Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
AFC ASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED
7.650.66%0.05Bán1.900K346.364M-0.26588.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AFC.R ASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.650.66%0.05Bán1.900K346.364M-0.26588.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AHC AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
14.70-2.00%-0.30Bán54.000K2.249B18.740.801369.00Chăm sóc sức khỏe
AHC.R AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.70-2.00%-0.30Bán54.000K2.249B18.740.801369.00Chăm sóc sức khỏe
AIMIRT AIM INDUSTRIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD
12.303.36%0.40Bán2.293M1.965B6.771.76Tài chính
AJA AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
0.200.00%0.00Bán4.260M848.059M-0.05847.00Công nghệ
AJA.R AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.200.00%0.00Bán4.260M848.059M-0.05847.00Công nghệ
AMATA AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
23.600.43%0.10Bán5.483M25.075B28.510.82111.00Tài chính
AMATA.R AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
23.600.43%0.10Bán5.483M25.075B28.510.82111.00Tài chính
ANAN ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
3.782.16%0.08Bán8.224M12.332B4.990.741459.00Tài chính
ANAN.R ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.782.16%0.08Bán8.224M12.332B4.990.741459.00Tài chính
APCO ASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC COMPANY
3.680.00%0.00Bán111.800K2.208B25.210.15120.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
APCO.R ASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.680.00%0.00Bán111.800K2.208B25.210.15120.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.020.00%0.00Sức bán mạnh28.299M1.706B200.000.00286.00Tài chính
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.020.00%0.00Sức bán mạnh28.299M1.706B200.000.00286.00Tài chính
ARROW ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED
8.350.00%0.00Bán66.000K2.119B13.430.62432.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ARROW.R ARROW SYNDICATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.350.00%0.00Bán66.000K2.119B13.430.62432.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ASIAN ASIAN SEAFOODS COLDSTORAGE
6.90-2.13%-0.15Sức bán mạnh757.200K3.826B9.680.735178.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ASIAN.R ASIAN SEAFOODS COLDSTORAGE NON-VOTING
6.90-2.13%-0.15Sức bán mạnh757.200K3.826B9.680.735178.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BA BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED
11.200.00%0.00Bán610.800K23.072B486.960.022613.00Công nghiệp
BA.R BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.200.00%0.00Bán610.800K23.072B486.960.022613.00Công nghiệp
BAY BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
38.00-0.65%-0.25Bán293.400K281.358B8.984.2615134.00Tài chính
BAY.R BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
38.00-0.65%-0.25Bán293.400K281.358B8.984.2615134.00Tài chính
BBL BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
192.50-0.26%-0.50Bán4.728M368.407B10.4218.5225287.00Tài chính
BBL.F BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
193.00-0.26%-0.50Sức bán mạnh352.800K368.407B10.4218.5225287.00Tài chính
BBL.R BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
192.50-0.26%-0.50Bán4.728M368.407B10.4218.5225287.00Tài chính
BFIT SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
17.80-0.56%-0.10Sức bán mạnh169.700K9.867B12.291.46409.00Tài chính
BFIT.R SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.80-0.56%-0.10Sức bán mạnh169.700K9.867B12.291.46409.00Tài chính
BLA BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY
25.750.00%0.00Sức bán mạnh752.500K43.970B9.752.641257.00Tài chính
BLA.R BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
25.750.00%0.00Sức bán mạnh752.500K43.970B9.752.641257.00Tài chính
BSBM BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY
0.890.00%0.00Sức bán mạnh33.200K1.008B45.570.02141.00Vật liệu cơ bản
BSBM.R BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.890.00%0.00Sức bán mạnh33.200K1.008B45.570.02141.00Vật liệu cơ bản
BSM BUILDERSMART PUBLIC COMPANY LIMITED
0.440.00%0.00Bán367.400K937.423M19.060.02116.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BSM.R BUILDERSMART PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.440.00%0.00Bán367.400K937.423M19.060.02116.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CCET CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND)
1.74-1.14%-0.02Sức bán mạnh971.500K8.016B12.260.1418707.00Công nghệ
CCET.R CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
1.74-1.14%-0.02Sức bán mạnh971.500K8.016B12.260.1418707.00Công nghệ
CENTEL CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY
34.500.00%0.00Sức bán mạnh3.694M46.575B21.961.5715918.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CENTEL.R CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
34.500.00%0.00Sức bán mạnh3.694M46.575B21.961.5715918.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CIG C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.250.00%0.00Bán18.600K216.197M-0.06580.00Công nghiệp
CIG.R C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.250.00%0.00Bán18.600K216.197M-0.06580.00Công nghiệp
CIMBT CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.71-1.39%-0.01Sức bán mạnh171.900K25.072B122.870.013024.00Tài chính
CIMBT.R CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.71-1.39%-0.01Sức bán mạnh171.900K25.072B122.870.013024.00Tài chính
CKP CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
6.954.51%0.30Mua53.334M52.962B67.510.10260.00Công ty dịch vụ công cộng
CKP.R CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.954.51%0.30Mua53.334M52.962B67.510.10260.00Công ty dịch vụ công cộng
CMC CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY
1.350.75%0.01Sức bán mạnh533.900K1.340B5.400.25472.00Tài chính
CMC.R CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.350.75%0.01Sức bán mạnh533.900K1.340B5.400.25472.00Tài chính
CMO CMO PUBLIC COMPANY LIMITED
1.39-0.71%-0.01Sức bán mạnh149.000K357.648M6.530.21393.00Công nghiệp
CMO.R CMO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.39-0.71%-0.01Sức bán mạnh149.000K357.648M6.530.21393.00Công nghiệp
CNS CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY
1.78-0.56%-0.01Sức bán mạnh20.100K3.849B37.200.05542.00Tài chính
CNS.R CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.78-0.56%-0.01Sức bán mạnh20.100K3.849B37.200.05542.00Tài chính
CPH CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY
4.80-2.83%-0.14Bán11.600K197.600M8.940.552295.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CPH.R CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.80-2.83%-0.14Bán11.600K197.600M8.940.552295.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CPR CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY
5.000.00%0.00Sức bán mạnh20.800K995.000M10.650.47300.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CPR.R CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.000.00%0.00Sức bán mạnh20.800K995.000M10.650.47300.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CPT CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY
1.060.00%0.00Bán1.684M954.000M54.920.02158.00Công nghiệp
CPT.R CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.060.00%0.00Bán1.684M954.000M54.920.02158.00Công nghiệp
CPTGF C.P. TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
13.602.26%0.30Mua77.400K12.861B14.880.89Tài chính
DCON DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.410.00%0.00Bán1.319M2.173B12.530.03225.00Vật liệu cơ bản
DCON.R DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.410.00%0.00Bán1.319M2.173B12.530.03225.00Vật liệu cơ bản
DELTA DELTA ELECTRONICS (THAILAND)
59.25-0.84%-0.50Bán372.600K74.531B14.434.1412965.00Công nghiệp
DELTA.R DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
59.25-0.84%-0.50Bán372.600K74.531B14.434.1412965.00Công nghiệp
DTC DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED
9.60-1.03%-0.10Bán408.600K8.199B134.330.073328.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DTC.R DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.60-1.03%-0.10Bán408.600K8.199B134.330.073328.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EA ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED
53.501.90%1.00Bán11.234M195.825B46.191.14218.00Công ty dịch vụ công cộng
EA.R ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
53.501.90%1.00Bán11.234M195.825B46.191.14218.00Công ty dịch vụ công cộng
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.04-20.00%-0.01Bán6.454M1.611B-0.03Chăm sóc sức khỏe
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.04-20.00%-0.01Bán6.454M1.611B-0.03Chăm sóc sức khỏe
EMC EMC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.260.00%0.00Bán2.398M2.193B5.540.05295.00Công nghiệp
EMC.R EMC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.260.00%0.00Bán2.398M2.193B5.540.05295.00Công nghiệp
ERW THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
6.15-3.15%-0.20Sức bán mạnh20.439M15.959B33.000.192135.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ERW.R THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.15-3.15%-0.20Sức bán mạnh20.439M15.959B33.000.192135.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ERWPF ERAWAN HOTEL GROWTH PROPERTY FUND
5.40-0.92%-0.05Bán23.200K959.745M13.970.39Tài chính
ETE EASTERN TECHNICAL ENGINEERING
1.11-0.89%-0.01Bán817.700K627.200M-0.14Công nghiệp
ETE.R EASTERN TECHNICAL ENGINEERING NON-VOTING
1.11-0.89%-0.01Bán817.700K627.200M-0.14Công nghiệp
FLOYD FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED
1.752.34%0.04Bán174.300K615.600M16.260.11119.00Công nghiệp
FLOYD.R FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.752.34%0.04Bán174.300K615.600M16.260.11119.00Công nghiệp
FVC FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.590.00%0.00Bán2.134M333.434M2360.000.00Công nghiệp
FVC.R FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.590.00%0.00Bán2.134M333.434M2360.000.00Công nghiệp
GEL GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.22-4.35%-0.01Bán2.366M1.242B-0.02553.00Vật liệu cơ bản
GEL.R GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.22-4.35%-0.01Bán2.366M1.242B-0.02553.00Vật liệu cơ bản
GENCO GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION
0.671.52%0.01Bán849.600K740.716M6.220.11184.00Công nghiệp
GENCO.R GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION NON-VOTING
0.671.52%0.01Bán849.600K740.716M6.220.11184.00Công nghiệp
GLANDRT GLAND OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE
13.301.53%0.20Bán102.400K6.547B10.701.22Tài chính
GLOBAL SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED
17.200.58%0.10Bán4.088M68.425B35.820.488730.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GLOBAL.R SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.200.58%0.10Bán4.088M68.425B35.820.488730.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GPI GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
2.02-0.98%-0.02Bán576.200K1.224B10.350.20266.00Công nghiệp
GPI.R GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.02-0.98%-0.02Bán576.200K1.224B10.350.20266.00Công nghiệp
GTB GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.611.67%0.01Bán255.000K576.000M85.960.01Công nghiệp
GTB.R GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.611.67%0.01Bán255.000K576.000M85.960.01Công nghiệp
HMPRO HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY
17.100.00%0.00Mua22.484M224.885B38.880.4410771.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HMPRO.R HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
17.100.00%0.00Mua22.484M224.885B38.880.4410771.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HPT HOME POTTERY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.750.00%0.00Sức bán mạnh526.800K414.374M20.120.04Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HPT.R HOME POTTERY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.750.00%0.00Sức bán mạnh526.800K414.374M20.120.04Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HREIT HEMARAJ LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT
9.003.45%0.30Mua2.346M6.113B8.451.03Tài chính
IHL INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED
4.66-3.72%-0.18Sức bán mạnh4.617M2.817B9.250.551104.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IHL.R INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.66-3.72%-0.18Sức bán mạnh4.617M2.817B9.250.551104.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
INGRS INGRESS INDUSTRIAL (THAILAND)
0.630.00%0.00Sức bán mạnh2.078M911.574M17.310.041753.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
INGRS.R INGRESS INDUSTRIAL (THAILAND) NON-VOTING
0.630.00%0.00Sức bán mạnh2.078M911.574M17.310.041753.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IRCP INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION
0.680.00%0.00Sức bán mạnh403.300K172.924M-0.24132.00Công nghệ
IRCP.R INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION NON-VOTING
0.680.00%0.00Sức bán mạnh403.300K172.924M-0.24132.00Công nghệ
JCKH JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.63-3.08%-0.02Bán81.500K406.430M-0.131532.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JCKH.R JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.63-3.08%-0.02Bán81.500K406.430M-0.131532.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JKN JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
8.904.09%0.35Bán23.416M4.617B19.460.4471.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JKN.R JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.904.09%0.35Bán23.416M4.617B19.460.4471.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JSP J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.40-2.44%-0.01Bán1.274M1.722B26.570.02365.00Tài chính
JSP.R J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.40-2.44%-0.01Bán1.274M1.722B26.570.02365.00Tài chính
K KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED
1.38-0.72%-0.01Bán80.200K333.599M14.530.10Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
K.R KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.38-0.72%-0.01Bán80.200K333.599M14.530.10Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KBANK KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
180.00-1.91%-3.50Sức bán mạnh13.115M439.163B11.6415.7720681.00Tài chính
KBANK.F KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
179.50-2.18%-4.00Sức bán mạnh2.922M439.163B11.6415.7720681.00Tài chính
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
180.00-1.91%-3.50Sức bán mạnh13.115M439.163B11.6415.7720681.00Tài chính
KCAR KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE
11.600.00%0.00Bán27.200K2.900B12.120.96284.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KCAR.R KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE NON-VOTING
11.600.00%0.00Bán27.200K2.900B12.120.96284.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KCE KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED
18.10-0.55%-0.10Bán4.525M21.345B12.081.516105.00Công nghệ
KCE.R KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.10-0.55%-0.10Bán4.525M21.345B12.081.516105.00Công nghệ
KCM K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED
0.850.00%0.00Bán1.240M578.000M324.430.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KCM.R K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.850.00%0.00Bán1.240M578.000M324.430.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KDH THONBURI MEDICAL CENTRE PUBLIC COMPANY
93.00-0.53%-0.50Sức bán mạnh1001.812B53.381.75345.00Chăm sóc sức khỏe
KDH.R THONBURI MEDICAL CENTRE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
93.00-0.53%-0.50Sức bán mạnh1001.812B53.381.75345.00Chăm sóc sức khỏe
KKC KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.050.00%0.00Bán73.800K1.260B-0.632282.00Công nghiệp
KKC.R KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.050.00%0.00Bán73.800K1.260B-0.632282.00Công nghiệp
KTC KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED
41.755.70%2.25Mua23.290M101.844B18.452.141548.00Tài chính
KTC.R KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
41.755.70%2.25Mua23.290M101.844B18.452.141548.00Tài chính
KTECH KTECH CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
0.070.00%0.00Bán47.750M137.450M-0.396994.00Công nghiệp
KTECH.R KTECH CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.070.00%0.00Bán47.750M137.450M-0.396994.00Công nghiệp
KWM K. W. METAL WORK PUBLIC COMPANY LIMITED
1.070.94%0.01Bán196.800K445.200M10.950.10106.00Công nghiệp
KWM.R K. W. METAL WORK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.070.94%0.01Bán196.800K445.200M10.950.10106.00Công nghiệp
L&E LIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC COMPANY
2.52-1.56%-0.04Sức bán mạnh70.300K1.260B11.180.23907.00Công nghiệp
L&E.R LIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.52-1.56%-0.04Sức bán mạnh70.300K1.260B11.180.23907.00Công nghiệp
M-PAT MFC PATONG HERITAGE PROPERTY FUND
6.40-5.88%-0.40Bán157.300K714.000M9.000.76Tài chính
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.02100.00%0.01Mua14.744M298.503M22.220.004.00Vật liệu cơ bản
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.02100.00%0.01Mua14.744M298.503M22.220.004.00Vật liệu cơ bản
MDX M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED
4.080.00%0.00Bán277.100K1.940B4.100.9959.00Tài chính
MDX.R M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.080.00%0.00Bán277.100K1.940B4.100.9959.00Tài chính
MIDA MIDA ASSETS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.611.67%0.01Mua199.600K1.502B31.580.021018.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MIDA.R MIDA ASSETS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.611.67%0.01Mua199.600K1.502B31.580.021018.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MJLF MAJOR CINEPLEX LIFESTYLE LEASEHOLD
12.800.79%0.10Bán61.400K
MM MUDMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.900.00%0.00Bán110.800K3.059B-0.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MM.R MUDMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.900.00%0.00Bán110.800K3.059B-0.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MTC MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
58.005.45%3.00Mua11.992M116.600B30.041.83Tài chính
MTC.R MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
58.005.45%3.00Mua11.992M116.600B30.041.83Tài chính
NDR N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
1.66-8.79%-0.16Bán11.410M574.013M13.020.14642.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NDR.R N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.66-8.79%-0.16Bán11.410M574.013M13.020.14642.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NEWS NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.010.00%0.00Sức bán mạnh8.305M1.358B-0.0041.00Công nghệ
NEWS.R NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.010.00%0.00Sức bán mạnh8.305M1.358B-0.0041.00Công nghệ
NPPG NPPG (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
1.00-0.99%-0.01Sức bán mạnh2.655M1.918B-0.13123.00Vật liệu cơ bản
NPPG.R NPPG (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.00-0.99%-0.01Sức bán mạnh2.655M1.918B-0.13123.00Vật liệu cơ bản
PB PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED
60.00-0.41%-0.25Sức bán mạnh20027.113B18.693.225152.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PB.R PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
60.00-0.41%-0.25Sức bán mạnh20027.113B18.693.225152.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PDI PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
9.25-1.07%-0.10Sức bán mạnh145.200K2.113B-0.22979.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất