Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.01-50.00%-0.01Bán2.936M597.006M44.440.004.00Vật liệu cơ bản
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.01-50.00%-0.01Bán2.936M597.006M44.440.004.00Vật liệu cơ bản
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.0350.00%0.01Mua18.273M1.706B200.000.00286.00Tài chính
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.0350.00%0.01Mua18.273M1.706B200.000.00286.00Tài chính
PE.R PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.0716.67%0.01Bán31.400K48.000M2.500.02163.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PE PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
0.0716.67%0.01Bán31.400K48.000M2.500.02163.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.040.00%0.00Bán2.900K375.652M-0.00193.00Công nghệ
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.040.00%0.00Bán2.900K375.652M-0.00193.00Công nghệ
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.03-25.00%-0.01Bán1.530M526.501M-0.06350.00Công nghiệp
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.03-25.00%-0.01Bán1.530M526.501M-0.06350.00Công nghiệp
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.040.00%0.00Bán907.200K1.289B-0.03Chăm sóc sức khỏe
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.040.00%0.00Bán907.200K1.289B-0.03Chăm sóc sức khỏe
EARTH ENERGY EARTH PUBLIC COMPANY LIMITED
0.32-8.57%-0.03Bán139.459M1.238B-0.04137.00Năng lượng
EARTH.R ENERGY EARTH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.32-8.57%-0.03Bán139.459M1.238B-0.04137.00Năng lượng
PPPM PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED
1.4918.25%0.23Bán29.666M866.946M-0.24693.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PPPM.R PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.4918.25%0.23Bán29.666M866.946M-0.24693.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MORE MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED
0.166.67%0.01Mua49.942M979.631M12.370.01302.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MORE.R MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.166.67%0.01Mua49.942M979.631M12.370.01302.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
T.R T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.060.00%0.00Mua65.000K606.896M-0.01Công nghiệp
T T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.060.00%0.00Mua65.000K606.896M-0.01Công nghiệp
SSF SURAPON FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
7.6514.18%0.95Mua5001.809B-0.05651.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SSF.R SURAPON FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.6514.18%0.95Mua5001.809B-0.05651.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TIGER.R THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.18-1.80%-0.04Bán307.000K1.021B12.120.1865.00Công nghiệp
TIGER THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
2.18-1.80%-0.04Bán307.000K1.021B12.120.1865.00Công nghiệp
DIMET DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED
0.724.35%0.03Bán31.456M371.156M-0.23Vật liệu cơ bản
DIMET.R DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.724.35%0.03Bán31.456M371.156M-0.23Vật liệu cơ bản
CGH COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
0.86-0.00%-0.00Bán5.445M3.730B103.370.01277.00Tài chính
CGH.R COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.86-0.00%-0.00Bán5.445M3.730B103.370.01277.00Tài chính
WAVE WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
1.67-7.22%-0.13Sức bán mạnh143.300K842.310M-0.37Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WAVE.R WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.67-7.22%-0.13Sức bán mạnh143.300K842.310M-0.37Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.080.00%0.00Sức bán mạnh7.391M683.916M8.270.01363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.080.00%0.00Sức bán mạnh7.391M683.916M8.270.01363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NEP NEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.25-10.71%-0.03Sức bán mạnh10.000K651.105M-0.03393.00Vật liệu cơ bản
NEP.R NEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.25-10.71%-0.03Sức bán mạnh10.000K651.105M-0.03393.00Vật liệu cơ bản
UPA UNITED POWER OF ASIA PUBLIC COMPANY
0.264.00%0.01Bán17.159M1.668B-0.0159.00Tài chính
UPA.R UNITED POWER OF ASIA PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.264.00%0.01Bán17.159M1.668B-0.0159.00Tài chính
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.09-10.00%-0.01Bán7.928M471.946M-0.02399.00Vật liệu cơ bản
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.09-10.00%-0.01Bán7.928M471.946M-0.02399.00Vật liệu cơ bản
JCK.R JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.05-7.89%-0.09Bán4.986M2.448B37.860.0394.00Tài chính
JCK JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.05-7.89%-0.09Bán4.986M2.448B37.860.0394.00Tài chính
DOD DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED
12.20-3.17%-0.40Mua12.453M5.166B36.640.34141.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DOD.R DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.20-3.17%-0.40Mua12.453M5.166B36.640.34141.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MNIT2 NICHADA THANI PROPERTY FUND 2
5.05-7.34%-0.40Mua300547.562M18.320.30Tài chính
PG PEOPLE'S GARMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
5.351.90%0.10Bán23.800K504.000M4.591.141323.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PG.R PEOPLE'S GARMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.351.90%0.10Bán23.800K504.000M4.591.141323.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CIG.R C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.22-4.35%-0.01Sức bán mạnh4.337M198.901M-0.06580.00Công nghiệp
CIG C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.22-4.35%-0.01Sức bán mạnh4.337M198.901M-0.06580.00Công nghiệp
AU AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
14.907.19%1.00Mua10.403M11.337B53.940.26972.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AU.R AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.907.19%1.00Mua10.403M11.337B53.940.26972.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DOHOME.R DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.106.14%0.70Mua125.527M21.160B27.350.42Công nghệ
DOHOME DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED
12.106.14%0.70Mua125.527M21.160B27.350.42Công nghệ
TFG.R THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.92-2.97%-0.12Bán19.071M22.656B17.110.242565.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TFG THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.92-2.97%-0.12Bán19.071M22.656B17.110.242565.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BSM BUILDERSMART PUBLIC COMPANY LIMITED
0.390.00%0.00Theo dõi353.700K830.897M16.900.02116.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BSM.R BUILDERSMART PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.390.00%0.00Theo dõi353.700K830.897M16.900.02116.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GSC GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
0.81-1.22%-0.01Sức bán mạnh2.026MCông nghệ
GSC.R GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.81-1.22%-0.01Sức bán mạnh2.026MCông nghệ
ZMICO SEAMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY
0.913.41%0.03Mua1.132M1.455B-0.12790.00Tài chính
ZMICO.R SEAMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.913.41%0.03Mua1.132M1.455B-0.12790.00Tài chính
GJS G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.13-7.14%-0.01Bán66.500K3.568B-0.09653.00Vật liệu cơ bản
GJS.R G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.13-7.14%-0.01Bán66.500K3.568B-0.09653.00Vật liệu cơ bản
TRC TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.147.69%0.01Bán28.783M1.246B-0.29358.00Công nghiệp
TRC.R TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.147.69%0.01Bán28.783M1.246B-0.29358.00Công nghiệp
TCC.R THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.283.70%0.01Bán3.503M345.442M-0.0143.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TCC THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.283.70%0.01Bán3.503M345.442M-0.0143.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JAS JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
6.40-2.29%-0.15Bán93.862M53.408B17.290.415469.00Dịch vụ Viễn thông
JAS.R JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.40-2.29%-0.15Bán93.862M53.408B17.290.415469.00Dịch vụ Viễn thông
ABM.R ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.83-5.68%-0.05Bán732.000K264.000M-0.11194.00Vật liệu cơ bản
ABM ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.83-5.68%-0.05Bán732.000K264.000M-0.11194.00Vật liệu cơ bản
HYDRO.R HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.420.00%0.00Bán116.100K329.687M-0.46140.00Công nghiệp
HYDRO HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.420.00%0.00Bán116.100K329.687M-0.46140.00Công nghiệp
STAR.R STAR UNIVERSAL NETWORK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.881.41%0.04Bán319.000K769.383M-0.89Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
STAR STAR UNIVERSAL NETWORK PUBLIC COMPANY
2.881.41%0.04Bán319.000K769.383M-0.89Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PACE.R PACE DEVELOPMENT CORPORATION NON-VOTING
0.157.14%0.01Bán1.385M2.012B-0.20101.00Tài chính
PACE PACE DEVELOPMENT CORPORATION
0.157.14%0.01Bán1.385M2.012B-0.20101.00Tài chính
COLOR.R SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.14-1.72%-0.02Bán1.450M683.199M32.980.04215.00Vật liệu cơ bản
COLOR SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED
1.14-1.72%-0.02Bán1.450M683.199M32.980.04215.00Vật liệu cơ bản
SPVI S P V I PUBLIC COMPANY LIMITED
1.772.91%0.05Sức mua mạnh16.055M688.000M13.510.13Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SPVI.R S P V I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.772.91%0.05Sức mua mạnh16.055M688.000M13.510.13Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NEW.R WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
57.257.01%3.75Bán400535.000M61.430.87589.00Chăm sóc sức khỏe
NEW WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED
57.257.01%3.75Bán400535.000M61.430.87589.00Chăm sóc sức khỏe
NETBAY.R NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
32.75-4.38%-1.50Bán849.400K6.850B41.370.8398.00Công nghệ
NETBAY NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED
32.75-4.38%-1.50Bán849.400K6.850B41.370.8398.00Công nghệ
AIE AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.46-2.13%-0.01Bán7.599M2.459B-0.02Năng lượng
AIE.R AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.46-2.13%-0.01Bán7.599M2.459B-0.02Năng lượng
SKN.R S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.08-1.89%-0.04Mua2.077M1.696B10.660.20208.00Vật liệu cơ bản
SKN S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
2.08-1.89%-0.04Mua2.077M1.696B10.660.20208.00Vật liệu cơ bản
TRITN.R TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.323.23%0.01Bán13.527M2.986B29.030.01242.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRITN TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.323.23%0.01Bán13.527M2.986B29.030.01242.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BTW BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.11-0.89%-0.01Bán161.600K846.720M-0.05Vật liệu cơ bản
BTW.R BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.11-0.89%-0.01Bán161.600K846.720M-0.05Vật liệu cơ bản
NBC NATION BROADCASTING CORPORATION
0.762.70%0.02Mua116.000K396.223M-0.14357.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NBC.R NATION BROADCASTING CORPORATION NON-VOTING
0.762.70%0.02Mua116.000K396.223M-0.14357.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SYMC.R SYMPHONY COMMUNICATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.761.08%0.04Bán28.500K1.613B25.700.14392.00Dịch vụ Viễn thông
SYMC SYMPHONY COMMUNICATION PUBLIC COMPANY
3.761.08%0.04Bán28.500K1.613B25.700.14392.00Dịch vụ Viễn thông
AEC.R AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.320.00%0.00Bán1.389M391.760M-0.2416.00Tài chính
JSP.R J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.320.00%0.00Bán1.929M1.344B20.740.02316.00Tài chính
AEC AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
0.320.00%0.00Bán1.389M391.760M-0.2416.00Tài chính
JSP J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.320.00%0.00Bán1.929M1.344B20.740.02316.00Tài chính
ACC.R ADVANCED CONNECTION CORPORATION NON-VOTING
0.67-1.47%-0.01Mua186.200K913.278M-0.1939.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất