Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.010.00%0.00Sức bán mạnh11.308M853.248M-0.00Tài chính
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh11.308M
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.010.00%0.00Bán47.656M298.503M-0.00Sản xuất Chế tạo
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.010.00%0.00Bán47.656M298.503M-0.00Sản xuất Chế tạo
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.01-50.00%-0.01Bán941.600K131.625MDịch vụ Công nghiệp
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.01-50.00%-0.01Bán941.600K131.625M-0.06Dịch vụ Công nghiệp
PE PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
0.0433.33%0.01Bán10.900K32.000M0.860.03Tài chính
PE.R PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.0433.33%0.01Bán10.900K32.000M0.860.03Tài chính
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.0525.00%0.01Mua1.867M188.778M-0.04Khoáng sản phi năng lượng
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.0525.00%0.01Mua1.867M235.973M-0.04Khoáng sản phi năng lượng
T T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.030.00%0.00Bán120.700K303.447M-0.01Dịch vụ Công nghiệp
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.030.00%0.00Bán5.614M966.507MDịch vụ Thương mại
T.R T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.030.00%0.00Bán120.700K303.447M-0.01Dịch vụ Công nghiệp
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.030.00%0.00Bán5.614M966.600M-0.01Dịch vụ Thương mại
TFI THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.02-33.33%-0.01Sức bán mạnh233.100K40.950M-0.09Công nghiệp Chế biến
TFI.R THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.02-33.33%-0.01Sức bán mạnh233.100K40.950M-0.07Công nghiệp Chế biến
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.040.00%0.00Mua102.200K375.652M2.960.01Công nghệ Điện tử
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.040.00%0.00Mua102.200K281.739M-0.00Công nghệ Điện tử
RP.R RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.1013.40%0.13Mua152.500K
RP RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.1013.40%0.13Mua152.500K210.375M25.460.04Vận chuyển
NCL NCL INTERNATIONAL LOGISTICS
0.7813.04%0.09Bán123.200K354.239M28.400.02Vận chuyển
NCL.R NCL INTERNATIONAL LOGISTICS NON-VOTING
0.7813.04%0.09Bán123.200K354.239M28.400.02Vận chuyển
MVP M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.11-7.50%-0.09Bán873.100K222.000M7.950.15Dịch vụ Thương mại
MVP.R M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.11-7.50%-0.09Bán873.100K222.000M7.950.15Dịch vụ Thương mại
GJS.R G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.060.00%0.00Bán10.558M1.529B-0.06Khoáng sản phi năng lượng
GJS G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.060.00%0.00Bán10.558M1.529B-0.06Khoáng sản phi năng lượng
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.050.00%0.00Bán9.849M493.335M9.800.01Dịch vụ Phân phối
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.050.00%0.00Bán9.849M423.447M9.800.01Dịch vụ Phân phối
SKE SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.521.96%0.01Mua1.275M483.600M17.170.03Năng lượng Mỏ
SKE.R SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.521.96%0.01Mua1.275M483.600M17.170.03Năng lượng Mỏ
MANRIN.R THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
23.20-14.07%-3.80Bán2.600K624.210M28.690.94Dịch vụ Khách hàng
MANRIN THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY
23.20-14.07%-3.80Bán2.600K624.210M28.690.94Dịch vụ Khách hàng
Q-CON.R QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS NON-VOTING
4.48-6.67%-0.32Bán13.100K1.792B10.690.45Khoáng sản phi năng lượng
Q-CON QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS
4.48-6.67%-0.32Bán13.100K1.792B10.690.45Khoáng sản phi năng lượng
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.147.69%0.01Bán7.248M543.869M1.560.08Tài chính
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.147.69%0.01Bán7.248M543.869M1.560.08Tài chính
WICE.R WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.8414.29%0.23Mua12.032M1.200B16.930.10Vận chuyển
WICE WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.8414.29%0.23Mua12.032M1.200B16.930.10Vận chuyển
AMATA AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
11.3010.78%1.10Bán32.675M12.057B6.251.63Tài chính
AMATA.R AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.3010.78%1.10Bán32.675M10.563B6.251.63Tài chính
MORE MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED
0.224.76%0.01Sức bán mạnh12.272M1.437B-0.00Bán Lẻ
MORE.R MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.224.76%0.01Sức bán mạnh12.272M1.437B-0.00Bán Lẻ
AJ.R A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.551.34%0.10Bán83.000K3.016B12.600.59Công nghiệp Chế biến
AJ A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED
7.551.34%0.10Bán83.000K3.016B12.600.59Công nghiệp Chế biến
CPL CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.81-11.96%-0.11Bán28.500K356.274M-0.37Công nghiệp Chế biến
META META CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.40-13.04%-0.06Bán13.044M510.056M-0.04Dịch vụ Công nghiệp
META.R META CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.40-13.04%-0.06Bán13.044M510.056M-0.04Dịch vụ Công nghiệp
CPL.R CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.81-11.96%-0.11Bán28.500K356.274M-0.37Công nghiệp Chế biến
THAI THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
3.6815.00%0.48Bán13.040M8.033B-5.52Vận chuyển
THAI.R THAI AIRWAYS INTERNATIONAL NON-VOTING
3.6815.00%0.48Bán13.040M8.033B-5.52Vận chuyển
KWG.R KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.789.86%0.07Bán22.800K1.027B-0.17Tài chính
KWG KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY
0.789.86%0.07Bán22.800K1.027B-0.29Tài chính
STPI STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED
4.0012.99%0.46Mua15.669M6.499B2.751.29Sản xuất Chế tạo
STPI.R STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.0012.99%0.46Mua15.669M6.499B2.751.29Sản xuất Chế tạo
SEAOIL SEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.0612.57%0.23Mua3.873M1.035B16.650.11Vận chuyển
SEAOIL.R SEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.0612.57%0.23Mua3.873M1.254B12.860.14Vận chuyển
EMC EMC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.070.00%0.00Bán1.510M674.700M140.000.00Dịch vụ Công nghiệp
TRITN.R TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.157.14%0.01Bán32.991M1.445B43.750.00Dịch vụ Khách hàng
TRITN TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.157.14%0.01Bán32.991M1.445B43.750.00Dịch vụ Khách hàng
EMC.R EMC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.070.00%0.00Bán1.510M674.700M140.000.00Dịch vụ Công nghiệp
TRC.R TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.0814.29%0.01Mua2.442M766.972M-0.03Dịch vụ Công nghiệp
TRC TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.0814.29%0.01Mua2.442M766.972M-0.03Dịch vụ Công nghiệp
PICO.R PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.32-6.21%-0.22Bán9.700K714.779M15.160.23Dịch vụ Thương mại
PICO PICO THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
3.32-6.21%-0.22Bán9.700K714.779M24.100.15Dịch vụ Thương mại
DIMET.R DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.7214.29%0.09Mua42.252M774.590M-0.18Công nghiệp Chế biến
DIMET DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED
0.7214.29%0.09Mua42.252M774.590M-0.18Công nghiệp Chế biến
GIFT GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY
2.2611.88%0.24Mua1.758M905.835M7.360.27Dịch vụ Phân phối
GIFT.R GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.2611.88%0.24Mua1.758M905.835M7.360.27Dịch vụ Phân phối
QLT QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
4.00-0.50%-0.02Bán31.800K354.847M7.780.52Dịch vụ Công nghiệp
QLT.R QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.00-0.50%-0.02Bán31.800K394.274M10.230.39Dịch vụ Công nghiệp
NOK NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
0.790.00%0.00Bán624.700K2.946B-0.67Vận chuyển
NOK.R NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.790.00%0.00Bán624.700K2.946B-0.67Vận chuyển
JCK JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.628.77%0.05Bán4.214M1.181B-0.23Tài chính
CIG C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.170.00%0.00Mua1.468M147.014M-0.23Sản xuất Chế tạo
JCK.R JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.628.77%0.05Bán4.214M1.331B-0.23Tài chính
CIG.R C.I.GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.170.00%0.00Mua1.468M147.014M-0.23Sản xuất Chế tạo
AAV ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.125.66%0.06Bán124.645M5.432B-0.10Vận chuyển
AAV.R ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.125.66%0.06Bán124.645M5.044B-0.10Vận chuyển
SCN SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED
1.21-11.68%-0.16Bán1.371M1.452B8.390.16Công ty dịch vụ công cộng
SCN.R SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.21-11.68%-0.16Bán1.371M1.452B8.390.16Công ty dịch vụ công cộng
AF AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.5811.54%0.06Bán10.100K928.000M19.700.03Tài chính
AF.R AIRA FACTORING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.5811.54%0.06Bán10.100K928.000M19.700.03Tài chính
SOLAR SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED
0.666.45%0.04Bán1.569M359.123M-0.79Công ty dịch vụ công cộng
SOLAR.R SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.666.45%0.04Bán1.569M359.122M-0.79Công ty dịch vụ công cộng
NEX NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.60-9.09%-0.26Bán3.082M
NEX.R NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.60-9.09%-0.26Bán3.082M1.508B-0.37Công nghệ Điện tử
MATCH MATCHING MAXIMIZE SOLUTION
0.72-7.69%-0.06Sức bán mạnh26.200K562.773M-0.05Dịch vụ Khách hàng
MATCH.R MATCHING MAXIMIZE SOLUTION NON-VOTING
0.72-7.69%-0.06Sức bán mạnh26.200K562.773M-0.05Dịch vụ Khách hàng
AEC.R AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.185.88%0.01Bán203.600K220.365M-0.19Tài chính
APEX APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.090.00%0.00Bán1.034M359.982M-0.11Tài chính
GEL.R GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.090.00%0.00Bán5.495M485.809M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
AJA.R AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.1812.50%0.02Sức bán mạnh23.336M763.252M-0.09Bán Lẻ
SDC SAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.08-11.11%-0.01Bán2.301M905.952M-0.02Truyền thông
SDC.R SAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.08-11.11%-0.01Bán2.301M905.952M-0.02Truyền thông
AJA AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
0.1812.50%0.02Sức bán mạnh23.336M763.252M-0.09Bán Lẻ
AEC AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
0.185.88%0.01Bán203.600K220.365M-0.19Tài chính
GEL GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.090.00%0.00Bán5.495M485.809M-0.05Khoáng sản phi năng lượng
APEX.R APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.090.00%0.00Bán1.034MTài chính
COMAN COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
1.6512.24%0.18Bán165.200K221.100M89.090.02Dịch vụ Công nghệ
COMAN.R COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.6512.24%0.18Bán165.200K221.100M89.090.02Dịch vụ Công nghệ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất