Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.010.00%0.00Bán29.572M298.503M-0.00Sản xuất Chế tạo
KTECH.R KTECH CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.010.00%0.00Bán55.065M39.272MDịch vụ Công nghiệp
KTECH KTECH CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
0.010.00%0.00Bán55.065M39.272MDịch vụ Công nghiệp
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.02100.00%0.01Mua1.409M853.248M-0.00Tài chính
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.010.00%0.00Bán29.572M298.503M-0.00Sản xuất Chế tạo
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.02100.00%0.01Mua1.409M853.248M-0.00Tài chính
RICH RICH ASIA CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.010.00%0.00Bán45.373M31.153M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
RICH.R RICH ASIA CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.010.00%0.00Bán45.373M31.153M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
T.R T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.030.00%0.00Mua243.300K328.452M-0.02Dịch vụ Công nghiệp
T T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.030.00%0.00Mua243.300K328.452M-0.02Dịch vụ Công nghiệp
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.03-25.00%-0.01Bán1.996M966.507MDịch vụ Thương mại
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.03-25.00%-0.01Bán1.996M966.600M-0.01Dịch vụ Thương mại
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.040.00%0.00Bán21.908M526.500M-0.05Dịch vụ Công nghiệp
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.040.00%0.00Bán21.908M526.500MDịch vụ Công nghiệp
CPL CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.920.00%0.00Mua127.700K395.860M-0.30Công nghiệp Chế biến
CPL.R CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.920.00%0.00Mua127.700K395.860M-0.30Công nghiệp Chế biến
IIG I&I GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
20.90-9.13%-2.1015.387M2.230BDịch vụ Thương mại
IIG.R I&I GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
20.90-9.13%-2.1015.387M2.230BDịch vụ Thương mại
JUTHA.R JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.420.00%0.00Mua117.800K56.681M-0.36Vận chuyển
JUTHA JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED
0.420.00%0.00Mua117.800K56.681M-0.10Vận chuyển
JCKH.R JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.17-15.00%-0.03Bán1.970MDịch vụ Khách hàng
JCKH JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.17-15.00%-0.03Bán1.970M157.570M-0.29Dịch vụ Khách hàng
TCJ.R T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.5614.84%0.46Mua15.271M306.228M-0.63Sản xuất Chế tạo
TCJ T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED
3.5614.84%0.46Mua15.271M306.228M-0.63Sản xuất Chế tạo
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.060.00%0.00Bán6.260M594.401M21.430.00Dịch vụ Phân phối
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.0716.67%0.01Mua412.300K330.362M-0.04Khoáng sản phi năng lượng
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.060.00%0.00Bán6.260M594.401M21.430.00Dịch vụ Phân phối
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.0716.67%0.01Mua412.300K330.362M-0.04Khoáng sản phi năng lượng
SMT.R STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
2.32-10.08%-0.26Mua17.514M2.158B-0.05Công nghệ Điện tử
SMT STARS MICROELECTRONICS (THAILAND)
2.32-10.08%-0.26Mua17.514M2.158B-0.07Công nghệ Điện tử
PDI PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
8.35-11.17%-1.05Mua4.920M2.045B45.970.20Khoáng sản phi năng lượng
PDI.R PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.35-11.17%-1.05Mua4.920M2.045B-0.03Khoáng sản phi năng lượng
ASIAN.R ASIAN SEA CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.10-2.63%-0.30Mua57.645M5.970B46.630.24Dịch vụ Phân phối
ASIAN ASIAN SEA CORPORATION PUBLIC COMPANY
11.10-2.63%-0.30Mua57.645M5.970B34.770.33Dịch vụ Phân phối
PRIME PRIME ROAD POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
0.5913.46%0.07Sức mua mạnh126.313M8.849B-0.01Tài chính
PRIME.R PRIME ROAD POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.5913.46%0.07Sức mua mạnh126.313M8.849B-0.01Tài chính
AJA.R AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.140.00%0.00Bán1.980M593.641M-0.07Bán Lẻ
AEC AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
0.140.00%0.00Bán6.219M171.395M-0.03Tài chính
AEC.R AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.140.00%0.00Bán6.219M311.477M-0.03Tài chính
AJA AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
0.140.00%0.00Bán1.980M593.641M-0.07Bán Lẻ
DCC DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED
2.38-9.85%-0.26Mua99.223M17.500B20.170.14Sản xuất Chế tạo
DCC.R DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.38-9.85%-0.26Mua99.223M17.500BSản xuất Chế tạo
UPOIC UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
3.243.85%0.12Mua37.600K1.011B48.830.06Công nghiệp Chế biến
UPOIC.R UNITED PALM OIL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.243.85%0.12Mua37.600K1.011B48.830.06Công nghiệp Chế biến
TRC TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.157.14%0.01Mua44.210M1.342B-0.02Dịch vụ Công nghiệp
TRC.R TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.157.14%0.01Mua44.210M1.342B-0.03Dịch vụ Công nghiệp
PHOL.R PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.92-5.81%-0.18Mua4.490MDịch vụ Phân phối
PHOL PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED
2.92-5.81%-0.18Mua4.490M623.700M10.590.29Dịch vụ Phân phối
MORE MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED
0.6214.81%0.08Sức mua mạnh124.760M3.070B-0.00Bán Lẻ
MORE.R MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.6214.81%0.08Sức mua mạnh124.760M3.070B-0.00Bán Lẻ
AIE AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.6514.04%0.08Mua36.609M3.035B154.050.00Công nghiệp Chế biến
AIE.R AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.6514.04%0.08Mua36.609M3.035B154.050.00Công nghiệp Chế biến
GIFT.R GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.96-9.26%-0.20Sức bán mạnh3.430M857.738M8.540.25Dịch vụ Phân phối
GIFT GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY
1.96-9.26%-0.20Sức bán mạnh3.430M857.738M8.540.25Dịch vụ Phân phối
7UP SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY
0.37-5.13%-0.02Bán85.988M1.060B8.120.05Bán Lẻ
7UP.R SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.37-5.13%-0.02Bán85.988M1.060B8.120.05Bán Lẻ
SKN.R S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.10-5.41%-0.12Mua6.685M1.696B20.420.11Khoáng sản phi năng lượng
SKN S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
2.10-5.41%-0.12Mua6.685M1.696B20.420.11Khoáng sản phi năng lượng
FANCY.R FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.61-4.69%-0.03Bán2.546M412.050M-0.12Khách hàng Lâu năm
FANCY FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.61-4.69%-0.03Bán2.546M412.050M-0.12Khách hàng Lâu năm
TKN.R TAOKAENOI FOOD & MARKETING NON-VOTING
10.3010.75%1.00Mua95.445M12.558B35.040.273857.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
TKN TAOKAENOI FOOD & MARKETING
10.3010.75%1.00Mua95.445M12.558B34.640.273857.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
CPH CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY
3.285.81%0.18Mua4.500K116.000M-5.93Hàng tiêu dùng không lâu bền
CPH.R CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.285.81%0.18Mua4.500K116.000M-5.93Hàng tiêu dùng không lâu bền
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.23-4.17%-0.01Mua46.730M815.804M2.880.08Tài chính
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.23-4.17%-0.01Mua46.730M815.804M-0.02Tài chính
LRH.R LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
32.50-9.72%-3.50Sức bán mạnh31.700K5.626B-1.11Dịch vụ Khách hàng
LRH LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY
32.50-9.72%-3.50Sức bán mạnh31.700K5.626B-1.11Dịch vụ Khách hàng
APEX.R APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.0912.50%0.01Mua100.500KTài chính
APEX APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.0912.50%0.01Mua100.500K359.982M-0.09Tài chính
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
20.2010.38%1.90Mua173.412M94.836B12.081.51Dịch vụ Khách hàng
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
20.2010.38%1.90Mua173.412M94.836B12.081.51Dịch vụ Khách hàng
UTP.R UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.609.77%1.30Sức mua mạnh31.466M7.540B10.021.33Công nghiệp Chế biến
UTP UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED
14.609.77%1.30Sức mua mạnh31.466M7.540B8.901.49Công nghiệp Chế biến
YGG YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
15.702.61%0.40Mua5.147M2.448B35.66Dịch vụ Khách hàng
YGG.R YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.702.61%0.40Mua5.147MDịch vụ Khách hàng
ESSO.R ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.30-6.41%-0.50Bán91.895M26.995B-0.89Năng lượng Mỏ
ESSO ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
7.30-6.41%-0.50Bán91.895M26.995B-3.00Năng lượng Mỏ
NEP.R NEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.170.00%0.00Theo dõi178.400K418.568M-0.02Khách hàng Lâu năm
NEP NEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.170.00%0.00Theo dõi178.400K418.568M-0.02Khách hàng Lâu năm
SINGER SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
12.90-7.19%-1.00Bán16.000M5.385B25.780.54Bán Lẻ
SINGER.R SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.90-7.19%-1.00Bán16.000M5.385B29.510.47Bán Lẻ
AMARIN.R AMARIN PRINTING AND PUBLISHING NON-VOTING
3.460.00%0.00Mua67.500K3.414B20.600.17Dịch vụ Khách hàng
AMARIN AMARIN PRINTING AND PUBLISHING
3.460.00%0.00Mua67.500K3.414B19.340.18Dịch vụ Khách hàng
TU.R THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.906.11%0.80Mua117.602M17.570.75Hàng tiêu dùng không lâu bền
TU THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
13.906.11%0.80Mua117.602M63.942B17.570.75Hàng tiêu dùng không lâu bền
AU.R AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.357.47%0.65Mua14.185M37.210.23Dịch vụ Khách hàng
AU AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
9.357.47%0.65Mua14.185M7.177B37.210.23Dịch vụ Khách hàng
PLANB.R PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.757.48%0.40Mua52.788M20.772B30.870.17Dịch vụ Thương mại
PLANB PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
5.757.48%0.40Mua52.788M20.772B30.870.17Dịch vụ Thương mại
AI ASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.457.41%0.10Sức mua mạnh106.454M3.752B9.020.15Sản xuất Chế tạo
AI.R ASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.457.41%0.10Sức mua mạnh106.454M3.752B9.020.15Sản xuất Chế tạo
APURE.R AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.22-3.48%-0.08Sức mua mạnh5.878M2.070B21.840.11Công nghiệp Chế biến
APURE AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
2.22-3.48%-0.08Sức mua mạnh5.878M2.070B21.860.11Công nghiệp Chế biến
NCH N. C. HOUSING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.7710.00%0.07Sức mua mạnh603.600K871.696M-0.00Tài chính
NCH.R N. C. HOUSING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.7710.00%0.07Sức mua mạnh603.600K871.696M40.000.02Tài chính
TIPCO TIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
7.80-4.88%-0.40Mua17.305M3.643B-0.38Công nghiệp Chế biến
TIPCO.R TIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.80-4.88%-0.40Mua17.305M3.643BCông nghiệp Chế biến
EE.R ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.66-4.35%-0.03Mua46.468M1.779B20.410.03Công nghiệp Chế biến
EE ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.66-4.35%-0.03Mua46.468M1.779B46.940.01Công nghiệp Chế biến
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất