Chứng khoán Thái LanCổ phiếu giảm nhiều nhất trong năm

Bạn có thể không quan tâm nhiều đến mức đáy lớn nhất từ trước đến nay của một tập đoàn toàn cầu khi đó là một cổ phiếu penny cách đây 40 năm. Do đó, mức thấp nhất trong 52 tuần có thể là thước đo tốt hơn để đánh giá hiệu suất gần đây của một công ty và liệu thời điểm này có thể hiện một cơ hội tốt để mua vào hay không. Tuy nhiên - nếu Chứng khoán Thái Lan này ở mức thấp nhất trong 52 tuần - thì bạn chắc chắn nên tự nghiên cứu để tìm hiểu chính xác lý do tại sao trước khi bơm bất kỳ khoản tiền nào vào đó.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ADDADDTECH HUB PUBLIC COMPANY LIMITED
12.3THB−4.65%−0.6THB
Bán Mạnh
882.851K10.859M1.968BTHB30.070.43THBDịch vụ Công nghệ
ALLALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.37THB−2.63%−0.01THB
Bán
26.988M9.985M579.336MTHB−0.44THBTài chính
BRRGIFBURIRAM SUGAR GROUP POWER PLANT
4.82THB−0.41%−0.02THB
Bán Mạnh
86.8K418.376K1.687BTHB−0.13THBHỗn hợp
BTWBT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.63THB−1.56%−0.01THB
Bán
1.032M650.286K476.28MTHB−0.04THBSản xuất Chế tạo
CHOCHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.38THB0.00%0.00THB
Bán
7.354M2.794M866.866MTHB−0.30THBDịch vụ Khách hàng
CNTCHRISTIANI & NIELSEN (THAI)
1.54THB0.00%0.00THB
Bán
74.612K114.902K1.583BTHB−0.10THBDịch vụ Công nghiệp
CSPCSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED
1.19THB0.85%0.01THB
Bán
20.48K24.371K590.441MTHB−0.00THBKhoáng sản phi năng lượng
ERWPFERAWAN HOTEL GROWTH PROPERTY FUND
4.10THB0.00%0.00THB
Bán
138.4K567.44K722.01MTHB6.920.59THBHỗn hợp
FNFN FACTORY OUTLET PUBLIC COMPANY LIMITED
2.00THB0.00%0.00THB
Bán
45.1K90.2K2BTHB−0.07THB355Bán Lẻ
GENCOGENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION
0.60THB0.00%0.00THB
Bán
656.924K394.154K673.379MTHB−0.01THBDịch vụ Công nghiệp
JCKJCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.30THB0.00%0.00THB
Bán
6.952M2.086M890.078MTHB−0.11THBTài chính
KKINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED
1.36THB−0.73%−0.01THB
Bán
684.305K930.655K517.219MTHB−0.08THBDịch vụ Công nghiệp
KTISKASET THAI INTERNATIONAL SUGAR
3.78THB−2.07%−0.08THB
Bán Mạnh
253.211K957.138K14.591BTHB−0.22THBCông nghiệp Chế biến
METAMETA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.33THB0.00%0.00THB
Bán
1.123M370.631K708.344MTHB−0.04THBCông ty dịch vụ công cộng
MIDAMIDA ASSETS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.42THB0.00%0.00THB
Bán
1.078M452.962K1.052BTHB−0.08THBTài chính
MJLFMAJOR CINEPLEX LIFESTYLE LEASEHOLD
6.05THB0.00%0.00THB
Bán
86.001K520.306K1.997BTHB−1.07THBHỗn hợp
MKM.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT
2.80THB−0.71%−0.02THB
Bán Mạnh
93.605K262.094K3.055BTHB−0.07THBTài chính
PHOLPHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED
3.02THB−0.66%−0.02THB
Bán
106.102K320.428K611.551MTHB11.160.27THBDịch vụ Phân phối
PIMOPIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED
3.00THB−1.96%−0.06THB
Bán
2.48M7.439M2.004BTHB18.330.19THBSản xuất Chế tạo
PLANETPLANET COMMUNICATIONS ASIA
1.69THB−0.59%−0.01THB
Bán
539.7K912.093K634.877MTHB102.410.02THBDịch vụ Phân phối
PLEPOWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.69THB0.00%0.00THB
Bán
425.7K293.733K939.654MTHB65.090.01THBDịch vụ Công nghiệp
SDCSAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.16THB0.00%0.00THB
Bán
20.359M3.257M2.118BTHB−0.04THBTruyền thông
SKESAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.71THB0.00%0.00THB
Bán
219.001K155.491K792.36MTHB45.510.02THBCông ty dịch vụ công cộng
SMARTSMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.66THB0.00%0.00THB
Bán
62.554K41.286K687.434MTHB24.090.03THBKhoáng sản phi năng lượng
SOLARSOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED
0.90THB1.12%0.01THB
Bán
2.427M2.184M979.425MTHB−0.29THBCông ty dịch vụ công cộng
STOWERSKY TOWER PUBLIC COMPANY LIMITED
0.04THB0.00%0.00THB
Theo dõi
30.592M1.224M1.479BTHB−0.00THBDịch vụ Công nghiệp
SUNSUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED
4.48THB−0.88%−0.04THB
Bán Mạnh
479.196K2.147M2.89BTHB18.900.24THBHàng tiêu dùng không lâu bền
TFITHAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.16THB0.00%0.00THB
Bán
4.658M745.264K2.692BTHB−0.02THBCông nghiệp Chế biến
TMTTMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
7.00THB−0.71%−0.05THB
Bán Mạnh
428.932K3.003M6.095BTHB16.710.42THBDịch vụ Thương mại
UBISUBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED
3.68THB0.00%0.00THB
Bán
675.858K2.487M1.049BTHB114.290.03THBCông nghiệp Chế biến
UECUNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY
1.51THB0.67%0.01THB
Bán
129.615K195.719K861.471MTHB−0.12THBSản xuất Chế tạo
WIIKWIIK PUBLIC COMPANY LIMITED
1.78THB0.56%0.01THB
Bán
524.7K933.966K1.491BTHB19.450.09THBSản xuất Chế tạo