Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
ABPIF AMATA B. GRIMM POWER POWER PLANT
5.550.00%0.00Bán303.600K
AH AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
19.001.06%0.20Bán490.700K5.952B4.584.103991.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AH.R AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.001.06%0.20Bán490.700K5.952B4.584.103991.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AMC ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.76-1.12%-0.02Sức bán mạnh178.600K854.571M-0.18401.00Vật liệu cơ bản
AMC.R ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.76-1.12%-0.02Sức bán mạnh178.600K854.571M-0.18401.00Vật liệu cơ bản
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.0350.00%0.01Mua781.400K1.706B22.990.00286.00Tài chính
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.0350.00%0.01Mua781.400K1.706B22.990.00286.00Tài chính
ARIP ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.500.00%0.00Bán594.300K233.000M107.070.00125.00Công nghiệp
ARIP.R ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.500.00%0.00Bán594.300K233.000M107.070.00125.00Công nghiệp
BANPU.F BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
16.00-0.62%-0.10Sức bán mạnh71.300K82.591B12.701.265751.00Năng lượng
BAT-3K HITACHI CHEMICAL STORAGE BATTERY (THAILAND)
240.000.00%0.00Mua8004.800B-5.241308.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BAT-3K.R HITACHI CHEMICAL STORAGE BATTERY (THAILAND) NON-VOTING
240.000.00%0.00Mua8004.800B-5.241308.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BIG BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY
1.26-0.79%-0.01Bán4.078M4.482B7.940.16229.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BIG.R BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.26-0.79%-0.01Bán4.078M4.482B7.940.16229.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BKI BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
326.000.31%1.00Bán2.600K34.603B14.3822.611507.00Tài chính
BKI.R BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
326.000.31%1.00Bán2.600K34.603B14.3822.611507.00Tài chính
BR BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED
3.920.00%0.00Bán180.400K3.581B19.630.20664.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BR.R BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.920.00%0.00Bán180.400K3.581B19.630.20664.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BRR BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
6.15-0.81%-0.05Sức bán mạnh104.000K5.035B18.570.33788.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BRR.R BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.15-0.81%-0.05Sức bán mạnh104.000K5.035B18.570.33788.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BSBM BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY
0.912.25%0.02Bán252.300K1.008B30.630.03141.00Vật liệu cơ bản
BSBM.R BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.912.25%0.02Bán252.300K1.008B30.630.03141.00Vật liệu cơ bản
CFRESH SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.960.00%0.00Bán15.900K1.836B93.180.043675.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CFRESH.R SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.960.00%0.00Bán15.900K1.836B93.180.043675.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CHOTI KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD
129.500.00%0.00Mua400971.250M45.992.823131.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CHOTI.R KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD NON-VOTING
129.500.00%0.00Mua400971.250M45.992.823131.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CRD CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.020.00%0.00Bán184.800K510.000M16.990.06264.00Công nghiệp
CRD.R CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.020.00%0.00Bán184.800K510.000M16.990.06264.00Công nghiệp
CRYSTAL CRYSTAL RETAIL GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
9.00-0.55%-0.05Bán232.200K
CSR CITY SPORTS AND RECREATION
69.00-12.66%-10.00Bán6.200K1.619B30.382.60107.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CSR.R CITY SPORTS AND RECREATION NON-VOTING
69.00-12.66%-10.00Bán6.200K1.619B30.382.60107.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CSS COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION
1.980.00%0.00Bán901.100K2.328B13.670.14397.00Công nghiệp
CSS.R COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION NON-VOTING
1.980.00%0.00Bán901.100K2.328B13.670.14397.00Công nghiệp
DCON DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.500.00%0.00Bán1.036M2.650B16.120.03225.00Vật liệu cơ bản
DCON.R DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.500.00%0.00Bán1.036M2.650B16.120.03225.00Vật liệu cơ bản
DIGI DIGITAL TECH PLANET PUBLIC COMPANY
0.36-2.70%-0.01Bán96.800K584.748M-0.2072.00Tài chính
DIGI.R DIGITAL TECH PLANET PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.36-2.70%-0.01Bán96.800K584.748M-0.2072.00Tài chính
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.05-16.67%-0.01Sức bán mạnh7.851M1.933B-0.01Chăm sóc sức khỏe
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.05-16.67%-0.01Sức bán mạnh7.851M1.933B-0.01Chăm sóc sức khỏe
EPG EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY
6.40-2.29%-0.15Bán16.368M18.340B17.910.372695.00Vật liệu cơ bản
EPG.R EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.40-2.29%-0.15Bán16.368M18.340B17.910.372695.00Vật liệu cơ bản
ETE EASTERN TECHNICAL ENGINEERING
1.31-0.76%-0.01Bán314.600K739.200M-0.09Công nghiệp
ETE.R EASTERN TECHNICAL ENGINEERING NON-VOTING
1.31-0.76%-0.01Bán314.600K739.200M-0.09Công nghiệp
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.512.00%0.01Theo dõi8.136M1.942B-0.08260.00Tài chính
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.512.00%0.01Theo dõi8.136M1.942B-0.08260.00Tài chính
FNS FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED
3.640.00%0.00Bán125.200K1.259B16.590.22147.00Tài chính
FNS.R FINANSA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.640.00%0.00Bán125.200K1.259B16.590.22147.00Tài chính
FSMART FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY
7.100.71%0.05Bán403.300K5.499B9.520.74321.00Công nghiệp
FSMART.R FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.100.71%0.05Bán403.300K5.499B9.520.74321.00Công nghiệp
FSS FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY
1.82-1.09%-0.02Sức bán mạnh36.700K1.070B-0.05Tài chính
FSS.R FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.82-1.09%-0.02Sức bán mạnh36.700K1.070B-0.05Tài chính
GFPT GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
13.50-0.74%-0.10Sức bán mạnh1.904M17.052B16.430.834759.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GFPT.R GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.50-0.74%-0.10Sức bán mạnh1.904M17.052B16.430.834759.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GSC.F GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY FOREIGN
1.700.00%0.000
HARN HARN ENGINEERING SOLUTIONS
2.38-1.65%-0.04Bán129.400K1.414B10.530.23Công nghiệp
HARN.R HARN ENGINEERING SOLUTIONS NON-VOTING
2.38-1.65%-0.04Bán129.400K1.414B10.530.23Công nghiệp
HMPRO HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY
15.100.67%0.10Bán15.265M197.268B35.150.4310645.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HMPRO.R HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
15.100.67%0.10Bán15.265M197.268B35.150.4310645.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HYDRO HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.66-4.35%-0.03Bán480.300K541.628M-0.20140.00Công nghiệp
HYDRO.R HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.66-4.35%-0.03Bán480.300K541.628M-0.20140.00Công nghiệp
ICC I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
40.000.00%0.00Bán8.400K11.625B12.483.207002.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ICC.R I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
40.000.00%0.00Bán8.400K11.625B12.483.207002.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ICN INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS
1.890.00%0.00Bán319.400K850.500M10.030.1953.00Công nghệ
ICN.R INFORMATION AND COMMUNICATION NETWORKS NON-VOTING
1.890.00%0.00Bán319.400K850.500M10.030.1953.00Công nghệ
IT IT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.660.76%0.02Bán113.700K756.093M17.930.15558.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IT.R IT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.660.76%0.02Bán113.700K756.093M17.930.15558.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
J JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED
1.260.00%0.00Bán52.700K605.867M-0.0442.00Tài chính
J.R JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.260.00%0.00Bán52.700K605.867M-0.0442.00Tài chính
JASIF JASMINE BROADBAND INTERNET
10.200.99%0.10Mua7.464M
JSP J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.46-2.13%-0.01Bán1.934M1.974B19.490.02365.00Tài chính
JSP.R J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.46-2.13%-0.01Bán1.934M1.974B19.490.02365.00Tài chính
JUTHA JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED
0.670.00%0.00Sức bán mạnh30.000K92.624M-0.45162.00Công nghiệp
JUTHA.R JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.670.00%0.00Sức bán mạnh30.000K92.624M-0.45162.00Công nghiệp
K KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED
2.36-3.28%-0.08Sức bán mạnh629.800K585.599M12.310.20Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
K.R KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.36-3.28%-0.08Sức bán mạnh629.800K585.599M12.310.20Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KKC KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.180.00%0.00Bán88.900K1.416B-0.502282.00Công nghiệp
KKC.R KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.180.00%0.00Bán88.900K1.416B-0.502282.00Công nghiệp
KSL KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY
3.060.66%0.02Bán476.800K13.407B16.760.186722.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KSL.R KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.060.66%0.02Bán476.800K13.407B16.760.186722.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KTIS KASET THAI INTERNATIONAL SUGAR
5.800.00%0.00Bán10.000K22.388B51.640.113523.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KTIS.R KASET THAI INTERNATIONAL SUGAR NON-VOTING
5.800.00%0.00Bán10.000K22.388B51.640.113523.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LANNA THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY
11.300.00%0.00Bán115.400K5.932B9.881.14735.00Năng lượng
LANNA.R THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.300.00%0.00Bán115.400K5.932B9.881.14735.00Năng lượng
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
10.300.00%0.00Bán26.483M123.082B11.750.88809.00Tài chính
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.300.00%0.00Bán26.483M123.082B11.750.88809.00Tài chính
M-PAT MFC PATONG HERITAGE PROPERTY FUND
9.600.52%0.05Bán10.600K1.003B9.880.97Tài chính
MAKRO SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED
35.25-4.08%-1.50Bán2.376M176.400B29.691.2414714.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MAKRO.R SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
35.25-4.08%-1.50Bán2.376M176.400B29.691.2414714.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.020.00%0.00Bán4.586M597.006M74.070.004.00Vật liệu cơ bản
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.020.00%0.00Bán4.586M597.006M74.070.004.00Vật liệu cơ bản
METCO MURAMOTO ELECTRON (THAILAND)
177.50-1.11%-2.00Bán2.400K4.290B39.564.544575.00Công nghiệp
METCO.R MURAMOTO ELECTRON (THAILAND) NON-VOTING
177.50-1.11%-2.00Bán2.400K4.290B39.564.544575.00Công nghiệp
MILL MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.220.00%0.00Bán417.200K4.899B-0.10539.00Vật liệu cơ bản
MILL.R MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.220.00%0.00Bán417.200K4.899B-0.10539.00Vật liệu cơ bản
MIT MFC INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT
4.30-0.92%-0.04Sức bán mạnh200
MODERN MODERNFORM GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.68-0.54%-0.02Sức bán mạnh163.700K2.775B20.230.182478.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MODERN.R MODERNFORM GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.68-0.54%-0.02Sức bán mạnh163.700K2.775B20.230.182478.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NEW WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED
52.00-2.35%-1.25Bán100520.000M30.801.69589.00Chăm sóc sức khỏe
NEW.R WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
52.00-2.35%-1.25Bán100520.000M30.801.69589.00Chăm sóc sức khỏe
NEWS NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.01-50.00%-0.01Bán3.804M2.716B-0.0141.00Công nghệ
NEWS.R NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.01-50.00%-0.01Bán3.804M2.716B-0.0141.00Công nghệ
NOBLE NOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
13.90-0.71%-0.10Sức bán mạnh545.900K6.391B6.472.16389.00Tài chính
NOBLE.R NOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.90-0.71%-0.10Sức bán mạnh545.900K6.391B6.472.16389.00Tài chính
NSI NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY
76.50-0.65%-0.50Sức bán mạnh5001.070B11.007.00481.00Tài chính
NSI.R NAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
76.50-0.65%-0.50Sức bán mạnh5001.070B11.007.00481.00Tài chính
PACE PACE DEVELOPMENT CORPORATION
0.230.00%0.00Bán17.401M2.769B-0.47106.00Tài chính
PACE.R PACE DEVELOPMENT CORPORATION NON-VOTING
0.230.00%0.00Bán17.401M2.769B-0.47106.00Tài chính
PDJ PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.990.00%0.00Bán87.200K897.062M8.900.393923.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PDJ.R PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.990.00%0.00Bán87.200K897.062M8.900.393923.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PE PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
0.200.00%0.00Sức bán mạnh180.500K160.000M3.930.05163.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PE.R PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.200.00%0.00Sức bán mạnh180.500K160.000M3.930.05163.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PK PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.30-1.71%-0.04Bán159.700K970.182M-0.04607.00Công nghiệp
PK.R PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.30-1.71%-0.04Bán159.700K970.182M-0.04607.00Công nghiệp
PM PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED
8.70-0.57%-0.05Sức bán mạnh537.000K5.235B14.230.61352.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PM.R PREMIER MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.70-0.57%-0.05Sức bán mạnh537.000K5.235B14.230.61352.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PRIN PRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.600.00%0.00Bán2.900K1.952B8.160.20342.00Tài chính
PRIN.R PRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.600.00%0.00Bán2.900K1.952B8.160.20342.00Tài chính
PSH PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
18.001.12%0.20Bán1.176M38.964B6.472.753383.00Tài chính
PSH.R PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.001.12%0.20Bán1.176M38.964B6.472.753383.00Tài chính
PSL PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED
8.100.62%0.05Sức bán mạnh14.468M12.552B27.510.29776.00Công nghiệp
PSL.R PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.100.62%0.05Sức bán mạnh14.468M12.552B27.510.29776.00Công nghiệp
ROJNA ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY
5.00-0.99%-0.05Bán2.360M10.203B15.200.33129.00Công ty dịch vụ công cộng
ROJNA.R ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.00-0.99%-0.05Bán2.360M10.203B15.200.33129.00Công ty dịch vụ công cộng
RPC RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
0.482.13%0.01Bán1.954M613.192M-0.00932.00Năng lượng
RPC.R RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.482.13%0.01Bán1.954M613.192M-0.00932.00Năng lượng
SABINA SABINA PUBLIC COMPANY LIMITED
25.50-2.86%-0.75Bán101.300K9.122B25.231.043950.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SABINA.R SABINA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
25.50-2.86%-0.75Bán101.300K9.122B25.231.043950.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SANKO SANKO DIECASTING (THAILAND)
1.06-0.93%-0.01Sức bán mạnh83.500K320.032M21.070.05Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SANKO.R SANKO DIECASTING (THAILAND) NON-VOTING
1.06-0.93%-0.01Sức bán mạnh83.500K320.032M21.070.05Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SF SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
7.500.00%0.00Bán2.067M13.325B8.060.9390.00Tài chính
SF.R SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.500.00%0.00Bán2.067M13.325B8.060.9390.00Tài chính
SIRIP SIRI PRIME OFFICE PROPERTY FUND
11.300.00%0.00Bán9.500K1.921B11.920.95Tài chính
SMART SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.11-3.48%-0.04Bán510.200K529.000M-0.05Vật liệu cơ bản
SMART.R SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.11-3.48%-0.04Bán510.200K529.000M-0.05Vật liệu cơ bản
SMIT SAHAMIT MACHINERY PUBLIC COMPANY LIMITED
5.700.00%0.00Bán167.800K3.021B11.470.50481.00Công nghiệp
SMIT.R SAHAMIT MACHINERY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.700.00%0.00Bán167.800K3.021B11.470.50481.00Công nghiệp
SPALI SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
18.30-0.54%-0.10Bán7.206M39.433B6.752.871143.00Tài chính
SPALI.R SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.30-0.54%-0.10Bán7.206M39.433B6.752.871143.00Tài chính
SPF SAMUI AIRPORT PROPERTY FUND (LEASEHOLD)
23.000.00%0.00Bán73.600K21.850B16.381.40Tài chính
SPPT SINGLE POINT PARTS (THAILAND)
4.140.00%0.00Bán691.300K960.501M-0.24614.00Công nghiệp
SPPT.R SINGLE POINT PARTS (THAILAND) NON-VOTING
4.140.00%0.00Bán691.300K960.501M-0.24614.00Công nghiệp
TCCC THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
28.500.00%0.00Sức bán mạnh16.700K16.664B12.522.28611.00Vật liệu cơ bản
TCCC.R THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
28.500.00%0.00Sức bán mạnh16.700K16.664B12.522.28611.00Vật liệu cơ bản
TH TONG HUA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.69-1.43%-0.01Bán26.300K675.524M16.670.0480.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TH.R TONG HUA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.69-1.43%-0.01Bán26.300K675.524M16.670.0480.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TIP DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
22.50-0.44%-0.10Bán108.000K13.560B6.213.641071.00Tài chính
TIP.R DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
22.50-0.44%-0.10Bán108.000K13.560B6.213.641071.00Tài chính
TIW THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY
200.000.00%0.00Sức bán mạnh6001.278B46.734.56203.00Vật liệu cơ bản
TIW.R THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
200.000.00%0.00Sức bán mạnh6001.278B46.734.56203.00Vật liệu cơ bản
TKS T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
8.10-0.61%-0.05Bán645.000K3.767B11.120.73656.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất