Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
ADB APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED
0.58-1.69%-0.01Bán1.175M348.000M-0.05475.00Vật liệu cơ bản
ADB.R APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.58-1.69%-0.01Bán1.175M348.000M-0.05475.00Vật liệu cơ bản
AJA AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
0.190.00%0.00Bán9.928M805.656M-0.06847.00Công nghệ
AJA.R AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.190.00%0.00Bán9.928M805.656M-0.06847.00Công nghệ
AQUA AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.510.00%0.00Bán9.921M2.342B5.660.09137.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AQUA.R AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.510.00%0.00Bán9.921M2.342B5.660.09137.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ARIN ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.691.47%0.01Bán1.677M414.000MCông nghiệp
ARIN.R ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.691.47%0.01Bán1.677M414.000MCông nghiệp
ASP ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
2.12-1.85%-0.04Bán6.777M4.464B16.470.13104.00Tài chính
ASP.R ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.12-1.85%-0.04Bán6.777M4.464B16.470.13104.00Tài chính
AU AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
13.80-2.13%-0.30Bán1.200M11.256B53.550.26879.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AU.R AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.80-2.13%-0.30Bán1.200M11.256B53.550.26879.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BIG BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.831.22%0.01Bán4.130M2.929B7.550.11229.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BIG.R BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.831.22%0.01Bán4.130M2.929B7.550.11229.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BKI BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
320.00-0.31%-1.00Bán10.000K34.070B14.4222.201498.00Tài chính
BKI.R BANGKOK INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
320.00-0.31%-1.00Bán10.000K34.070B14.4222.201498.00Tài chính
BRR BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
5.000.81%0.04Bán83.000K4.060B516.530.01790.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BRR.R BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.000.81%0.04Bán83.000K4.060B516.530.01790.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BRRGIF BURIRAM SUGAR GROUP POWER PLANT
9.30-0.53%-0.05Sức bán mạnh211.000K3.255B14.630.64Tài chính
CCP CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.330.00%0.00Sức bán mạnh149.100K913.450M-0.03917.00Vật liệu cơ bản
CCP.R CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.330.00%0.00Sức bán mạnh149.100K913.450M-0.03917.00Vật liệu cơ bản
CKP CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
6.100.83%0.05Bán16.399M48.582B60.470.10260.00Công ty dịch vụ công cộng
CKP.R CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.100.83%0.05Bán16.399M48.582B60.470.10260.00Công ty dịch vụ công cộng
CM CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY
3.200.63%0.02Bán39.900K1.220B32.470.101677.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CM.R CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.200.63%0.02Bán39.900K1.220B32.470.101677.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
COM7 COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED
24.40-2.01%-0.50Bán9.928M29.280B28.040.873119.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COM7.R COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
24.40-2.01%-0.50Bán9.928M29.280B28.040.873119.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CPNCG CPN COMMERCIAL GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
15.000.00%0.00Bán546.400K6.400B14.651.021.00Tài chính
CPR CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY
4.66-0.43%-0.02Bán98.100K927.340M11.110.42300.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CPR.R CPR GOMU INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.66-0.43%-0.02Bán98.100K927.340M11.110.42300.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CTW CHAROONG THAI WIRE & CABLE
6.602.33%0.15Bán119.400K2.626B27.530.24949.00Công nghiệp
CTW.R CHAROONG THAI WIRE & CABLE NON-VOTING
6.602.33%0.15Bán119.400K2.626B27.530.24949.00Công nghiệp
D DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
4.98-1.39%-0.07Bán441.100K996.000M37.930.13Chăm sóc sức khỏe
D.R DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.98-1.39%-0.07Bán441.100K996.000M37.930.13Chăm sóc sức khỏe
DRT DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY
6.050.83%0.05Bán275.100K5.735B11.930.51887.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DRT.R DIAMOND BUILDING PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.050.83%0.05Bán275.100K5.735B11.930.51887.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.040.00%0.00Bán9.000K375.652M-0.00193.00Công nghệ
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.040.00%0.00Bán9.000K375.652M-0.00193.00Công nghệ
FN FN FACTORY OUTLET PUBLIC COMPANY LIMITED
1.65-2.94%-0.05Sức bán mạnh3.356M1.650B121.320.01594.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FN.R FN FACTORY OUTLET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.65-2.94%-0.05Sức bán mạnh3.356M1.650B121.320.01594.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FUTUREPF FUTURE PARK LEASEHOLD PROPERTY FUND
25.25-0.98%-0.25Bán523.000K13.372B17.831.42Tài chính
GOLDPF GOLD PROPERTY FUND (LEASE HOLD)
7.400.00%0.00Bán50.000K1.524BTài chính
ICC I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
40.000.00%0.00Bán7.000K11.625B12.413.226088.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ICC.R I.C.C. INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
40.000.00%0.00Bán7.000K11.625B12.413.226088.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IHL INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED
4.400.00%0.00Sức bán mạnh722.500K2.561B8.410.551104.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IHL.R INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.400.00%0.00Sức bán mạnh722.500K2.561B8.410.551104.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ITEL INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
3.320.61%0.02Bán334.900K3.320B21.550.15620.00Dịch vụ Viễn thông
ITEL.R INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.320.61%0.02Bán334.900K3.320B21.550.15620.00Dịch vụ Viễn thông
JASIF JASMINE BROADBAND INTERNET
11.401.79%0.20Mua13.834M
JCK JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.19-3.25%-0.04Bán1.694M2.555B39.520.0394.00Tài chính
JCK.R JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.19-3.25%-0.04Bán1.694M2.555B39.520.0394.00Tài chính
JCKH JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.42-6.67%-0.03Bán294.200K262.617M-0.131532.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JCKH.R JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.42-6.67%-0.03Bán294.200K262.617M-0.131532.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JSP J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.320.00%0.00Bán2.686M1.344B20.740.02316.00Tài chính
JSP.R J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.320.00%0.00Bán2.686M1.344B20.740.02316.00Tài chính
KCAR KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE
11.40-0.87%-0.10Sức bán mạnh27.000K2.850B11.770.97284.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KCAR.R KRUNGTHAI CAR RENT AND LEASE NON-VOTING
11.40-0.87%-0.10Sức bán mạnh27.000K2.850B11.770.97284.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KIAT KIATTANA TRANSPORT PUBLIC COMPANY
0.38-2.56%-0.01Bán2.601M1.068B-0.00744.00Công nghiệp
KIAT.R KIATTANA TRANSPORT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.38-2.56%-0.01Bán2.601M1.068B-0.00744.00Công nghiệp
KWG KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.611.90%0.03Bán7.100K2.120B-0.2856.00Tài chính
KWG.R KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.611.90%0.03Bán7.100K2.120B-0.2856.00Tài chính
KYE KANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY
340.000.00%0.00Bán1.100K6.732B46.667.292093.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KYE.R KANG YONG ELECTRIC PUBLIC COMPANY NON-VOTING
340.000.00%0.00Bán1.100K6.732B46.667.292093.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MAKRO SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED
34.750.72%0.25Bán170.200K166.800B28.251.2314714.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MAKRO.R SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
34.750.72%0.25Bán170.200K166.800B28.251.2314714.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.01-50.00%-0.01Bán1.735M298.503M22.220.004.00Vật liệu cơ bản
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.01-50.00%-0.01Bán1.735M298.503M22.220.004.00Vật liệu cơ bản
MFEC MFEC PUBLIC COMPANY LIMITED
3.52-1.12%-0.04Bán802.200K1.554B-0.381267.00Công nghệ
MFEC.R MFEC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.52-1.12%-0.04Bán802.200K1.554B-0.381267.00Công nghệ
MIDA MIDA ASSETS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.57-1.72%-0.01Bán549.200K1.427B30.000.021018.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MIDA.R MIDA ASSETS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.57-1.72%-0.01Bán549.200K1.427B30.000.021018.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NEWS NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.010.00%0.00Bán19.880M1.358B-0.0041.00Công nghệ
NEWS.R NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.010.00%0.00Bán19.880M1.358B-0.0041.00Công nghệ
NINE NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT
2.542.42%0.06Mua40.100K928.494M-0.7089.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NINE.R NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT NON-VOTING
2.542.42%0.06Mua40.100K928.494M-0.7089.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NVD NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED
2.08-3.70%-0.08Bán378.400K2.872B12.230.17Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NVD.R NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.08-3.70%-0.08Bán378.400K2.872B12.230.17Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PACE PACE DEVELOPMENT CORPORATION
0.15-6.25%-0.01Sức bán mạnh15.440M2.156B-0.20101.00Tài chính
PACE.R PACE DEVELOPMENT CORPORATION NON-VOTING
0.15-6.25%-0.01Sức bán mạnh15.440M2.156B-0.20101.00Tài chính
PE PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
0.0716.67%0.01Bán60.200K56.000M2.910.02163.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PE.R PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.0716.67%0.01Bán60.200K56.000M2.910.02163.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PG PEOPLE'S GARMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
5.30-3.64%-0.20Sức bán mạnh10.400K508.800M4.631.141323.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PG.R PEOPLE'S GARMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.30-3.64%-0.20Sức bán mạnh10.400K508.800M4.631.141323.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PLANET PLANET COMMUNICATIONS ASIA
1.17-4.10%-0.05Sức bán mạnh69.200K292.500M108.640.01Công nghệ
PLANET.R PLANET COMMUNICATIONS ASIA NON-VOTING
1.17-4.10%-0.05Sức bán mạnh69.200K292.500M108.640.01Công nghệ
PR9 PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
9.50-0.52%-0.05Bán1.465M7.470B37.080.261915.00Chăm sóc sức khỏe
PR9.R PRARAM 9 HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.50-0.52%-0.05Bán1.465M7.470B37.080.261915.00Chăm sóc sức khỏe
PT PREMIER TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
5.600.00%0.00Bán18.100K1.590B10.070.56348.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PT.R PREMIER TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.600.00%0.00Bán18.100K1.590B10.070.56348.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
QH QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.800.72%0.02Bán20.623M30.000B8.400.331102.00Tài chính
QH.R QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.800.72%0.02Bán20.623M30.000B8.400.331102.00Tài chính
QHHR QUALITY HOUSES HOTEL AND RESIDENCE
10.100.00%0.00Mua50.600K3.394B11.380.89Tài chính
RML RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.060.00%0.00Bán936.700K4.423B21.340.05187.00Tài chính
RML.R RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.060.00%0.00Bán936.700K4.423B21.340.05187.00Tài chính
ROH ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND)
39.750.00%0.00Bán1003.727B28.191.41585.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ROH.R ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND) NON-VOTING
39.750.00%0.00Bán1003.727B28.191.41585.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SCCC SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
223.00-1.33%-3.00Sức bán mạnh108.700K66.454B22.849.765700.00Vật liệu cơ bản
SCCC.R SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
223.00-1.33%-3.00Sức bán mạnh108.700K66.454B22.849.765700.00Vật liệu cơ bản
SGF SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.150.00%0.00Bán1.785M1.506B12.770.0924.00Tài chính
SGF.R SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.150.00%0.00Bán1.785M1.506B12.770.0924.00Tài chính
SMT STARS MICROELECTRONICS (THAILAND)
1.500.00%0.00Bán320.800K1.255B15.770.101351.00Công nghệ
SMT.R STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
1.500.00%0.00Bán320.800K1.255B15.770.101351.00Công nghệ
SOLAR SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED
1.860.00%0.00Bán135.900K1.012B-0.77319.00Năng lượng
SOLAR.R SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.860.00%0.00Bán135.900K1.012B-0.77319.00Năng lượng
SORKON S. KHONKAEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
58.502.63%1.50Mua1.200K1.892B10.665.491771.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SORKON.R S. KHONKAEN FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
58.502.63%1.50Mua1.200K1.892B10.665.491771.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SPALI SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
18.601.64%0.30Bán6.051M39.861B6.652.821207.00Tài chính
SPALI.R SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.601.64%0.30Bán6.051M39.861B6.652.821207.00Tài chính
TFFIF THAILAND FUTURE FUND
12.900.78%0.10Bán10.114M
TFG THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.10-0.97%-0.04Bán4.424M22.993B17.360.242565.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TFG.R THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.10-0.97%-0.04Bán4.424M22.993B17.360.242565.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.090.00%0.00Bán201.600K424.751M-0.02399.00Vật liệu cơ bản
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.090.00%0.00Bán201.600K424.751M-0.02399.00Vật liệu cơ bản
THREL THAIRE LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY
3.78-1.56%-0.06Bán1.579M2.268B11.410.3346.00Tài chính
THREL.R THAIRE LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.78-1.56%-0.06Bán1.579M2.268B11.410.3346.00Tài chính
TIP DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
24.50-0.81%-0.20Bán57.800K14.700B9.382.611104.00Tài chính
TIP.R DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
24.50-0.81%-0.20Bán57.800K14.700B9.382.611104.00Tài chính
TTCL TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED
8.501.80%0.15Bán671.700K5.236B-2.702920.00Công nghiệp
TTCL.R TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.501.80%0.15Bán671.700K5.236B-2.702920.00Công nghiệp
TTW TTW PUBLIC COMPANY LIMITED
13.50-0.74%-0.10Bán3.327M53.865B18.270.74321.00Công ty dịch vụ công cộng
TTW.R TTW PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.50-0.74%-0.10Bán3.327M53.865B18.270.74321.00Công ty dịch vụ công cộng
UREKA EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED
0.940.00%0.00Bán130.000K597.407M55.890.02Công nghiệp
UREKA.R EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.940.00%0.00Bán130.000K597.407M55.890.02Công nghiệp
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.0433.33%0.01Mua2.927M526.501M-0.06350.00Công nghiệp
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.0433.33%0.01Mua2.927M526.501M-0.06350.00Công nghiệp
VCOM VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.041.33%0.04Bán22.000K912.000M11.250.27Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VCOM.R VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.041.33%0.04Bán22.000K912.000M11.250.27Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VIBHA VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY
2.021.00%0.02Bán413.000K26.663B49.800.051161.00Chăm sóc sức khỏe
VIBHA.R VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.021.00%0.02Bán413.000K26.663B49.800.051161.00Chăm sóc sức khỏe
ZIGA ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.510.67%0.01Bán45.900K785.200M22.680.0791.00Vật liệu cơ bản
ZIGA.R ZIGA INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.510.67%0.01Bán45.900K785.200M22.680.0791.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất