ARIP PUBLIC CO LTD
0.39-4.88%-0.02Bán2.619M181.740M121.880.00Dịch vụ Thương mại
ARIP.R ARIP PUBLIC CO LTD NON-VOTING
0.39-4.88%-0.02Bán2.619M181.740M121.880.00Dịch vụ Thương mại
B52 B-52 CAPITAL PCL
0.190.00%0.00Bán777.300K384.186M-0.07Dịch vụ Công nghệ
B52.R B-52 CAPITAL PCL NON-VOTING
0.190.00%0.00Bán777.300K384.186M-0.07Dịch vụ Công nghệ
BKD BANGKOK DEC-CON
2.540.79%0.02Bán171.900K2.734B34.700.07Dịch vụ Thương mại
BKD.R BANGKOK DEC-CON NON-VOTING
2.540.79%0.02Bán171.900K2.734B34.700.07Dịch vụ Thương mại
CHEWA CHEWATHAI PCL
0.46-2.13%-0.01Bán2.240M586.514M-0.01Tài chính
CHEWA.R CHEWATHAI PCL NON-VOTING
0.46-2.13%-0.01Bán2.240MTài chính
CHOTI KIANG HUAT SEAGULL
73.00-2.34%-1.75Bán900547.500M-28.06Dịch vụ Phân phối
CHOTI.R KIANG HUAT SEAGULL NON-VOTING
73.00-2.34%-1.75Bán900547.500M-28.06Dịch vụ Phân phối
COTTO SCG CERAMICS PUBLI
1.430.00%0.00Bán695.700KKhách hàng Lâu năm
COTTO.R SCG CERAMICS PUBLI NON-VOTING
1.430.00%0.00Bán695.700KKhách hàng Lâu năm
CPT CPT DRIVES AND POW
0.79-1.25%-0.01Bán875.100K711.000M-0.01Công nghệ Điện tử
CPT.R CPT DRIVES AND POW NON-VOTING
0.79-1.25%-0.01Bán875.100K711.000M-0.01Công nghệ Điện tử
DTAC TOTAL ACCESS COMMU
48.75-4.88%-2.50Sức bán mạnh36.486M115.431B-0.01Truyền thông
DTAC.R TOTAL ACCESS COMMU NON-VOTING
48.75-4.88%-2.50Sức bán mạnh36.486M115.431B-0.01Truyền thông
DTC DUSIT THANI
9.60-0.00%-0.00Bán5.600K8.115B47.480.20Dịch vụ Khách hàng
DTC.R DUSIT THANI NON-VOTING
9.60-0.00%-0.00Bán5.600K8.115B47.480.20Dịch vụ Khách hàng
EIC ELECTRONICS IND.
0.030.00%0.00Bán1.652M281.739M2.220.01Công nghệ Điện tử
EIC.R ELECTRONICS IND. NON-VOTING
0.030.00%0.00Bán1.652M281.739M2.220.01Công nghệ Điện tử
ESTAR EASTERN STAR REAL
0.350.00%0.00Bán267.700K1.758B16.910.02Tài chính
ESTAR.R EASTERN STAR REAL NON-VOTING
0.350.00%0.00Bán267.700K1.758B16.910.02Tài chính
GOLD GOLDEN LAND PROP
8.400.00%0.00Bán718.200K19.519B8.910.94Tài chính
GOLD.R GOLDEN LAND PROP NON-VOTING
8.400.00%0.00Bán718.200K19.519B8.910.94Tài chính
GREEN GREEN RESOURCES
0.771.32%0.01Sức bán mạnh719.100K629.879M213.890.0042.00Khách hàng Lâu năm
GREEN.R GREEN RESOURCES NON-VOTING
0.771.32%0.01Sức bán mạnh719.100K629.879M213.890.0042.00Khách hàng Lâu năm
HPT HOME POTTERY PCL
0.61-1.61%-0.01Sức bán mạnh51.500K337.024M17.180.04Khách hàng Lâu năm
HPT.R HOME POTTERY PCL NON-VOTING
0.61-1.61%-0.01Sức bán mạnh51.500K337.024M17.180.04Khách hàng Lâu năm
KCAR KRUNGTHAI CAR RENT
10.300.00%0.00Bán39.000K2.575B10.930.94Tài chính
KCAR.R KRUNGTHAI CAR RENT NON-VOTING
10.300.00%0.00Bán39.000K2.575B10.930.94Tài chính
KTC KRUNGTHAI CARD
33.75-2.88%-1.00Bán23.708M87.019B15.752.14Tài chính
KTC.R KRUNGTHAI CARD NON-VOTING
33.75-2.88%-1.00Bán23.708M87.019B16.022.11Tài chính
MAX MAX METAL CORP PCL
0.01-50.00%-0.01Bán4.565M298.503M-0.00Sản xuất Chế tạo
MAX.R MAX METAL CORP PCL NON-VOTING
0.01-50.00%-0.01Bán4.565M298.503M-0.00Sản xuất Chế tạo
MBK MBK PUBLIC COMPANY
21.10-1.40%-0.30Bán1.290M25.234B13.711.54Tài chính
MBK.R MBK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
21.10-1.40%-0.30Bán1.290M25.234B13.711.54Tài chính
MIDA MIDA ASSETS PCL
0.48-5.88%-0.03Sức bán mạnh823.100K1.202B111.630.00Tài chính
MIDA.R MIDA ASSETS PCL NON-VOTING
0.48-5.88%-0.03Sức bán mạnh823.100K1.202B111.630.00Tài chính
MORE MORE RETURN PCL
0.36-2.70%-0.01Bán7.062M2.351B17.06-0.01Bán Lẻ
MORE.R MORE RETURN PCL NON-VOTING
0.36-2.70%-0.01Bán7.062M2.351B17.06-0.01Bán Lẻ
NCH N C HOUSING
0.782.63%0.02Bán40.500K971.318M10.000.08Tài chính
NCH.R N C HOUSING NON-VOTING
0.782.63%0.02Bán40.500K971.318M10.000.08Tài chính
NEWS NEWS NETWORK CORP
0.010.00%0.00Bán493.500K678.875M1.000.01Dịch vụ Công nghệ
NEWS.R NEWS NETWORK CORP NON-VOTING
0.010.00%0.00Bán493.500K678.875M1.000.01Dịch vụ Công nghệ
NYT NAMYONG TERMINAL
3.80-0.52%-0.02Bán1.362M4.712B12.130.31Vận chuyển
NYT.R NAMYONG TERMINAL NON-VOTING
3.80-0.52%-0.02Bán1.362M4.712B12.130.31Vận chuyển
PACE PACE DEVELOPMENT
0.050.00%0.00Sức bán mạnh38.933M718.670M-0.15Tài chính
PACE.R PACE DEVELOPMENT NON-VOTING
0.050.00%0.00Sức bán mạnh38.933M718.670M-0.12Tài chính
PRIME PRIME ROAD PWR PCL
0.37-2.63%-0.01Bán1.030M6.297B-0.07Dịch vụ Công nghệ
PRIME.R PRIME ROAD PWR PCL NON-VOTING
0.37-2.63%-0.01Sức bán mạnh1.030M6.297B-0.07Dịch vụ Công nghệ
PROUD PROUD REAL ESTATE
1.405.26%0.07Bán59.100K898.057M-0.11Dịch vụ Công nghiệp
PROUD.R PROUD REAL ESTATE NON-VOTING
1.405.26%0.07Bán59.100K898.057M-0.20Dịch vụ Công nghiệp
RCI ROYAL CERAMIC IND
3.40-0.00%-0.00Bán14.000K2.097B9.330.36Sản xuất Chế tạo
RCI.R ROYAL CERAMIC IND NON-VOTING
3.40-0.00%-0.00Bán14.000K2.097B9.330.36Sản xuất Chế tạo
SAM SAMCHAI STEEL INDU
0.34-2.86%-0.01Bán350.800K355.344M-0.11Khoáng sản phi năng lượng
SAM.R SAMCHAI STEEL INDU NON-VOTING
0.34-2.86%-0.01Bán350.800K355.343M-0.11Khoáng sản phi năng lượng
SEAOIL SEA OIL PUB CO LTD
2.80-7.28%-0.22Bán1.716M1.550B19.680.14Vận chuyển
SEAOIL.R SEA OIL PUB CO LTD NON-VOTING
2.80-7.28%-0.22Bán1.716M1.550B19.680.14Vận chuyển
SORKON S. KHONKAEN FOODS
49.500.00%0.00Bán1.300K1.601B17.962.76Hàng tiêu dùng không lâu bền
SORKON.R S. KHONKAEN FOODS NON-VOTING
49.500.00%0.00Bán1.300K1.601B17.962.76Hàng tiêu dùng không lâu bền
SPORT SIAM SPORT SYNDICA
0.16-5.88%-0.01Bán247.500K113.532M-0.40Dịch vụ Khách hàng
SPORT.R SIAM SPORT SYNDICA NON-VOTING
0.16-5.88%-0.01Bán247.500K113.532M-0.39Dịch vụ Khách hàng
SSTRT SUB SRI THAI REIT
5.90-0.84%-0.05Sức bán mạnh25.000K921.875M11.280.52Tài chính
T T ENGINEERING CORP
0.050.00%0.00Bán2.908M505.745M9.430.01Dịch vụ Công nghiệp
T.R T ENGINEERING CORP NON-VOTING
0.050.00%0.00Bán2.908M505.745M9.620.01Dịch vụ Công nghiệp
TFI THAI FILM INDUSTRI
0.04-20.00%-0.01Sức bán mạnh79.300K81.900M-0.07Công nghiệp Chế biến
TFI.R THAI FILM INDUSTRI NON-VOTING
0.04-20.00%-0.01Sức bán mạnh79.300K81.900M-0.07Công nghiệp Chế biến
THMUI THAI MUI CORPORATI
0.62-6.06%-0.04Sức bán mạnh568.300K210.800M-0.03Dịch vụ Phân phối
THMUI.R THAI MUI CORPORATI NON-VOTING
0.62-6.06%-0.04Sức bán mạnh568.300K210.800M-0.03Dịch vụ Phân phối
TPLAS THAI PLASTIC INDUS
1.101.85%0.02Bán194.100K297.000M9.860.11Công nghiệp Chế biến
TPLAS.R THAI PLASTIC INDUS NON-VOTING
1.101.85%0.02Bán194.100K297.000M9.860.11Công nghiệp Chế biến
TRC TRC CONSTRUCTION P
0.120.00%0.00Bán4.597M1.150B-0.29Dịch vụ Công nghiệp
TRC.R TRC CONSTRUCTION P NON-VOTING
0.120.00%0.00Bán4.597M1.150B-0.29Dịch vụ Công nghiệp
TRITN TRITON HOLDING
0.280.00%0.00Bán2.702M2.697B54.900.01Dịch vụ Khách hàng
TRITN.R TRITON HOLDING NON-VOTING
0.280.00%0.00Bán2.702M2.697B54.900.01Dịch vụ Khách hàng
UPA UNITED POWER OF AS
0.205.26%0.01Bán469.900K1.334B-0.02Khách hàng Lâu năm
UPA.R UNITED POWER OF AS NON-VOTING
0.205.26%0.01Bán469.900K1.334B-0.02Khách hàng Lâu năm
UWC UA WITHYA PCL
0.030.00%0.00Bán5.453M394.875M-0.06Khoáng sản phi năng lượng
UWC.R UA WITHYA PCL NON-VOTING
0.030.00%0.00Bán5.453M394.875M-0.06Khoáng sản phi năng lượng
WPH WATTANAPAT HOSPITA
1.90-1.55%-0.03Sức bán mạnh254.000K1.140B163.790.01Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
WPH.R WATTANAPAT HOSPITA NON-VOTING
1.90-1.55%-0.03Sức bán mạnh254.000K1.140B163.790.01Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
XO EXOTIC FOOD PC
5.701.79%0.10Bán327.500K2.421B11.430.50Hàng tiêu dùng không lâu bền
XO.R EXOTIC FOOD PC NON-VOTING
5.701.79%0.10Bán327.500K2.421B11.430.50Hàng tiêu dùng không lâu bền
YUASA YUASA BATTERY(THAI
12.600.00%0.00Bán20.400K1.356B9.731.30Sản xuất Chế tạo
YUASA.R YUASA BATTERY(THAI NON-VOTING
12.600.00%0.00Bán20.400KSản xuất Chế tạo
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Pine Wizards Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất