Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.020.00%0.00Mua229.200K1.706B-0.00286.00Tài chính
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.020.00%0.00Mua229.200K1.706B-0.00286.00Tài chính
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.020.00%0.00Mua1.142M597.006M-0.004.00Vật liệu cơ bản
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.020.00%0.00Mua1.142M597.006M-0.004.00Vật liệu cơ bản
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.0525.00%0.01Mua3.404M375.652M-0.00193.00Công nghệ
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.0525.00%0.01Mua3.404M375.652M-0.00193.00Công nghệ
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.040.00%0.00Mua6.848M1.611B-0.01Chăm sóc sức khỏe
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.0433.33%0.01Mua3.464M394.876M-0.06350.00Công nghiệp
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.040.00%0.00Mua6.848M1.611B-0.01Chăm sóc sức khỏe
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.0433.33%0.01Mua3.464M394.876M-0.06350.00Công nghiệp
PACE.R PACE DEVELOPMENT CORPORATION NON-VOTING
0.080.00%0.00Bán914.300K1.150B-0.20101.00Tài chính
PACE PACE DEVELOPMENT CORPORATION
0.080.00%0.00Bán914.300K1.150B-0.20101.00Tài chính
CMO CMO PUBLIC COMPANY LIMITED
1.3226.92%0.28Sức mua mạnh9.075M265.681M7.080.15393.00Công nghiệp
CMO.R CMO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.3226.92%0.28Sức mua mạnh9.075M265.681M7.080.15393.00Công nghiệp
T.R T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.050.00%0.00Mua9.204M505.747M11.600.00Công nghiệp
T T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.050.00%0.00Mua9.204M505.747M11.600.00Công nghiệp
SUTHA GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED
2.360.00%0.00Sức bán mạnh5.238M708.000M12.400.19Vật liệu cơ bản
SUTHA.R GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.360.00%0.00Sức bán mạnh5.238M708.000M12.400.19Vật liệu cơ bản
PE.R PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.050.00%0.00Bán115.300K40.000M1.650.03163.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PE PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
0.050.00%0.00Bán115.300K40.000M1.650.03163.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NVD NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED
1.870.00%0.00Bán42.700K2.582B11.000.17Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NVD.R NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.870.00%0.00Bán42.700K2.582B11.000.17Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HYDRO.R HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.32-8.57%-0.03Bán446.200K274.739M-0.46140.00Công nghiệp
HYDRO HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.32-8.57%-0.03Bán446.200K274.739M-0.46140.00Công nghiệp
RCI THE ROYAL CERAMIC INDUSTRY
3.80-4.04%-0.16Bán83.500K2.443B11.290.35666.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RCI.R THE ROYAL CERAMIC INDUSTRY NON-VOTING
3.80-4.04%-0.16Bán83.500K2.443B11.290.35666.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.070.00%0.00Bán12.019M598.427M9.750.01363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.070.00%0.00Bán12.019M598.427M9.750.01363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KCM K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED
0.580.00%0.00Bán669.500K394.400M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KCM.R K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.580.00%0.00Bán669.500K394.400M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DCORP DEMETER CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.504.17%0.02Mua2.825M686.600M-0.53Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DCORP.R DEMETER CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.504.17%0.02Mua2.825M686.600M-0.53Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JUTHA JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED
0.412.50%0.01Sức bán mạnh42.000K55.298M-0.82162.00Công nghiệp
JUTHA.R JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.412.50%0.01Sức bán mạnh42.000K55.298M-0.82162.00Công nghiệp
STI STONEHENGE INTER PUBLIC COMPANY LIMITED
4.12-7.21%-0.32Bán344.400K1.190B13.230.34Công nghiệp
STI.R STONEHENGE INTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.12-7.21%-0.32Bán344.400K1.190B13.230.34Công nghiệp
B BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.250.00%0.00Sức bán mạnh2.374M332.360M-0.0132.00Công nghiệp
B.R BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.250.00%0.00Sức bán mạnh2.374M332.360M-0.0132.00Công nghiệp
TPP THAI PACKAGING & PRINTING PUBLIC COMPANY
18.000.00%0.00Mua400675.000M20.690.87312.00Vật liệu cơ bản
TPP.R THAI PACKAGING & PRINTING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
18.000.00%0.00Mua400675.000M20.690.87312.00Vật liệu cơ bản
SITHAI.R SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.56-6.67%-0.04Bán1.804M1.626B-0.013381.00Vật liệu cơ bản
SITHAI SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.56-6.67%-0.04Bán1.804M1.626B-0.013381.00Vật liệu cơ bản
GTB.R GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.696.15%0.04Sức mua mạnh3.970M624.000M8.440.08Công nghiệp
GTB GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.696.15%0.04Sức mua mạnh3.970M624.000M8.440.08Công nghiệp
AS.R ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.40-4.76%-0.07Mua140.100K602.519M-0.06612.00Công nghệ
AS ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY
1.40-4.76%-0.07Mua140.100K602.519M-0.06612.00Công nghệ
POST.R BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.80-7.69%-0.15Bán4.200K975.000M-0.531268.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
POST BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED
1.80-7.69%-0.15Bán4.200K975.000M-0.531268.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ASN.R ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.300.80%0.05Mua71.600K812.500M27.490.23Tài chính
ASN ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED
6.300.80%0.05Mua71.600K812.500M27.490.23Tài chính
PORT.R SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.85-9.31%-0.19Sức bán mạnh5.173M1.239B8.060.25344.00Công nghiệp
PORT SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.85-9.31%-0.19Sức bán mạnh5.173M1.239B8.060.25344.00Công nghiệp
MPG.R MPG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.31-8.82%-0.03Sức bán mạnh247.500K332.436M-0.06358.00Công nghiệp
MPG MPG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.31-8.82%-0.03Sức bán mạnh247.500K332.436M-0.06358.00Công nghiệp
KOOL.R MASTERKOOL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.86-5.49%-0.05Bán1.754M436.800M16.420.06Công nghiệp
KOOL MASTERKOOL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
0.86-5.49%-0.05Bán1.754M436.800M16.420.06Công nghiệp
AKP AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.01-6.48%-0.07Bán1.445M436.320M8.750.12202.00Công nghiệp
AKP.R AKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.01-6.48%-0.07Bán1.445M436.320M8.750.12202.00Công nghiệp
LRH LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY
56.756.57%3.50Sức mua mạnh113.500K8.876B1006.050.0569.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LRH.R LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
56.756.57%3.50Sức mua mạnh113.500K8.876B1006.050.0569.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COMAN COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
2.10-4.55%-0.10Bán109.100K294.800M7.310.30Công nghệ
COMAN.R COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.10-4.55%-0.10Bán109.100K294.800M7.310.30Công nghệ
NOK NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.02-6.48%-0.14Sức bán mạnh1.651M6.714B-0.891824.00Công nghiệp
NOK.R NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.02-6.48%-0.14Sức bán mạnh1.651M6.714B-0.891824.00Công nghiệp
BFIT.R SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
29.50-7.81%-2.50Bán2.363M17.640B27.591.16409.00Tài chính
BFIT SRISAWAD FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
29.50-7.81%-2.50Bán2.363M17.640B27.591.16409.00Tài chính
GJS.R G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.120.00%0.00Sức bán mạnh845.700K3.058B-0.08653.00Vật liệu cơ bản
GJS G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.120.00%0.00Sức bán mạnh845.700K3.058B-0.08653.00Vật liệu cơ bản
THRE THAI REINSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.63-3.08%-0.02Mua3.794M2.740B-0.10388.00Tài chính
THRE.R THAI REINSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.63-3.08%-0.02Mua3.794M2.740B-0.10388.00Tài chính
STAR STAR UNIVERSAL NETWORK PUBLIC COMPANY
3.26-5.23%-0.18Mua227.700K931.929M-0.89Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
STAR.R STAR UNIVERSAL NETWORK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.26-5.23%-0.18Mua227.700K931.929M-0.89Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PPM PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.080.00%0.00Bán54.600K455.760M22.270.05148.00Vật liệu cơ bản
PPM.R PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.080.00%0.00Bán54.600K455.760M22.270.05148.00Vật liệu cơ bản
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.12-0.96%-0.04Bán716.135M138.812B57.220.074310.00Dịch vụ Viễn thông
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.12-0.96%-0.04Bán716.135M138.812B57.220.074310.00Dịch vụ Viễn thông
MSC.R METRO SYSTEMS CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.20-5.45%-0.30Bán143.200K1.980B8.160.67813.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MSC METRO SYSTEMS CORPORATION PUBLIC COMPANY
5.20-5.45%-0.30Bán143.200K1.980B8.160.67813.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRC TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.130.00%0.00Sức bán mạnh12.955M1.246B-0.29358.00Công nghiệp
TRC.R TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.130.00%0.00Sức bán mạnh12.955M1.246B-0.29358.00Công nghiệp
PMTA.R PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.053.68%0.25Bán9.600K688.160M-0.13Vật liệu cơ bản
PMTA PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY
7.053.68%0.25Bán9.600K688.160M-0.13Vật liệu cơ bản
CWT.R CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.00-6.54%-0.14Bán1.230M1.348B9.940.22687.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CWT CHAI WATANA TANNERY GROUP PUBLIC COMPANY
2.00-6.54%-0.14Bán1.230M1.348B9.940.22687.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NEX NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.806.06%0.16Mua3.254M1.225B-0.20614.00Công nghiệp
NEX.R NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.806.06%0.16Mua3.254M1.225B-0.20614.00Công nghiệp
LANNA THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY
7.45-5.70%-0.45Sức bán mạnh552.700K4.147B10.530.75753.00Năng lượng
LANNA.R THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.45-5.70%-0.45Sức bán mạnh552.700K4.147B10.530.75753.00Năng lượng
TWP.R THAI WIRE PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.28-3.39%-0.08Bán9.600K637.200M12.100.20181.00Vật liệu cơ bản
TWP THAI WIRE PRODUCTS PUBLIC COMPANY
2.28-3.39%-0.08Bán9.600K637.200M12.100.20181.00Vật liệu cơ bản
DTAC TOTAL ACCESS COMMUNICATION
55.75-5.91%-3.50Bán15.795M140.293B-0.013924.00Dịch vụ Viễn thông
DTAC.R TOTAL ACCESS COMMUNICATION NON-VOTING
55.75-5.91%-3.50Bán15.795M140.293B-0.013924.00Dịch vụ Viễn thông
J JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED
0.84-5.62%-0.05Bán81.600K706.488M-0.0442.00Tài chính
J.R JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.84-5.62%-0.05Bán81.600K706.488M-0.0442.00Tài chính
AIE AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.29-3.33%-0.01Bán3.199M1.570B-0.02Năng lượng
AIE.R AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.29-3.33%-0.01Bán3.199M1.570B-0.02Năng lượng
NFC.R NFC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.99-6.13%-0.13Bán508.600K2.306B-0.0454.00Vật liệu cơ bản
NFC NFC PUBLIC COMPANY LIMITED
1.99-6.13%-0.13Bán508.600K2.306B-0.0454.00Vật liệu cơ bản
FANCY FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.59-1.67%-0.01Bán108.700K369.000M-0.2286.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FANCY.R FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.59-1.67%-0.01Bán108.700K369.000M-0.2286.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất