Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
2S 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.92-7.01%-0.22Sức bán mạnh336.700K1.314B4.830.60314.00Vật liệu cơ bản
2S.R 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.92-7.01%-0.22Sức bán mạnh336.700K1.314B4.830.60314.00Vật liệu cơ bản
7UP SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY
0.450.00%0.00Bán1.446M1.363B-0.0154.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7UP.R SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.450.00%0.00Bán1.446M1.363B-0.0154.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
A AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.700.00%0.00Mua31.900K6.566B53.540.13632.00Tài chính
A.R AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.700.00%0.00Mua31.900K6.566B53.540.13632.00Tài chính
ABICO ABICO HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
5.60-12.50%-0.80Bán434.700K1.316B16.240.34810.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ABICO.R ABICO HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.60-12.50%-0.80Bán434.700K1.316B16.240.34810.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ABM ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.00-0.99%-0.01Bán248.900K300.000M-0.02194.00Vật liệu cơ bản
ABM.R ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.00-0.99%-0.01Bán248.900K300.000M-0.02194.00Vật liệu cơ bản
ABPIF AMATA B. GRIMM POWER POWER PLANT
8.200.00%0.00Sức bán mạnh174.600K
ACAP ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.72-13.39%-0.73Bán5.029M1.493B9.880.56Tài chính
ACAP.R ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.72-13.39%-0.73Bán5.029M1.493B9.880.56Tài chính
ACC ADVANCED CONNECTION CORPORATION
0.500.00%0.00Bán642.300K671.527M10.430.0539.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ACC.R ADVANCED CONNECTION CORPORATION NON-VOTING
0.500.00%0.00Bán642.300K671.527M10.430.0539.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ADB APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED
1.02-0.97%-0.01Bán331.400K612.000M12.070.08475.00Vật liệu cơ bản
ADB.R APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.02-0.97%-0.01Bán331.400K612.000M12.070.08475.00Vật liệu cơ bản
ADVANC ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY
177.50-1.93%-3.50Bán12.313M527.707B17.2810.2711369.00Dịch vụ Viễn thông
ADVANC.R ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
177.50-1.93%-3.50Bán12.313M527.707B17.2810.2711369.00Dịch vụ Viễn thông
AGE ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.15-1.71%-0.02Sức bán mạnh202.800K2.085B17.130.07261.00Năng lượng
AGE.R ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.15-1.71%-0.02Sức bán mạnh202.800K2.085B17.130.07261.00Năng lượng
AHC AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
20.10-3.37%-0.70Sức bán mạnh132.800K3.013B18.241.101347.00Chăm sóc sức khỏe
AHC.R AIKCHOL HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
20.10-3.37%-0.70Sức bán mạnh132.800K3.013B18.241.101347.00Chăm sóc sức khỏe
AIMIRT AIM INDUSTRIAL GROWTH FREEHOLD AND LEASEHOLD
10.40-4.59%-0.50Bán2.249M1.612BTài chính
AIT ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY
19.70-1.50%-0.30Bán101.000K4.065B14.981.31312.00Công nghệ
AIT.R ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY NON-VOTING
19.70-1.50%-0.30Bán101.000K4.065B14.981.31312.00Công nghệ
AJ A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED
8.95-3.24%-0.30Bán349.700K3.575B16.620.54817.00Vật liệu cơ bản
AJ.R A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.95-3.24%-0.30Bán349.700K3.575B16.620.54817.00Vật liệu cơ bản
AJA AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
0.34-2.86%-0.01Sức bán mạnh15.478M1.442B-0.04847.00Công nghệ
AJA.R AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.34-2.86%-0.01Sức bán mạnh15.478M1.442B-0.04847.00Công nghệ
AKR EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.89-1.11%-0.01Bán2.267M1.196B15.950.06781.00Công nghiệp
AKR.R EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.89-1.11%-0.01Bán2.267M1.196B15.950.06781.00Công nghiệp
ALT ALT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
3.40-5.56%-0.20Bán384.800K3.454B-0.15Dịch vụ Viễn thông
ALT.R ALT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.40-5.56%-0.20Bán384.800K3.454B-0.15Dịch vụ Viễn thông
AMANAH AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.62-3.57%-0.06Sức bán mạnh1.819M1.558B9.320.18294.00Tài chính
AMANAH.R AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.62-3.57%-0.06Sức bán mạnh1.819M1.558B9.320.18294.00Tài chính
AMATAV AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED
5.850.00%0.00Sức bán mạnh121.300K5.470B8.960.65Tài chính
AMATAV.R AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.850.00%0.00Sức bán mạnh121.300K5.470B8.960.65Tài chính
AMC ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.93-3.50%-0.07Bán320.400K926.586M6.480.30401.00Vật liệu cơ bản
AMC.R ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.93-3.50%-0.07Bán320.400K926.586M6.480.30401.00Vật liệu cơ bản
ANAN ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
3.88-3.00%-0.12Bán34.324M12.932B5.700.68Tài chính
ANAN.R ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.88-3.00%-0.12Bán34.324M12.932B5.700.68Tài chính
AP AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
7.25-7.64%-0.60Bán32.305M22.808B5.341.361634.00Tài chính
AP.R AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.25-7.64%-0.60Bán32.305M22.808B5.341.361634.00Tài chính
APCO ASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC COMPANY
4.280.00%0.00Bán79.900K2.568B24.020.18128.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
APCO.R ASIAN PHYTOCEUTICALS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.280.00%0.00Bán79.900K2.568B24.020.18128.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
APEX APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.200.00%0.00Bán1.961M799.960M-0.0636.00Tài chính
APEX.R APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.200.00%0.00Bán1.961M799.960M-0.0636.00Tài chính
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.020.00%0.00Bán4.920M1.706B-0.00286.00Tài chính
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.020.00%0.00Bán4.920M1.706B-0.00286.00Tài chính
ARIP ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.45-8.16%-0.04Sức bán mạnh701.200K209.700M96.770.00125.00Công nghiệp
ARIP.R ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.45-8.16%-0.04Sức bán mạnh701.200K209.700M96.770.00125.00Công nghiệp
AS ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY
1.11-5.93%-0.07Sức bán mạnh35.200K454.964M31.240.04612.00Công nghệ
AS.R ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.11-5.93%-0.07Sức bán mạnh35.200K454.964M31.240.04612.00Công nghệ
ASAP SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE
4.32-20.00%-1.08Bán14.102M3.136B19.460.22Công nghiệp
ASAP.R SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE NON-VOTING
4.32-20.00%-1.08Bán14.102M3.136B19.460.22Công nghiệp
ASIMAR ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY
2.38-3.25%-0.08Bán245.100K614.733M6.970.34Công nghiệp
ASIMAR.R ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.38-3.25%-0.08Bán245.100K614.733M6.970.34Công nghiệp
ASP ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
3.50-1.13%-0.04Sức bán mạnh5.488M7.370B12.470.28675.00Tài chính
ASP.R ASIA PLUS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.50-1.13%-0.04Sức bán mạnh5.488M7.370B12.470.28675.00Tài chính
AU AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
6.65-4.32%-0.30Sức bán mạnh3.435M5.424B41.490.16879.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AU.R AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.65-4.32%-0.30Sức bán mạnh3.435M5.424B41.490.16879.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AYUD SRI AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY
41.75-1.76%-0.75Bán61.700K12.271B21.032.00407.00Tài chính
AYUD.R SRI AYUDHYA CAPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
41.75-1.76%-0.75Bán61.700K12.271B21.032.00407.00Tài chính
B BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.560.00%0.00Sức bán mạnh186.700K488.186M-0.4432.00Công nghiệp
B.R BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.560.00%0.00Sức bán mạnh186.700K488.186M-0.4432.00Công nghiệp
BEC BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED
5.30-7.02%-0.40Bán27.483M10.600B-0.202552.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BEC.R BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.30-7.02%-0.40Bán27.483M10.600B-0.202552.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BGC BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
11.00-7.56%-0.90Bán13.294M7.639B12.430.89Vật liệu cơ bản
BGC.R BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.00-7.56%-0.90Bán13.294M7.639B12.430.89Vật liệu cơ bản
BGT BGT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.040.00%0.00Sức bán mạnh935.000K378.061M40.420.03559.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BGT.R BGT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.040.00%0.00Sức bán mạnh935.000K378.061M40.420.03559.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BIG BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY
1.42-8.97%-0.14Bán19.766M5.011B7.490.19229.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BIG.R BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.42-8.97%-0.14Bán19.766M5.011B7.490.19229.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BJC BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED
50.50-9.82%-5.50Bán36.162M202.117B33.181.5211879.00Công nghiệp
BJC.R BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
50.50-9.82%-5.50Bán36.162M202.117B33.181.5211879.00Công nghiệp
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.69-0.59%-0.01Sức bán mạnh21.670M29.363B27.440.061896.00Tài chính
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.69-0.59%-0.01Sức bán mạnh21.670M29.363B27.440.061896.00Tài chính
BR BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED
3.96-6.60%-0.28Bán5.979M3.617B12.080.33664.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BR.R BANGKOK RANCH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.96-6.60%-0.28Bán5.979M3.617B12.080.33664.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BROCK BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.283.64%0.08Bán63.600K2.337B281.130.0135.00Tài chính
BROCK.R BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.283.64%0.08Bán63.600K2.337B281.130.0135.00Tài chính
BROOK THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.51-1.92%-0.01Sức bán mạnh3.006M2.875B10.990.0527.00Công nghiệp
BROOK.R THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.51-1.92%-0.01Sức bán mạnh3.006M2.875B10.990.0527.00Công nghiệp
BRR BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
6.60-0.75%-0.05Sức bán mạnh77.500K5.360B35.840.18788.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BRR.R BURIRAM SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.60-0.75%-0.05Sức bán mạnh77.500K5.360B35.840.18788.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BSBM BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY
0.96-4.95%-0.05Bán906.300K1.087B16.040.06141.00Vật liệu cơ bản
BSBM.R BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.96-4.95%-0.05Bán906.300K1.087B16.040.06141.00Vật liệu cơ bản
BSM BUILDERSMART PUBLIC COMPANY LIMITED
0.650.00%0.00Bán734.400K1.294B40.930.02116.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BSM.R BUILDERSMART PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.650.00%0.00Bán734.400K1.294B40.930.02116.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BTNC BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED
20.10-4.29%-0.90Sức bán mạnh1.300K241.200M25.960.77422.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BTNC.R BOUTIQUE NEWCITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
20.10-4.29%-0.90Sức bán mạnh1.300K241.200M25.960.77422.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CCET CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND)
1.87-1.58%-0.03Sức bán mạnh1.157M8.517B72.650.0318707.00Công nghệ
CCET.R CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
1.87-1.58%-0.03Sức bán mạnh1.157M8.517B72.650.0318707.00Công nghệ
CCP CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.38-5.00%-0.02Sức bán mạnh7.652M1.052B-0.00917.00Vật liệu cơ bản
CCP.R CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.38-5.00%-0.02Sức bán mạnh7.652M1.052B-0.00917.00Vật liệu cơ bản
CEN CAPITAL ENGINEERING NETWORK
1.15-2.54%-0.03Bán4.767M856.913M-0.13594.00Vật liệu cơ bản
CEN.R CAPITAL ENGINEERING NETWORK NON-VOTING
1.15-2.54%-0.03Bán4.767M856.913M-0.13594.00Vật liệu cơ bản
CI CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.35-4.93%-0.07Sức bán mạnh262.500K1.201B-0.0060.00Tài chính
CI.R CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.35-4.93%-0.07Sức bán mạnh262.500K1.201B-0.0060.00Tài chính
CIG C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.382.70%0.01Sức bán mạnh127.500K328.619M-0.03580.00Công nghiệp
CIG.R C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.382.70%0.01Sức bán mạnh127.500K328.619M-0.03580.00Công nghiệp
CMO CMO PUBLIC COMPANY LIMITED
1.41-5.37%-0.08Sức bán mạnh546.800K360.202M25.230.06393.00Công nghiệp
CMO.R CMO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.41-5.37%-0.08Sức bán mạnh546.800K360.202M25.230.06393.00Công nghiệp
CMR CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS
2.62-4.38%-0.12Sức bán mạnh517.900K10.541B25.480.10845.00Chăm sóc sức khỏe
CMR.R CHIANG MAI RAM MEDICAL BUSINESS NON-VOTING
2.62-4.38%-0.12Sức bán mạnh517.900K10.541B25.480.10845.00Chăm sóc sức khỏe
COL COL PUBLIC COMPANY LIMITED
22.00-4.35%-1.00Bán310.400K14.080B19.291.143893.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COL.R COL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
22.00-4.35%-1.00Bán310.400K14.080B19.291.143893.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COLOR SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED
1.32-2.22%-0.03Bán178.500K777.433M27.620.05215.00Vật liệu cơ bản
COLOR.R SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.32-2.22%-0.03Bán178.500K777.433M27.620.05215.00Vật liệu cơ bản
COM7 COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED
19.90-1.97%-0.40Bán4.991M23.880B28.280.703119.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COM7.R COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.90-1.97%-0.40Bán4.991M23.880B28.280.703119.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COTTO SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED
2.42-3.97%-0.10Bán1.372M14.430B-0.014980.00Vật liệu cơ bản
COTTO.R SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.42-3.97%-0.10Bán1.372M14.430B-0.014980.00Vật liệu cơ bản
CPI CHUMPORN PALM OIL INDUSTRY
1.50-0.66%-0.01Bán143.800K949.129M7.210.211131.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPI.R CHUMPORN PALM OIL INDUSTRY NON-VOTING
1.50-0.66%-0.01Bán143.800K949.129M7.210.211131.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CRANE CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED
2.440.83%0.02Bán19.400K1.847B-0.05423.00Công nghiệp
CRANE.R CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.440.83%0.02Bán19.400K1.847B-0.05423.00Công nghiệp
CRYSTAL CRYSTAL RETAIL GROWTH LEASEHOLD PROPERTY
10.000.00%0.00Sức bán mạnh1.800K
CSS COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION
1.96-0.51%-0.01Bán1.284M2.304B13.330.15397.00Công nghiệp
CSS.R COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION NON-VOTING
1.96-0.51%-0.01Bán1.284M2.304B13.330.15397.00Công nghiệp
CTW CHAROONG THAI WIRE & CABLE
8.802.33%0.20Sức bán mạnh139.700K3.502B11.520.76949.00Công nghiệp
CTW.R CHAROONG THAI WIRE & CABLE NON-VOTING
8.802.33%0.20Sức bán mạnh139.700K3.502B11.520.76949.00Công nghiệp
DCC DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED
2.14-4.46%-0.10Sức bán mạnh4.905M13.970B14.520.152745.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DCC.R DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.14-4.46%-0.10Sức bán mạnh4.905M13.970B14.520.152745.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DCORP DEMETER CORPORATION PUBLIC COMPANY
2.40-4.00%-0.10Bán52.600K1.417B-0.66Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DCORP.R DEMETER CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.40-4.00%-0.10Bán52.600K1.417B-0.66Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DEMCO DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED
3.44-2.82%-0.10Sức bán mạnh656.400K2.512B21.140.16484.00Công nghiệp
DEMCO.R DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.44-2.82%-0.10Sức bán mạnh656.400K2.512B21.140.16484.00Công nghiệp
DIF DIGITAL TELECOMMUNICATIONS
14.80-1.33%-0.20Bán20.880M
DIMET DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED
0.92-1.08%-0.01Bán598.700K494.874M-0.11Vật liệu cơ bản
DIMET.R DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.92-1.08%-0.01Bán598.700K494.874M-0.11Vật liệu cơ bản
DNA DNA 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED
0.43-2.27%-0.01Bán8.107M2.275B-0.03493.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DNA.R DNA 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.43-2.27%-0.01Bán8.107M2.275B-0.03493.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.050.00%0.00Bán1.101M475.485M-0.04193.00Công nghệ
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.050.00%0.00Bán1.101M475.485M-0.04193.00Công nghệ
EPCO EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
3.240.00%0.00Bán980.800K3.047B11.280.29386.00Công nghiệp
EPCO.R EASTERN PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.240.00%0.00Bán980.800K3.047B11.280.29386.00Công nghiệp
EPG EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY
7.35-4.55%-0.35Bán5.426M20.580B20.970.352695.00Vật liệu cơ bản
EPG.R EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.35-4.55%-0.35Bán5.426M20.580B20.970.352695.00Vật liệu cơ bản
ERW THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
6.90-2.82%-0.20Bán13.434M17.296B33.610.211968.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ERW.R THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.90-2.82%-0.20Bán13.434M17.296B33.610.211968.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ESTAR EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY
0.57-8.06%-0.05Bán22.099M2.863B12.510.05169.00Tài chính
ESTAR.R EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.57-8.06%-0.05Bán22.099M2.863B12.510.05169.00Tài chính
ETE EASTERN TECHNICAL ENGINEERING
1.16-12.78%-0.17Bán3.737M649.600M8.440.14Công nghiệp
ETE.R EASTERN TECHNICAL ENGINEERING NON-VOTING
1.16-12.78%-0.17Bán3.737M649.600M8.440.14Công nghiệp
FANCY FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.82-6.82%-0.06Sức bán mạnh1.446M504.300M-0.2386.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FANCY.R FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.82-6.82%-0.06Sức bán mạnh1.446M504.300M-0.2386.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FLOYD FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED
1.850.00%0.00Bán1.221M666.000M17.390.11119.00Công nghiệp
FLOYD.R FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.850.00%0.00Bán1.221M666.000M17.390.11119.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất