Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
EVER.F EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN 0.50-99.09%-54.50Sức bán mạnh2.400K1.942B-0.07260.00Tài chính
STA.F SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY FOREIGN 15.40-54.34%-18.32Sức bán mạnh10.000K23.194B11.101.377239.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NEWS NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY 0.010.00%0.00Bán378.300K678.875M-0.0141.00Công nghệ
NEWS.R NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.010.00%0.00Bán378.300K678.875M-0.0141.00Công nghệ
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY 0.020.00%0.00Bán47.483M597.006M-0.004.00Vật liệu cơ bản
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.020.00%0.00Bán47.483M597.006M-0.004.00Vật liệu cơ bản
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.0814.29%0.01Mua6.832M921.376M-0.02350.00Công nghiệp
U.P U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED PREFERRED 0.040.00%0.00Mua5.291M31.803B-0.00100.00Tài chính
U.R U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.030.00%0.00Sức mua mạnh683.231M31.803B-0.00100.00Tài chính
U U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED 0.030.00%0.00Sức mua mạnh683.231M31.803B-0.00100.00Tài chính
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED 0.030.00%0.00Mua45.218M2.559B-0.00286.00Tài chính
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 0.0814.29%0.01Mua6.832M921.376M-0.02350.00Công nghiệp
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.030.00%0.00Mua45.218M2.559B-0.00286.00Tài chính
U.P.R U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED PREFERRED NON-VOTING 0.040.00%0.00Mua5.291M31.803B-0.00100.00Tài chính
U.Q U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN PREFERRED 0.03-25.00%-0.01800631.250M95.480.26722.00Vật liệu cơ bản
CKP.F CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN 5.1045.71%1.6050.000K37.218B137.640.0454.00Công ty dịch vụ công cộng
T T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY 0.050.00%0.00Bán1.342M505.747M-0.03Công nghiệp
TSF.R THREE SIXTY FIVE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.04-20.00%-0.01Bán341.300K338.538M-0.05Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TSF THREE SIXTY FIVE PUBLIC COMPANY LIMITED 0.04-20.00%-0.01Bán341.300K338.538M-0.05Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
T.R T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.050.00%0.00Bán1.342M505.747M-0.03Công nghiệp
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY 0.050.00%0.00Bán716.200K158.494M-0.04193.00Công nghệ
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.050.00%0.00Bán716.200K158.494M-0.04193.00Công nghệ
THAI THAI AIRWAYS INTERNATIONAL 14.709.70%1.30Mua72.507M29.249B-0.2022864.00Công nghiệp
THAI.R THAI AIRWAYS INTERNATIONAL NON-VOTING 14.709.70%1.30Mua72.507M29.249B-0.2022864.00Công nghiệp
POST.R BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 2.620.00%0.00Theo dõi2.500K1.310B-0.651268.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
POST BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED 2.620.00%0.00Theo dõi2.500K1.310B-0.651268.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.070.00%0.00Sức bán mạnh9.264M2.255B-0.06Chăm sóc sức khỏe
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED 0.070.00%0.00Sức bán mạnh9.264M2.255B-0.06Chăm sóc sức khỏe
AS ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY 1.15-1.71%-0.02Bán13.500K479.556M32.930.04612.00Công nghệ
AS.R ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING 1.15-1.71%-0.02Bán13.500K479.556M32.930.04612.00Công nghệ
STEC.F SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION FOREIGN 24.0014.83%3.10Mua30.000K37.518B-0.311150.00Công nghiệp
DTAC.F TOTAL ACCESS COMMUNICATION FOREIGN 46.0011.52%4.75Mua184.200K109.511B41.531.114731.00Dịch vụ Viễn thông
UMS.R UNIQUE MINING SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.819.46%0.07Mua37.000K372.504M-0.18304.00Năng lượng
UMS UNIQUE MINING SERVICES PUBLIC COMPANY 0.819.46%0.07Mua37.000K372.504M-0.18304.00Năng lượng
NBC NATION BROADCASTING CORPORATION 0.79-3.66%-0.03Mua252.100K439.058M-1.61357.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NBC.R NATION BROADCASTING CORPORATION NON-VOTING 0.79-3.66%-0.03Mua252.100K439.058M-1.61357.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SELIC.R SELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 2.501.63%0.04Mua9.685M688.800M55.830.04Vật liệu cơ bản
SELIC SELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED 2.501.63%0.04Mua9.685M688.800M55.830.04Vật liệu cơ bản
UP.R UNION PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 28.2511.88%3.00Mua100631.250M95.480.26722.00Vật liệu cơ bản
UP UNION PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED 28.2511.88%3.00Mua100631.250M95.480.26722.00Vật liệu cơ bản
SAWANG SAWANG EXPORT PUBLIC COMPANY LIMITED 14.50-1.36%-0.20Mua600352.800M-1.29213.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SAWANG.R SAWANG EXPORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 14.50-1.36%-0.20Mua600352.800M-1.29213.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ICHI.R ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 4.625.00%0.22Mua19.115M5.720B34.680.13305.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ICHI ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 4.625.00%0.22Mua19.115M5.720B34.680.13305.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SWC SHERWOOD CORPORATION (THAILAND) 26.006.56%1.60Mua347.000K3.660B18.481.32178.00Vật liệu cơ bản
SWC.R SHERWOOD CORPORATION (THAILAND) NON-VOTING 26.006.56%1.60Mua347.000K3.660B18.481.32178.00Vật liệu cơ bản
TU-PF T.U. DOME RESIDENTIAL COMPLEX LEASEHOLD 1.7011.11%0.17Bán100177.191MTài chính
QTC QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 6.00-7.69%-0.50Mua1.299M2.217B-0.86181.00Công nghiệp
QTC.R QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 6.00-7.69%-0.50Mua1.299M2.217B-0.86181.00Công nghiệp
CPL.R CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 3.36-0.59%-0.02Sức mua mạnh3.500K1.487B-0.41536.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CPL CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 3.36-0.59%-0.02Sức mua mạnh3.500K1.487B-0.41536.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SDC SAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED 0.422.44%0.01Mua25.174M4.643B-0.34923.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SDC.R SAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.422.44%0.01Mua25.174M4.643B-0.34923.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PE PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY 0.240.00%0.00Bán216.400K192.000M59.110.00163.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PE.R PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.240.00%0.00Bán216.400K192.000M59.110.00163.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TTI.R THAI TEXTILE INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING 29.000.00%0.00Bán4001.450B-1.723210.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TTI THAI TEXTILE INDUSTRY PUBLIC COMPANY 29.000.00%0.00Bán4001.450B-1.723210.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.130.00%0.00Theo dõi9.326M813.679M25.050.01363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 0.130.00%0.00Theo dõi9.326M813.679M25.050.01363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IRCP.R INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION NON-VOTING 0.992.06%0.02Bán6.455M246.671M-0.16132.00Công nghệ
IRCP INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION 0.992.06%0.02Bán6.455M246.671M-0.16132.00Công nghệ
NETBAY.R NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 35.757.52%2.50Mua1.111M6.650B50.250.66Công nghệ
NETBAY NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED 35.757.52%2.50Mua1.111M6.650B50.250.66Công nghệ
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED 0.49-2.00%-0.01Mua39.184M1.942B-0.07260.00Tài chính
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.49-2.00%-0.01Mua39.184M1.942B-0.07260.00Tài chính
FC.R FOOD CAPITALS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.260.00%0.00Bán696.500K555.480M-0.4542.00Tài chính
FC FOOD CAPITALS PUBLIC COMPANY LIMITED 0.260.00%0.00Bán696.500K555.480M-0.4542.00Tài chính
STPI.R STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 5.304.95%0.25Mua13.634M8.205B-0.378869.00Vật liệu cơ bản
STPI STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED 5.304.95%0.25Mua13.634M8.205B-0.378869.00Vật liệu cơ bản
PCSGH P.C.S. MACHINE GROUP HOLDING 7.607.04%0.50Mua6.743M10.685B14.950.472566.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PCSGH.R P.C.S. MACHINE GROUP HOLDING NON-VOTING 7.607.04%0.50Mua6.743M10.685B14.950.472566.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TTCL.R TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 10.70-0.93%-0.10Mua12.896M6.653B-0.182920.00Công nghiệp
TTCL TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED 10.70-0.93%-0.10Mua12.896M6.653B-0.182920.00Công nghiệp
AEONTS.R AEON THANA SINSAP (THAILAND) NON-VOTING 190.506.42%11.50Sức mua mạnh2.304M44.750B13.6613.105177.00Tài chính
AEONTS AEON THANA SINSAP (THAILAND) 190.506.42%11.50Sức mua mạnh2.304M44.750B13.6613.105177.00Tài chính
SPALI.F SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN 24.107.59%1.70Mua2.200K52.360B8.153.341061.00Tài chính
UPA UNITED POWER OF ASIA PUBLIC COMPANY 0.551.85%0.01Mua31.508M3.602B-0.0359.00Tài chính
UPA.R UNITED POWER OF ASIA PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.551.85%0.01Mua31.508M3.602B-0.0359.00Tài chính
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.140.00%0.00Bán2.337M660.724M212.120.00399.00Vật liệu cơ bản
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY 0.140.00%0.00Bán2.337M660.724M212.120.00399.00Vật liệu cơ bản
SABINA SABINA PUBLIC COMPANY LIMITED 28.750.88%0.25Bán9.555M9.904B32.490.883950.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SABINA.R SABINA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 28.750.88%0.25Bán9.555M9.904B32.490.883950.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TPLAS THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994) 2.02-4.72%-0.10Sức bán mạnh13.710M572.400M15.440.14Vật liệu cơ bản
TPLAS.R THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994) NON-VOTING 2.02-4.72%-0.10Sức bán mạnh13.710M572.400M15.440.14Vật liệu cơ bản
VNT.R VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 25.25-5.61%-1.50Mua3.026M31.704B12.392.16474.00Vật liệu cơ bản
VNT VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED 25.25-5.61%-1.50Mua3.026M31.704B12.392.16474.00Vật liệu cơ bản
TEAMG TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT 2.40-4.00%-0.10Bán37.697M1.700B10.510.24Công nghiệp
TEAMG.R TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT NON-VOTING 2.40-4.00%-0.10Bán37.697M1.700B10.510.24Công nghiệp
NWR.R NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.954.40%0.04Mua71.356M2.353B-0.074357.00Công nghiệp
NWR NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY 0.954.40%0.04Mua71.356M2.353B-0.074357.00Công nghiệp
MVP M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED 3.101.97%0.06Mua40.720M608.000M5.030.6084.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MVP.R M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 3.101.97%0.06Mua40.720M608.000M5.030.6084.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRITN TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED 0.472.17%0.01Mua42.714M3.695B66.570.01242.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRITN.R TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.472.17%0.01Mua42.714M3.695B66.570.01242.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SRICHA.R SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING 14.000.72%0.10Bán1.081M4.307B-0.14294.00Công nghiệp
SRICHA SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY 14.000.72%0.10Bán1.081M4.307B-0.14294.00Công nghiệp
TBSP.R THAI BRITISH SECURITY PRINTING NON-VOTING 14.906.43%0.90Bán6001.540B21.390.65Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TBSP THAI BRITISH SECURITY PRINTING 14.906.43%0.90Bán6001.540B21.390.65Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MBK.R MBK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 25.25-4.72%-1.25Mua33.414M44.915B14.741.80511.00Tài chính
MBK MBK PUBLIC COMPANY LIMITED 25.25-4.72%-1.25Mua33.414M44.915B14.741.80511.00Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất