Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
NEWS.R NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.010.00%0.00Bán1.687M1.358B-0.0041.00Công nghệ
NEWS NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.010.00%0.00Bán1.687M1.358B-0.0041.00Công nghệ
STHAI SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY
0.01-50.00%-0.01Sức bán mạnh19.657M159.825M-0.01883.00Chăm sóc sức khỏe
STHAI.R SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY NON-VOTING
0.01-50.00%-0.01Sức bán mạnh19.657M159.825M-0.01883.00Chăm sóc sức khỏe
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.020.00%0.00Mua4.513M597.006M44.440.004.00Vật liệu cơ bản
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.020.00%0.00Mua4.513M597.006M44.440.004.00Vật liệu cơ bản
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.020.00%0.00Sức bán mạnh11.626M1.706B200.000.00286.00Tài chính
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.020.00%0.00Sức bán mạnh11.626M1.706B200.000.00286.00Tài chính
GIFT GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY
3.28-2.96%-0.10Bán1.073M1.176B13.380.2530.00Vật liệu cơ bản
GIFT.R GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.28-2.96%-0.10Bán1.073M1.176B13.380.2530.00Vật liệu cơ bản
KTECH KTECH CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
0.070.00%0.00Bán16.740M137.450M-0.396994.00Công nghiệp
KTECH.R KTECH CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.070.00%0.00Bán16.740M137.450M-0.396994.00Công nghiệp
NMG.R NATION MULTIMEDIA GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.1828.57%0.04Theo dõi121.629M732.235M-0.092206.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NMG NATION MULTIMEDIA GROUP PUBLIC COMPANY
0.1828.57%0.04Theo dõi121.629M732.235M-0.092206.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.040.00%0.00Sức bán mạnh4.940M375.652M-0.00193.00Công nghệ
T T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.050.00%0.00Bán366.100K505.747M-0.02Công nghiệp
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.040.00%0.00Bán4.138M526.501M-0.04350.00Công nghiệp
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.0525.00%0.01Mua12.837M1.611B-0.03Chăm sóc sức khỏe
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.040.00%0.00Bán4.138M526.501M-0.04350.00Công nghiệp
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.040.00%0.00Sức bán mạnh4.940M375.652M-0.00193.00Công nghệ
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.0525.00%0.01Mua12.837M1.611B-0.03Chăm sóc sức khỏe
T.R T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.050.00%0.00Bán366.100K505.747M-0.02Công nghiệp
NFC.R NFC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.000.00%0.00Bán15.100K4.351B146.950.0354.00Vật liệu cơ bản
NFC NFC PUBLIC COMPANY LIMITED
4.000.00%0.00Bán15.100K4.351B146.950.0354.00Vật liệu cơ bản
EARTH.R ENERGY EARTH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.724.35%0.03Bán87.969M2.546B-0.04137.00Năng lượng
EARTH ENERGY EARTH PUBLIC COMPANY LIMITED
0.724.35%0.03Bán87.969M2.546B-0.04137.00Năng lượng
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.129.09%0.01Bán10.407M566.335M-0.00399.00Vật liệu cơ bản
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.129.09%0.01Bán10.407M566.335M-0.00399.00Vật liệu cơ bản
NINE NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT
2.208.91%0.18Mua3.253M804.208M-0.7089.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NINE.R NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT NON-VOTING
2.208.91%0.18Mua3.253M804.208M-0.7089.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TSI THE THAI SETAKIJ INSURANCE
0.545.88%0.03Bán35.000K584.148M-0.06205.00Tài chính
TSI.R THE THAI SETAKIJ INSURANCE NON-VOTING
0.545.88%0.03Bán35.000K584.148M-0.06205.00Tài chính
SPORT.R SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.13-13.33%-0.02Bán164.000K92.244M-0.24Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MORE.R MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.14-6.67%-0.01Bán21.793M914.322M8.510.02302.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MORE MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED
0.14-6.67%-0.01Bán21.793M914.322M8.510.02302.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SPORT SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY
0.13-13.33%-0.02Bán164.000K92.244M-0.24Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TIC THE THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY
29.50-7.81%-2.50Bán12.500K693.250M-4.91257.00Tài chính
TIC.R THE THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
29.50-7.81%-2.50Bán12.500K693.250M-4.91257.00Tài chính
GSTEEL.R G STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.080.00%0.00Bán74.650M548.000M-0.34591.00Vật liệu cơ bản
PE PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
0.080.00%0.00Bán335.600K64.000M1.850.04163.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.080.00%0.00Bán15.549M683.916M8.270.01363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PE.R PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.080.00%0.00Bán335.600K64.000M1.850.04163.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TRC.R TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.166.67%0.01Bán34.694M1.534B-0.29358.00Công nghiệp
GSTEEL G STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.080.00%0.00Bán74.650M548.000M-0.34591.00Vật liệu cơ bản
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.080.00%0.00Bán15.549M683.916M8.270.01363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRC TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.166.67%0.01Bán34.694M1.534B-0.29358.00Công nghiệp
TFI.R THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.230.00%0.00Bán106.400K470.925M-0.06600.00Vật liệu cơ bản
GEL.R GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.249.09%0.02Mua19.104M1.295B-0.02553.00Vật liệu cơ bản
TFI THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.230.00%0.00Bán106.400K470.925M-0.06600.00Vật liệu cơ bản
GEL GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.249.09%0.02Mua19.104M1.295B-0.02553.00Vật liệu cơ bản
ZEN ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY
17.2010.26%1.60Mua13.454M5.160B20.010.86Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ZEN.R ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
17.2010.26%1.60Mua13.454M5.160B20.010.86Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GJS.R G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.170.00%0.00Mua1.975M4.333B-0.12653.00Vật liệu cơ bản
GJS G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.170.00%0.00Mua1.975M4.333B-0.12653.00Vật liệu cơ bản
KC.R K.C. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.26-10.34%-0.03Sức bán mạnh2.543M227.500M-0.18149.00Tài chính
KC Cà phê
0.26-10.34%-0.03Sức bán mạnh2.543M227.500M-0.18149.00Tài chính
NBC NATION BROADCASTING CORPORATION
0.460.00%0.00Sức bán mạnh914.100K246.301M-0.14357.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NBC.R NATION BROADCASTING CORPORATION NON-VOTING
0.460.00%0.00Sức bán mạnh914.100K246.301M-0.14357.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IFEC.R INTER FAR EAST ENERGY CORPORATION NON-VOTING
0.390.00%0.00Bán36.435M788.128M-0.95118.00Công ty dịch vụ công cộng
IFEC INTER FAR EAST ENERGY CORPORATION
0.390.00%0.00Bán36.435M788.128M-0.95118.00Công ty dịch vụ công cộng
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.452.27%0.01Mua38.657M1.748B10.530.04260.00Tài chính
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.452.27%0.01Mua38.657M1.748B10.530.04260.00Tài chính
KTC.R KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
42.000.60%0.25Mua58.470M108.290B19.622.141548.00Tài chính
KTC KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED
42.000.60%0.25Mua58.470M108.290B19.622.141548.00Tài chính
TTT TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
69.50-9.15%-7.00Theo dõi48.200K
TTT.R TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
69.50-9.15%-7.00Theo dõi48.200K
MALEE MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
9.306.90%0.60Mua14.603M2.567B-1.211440.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MALEE.R MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.306.90%0.60Mua14.603M2.567B-1.211440.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AJA.R AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.215.00%0.01Mua3.580M890.462M-0.05847.00Công nghệ
PACE.R PACE DEVELOPMENT CORPORATION NON-VOTING
0.210.00%0.00Mua8.655M4.214B-0.12101.00Tài chính
PACE PACE DEVELOPMENT CORPORATION
0.210.00%0.00Mua8.655M4.214B-0.12101.00Tài chính
AJA AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
0.215.00%0.01Mua3.580M890.462M-0.05847.00Công nghệ
UPA UNITED POWER OF ASIA PUBLIC COMPANY
0.290.00%0.00Bán15.176M1.934B-0.0159.00Tài chính
UPA.R UNITED POWER OF ASIA PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.290.00%0.00Bán15.176M1.934B-0.0159.00Tài chính
POLAR POLARIS CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.100.00%0.00Bán14.722M851.495M-0.0964.00Tài chính
POLAR.R POLARIS CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.100.00%0.00Bán14.722M851.495M-0.0964.00Tài chính
ASN.R ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.60-0.88%-0.05Sức mua mạnh8.400K728.000M27.000.21Tài chính
ASN ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED
5.60-0.88%-0.05Sức mua mạnh8.400K728.000M27.000.21Tài chính
POST BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED
2.105.00%0.10Bán1.600K1.050B-0.411268.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
POST.R BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.105.00%0.10Bán1.600K1.050B-0.411268.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OTO ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY
3.726.90%0.24Mua1.174M1.042B59.220.06Công nghiệp
OTO.R ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.726.90%0.24Mua1.174M1.042B59.220.06Công nghiệp
UMS UNIQUE MINING SERVICES PUBLIC COMPANY
0.472.17%0.01Bán2.000K331.227M-0.11304.00Năng lượng
UMS.R UNIQUE MINING SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.472.17%0.01Bán2.000K331.227M-0.11304.00Năng lượng
SAMTEL SAMART TELCOMS PUBLIC COMPANY LIMITED
12.808.47%1.00Mua1.057M7.910B17.940.711302.00Dịch vụ Viễn thông
SAMTEL.R SAMART TELCOMS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.808.47%1.00Mua1.057M7.910B17.940.711302.00Dịch vụ Viễn thông
B52.R B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.230.00%0.00Bán446.000K444.268M-0.1772.00Tài chính
B52 B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.230.00%0.00Bán446.000K444.268M-0.1772.00Tài chính
BIG BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY
1.209.09%0.10Mua70.948M4.235B9.230.13229.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BIG.R BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.209.09%0.10Mua70.948M4.235B9.230.13229.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SGF SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.210.00%0.00Mua62.591M1.585B11.010.1124.00Tài chính
SGF.R SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.210.00%0.00Mua62.591M1.585B11.010.1124.00Tài chính
DIMET DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED
0.62-4.62%-0.03Bán836.600K333.502M-0.10Vật liệu cơ bản
DIMET.R DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.62-4.62%-0.03Bán836.600K333.502M-0.10Vật liệu cơ bản
JCK.R JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.382.22%0.03Mua12.486M2.963B45.570.0394.00Tài chính
JCK JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.382.22%0.03Mua12.486M2.963B45.570.0394.00Tài chính
CHARAN CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
32.008.47%2.50Mua100384.000M-2.16Tài chính
CHARAN.R CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
32.008.47%2.50Mua100384.000M-2.16Tài chính
BLISS.R BLISS-TEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.13-7.14%-0.01Mua48.598M893.777M12.390.01231.00Công nghệ
BLISS BLISS-TEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.13-7.14%-0.01Mua48.598M893.777M12.390.01231.00Công nghệ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất