Các cổ phiếu đạt mức đáy hàng tháng

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
AH AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED 29.75-2.46%-0.75Bán1.923M9.656B7.314.173991.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AH.R AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 29.75-2.46%-0.75Bán1.923M9.656B7.314.173991.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALUCON ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED 175.50-1.96%-3.50Bán3.100K7.733B12.7014.101492.00Vật liệu cơ bản
ALUCON.R ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 175.50-1.96%-3.50Bán3.100K7.733B12.7014.101492.00Vật liệu cơ bản
AYUD SRI AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY 38.000.00%0.00Sức bán mạnh5.100K11.168B19.142.00407.00Tài chính
AYUD.R SRI AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING 38.000.00%0.00Sức bán mạnh5.100K11.168B19.142.00407.00Tài chính
BCT BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY 52.000.48%0.25Bán22.600K15.525B5.599.25270.00Vật liệu cơ bản
BCT.R BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING 52.000.48%0.25Bán22.600K15.525B5.599.25270.00Vật liệu cơ bản
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES 25.250.00%0.00Bán54.576M395.557B41.560.6130709.00Chăm sóc sức khỏe
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING 25.250.00%0.00Bán54.576M395.557B41.560.6130709.00Chăm sóc sức khỏe
CHOTI KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD 141.00-2.08%-3.00Sức bán mạnh6001.058B-5.163131.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CHOTI.R KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD NON-VOTING 141.00-2.08%-3.00Sức bán mạnh6001.058B-5.163131.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DCON DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 0.571.79%0.01Bán580.100K2.914B22.780.03225.00Vật liệu cơ bản
DCON.R DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.571.79%0.01Bán580.100K2.914B22.780.03225.00Vật liệu cơ bản
DELTA DELTA ELECTRONICS (THAILAND) 69.500.00%0.00Bán1.410M86.693B16.774.1511682.00Công nghiệp
DELTA.R DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING 69.500.00%0.00Bán1.410M86.693B16.774.1511682.00Công nghiệp
DIGI DIGITAL TECH PLANET PUBLIC COMPANY 0.280.00%0.00Bán689.400K442.512M-0.1972.00Tài chính
DIGI.R DIGITAL TECH PLANET PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.280.00%0.00Bán689.400K442.512M-0.1972.00Tài chính
EASTW EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT 10.90-0.91%-0.10Sức bán mạnh2.777M18.301B16.790.66161.00Công ty dịch vụ công cộng
EASTW.R EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT NON-VOTING 10.90-0.91%-0.10Sức bán mạnh2.777M18.301B16.790.66161.00Công ty dịch vụ công cộng
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED 0.070.00%0.00Sức bán mạnh9.264M2.255B-0.06Chăm sóc sức khỏe
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.070.00%0.00Sức bán mạnh9.264M2.255B-0.06Chăm sóc sức khỏe
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY 0.050.00%0.00Bán716.200K158.494M-0.04193.00Công nghệ
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.050.00%0.00Bán716.200K158.494M-0.04193.00Công nghệ
ERWPF ERAWAN HOTEL GROWTH PROPERTY FUND 5.600.00%0.00Bán50.600K986.160M-0.83Tài chính
EVER.F EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN 0.50-99.09%-54.50Sức bán mạnh2.400K1.942B-0.07260.00Tài chính
FOCUS FOCUS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION 1.090.00%0.00Mua2.201M207.187M-0.28157.00Công nghiệp
FOCUS.R FOCUS DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION NON-VOTING 1.090.00%0.00Mua2.201M207.187M-0.28157.00Công nghiệp
GOLDPF GOLD PROPERTY FUND (LEASE HOLD) 7.05-0.70%-0.05Sức bán mạnh125.000K1.463BTài chính
JMT JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY 12.20-3.17%-0.40Bán8.941M11.189B28.160.49546.00Công nghiệp
JMT.R JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING 12.20-3.17%-0.40Bán8.941M11.189B28.160.49546.00Công nghiệp
KCAR KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE 12.80-0.78%-0.10Bán219.300K3.225B10.751.20189.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KCAR.R KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE NON-VOTING 12.80-0.78%-0.10Bán219.300K3.225B10.751.20189.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LDC LDC DENTAL PUBLIC COMPANY LIMITED 1.14-0.87%-0.01Sức bán mạnh482.600K690.000M-0.08Chăm sóc sức khỏe
LDC.R LDC DENTAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.14-0.87%-0.01Sức bán mạnh482.600K690.000M-0.08Chăm sóc sức khỏe
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED 11.30-0.88%-0.10Bán89.052M136.227B12.420.92809.00Tài chính
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 11.30-0.88%-0.10Bán89.052M136.227B12.420.92809.00Tài chính
LHPF LAND AND HOUSES FREEHOLD AND LEASEHOLD 8.300.61%0.05Sức bán mạnh218.000K2.723B15.570.53Tài chính
LIT LEASE IT PUBLIC COMPANY LIMITED 8.25-1.20%-0.10Sức bán mạnh320.600K1.843B15.260.69Tài chính
LIT.R LEASE IT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 8.25-1.20%-0.10Sức bán mạnh320.600K1.843B15.260.69Tài chính
LPH LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY 6.10-1.61%-0.10Sức bán mạnh2.122M4.650B22.820.27721.00Chăm sóc sức khỏe
LPH.R LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING 6.10-1.61%-0.10Sức bán mạnh2.122M4.650B22.820.27721.00Chăm sóc sức khỏe
LTX LUCKYTEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY 102.00-1.92%-2.00Theo dõi6.800K5.391B9.8610.552887.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LTX.R LUCKYTEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING 102.00-1.92%-2.00Theo dõi6.800K5.391B9.8610.552887.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY 0.020.00%0.00Bán47.483M597.006M-0.004.00Vật liệu cơ bản
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.020.00%0.00Bán47.483M597.006M-0.004.00Vật liệu cơ bản
MJLF MAJOR CINEPLEX LIFESTYLE LEASEHOLD 12.600.00%0.00Bán108.500K
MNIT MFC-NICHADA THANI PROPERTY FUND 1.682.44%0.04Theo dõi14.500K226.320M72.410.02Tài chính
NDR N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED 2.26-1.74%-0.04Bán706.200K709.598M-0.06642.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NDR.R N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 2.26-1.74%-0.04Bán706.200K709.598M-0.06642.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NEWS NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY 0.010.00%0.00Bán378.300K678.875M-0.0141.00Công nghệ
NEWS.R NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.010.00%0.00Bán378.300K678.875M-0.0141.00Công nghệ
PB PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED 60.50-0.41%-0.25Sức bán mạnh26.600K27.337B20.103.024384.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PB.R PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 60.50-0.41%-0.25Sức bán mạnh26.600K27.337B20.103.024384.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PRINC PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED 5.200.00%0.00Sức bán mạnh1.072M16.848B-0.0628.00Chăm sóc sức khỏe
PRINC.R PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 5.200.00%0.00Sức bán mạnh1.072M16.848B-0.0628.00Chăm sóc sức khỏe
QHOP QUALITY HOSPITALITY LEASEHOLD PROPERTY 3.460.58%0.02Bán29.200K658.072M-0.45Tài chính
SAT SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY 22.10-0.90%-0.20Bán1.270M9.482B10.282.173014.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SAT.R SOMBOON ADVANCE TECHNOLOGY NON-VOTING 22.10-0.90%-0.20Bán1.270M9.482B10.282.173014.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SBPF SAMUI BURI PROPERTY FUND 3.000.00%0.00Bán25.100K248.400M2.801.07Tài chính
SITHAI SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED 1.240.00%0.00Bán405.900K3.360B120.390.014287.00Vật liệu cơ bản
SITHAI.R SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.240.00%0.00Bán405.900K3.360B120.390.014287.00Vật liệu cơ bản
SMPC SAHAMITR PRESSURE CONTAINER 13.500.75%0.10Bán117.800K7.176B12.151.11400.00Vật liệu cơ bản
SMPC.R SAHAMITR PRESSURE CONTAINER NON-VOTING 13.500.75%0.10Bán117.800K7.176B12.151.11400.00Vật liệu cơ bản
SSTPF SUB SRI THAI PROPERTY FUND 6.30-0.79%-0.05Sức bán mạnh119.300K428.625M27.650.23Tài chính
STA.F SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY FOREIGN 15.40-54.34%-18.32Sức bán mạnh10.000K23.194B11.101.377239.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
STAR STAR UNIVERSAL NETWORK PUBLIC COMPANY 5.750.88%0.05Bán110.200K1.544B25.580.22Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
STAR.R STAR UNIVERSAL NETWORK PUBLIC COMPANY NON-VOTING 5.750.88%0.05Bán110.200K1.544B25.580.22Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
T T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY 0.050.00%0.00Bán1.342M505.747M-0.03Công nghiệp
T.R T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.050.00%0.00Bán1.342M505.747M-0.03Công nghiệp
TC TROPICAL CANNING (THAILAND) 3.04-0.65%-0.02Bán87.300K1.010B-0.072154.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TC.R TROPICAL CANNING (THAILAND) NON-VOTING 3.04-0.65%-0.02Bán87.300K1.010B-0.072154.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TMD THAI METAL DRUM MANUFACTURING 21.200.00%0.00Bán12.400K3.180B10.542.01153.00Vật liệu cơ bản
TMD.R THAI METAL DRUM MANUFACTURING NON-VOTING 21.200.00%0.00Bán12.400K3.180B10.542.01153.00Vật liệu cơ bản
TNPF TRINITY FREEHOLD AND LEASEHOLD PROPERTY 3.56-1.11%-0.04Bán121.700K
TOPP THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED 198.000.00%0.00Bán4001.188B11.6916.93382.00Công nghệ
TOPP.R THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 198.000.00%0.00Bán4001.188B11.6916.93382.00Công nghệ
TPLAS THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994) 2.02-4.72%-0.10Sức bán mạnh13.710M572.400M15.440.14Vật liệu cơ bản
TPLAS.R THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994) NON-VOTING 2.02-4.72%-0.10Sức bán mạnh13.710M572.400M15.440.14Vật liệu cơ bản
TTLPF TALAAD THAI LEASEHOLD PROPERTY FUND 23.10-0.86%-0.20Sức bán mạnh6.700K4.194BTài chính
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 0.130.00%0.00Theo dõi9.326M813.679M25.050.01363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.130.00%0.00Theo dõi9.326M813.679M25.050.01363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
U.Q U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN PREFERRED 0.03-25.00%-0.01800631.250M95.480.26722.00Vật liệu cơ bản
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 0.0814.29%0.01Mua6.832M921.376M-0.02350.00Công nghiệp
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.0814.29%0.01Mua6.832M921.376M-0.02350.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất