Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
A AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.30-0.79%-0.05Sức bán mạnh13.000K6.174B200.570.03619.00Tài chính
A.R AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.30-0.79%-0.05Sức bán mạnh13.000K6.174B200.570.03619.00Tài chính
ABM ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.86-2.27%-0.02Bán92.300K258.000M-0.10194.00Vật liệu cơ bản
ABM.R ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.86-2.27%-0.02Bán92.300K258.000M-0.10194.00Vật liệu cơ bản
ABPIF AMATA B. GRIMM POWER POWER PLANT
5.85-0.85%-0.05Bán332.800K
ACAP ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.361.82%0.06Sức bán mạnh548.400K1.063B17.790.19Tài chính
ACAP.R ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.361.82%0.06Sức bán mạnh548.400K1.063B17.790.19Tài chính
ACC ADVANCED CONNECTION CORPORATION
0.691.47%0.01Bán802.800K926.708M-0.0239.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ACC.R ADVANCED CONNECTION CORPORATION NON-VOTING
0.691.47%0.01Bán802.800K926.708M-0.0239.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ADB APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED
0.84-2.33%-0.02Sức bán mạnh67.700K504.000M38.690.02475.00Vật liệu cơ bản
ADB.R APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.84-2.33%-0.02Sức bán mạnh67.700K504.000M38.690.02475.00Vật liệu cơ bản
ADVANC ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY
186.00-0.27%-0.50Bán3.308M552.996B18.939.8311369.00Dịch vụ Viễn thông
ADVANC.R ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
186.00-0.27%-0.50Bán3.308M552.996B18.939.8311369.00Dịch vụ Viễn thông
AF AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.65-1.52%-0.01Sức bán mạnh107.100K1.040B21.260.03Tài chính
AF.R AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.65-1.52%-0.01Sức bán mạnh107.100K1.040B21.260.03Tài chính
AJ A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED
9.55-1.55%-0.15Bán10.500K3.815B212.130.05817.00Vật liệu cơ bản
AJ.R A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.55-1.55%-0.15Bán10.500K3.815B212.130.05817.00Vật liệu cơ bản
AJA AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
0.18-5.26%-0.01Sức bán mạnh7.248M763.253M-0.05847.00Công nghệ
AJA.R AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.18-5.26%-0.01Sức bán mạnh7.248M763.253M-0.05847.00Công nghệ
AKP AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.630.00%0.00Bán15.400K658.520M10.800.15202.00Công nghiệp
AKP.R AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.630.00%0.00Bán15.400K658.520M10.800.15202.00Công nghiệp
ALL ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
4.62-0.43%-0.022.800M2.587B5.520.84Tài chính
ALL.R ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.62-0.43%-0.022.800M2.587B5.520.84Tài chính
ALT ALT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
2.780.00%0.00Bán35.100K2.833B-0.28Dịch vụ Viễn thông
ALT.R ALT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.780.00%0.00Bán35.100K2.833B-0.28Dịch vụ Viễn thông
AMANAH AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.59-1.24%-0.02Sức bán mạnh1.498M1.631B9.980.16294.00Tài chính
AMANAH.R AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.59-1.24%-0.02Sức bán mạnh1.498M1.631B9.980.16294.00Tài chính
AMATA AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
20.90-1.88%-0.40Sức bán mạnh14.162M22.300B25.350.82111.00Tài chính
AMATA.R AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
20.90-1.88%-0.40Sức bán mạnh14.162M22.300B25.350.82111.00Tài chính
AMC ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.701.80%0.03Bán400816.164M-0.18401.00Vật liệu cơ bản
AMC.R ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.701.80%0.03Bán400816.164M-0.18401.00Vật liệu cơ bản
AOT AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
67.25-1.10%-0.75Bán21.730M960.713B37.381.805477.00Công nghiệp
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY NON-VOTING
67.25-1.10%-0.75Bán21.730M960.713B37.381.805477.00Công nghiệp
APEX APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.190.00%0.00Bán1.861M759.962M-0.0836.00Tài chính
APEX.R APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.190.00%0.00Bán1.861M759.962M-0.0836.00Tài chính
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.030.00%0.00Mua11.530M2.560B34.480.00286.00Tài chính
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.030.00%0.00Mua11.530M2.560B34.480.00286.00Tài chính
ARIP ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.42-2.33%-0.01Bán670.900K195.720M57.610.01125.00Công nghiệp
ARIP.R ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.42-2.33%-0.01Bán670.900K195.720M57.610.01125.00Công nghiệp
AS ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.802.56%0.02Bán31.000K327.902M23.410.03612.00Công nghệ
AS.R ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.802.56%0.02Bán31.000K327.902M23.410.03612.00Công nghệ
ATP30 ATP30 PUBLIC COMPANY LIMITED
1.310.00%0.00Sức bán mạnh204.900K718.176M18.150.08Công nghiệp
ATP30.R ATP30 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.310.00%0.00Sức bán mạnh204.900K718.176M18.150.08Công nghiệp
B BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.45-11.76%-0.06Sức bán mạnh7.923M392.292M-0.0632.00Công nghiệp
B.R BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.45-11.76%-0.06Sức bán mạnh7.923M392.292M-0.0632.00Công nghiệp
B52 B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.300.00%0.00Bán474.700K474.120M-0.2072.00Tài chính
B52.R B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.300.00%0.00474.700K474.120M-0.2072.00Tài chính
BA BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED
11.00-0.90%-0.10Bán458.500K22.660B478.260.022613.00Công nghiệp
BA.R BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.00-0.90%-0.10Bán458.500K22.660B478.260.022613.00Công nghiệp
BANPU BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
14.20-1.39%-0.20Bán49.812M73.299B8.431.686037.00Năng lượng
BANPU.R BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.20-1.39%-0.20Bán49.812M73.299B8.431.686037.00Năng lượng
BAY BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
37.00-0.67%-0.25Bán84.000K272.163B8.694.2615134.00Tài chính
BAY.R BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
37.00-0.67%-0.25Bán84.000K272.163B8.694.2615134.00Tài chính
BBL BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
201.000.50%1.00Bán3.670M383.677B10.8518.5225287.00Tài chính
BBL.R BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
201.000.50%1.00Bán3.670M383.677B10.8518.5225287.00Tài chính
BCP BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY
29.50-0.84%-0.25Bán3.793M40.621B26.541.111254.00Năng lượng
BCP.R BANGCHAK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
29.50-0.84%-0.25Bán3.793M40.621B26.541.111254.00Năng lượng
BCT BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY
44.00-1.12%-0.50Sức bán mạnh31.700K13.200B5.448.09270.00Vật liệu cơ bản
BCT.R BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
44.00-1.12%-0.50Sức bán mạnh31.700K13.200B5.448.09270.00Vật liệu cơ bản
BKD BANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LIMITED
2.880.00%0.00Bán178.500K3.099B26.130.11449.00Công nghiệp
BKD.R BANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.880.00%0.00Bán178.500K3.099B26.130.11449.00Công nghiệp
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.51-1.95%-0.03Bán22.896M26.235B24.800.061896.00Tài chính
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.51-1.95%-0.03Bán22.896M26.235B24.800.061896.00Tài chính
BM BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY
2.700.00%0.00Bán70.300K1.188B48.150.06Công nghiệp
BM.R BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.700.00%0.00Bán70.300K1.188B48.150.06Công nghiệp
BPP BANPU POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
19.20-4.00%-0.80Bán8.149M58.580B12.741.51913.00Công ty dịch vụ công cộng
BPP.R BANPU POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.20-4.00%-0.80Bán8.149M58.580B12.741.51913.00Công ty dịch vụ công cộng
BROOK THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.410.00%0.00Bán2.534M2.311B506.170.0027.00Công nghiệp
BROOK.R THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.410.00%0.00Bán2.534M2.311B506.170.0027.00Công nghiệp
BWG BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY
0.86-1.15%-0.01Bán5.885M3.296B14.080.06750.00Công nghiệp
BWG.R BETTER WORLD GREEN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.86-1.15%-0.01Bán5.885M3.296B14.080.06750.00Công nghiệp
CCP CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.34-2.86%-0.01Bán378.800K941.130M-0.03917.00Vật liệu cơ bản
CCP.R CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.34-2.86%-0.01Bán378.800K941.130M-0.03917.00Vật liệu cơ bản
CEN CAPITAL ENGINEERING NETWORK
0.932.20%0.02Bán261.000K692.982M5.210.18594.00Vật liệu cơ bản
CEN.R CAPITAL ENGINEERING NETWORK NON-VOTING
0.932.20%0.02Bán261.000K692.982M5.210.18594.00Vật liệu cơ bản
CENTEL CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY
35.25-2.08%-0.75Bán6.980M47.587B22.441.5715918.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CENTEL.R CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
35.25-2.08%-0.75Bán6.980M47.587B22.441.5715918.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.90-3.23%-0.03Bán4.256M1.148B3.680.24Tài chính
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.90-3.23%-0.03Bán4.256M1.148B3.680.24Tài chính
CHO CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.980.00%0.00Bán1.099M1.283B25.550.04789.00Công nghiệp
CHO.R CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.980.00%0.00Bán1.099M1.283B25.550.04789.00Công nghiệp
CHOTI KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD
99.500.00%0.00Sức bán mạnh1.200K746.250M-8.933131.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CHOTI.R KIANG HUAT SEA GULL TRADING FROZEN FOOD NON-VOTING
99.500.00%0.00Sức bán mạnh1.200K746.250M-8.933131.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CIMBT CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.74-1.33%-0.01Bán1.193M25.768B126.280.013024.00Tài chính
CIMBT.R CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.74-1.33%-0.01Bán1.193M25.768B126.280.013024.00Tài chính
CMAN CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.460.00%0.00Bán471.000K2.362B14.220.17514.00Vật liệu cơ bản
CMAN.R CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.460.00%0.00Bán471.000K2.362B14.220.17514.00Vật liệu cơ bản
CNS CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY
1.760.57%0.01Bán52.800K3.785B36.580.05542.00Tài chính
CNS.R CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.760.57%0.01Bán52.800K3.785B36.580.05542.00Tài chính
COL COL PUBLIC COMPANY LIMITED
23.00-0.86%-0.20Bán167.700K14.720B19.461.183860.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COL.R COL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
23.00-0.86%-0.20Bán167.700K14.720B19.461.183860.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COTTO SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED
2.020.00%0.00Bán172.500K12.044B166.670.014980.00Vật liệu cơ bản
COTTO.R SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.020.00%0.00Bán172.500K12.044B166.670.014980.00Vật liệu cơ bản
CPL CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.80-4.76%-0.09Bán8.000K791.720M69.470.03536.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CPL.R CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.80-4.76%-0.09Bán8.000K791.720M69.470.03536.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CRD CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.991.02%0.01Bán237.600K495.000M16.490.06264.00Công nghiệp
CRD.R CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.991.02%0.01Bán237.600K495.000M16.490.06264.00Công nghiệp
CSP CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED
1.07-6.96%-0.08Bán28.000K530.901M-0.02259.00Vật liệu cơ bản
CSP.R CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.07-6.96%-0.08Bán28.000K530.901M-0.02259.00Vật liệu cơ bản
CTW CHAROONG THAI WIRE & CABLE
7.40-0.67%-0.05Bán15.000K2.945B10.240.72949.00Công nghiệp
CTW.R CHAROONG THAI WIRE & CABLE NON-VOTING
7.40-0.67%-0.05Bán15.000K2.945B10.240.72949.00Công nghiệp
DCC DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED
1.93-2.53%-0.05Sức bán mạnh11.905M13.957B12.520.152745.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DCC.R DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.93-2.53%-0.05Sức bán mạnh11.905M13.957B12.520.152745.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DCON DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.440.00%0.00Bán1.500M2.332B14.180.03225.00Vật liệu cơ bản
DCON.R DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.440.00%0.00Bán1.500M2.332B14.180.03225.00Vật liệu cơ bản
DELTA DELTA ELECTRONICS (THAILAND)
65.25-1.88%-1.25Bán640.500K81.392B15.864.1212965.00Công nghiệp
DELTA.R DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
65.25-1.88%-1.25Bán640.500K81.392B15.864.1212965.00Công nghiệp
DIMET DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED
0.680.00%0.00Sức bán mạnh88.200K365.777M-0.10Vật liệu cơ bản
DIMET.R DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.680.00%0.00Sức bán mạnh88.200K365.777M-0.10Vật liệu cơ bản
DOD DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED
7.50-5.66%-0.45Bán1.666M3.075B11.510.65141.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DOD.R DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.50-5.66%-0.45Bán1.666M3.075B11.510.65141.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EA ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED
50.50-1.46%-0.75Bán18.705M188.365B44.431.14218.00Công ty dịch vụ công cộng
EA.R ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
50.50-1.46%-0.75Bán18.705M188.365B44.431.14218.00Công ty dịch vụ công cộng
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.04-20.00%-0.01Sức bán mạnh5.461M1.289B-0.01Chăm sóc sức khỏe
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.04-20.00%-0.01Sức bán mạnh5.461M1.289B-0.01Chăm sóc sức khỏe
ERW THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
6.45-1.53%-0.10Bán10.812M16.203B33.520.192135.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ERW.R THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.45-1.53%-0.10Bán10.812M16.203B33.520.192135.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ESSO ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
10.20-1.92%-0.20Bán6.372M35.301B15.270.67550.00Năng lượng
ESSO.R ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.20-1.92%-0.20Bán6.372M35.301B15.270.67550.00Năng lượng
FANCY FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.400.00%0.00Bán859.300K246.000M-0.2786.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FANCY.R FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.400.00%0.00Bán859.300K246.000M-0.2786.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FLOYD FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED
1.77-1.67%-0.03Sức bán mạnh91.600K637.200M14.480.12119.00Công nghiệp
FLOYD.R FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.77-1.67%-0.03Sức bán mạnh91.600K637.200M14.480.12119.00Công nghiệp
FVC FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.610.00%0.00Bán974.200K344.737M-0.01Công nghiệp
FVC.R FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.610.00%0.00Bán974.200K344.737M-0.01Công nghiệp
GEL GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.240.00%0.00Sức bán mạnh2.056M1.295B-0.03553.00Vật liệu cơ bản
GEL.R GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.240.00%0.00Sức bán mạnh2.056M1.295B-0.03553.00Vật liệu cơ bản
GENCO GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION
0.68-1.45%-0.01Bán274.800K763.162M6.390.11184.00Công nghiệp
GENCO.R GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION NON-VOTING
0.68-1.45%-0.01Bán274.800K763.162M6.390.11184.00Công nghiệp
GJS G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.130.00%0.00Bán2.811M3.313B-0.06653.00Vật liệu cơ bản
GJS.R G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.130.00%0.00Bán2.811M3.313B-0.06653.00Vật liệu cơ bản
GLOW GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
81.25-6.34%-5.50Sức bán mạnh1.896M118.858B15.505.24800.00Công ty dịch vụ công cộng
GLOW.R GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
81.25-6.34%-5.50Sức bán mạnh1.896M118.858B15.505.24800.00Công ty dịch vụ công cộng
GPSC GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY
57.25-0.87%-0.50Bán2.518M85.778B25.372.26Công ty dịch vụ công cộng
GPSC.R GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
57.25-0.87%-0.50Bán2.518M85.778B25.372.26Công ty dịch vụ công cộng
GRAND GRANDE ASSET HOTELS AND PROPERTY
0.870.00%0.00Bán482.900K3.146B17.060.051157.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GRAND.R GRANDE ASSET HOTELS AND PROPERTY NON-VOTING
0.870.00%0.00Bán482.900K3.146B17.060.051157.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GREEN GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED
1.000.00%0.00Bán142.400K818.025M-0.0057.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GREEN.R GREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.000.00%0.00Bán142.400K818.025M-0.0057.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HANA HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY
24.90-9.45%-2.60Sức bán mạnh11.883M20.041B9.432.6410539.00Công nghệ
HANA.R HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
24.90-9.45%-2.60Sức bán mạnh11.883M20.041B9.432.6410539.00Công nghệ
HUMAN HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED
7.60-6.17%-0.50Bán2.055M5.168B42.390.18340.00Công nghệ
HUMAN.R HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.60-6.17%-0.50Bán2.055M5.168B42.390.18340.00Công nghệ
HYDRO HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.360.00%0.00Bán131.300K282.589M-0.32140.00Công nghiệp
HYDRO.R HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.360.00%0.00Bán131.300K282.589M-0.32140.00Công nghiệp
III TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY
5.35-1.83%-0.10Bán597.700K3.247B19.360.28882.00Công nghiệp
III.R TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.35-1.83%-0.10Bán597.700K3.247B19.360.28882.00Công nghiệp
INET INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
3.240.62%0.02Bán44.700K1.620B9.370.35156.00Công nghệ
INET.R INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.240.62%0.02Bán44.700K1.620B9.370.35156.00Công nghệ
INGRS INGRESS INDUSTRIAL (THAILAND)
0.600.00%0.00Bán1.512M868.166M16.060.041753.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất