Chứng khoán Thái Lan đã đạt đến tiêu chuẩn

Tấm gương phản chiếu các mức cao nhất trong lịch sử là mức thấp nhất trong lịch sử - chúng là điều mà không một cổ phiếu nào thực sự muốn thấy, vì điều đó có nghĩa là bạn trong màu đỏ. Mức thấp nhất trong lịch sử vẫn có thể mang đến cơ hội: nếu một công ty phục hồi, thì đây là điểm vào tốt nhất có thể để đưa mức thoái lui đó đến vùng đất vàng của lợi nhuận. Chứng khoán Thái Lan này chỉ có thể cung cấp cho bạn tấm vé, vì vậy hãy nghiên cứu thật tốt và hy vọng bạn sẽ tìm được người chiến thắng.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ALLALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.40THB2.56%0.01THB
Bán
50.221M20.089M626.309MTHB−0.44THBTài chính
ASWASSETWISE PUBLIC COMPANY LIMITED
7.40THB−2.63%−0.20THB
Bán Mạnh
2.691M19.911M6.335BTHB7.181.06THBTài chính
CGHCOUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
0.61THB−1.61%−0.01THB
Bán Mạnh
9.425M5.749M2.443BTHB21.830.03THBTài chính
CVCLOVER POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
1.70THB0.00%0.00THB
Bán
1.744M2.965M2.176BTHB24.600.07THBHàng tiêu dùng không lâu bền
NVNOVA ORGANIC PUBLIC COMPANY LIMITED
2.46THB0.00%0.00THB
Bán
597.257K1.469M1.476BTHB−0.09THBCông nghệ Sức khỏe
TITLERHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.54THB1.32%0.02THB
Bán
109.8K169.092K1.112BTHB104.110.01THBTài chính
WGEWELL GRADED ENGINEERING PUBLIC COMPANY
1.36THB0.74%0.01THB
Bán
277.7K377.672K816MTHB−0.08THBDịch vụ Công nghiệp