Các cổ phiếu đã được giao dịch nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Xem danh sách cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao nhất chỉ trong nháy mắt. Khối lượng giao dịch lớn có xu hướng xuất hiện gần với mức giá mạnh và điểm xoay. Khối lượng như vậy thường là kết quả của một số lượng lớn các lệnh được lấp đầy ở mức giá nhất định khi nhà đầu tư lớn tham gia vào thị trường.

           
TMB TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
1.07-12.30%-0.15Sức bán mạnh626.403M117.558B8.400.158135.00Tài chính
TMB.R TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.07-12.30%-0.15Sức bán mạnh626.403M117.558B7.870.16Tài chính
PSTC POWER SOLUTION TECHNOLOGIES
0.53-14.52%-0.09Bán327.112M7.353B1.400.44Công ty dịch vụ công cộng
PSTC.R POWER SOLUTION TECHNOLOGIES NON-VOTING
0.53-14.52%-0.09Bán327.112M7.353B1.400.44Công ty dịch vụ công cộng
SUPER.R SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.41-10.87%-0.05Bán311.405M12.581B12.890.04Công ty dịch vụ công cộng
SUPER SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.41-10.87%-0.05Bán311.405M12.581B6.220.07Công ty dịch vụ công cộng
BEAUTY BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.02-9.82%-0.22Sức bán mạnh189.205M6.707B23.050.10Bán Lẻ
BEAUTY.R BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.02-9.82%-0.22Sức bán mạnh189.205M6.707B23.050.10Bán Lẻ
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
3.22-6.94%-0.24Sức bán mạnh145.334M115.454B47.590.07Truyền thông
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.22-6.94%-0.24Sức bán mạnh145.334M115.454B47.590.07Truyền thông
IRPC IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
2.24-13.18%-0.34Sức bán mạnh145.235M52.659B-0.06Năng lượng Mỏ
IRPC.R IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.24-13.18%-0.34Sức bán mạnh145.235M52.659B33.030.08Năng lượng Mỏ
BAM BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT
27.25-4.39%-1.25Bán135.874M92.113B13.652.091240.00Tài chính
BAM.R BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT NON-VOTING
27.25-4.39%-1.25Bán135.874M92.113B13.652.091240.00Tài chính
CRC.R CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
32.50-12.75%-4.75133.530M175.075B44761.00Bán Lẻ
CRC CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC COMPANY
32.50-12.75%-4.75133.530M175.075B44761.00Bán Lẻ
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.30-6.54%-1.00Bán125.088M213.834B2.00Tài chính
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
14.30-6.54%-1.00Bán125.088M213.918B2.09Tài chính
WHA WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
2.90-7.64%-0.24Bán115.086M46.932B13.170.24Tài chính
WHA.R WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.90-7.64%-0.24Bán115.086M46.187B13.170.24Tài chính
BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING
9.90-4.81%-0.50Bán110.375M158.964B29.450.35Vận chuyển
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
9.90-4.81%-0.50Bán110.375M158.964B29.450.35Vận chuyển
PTT.R PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
41.50-2.35%-1.00Sức bán mạnh91.569M1213.930B13.273.20Năng lượng Mỏ
PTT PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
41.50-2.35%-1.00Sức bán mạnh91.569M1213.930B13.273.20Năng lượng Mỏ
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY NON-VOTING
62.50-3.47%-2.25Bán83.153M924.999B36.961.75Vận chuyển
AOT AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
62.50-3.47%-2.25Bán83.153M924.999B36.961.75Vận chuyển
KCE.R KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
21.70-13.20%-3.30Bán82.648M29.320B31.380.80Công nghệ Điện tử
KCE KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED
21.70-13.20%-3.30Bán82.648M29.320B31.380.80Công nghệ Điện tử
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
21.90-6.41%-1.50Bán81.491M371.873B25.240.93Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
21.90-6.41%-1.50Bán81.491M371.873B25.250.93Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
AWC.R ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.68-7.33%-0.37Bán81.023MTài chính
AWC ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.68-7.33%-0.37Bán81.023M161.600BTài chính
SIRI.R SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.81-12.90%-0.12Sức bán mạnh76.372M13.153B6.190.15Tài chính
SIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.81-12.90%-0.12Sức bán mạnh76.372M13.153B6.190.15Tài chính
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.20-6.29%-0.55Sức bán mạnh71.308M104.560B12.830.68Tài chính
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
8.20-6.29%-0.55Sức bán mạnh71.308M104.560B12.830.68Tài chính
QH.R QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.32-4.92%-0.12Sức bán mạnh70.770M26.143B8.820.28Tài chính
QH QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.32-4.92%-0.12Sức bán mạnh70.770M26.143B8.820.28Tài chính
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.50-5.74%-0.70Bán70.748MTài chính
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
11.50-5.74%-0.70Bán70.748M160.482B29.250.42Tài chính
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
27.00-6.90%-2.00Sức bán mạnh69.378M165.365B12.152.39Công nghiệp Chế biến
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
27.00-6.90%-2.00Sức bán mạnh69.378M165.365B14.641.98133389.00Công nghiệp Chế biến
AAV ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.24-13.29%-0.19Sức bán mạnh66.597M6.936B-0.14Vận chuyển
AAV.R ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.24-13.29%-0.19Sức bán mạnh66.597M6.936B-0.14Vận chuyển
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.06-10.92%-0.13Sức bán mạnh58.006M19.221B12.430.10Tài chính
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.06-10.92%-0.13Sức bán mạnh58.006M19.221B12.430.10Tài chính
JAS.R JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.00-6.54%-0.35Bán55.228M43.685B6.410.89Truyền thông
JAS JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
5.00-6.54%-0.35Bán55.228M43.925B6.410.89Truyền thông
BANPU BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
7.40-9.20%-0.75Bán53.427M41.358B-0.11Năng lượng Mỏ
BANPU.R BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.40-9.20%-0.75Bán53.427M41.358B17.660.46Năng lượng Mỏ
LHFG.R LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.25-4.58%-0.06Sức bán mạnh52.309M27.751B8.990.15Tài chính
LHFG LH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY
1.25-4.58%-0.06Sức bán mạnh52.309M27.751B0.15Tài chính
AMANAH.R AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.30-7.30%-0.26Bán43.384M3.660B16.490.22Tài chính
AMANAH AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED
3.30-7.30%-0.26Bán43.384M3.664B16.490.22Tài chính
PF.R PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.66-9.59%-0.07Bán38.635M6.328B4.170.17Tài chính
PF PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.66-9.59%-0.07Bán38.635M6.328B4.180.17Tài chính
CHG CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.46-3.15%-0.08Bán37.483M27.940B40.900.06Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CHG.R CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.46-3.15%-0.08Bán37.483M27.940B49.510.05Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
KBANK KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
115.50-9.77%-12.50Sức bán mạnh36.937M306.337B16.18Tài chính
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
115.50-9.77%-12.50Sức bán mạnh36.937M306.337B16.18Tài chính
CKP.R CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.88-7.62%-0.32Bán36.601M34.143B82.510.05Công ty dịch vụ công cộng
CKP CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
3.88-7.62%-0.32Bán36.601M34.143B82.510.05Công ty dịch vụ công cộng
TU.R THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.10-5.03%-0.80Bán36.178M19.830.80Hàng tiêu dùng không lâu bền
TU THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
15.10-5.03%-0.80Bán36.178M75.872B19.880.80Hàng tiêu dùng không lâu bền
MORE MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED
0.35-7.89%-0.03Bán36.176M2.482BBán Lẻ
MORE.R MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.35-7.89%-0.03Bán36.176M2.482BBán Lẻ
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
66.75-2.91%-2.00Sức bán mạnh35.491M617.588B28.942.38Bán Lẻ
CPALL.R CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
66.75-2.91%-2.00Sức bán mạnh35.491M617.588B28.942.38Bán Lẻ
JASIF JASMINE BROADBAND INTERNET
9.05-2.69%-0.25Bán34.689M74.400B7.181.57Hỗn hợp
GUNKUL GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
2.40-0.83%-0.02Bán34.581M21.256B10.770.22796.00Sản xuất Chế tạo
GUNKUL.R GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.40-0.83%-0.02Bán34.581M21.256B10.770.22796.00Sản xuất Chế tạo
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
26.75-4.46%-1.25Sức bán mạnh34.533M157.207B9.043.10Công nghiệp Chế biến
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
26.75-4.46%-1.25Sức bán mạnh34.533M157.207B19.471.44Công nghiệp Chế biến
STEC.R SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
15.00-5.06%-0.80Bán33.434M24.097B15.841.00Dịch vụ Công nghiệp
STEC SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION
15.00-5.06%-0.80Bán33.434M24.097B15.841.00Dịch vụ Công nghiệp
TRITN TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.25-3.85%-0.01Bán32.740M2.505B56.520.01Dịch vụ Khách hàng
TRITN.R TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.25-3.85%-0.01Bán32.740M2.505B55.320.01Dịch vụ Khách hàng
AQUA.R AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.39-2.50%-0.01Bán32.170M1.837B4.320.09Dịch vụ Thương mại
AQUA AQUA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.39-2.50%-0.01Bán32.170M1.837B4.320.09Dịch vụ Thương mại
SHR S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY
1.91-7.28%-0.15Bán29.880M7.403BDịch vụ Khách hàng
SHR.R S HOTELS AND RESORTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.91-7.28%-0.15Bán29.880M7.403BDịch vụ Khách hàng
SCB THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY
86.50-7.73%-7.25Sức bán mạnh29.478M318.674B7.8811.90Tài chính
SCB.R THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
86.50-7.73%-7.25Sức bán mạnh29.478M318.336B7.5812.36Tài chính
PLANB.R PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.00-10.71%-0.60Bán28.225M21.742B29.990.19399.00Dịch vụ Thương mại
PLANB PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
5.00-10.71%-0.60Bán28.225M21.742B29.990.19399.00Dịch vụ Thương mại
HMPRO HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY
12.10-6.20%-0.80Bán27.805M169.650B27.750.46Bán Lẻ
HMPRO.R HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.10-6.20%-0.80Bán27.805M169.650B27.740.47Bán Lẻ
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
44.50-7.29%-3.50Sức bán mạnh27.658M215.354B18.522.59Công nghiệp Chế biến
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
44.50-7.29%-3.50Sức bán mạnh27.658M215.354B14.083.41Công nghiệp Chế biến
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
27.25-6.03%-1.75Bán26.907M133.951B17.721.68Dịch vụ Khách hàng
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
27.25-6.03%-1.75Bán26.907M133.951B17.721.68Dịch vụ Khách hàng
ITD.R ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.24-8.82%-0.12Sức bán mạnh26.827M7.181B-0.02Dịch vụ Công nghiệp
ITD ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.24-8.82%-0.12Sức bán mạnh26.827M7.181B-0.06Dịch vụ Công nghiệp
NER.R NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.22-8.26%-0.20Bán26.253M3.727B6.920.35Sản xuất Chế tạo
NER NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
2.22-8.26%-0.20Bán26.253M3.727B6.920.35Sản xuất Chế tạo
ECF EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY
1.18-1.67%-0.02Bán25.090M1.151B34.380.03Khách hàng Lâu năm
ECF.R EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.18-1.67%-0.02Bán25.090M1.151B34.380.03Khách hàng Lâu năm
ACE ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY
2.76-9.80%-0.30Bán24.424M31.139B44.740.07Công ty dịch vụ công cộng
ACE.R ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.76-9.80%-0.30Bán24.424M31.139B44.740.07Công ty dịch vụ công cộng
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.040.00%0.00Sức bán mạnh23.641M1.289B-0.01Dịch vụ Thương mại
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất