Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
2S 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.04-0.97%-0.02Bán375.900K926.998M7.180.29314.00Vật liệu cơ bản
2S.R 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.04-0.97%-0.02Bán375.900K926.998M7.180.29314.00Vật liệu cơ bản
A AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.15-0.81%-0.05Bán7.600K6.076B-0.07619.00Tài chính
A.R AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.15-0.81%-0.05Bán7.600K6.076B-0.07619.00Tài chính
AAV ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED
2.26-1.74%-0.04Bán43.595M11.155B-0.145399.00Công nghiệp
AAV.R ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.26-1.74%-0.04Bán43.595M11.155B-0.145399.00Công nghiệp
ABM ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.811.25%0.01Sức bán mạnh14.600K240.000M-0.11194.00Vật liệu cơ bản
ABM.R ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.811.25%0.01Sức bán mạnh14.600K240.000M-0.11194.00Vật liệu cơ bản
ABPIF AMATA B. GRIMM POWER POWER PLANT
4.500.00%0.00Bán195.100K
ACAP ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.23-10.87%-0.15Sức bán mạnh2.889M436.647M11.260.12Tài chính
ACAP.R ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.23-10.87%-0.15Sức bán mạnh2.889M436.647M11.260.12Tài chính
ACC ADVANCED CONNECTION CORPORATION
0.610.00%0.00Sức bán mạnh44.300K819.264M-0.1939.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ACC.R ADVANCED CONNECTION CORPORATION NON-VOTING
0.610.00%0.00Sức bán mạnh44.300K819.264M-0.1939.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ACE ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY
4.20-1.87%-0.08138.771M87.107B68.620.06Công ty dịch vụ công cộng
ACE.R ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.20-1.87%-0.08138.771M87.107B68.620.06Công ty dịch vụ công cộng
AEC AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
0.32-3.03%-0.01Bán376.500K404.002M-0.1916.00Tài chính
AEC.R AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.32-3.03%-0.01Bán376.500K404.002M-0.1916.00Tài chính
AH AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
13.50-6.90%-1.00Bán2.020M4.590B4.813.014023.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AH.R AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.50-6.90%-1.00Bán2.020M4.590B4.813.014023.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AIE AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.30-3.23%-0.01Bán6.324M1.622B-0.02Năng lượng
AIE.R AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.30-3.23%-0.01Bán6.324M1.622B-0.02Năng lượng
AIT ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY
19.00-1.04%-0.20Bán159.200K3.961B14.671.31469.00Công nghệ
AIT.R ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY NON-VOTING
19.00-1.04%-0.20Bán159.200K3.961B14.671.31469.00Công nghệ
AJ A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED
7.75-0.64%-0.05Sức bán mạnh58.900K3.116B50.510.151099.00Vật liệu cơ bản
AJ.R A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.75-0.64%-0.05Sức bán mạnh58.900K3.116B50.510.151099.00Vật liệu cơ bản
AKP AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.12-0.88%-0.01Bán145.800K456.520M9.160.12202.00Công nghiệp
AKP.R AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.12-0.88%-0.01Bán145.800K456.520M9.160.12202.00Công nghiệp
AMATAR AMATA SUMMIT GROWTH FREEHOLD
12.500.81%0.10Bán13.800K4.438B17.050.73Tài chính
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.020.00%0.00Mua1.277M1.706B-0.00286.00Tài chính
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.020.00%0.00Mua1.277M1.706B-0.00286.00Tài chính
ARIP ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.40-2.44%-0.01Sức bán mạnh239.200K191.060M20500.000.00125.00Công nghiệp
ARIP.R ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.40-2.44%-0.01Sức bán mạnh239.200K191.060M20500.000.00125.00Công nghiệp
ASAP SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE
1.90-4.04%-0.08Bán741.700K1.437B44.200.04Công nghiệp
ASAP.R SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE NON-VOTING
1.90-4.04%-0.08Bán741.700K1.437B44.200.04Công nghiệp
ASEFA ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED
3.60-1.64%-0.06Bán446.600K2.013B7.550.481093.00Công nghiệp
ASEFA.R ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.60-1.64%-0.06Bán446.600K2.013B7.550.481093.00Công nghiệp
ASIA ASIA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED
5.450.00%0.00Sức bán mạnh12.500K1.744B-0.14546.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ASIA.R ASIA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.450.00%0.00Sức bán mạnh12.500K2.659B8.180.605178.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ASIMAR ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY
1.11-7.50%-0.09Sức bán mạnh267.700K309.949M22.860.05Công nghiệp
ASIMAR.R ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.11-7.50%-0.09Sức bán mạnh267.700K309.949M22.860.05Công nghiệp
ASK ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY
25.25-1.94%-0.50Bán129.900K9.061B10.732.40676.00Tài chính
ASK.R ASIA SERMKIJ LEASING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
25.25-1.94%-0.50Bán129.900K9.061B10.732.40676.00Tài chính
AUCT UNION AUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
7.35-2.00%-0.15Bán3.246M4.125B20.300.37340.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AUCT.R UNION AUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.35-2.00%-0.15Bán3.246M4.125B20.300.37340.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BA BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED
7.10-2.07%-0.15Bán1.819M14.935B-0.263023.00Công nghiệp
BA.R BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.10-2.07%-0.15Bán1.819M14.935B-0.263023.00Công nghiệp
BAFS BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES
31.25-0.79%-0.25Sức bán mạnh142.700K20.081B19.711.60444.00Công nghiệp
BAFS.R BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES NON-VOTING
31.25-0.79%-0.25Sức bán mạnh142.700K20.081B19.711.60444.00Công nghiệp
BC.R BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.88-6.00%-0.1231.175M2.028BCông nghiệp
BCPG BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED
16.60-5.68%-1.00Bán11.188M35.180B21.130.8392.00Công ty dịch vụ công cộng
BCPG.R BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.60-5.68%-1.00Bán11.188M35.180B21.130.8392.00Công ty dịch vụ công cộng
BEC BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED
6.15-1.60%-0.10Bán4.013M12.500B-0.202457.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BEC.R BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.15-1.60%-0.10Bán4.013M12.500B-0.202457.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BKI BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
306.000.00%0.00Bán7.400K32.580B13.7922.201498.00Tài chính
BKI.R BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
306.000.00%0.00Bán7.400K32.580B13.7922.201498.00Tài chính
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.35-2.17%-0.03Bán21.658M22.290B14.480.101896.00Tài chính
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.35-2.17%-0.03Bán21.658M22.290B14.480.101896.00Tài chính
BROCK BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.80-10.00%-0.20Bán465.600K2.050B85.910.0235.00Tài chính
BROCK.R BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.80-10.00%-0.20Bán465.600K2.050B85.910.0235.00Tài chính
BRR BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
4.040.00%0.00Bán223.900K3.281B417.360.01790.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BRR.R BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.040.00%0.00Bán223.900K3.281B417.360.01790.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BSM BUILDERSMART PUBLIC COMPANY LIMITED
0.39-2.50%-0.01Sức bán mạnh516.100K852.202M25.690.02116.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BSM.R BUILDERSMART PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.39-2.50%-0.01Sức bán mạnh516.100K852.202M25.690.02116.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BTW BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.80-2.44%-0.02Sức bán mạnh229.300K619.920M-0.12Vật liệu cơ bản
BTW.R BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.80-2.44%-0.02Sức bán mạnh229.300K619.920M-0.12Vật liệu cơ bản
CEN CAPITAL ENGINEERING NETWORK
0.61-8.96%-0.06Bán1.675M499.245M-0.24594.00Vật liệu cơ bản
CEN.R CAPITAL ENGINEERING NETWORK NON-VOTING
0.61-8.96%-0.06Bán1.675M499.245M-0.24594.00Vật liệu cơ bản
CENTEL CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY
26.75-1.83%-0.50Bán5.493M36.788B20.971.3015918.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CENTEL.R CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
26.75-1.83%-0.50Bán5.493M36.788B20.971.3015918.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CFRESH SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.56-3.70%-0.06Sức bán mạnh85.100K750.950M-0.223196.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CFRESH.R SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.56-3.70%-0.06Sức bán mạnh85.100K750.950M-0.223196.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.57-5.00%-0.03Bán2.677M765.016M7.080.08Tài chính
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.57-5.00%-0.03Bán2.677M765.016M7.080.08Tài chính
CHO CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.720.00%0.00Sức bán mạnh1.716M861.798M24.820.03789.00Công nghiệp
CHO.R CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.720.00%0.00Sức bán mạnh1.716M861.798M24.820.03789.00Công nghiệp
CK CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED
18.60-8.82%-1.80Bán62.652M34.555B11.641.751556.00Công nghiệp
CK.R CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.60-8.82%-1.80Bán62.652M34.555B11.641.751556.00Công nghiệp
CMAN CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.60-1.84%-0.03Bán551.400K1.565B17.050.10514.00Vật liệu cơ bản
CMAN.R CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.60-1.84%-0.03Bán551.400K1.565B17.050.10514.00Vật liệu cơ bản
CMR CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS
2.140.00%0.00Sức bán mạnh74.100K8.609B34.880.061179.00Chăm sóc sức khỏe
CMR.R CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS NON-VOTING
2.140.00%0.00Sức bán mạnh74.100K8.609B34.880.061179.00Chăm sóc sức khỏe
COMAN COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
2.42-5.47%-0.14Bán179.300K343.040M8.500.30Công nghệ
COMAN.R COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.42-5.47%-0.14Bán179.300K343.040M8.500.30Công nghệ
CPNCG CPN COMMERCIAL GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
14.400.00%0.00Bán214.900K6.144B14.061.021.00Tài chính
CPT CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY
0.80-3.61%-0.03Sức bán mạnh2.287M747.000M-0.01158.00Công nghiệp
CPT.R CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.80-3.61%-0.03Sức bán mạnh2.287M747.000M-0.01158.00Công nghiệp
CPTGF C.P. TOWER GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
12.70-0.78%-0.10Bán144.600K12.378B14.220.90Tài chính
CRD CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.82-1.20%-0.01Sức bán mạnh24.900K415.000M14.770.06264.00Công nghiệp
CRD.R CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.82-1.20%-0.01Sức bán mạnh24.900K415.000M14.770.06264.00Công nghiệp
CSP CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED
0.74-1.33%-0.01Bán51.900K372.127M-0.08259.00Vật liệu cơ bản
CSP.R CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.74-1.33%-0.01Bán51.900K372.127M-0.08259.00Vật liệu cơ bản
CSS COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION
1.00-4.76%-0.05Bán3.448M1.235B11.990.09321.00Công nghiệp
CSS.R COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION NON-VOTING
1.00-4.76%-0.05Bán3.448M1.235B11.990.09321.00Công nghiệp
CWT CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY
2.62-1.50%-0.04Sức bán mạnh99.500K1.676B12.360.22687.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CWT.R CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.62-1.50%-0.04Sức bán mạnh99.500K1.676B12.360.22687.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
D DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
3.80-0.52%-0.02Bán273.300K830.636M40.870.09Chăm sóc sức khỏe
D.R DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.80-0.52%-0.02Bán273.300K830.636M40.870.09Chăm sóc sức khỏe
DCC DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED
1.91-0.52%-0.01Sức bán mạnh847.200K13.884B14.190.143222.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DCC.R DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.91-0.52%-0.01Sức bán mạnh847.200K13.884B14.190.143222.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DDD DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED
26.00-3.70%-1.00Sức bán mạnh196.100K8.583B911.550.03355.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DDD.R DO DAY DREAM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
26.00-3.70%-1.00Sức bán mạnh196.100K8.583B911.550.03355.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DIMET DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED
0.410.00%0.00Bán3.182M441.084M-0.19Vật liệu cơ bản
DIMET.R DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.410.00%0.00Bán3.182M441.084M-0.19Vật liệu cơ bản
EASTW EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT
11.70-3.31%-0.40Bán5.589M20.131B17.490.69221.00Công ty dịch vụ công cộng
EASTW.R EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT NON-VOTING
11.70-3.31%-0.40Bán5.589M20.131B17.490.69221.00Công ty dịch vụ công cộng
ECF EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY
2.12-1.85%-0.04Sức bán mạnh4.240M2.072B62.210.041361.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ECF.R EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.12-1.85%-0.04Sức bán mạnh4.240M2.072B62.210.041361.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ECL EASTERN COMMERCIAL LEASING
1.200.00%0.00Sức bán mạnh3.389M1.331B9.250.13297.00Tài chính
ECL.R EASTERN COMMERCIAL LEASING NON-VOTING
1.200.00%0.00Sức bán mạnh3.389M1.331B9.250.13297.00Tài chính
EE ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.55-1.79%-0.01Sức bán mạnh1.709M1.557B15.740.0412.00Năng lượng
EE.R ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.55-1.79%-0.01Sức bán mạnh1.709M1.557B15.740.0412.00Năng lượng
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.040.00%0.00Mua3.599M1.611B-0.01Chăm sóc sức khỏe
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.040.00%0.00Mua3.599M1.611B-0.01Chăm sóc sức khỏe
EKH EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY
6.750.00%0.00Bán2.546M4.050B25.960.26639.00Chăm sóc sức khỏe
EKH.R EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.750.00%0.00Bán2.546M4.050B25.960.26639.00Chăm sóc sức khỏe
ESTAR EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY
0.36-5.26%-0.02Sức bán mạnh1.143M1.908B14.880.03206.00Tài chính
ESTAR.R EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.36-5.26%-0.02Sức bán mạnh1.143M1.908B14.880.03206.00Tài chính
FLOYD FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED
1.45-2.68%-0.04Bán149.300K536.400M12.550.12119.00Công nghiệp
FLOYD.R FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.45-2.68%-0.04Bán149.300K536.400M12.550.12119.00Công nghiệp
FN FN FACTORY OUTLET PUBLIC COMPANY LIMITED
1.18-4.84%-0.06Bán1.780M1.240B91.180.01594.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FN.R FN FACTORY OUTLET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.18-4.84%-0.06Bán1.780M1.240B91.180.01594.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FSMART FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY
5.90-3.28%-0.20Bán1.597M4.758B8.170.75249.00Công nghiệp
FSMART.R FORTH SMART SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.90-3.28%-0.20Bán1.597M4.758B8.170.75249.00Công nghiệp
FVC FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.42-2.33%-0.01Sức bán mạnh150.300K243.011M-0.03Công nghiệp
FVC.R FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.42-2.33%-0.01Sức bán mạnh150.300K243.011M-0.03Công nghiệp
GEL GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.190.00%0.00Sức bán mạnh10.087M1.026B-0.03553.00Vật liệu cơ bản
GEL.R GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.190.00%0.00Sức bán mạnh10.087M1.026B-0.03553.00Vật liệu cơ bản
GFPT GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
12.000.84%0.10Bán6.761M14.920B12.550.955453.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GFPT.R GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.000.84%0.10Bán6.761M14.920B12.550.955453.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GGC GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY
10.700.94%0.10Sức bán mạnh443.000K10.854B31.360.34Năng lượng
GGC.R GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.700.94%0.10Sức bán mạnh443.000K10.854B31.360.34Năng lượng
GJS G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.120.00%0.00Bán6.671M3.058B-0.08653.00Vật liệu cơ bản
GJS.R G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.120.00%0.00Bán6.671M3.058B-0.08653.00Vật liệu cơ bản
GL GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED
4.20-1.41%-0.06Sức bán mạnh1.519M6.499B40.850.10999.00Tài chính
GL.R GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.20-1.41%-0.06Sức bán mạnh1.519M6.499B40.850.10999.00Tài chính
GLOCON GLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED
0.754.17%0.03Bán7.345M1.367B-0.11123.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GLOCON.R GLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.754.17%0.03Bán7.345M1.367B-0.11123.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GPI GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
1.83-1.08%-0.02Sức bán mạnh116.400K1.110B10.440.18266.00Công nghiệp
GPI.R GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.83-1.08%-0.02Sức bán mạnh116.400K1.110B10.440.18266.00Công nghiệp
GRAND GRANDE ASSET HOTELS AND PROPERTY
0.74-1.33%-0.01Sức bán mạnh213.200K2.712B-0.061157.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GRAND.R GRANDE ASSET HOTELS AND PROPERTY NON-VOTING
0.74-1.33%-0.01Sức bán mạnh213.200K2.712B-0.061157.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GYT GOODYEAR (THAILAND) PUBLIC COMPANY
290.00-1.69%-5.00Bán4002.183B-5.88860.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GYT.R GOODYEAR (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
290.00-1.69%-5.00Bán4002.183B-5.88860.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HUMAN HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED
7.45-3.25%-0.25Sức bán mạnh1.623M5.236B41.350.19342.00Công nghệ
HUMAN.R HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.45-3.25%-0.25Sức bán mạnh1.623M5.236B41.350.19342.00Công nghệ
ICHI ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
5.85-4.88%-0.30Bán3.564M7.995B27.350.22119.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ICHI.R ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.85-4.88%-0.30Bán3.564M7.995B27.350.22119.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
IFS IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY
3.24-2.41%-0.08Sức bán mạnh114.000K1.638B7.300.4569.00Tài chính
IFS.R IFS CAPITAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.24-2.41%-0.08Sức bán mạnh114.000K1.638B7.300.4569.00Tài chính
IHL INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED
3.44-1.15%-0.04Bán287.400K2.063B7.180.511271.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất