Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.020.00%0.00Sức mua mạnh4.621M597.006M-0.00Sản xuất Chế tạo
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.020.00%0.00Mua6.620M1.706B-0.00Tài chính
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.020.00%0.00Mua6.620M1.706B-0.00Tài chính
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.020.00%0.00Sức mua mạnh4.621M597.006M-0.00Sản xuất Chế tạo
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.0350.00%0.01Bán2.366M263.250M-0.06Khoáng sản phi năng lượng
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.0350.00%0.01Bán2.366M263.250M-0.06Khoáng sản phi năng lượng
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.030.00%0.00Bán590.100K281.739M2.220.01Công nghệ Điện tử
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.030.00%0.00Bán590.100K281.739M2.220.01Công nghệ Điện tử
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.07-22.22%-0.02Bán238.410M765.806M16.070.01Dịch vụ Phân phối
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.07-22.22%-0.02Bán238.410M765.806M16.360.01Dịch vụ Phân phối
TFI THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.050.00%0.00Bán525.700K102.375M-0.07Công nghiệp Chế biến
TFI.R THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.050.00%0.00Bán525.700K102.375M-0.07Công nghiệp Chế biến
POST.R BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.4023.08%0.45Sức mua mạnh1.000K975.000M-0.73Dịch vụ Khách hàng
POST BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED
2.4023.08%0.45Sức mua mạnh1.000K975.000M-0.73Dịch vụ Khách hàng
MCOT.R MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.409.62%1.00Mua3.096M7.146B65.120.16Dịch vụ Khách hàng
MCOT MCOT PUBLIC COMPANY LIMITED
11.409.62%1.00Mua3.096M7.146B65.120.16Dịch vụ Khách hàng
PE PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
0.0620.00%0.01Bán287.600K40.000M1.640.03Tài chính
PACE.R PACE DEVELOPMENT CORPORATION NON-VOTING
0.05-16.67%-0.01Bán20.314M862.404M-0.12Tài chính
PE.R PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.0620.00%0.01Bán287.600K40.000M1.640.03Tài chính
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.05-16.67%-0.01Mua27.433M1.933B-0.01Dịch vụ Thương mại
PACE PACE DEVELOPMENT CORPORATION
0.05-16.67%-0.01Bán20.314M862.404M-0.15Tài chính
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.05-16.67%-0.01Mua27.433M1.933B-0.01Dịch vụ Thương mại
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.060.00%0.00Bán1.613M283.168M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.060.00%0.00Bán1.613M283.168M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
ADB.R APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.54-14.29%-0.09Sức bán mạnh528.400K378.000M-0.04Công nghiệp Chế biến
ADB APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED
0.54-14.29%-0.09Sức bán mạnh528.400K378.000M-0.04Công nghiệp Chế biến
NFC NFC PUBLIC COMPANY LIMITED
2.349.35%0.20Mua6002.328B-0.04Công nghiệp Chế biến
NFC.R NFC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.349.35%0.20Mua6002.328B-0.04Công nghiệp Chế biến
PHOL.R PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.822.82%0.05Mua6.405MDịch vụ Phân phối
PHOL PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.822.82%0.05Mua6.405M358.425M10.790.16Dịch vụ Phân phối
KOOL MASTERKOOL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
0.98-7.55%-0.08Mua5.212M508.800M19.130.06Sản xuất Chế tạo
KOOL.R MASTERKOOL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.98-7.55%-0.08Mua5.212M508.800M19.130.06Sản xuất Chế tạo
AKR.R EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.623.33%0.02Mua12.713M805.974M-0.17Sản xuất Chế tạo
AKR EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.623.33%0.02Mua12.713M805.974M-0.17Sản xuất Chế tạo
KIAT.R KIATTANA TRANSPORT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.336.45%0.02Mua10.041MVận chuyển
KIAT KIATTANA TRANSPORT PUBLIC COMPANY
0.336.45%0.02Mua10.041M870.933M-0.00Vận chuyển
ACAP.R ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.549.22%0.13Mua5.807M446.140M-0.15Tài chính
ACAP ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.549.22%0.13Mua5.807M446.140M-0.15Tài chính
BAM.R BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT NON-VOTING
24.70-6.79%-1.80Mua273.871M79.897B12.702.091240.00Tài chính
BAM BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT
24.70-6.79%-1.80Mua273.871M79.897B12.702.091240.00Tài chính
ERW THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.70-9.62%-0.50Sức bán mạnh67.890M13.091B29.160.18Dịch vụ Khách hàng
ERW.R THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.70-9.62%-0.50Sức bán mạnh67.890M13.091B29.160.18Dịch vụ Khách hàng
K KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED
1.17-4.88%-0.06Bán1.160M295.200M-0.39Dịch vụ Thương mại
K.R KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.17-4.88%-0.06Bán1.160M295.200M-0.39Dịch vụ Thương mại
SPG THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY
12.301.65%0.20Bán1.200K4.175B13.440.90Công nghiệp Chế biến
SPG.R THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.301.65%0.20Bán1.200K4.175B13.090.92Công nghiệp Chế biến
TNDT THAI NONDESTRUCTIVE TESTING
3.60-6.74%-0.26Bán66.600K386.000M-0.64Dịch vụ Công nghiệp
TNDT.R THAI NONDESTRUCTIVE TESTING NON-VOTING
3.60-6.74%-0.26Bán66.600K386.000M-0.64Dịch vụ Công nghiệp
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
50.50-9.01%-5.00Sức bán mạnh57.833M250.241B16.283.41Công nghiệp Chế biến
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
50.50-9.01%-5.00Sức bán mạnh57.833M250.147B16.283.41Công nghiệp Chế biến
AEC.R AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.29-9.38%-0.03Sức bán mạnh96.000K391.760M-0.23Tài chính
AEC AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
0.29-9.38%-0.03Sức bán mạnh96.000K391.760M-0.23Tài chính
WHA.R WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.16-4.82%-0.16Bán285.316M48.834B13.920.24Tài chính
WHA WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
3.16-4.82%-0.16Bán285.316M49.623B13.920.24Tài chính
PORT.R SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.640.76%0.02Mua24.537M1.591B11.620.23326.00Vận chuyển
PORT SAHATHAI TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.640.76%0.02Mua24.537M1.591B11.620.23326.00Vận chuyển
NEP NEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.2011.11%0.02Bán100418.568M-0.02Sản xuất Chế tạo
RWI.R RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.46-0.68%-0.01Sức mua mạnh370.100KKhoáng sản phi năng lượng
NEP.R NEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.2011.11%0.02Bán100Sản xuất Chế tạo
RWI RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.46-0.68%-0.01Sức mua mạnh370.100K935.457M-0.19Khoáng sản phi năng lượng
PLANET.R PLANET COMMUNICATIONS ASIA NON-VOTING
1.12-2.61%-0.03Bán2.339M287.500M30.830.04Truyền thông
PLANET PLANET COMMUNICATIONS ASIA
1.12-2.61%-0.03Bán2.339M287.500M30.830.04Truyền thông
SE-ED.R SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.57-5.99%-0.10Bán38.300K654.547M40.630.04Dịch vụ Khách hàng
SE-ED SE-EDUCATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.57-5.99%-0.10Bán38.300K654.547M40.630.04Dịch vụ Khách hàng
SAAM SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.995.32%0.05Mua621.300K282.000M20.610.05Dịch vụ Công nghiệp
SAAM.R SAAM ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.995.32%0.05Mua621.300K282.000M20.610.05Dịch vụ Công nghiệp
BIG BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.73-7.59%-0.06Mua46.592M2.788B9.510.08Khách hàng Lâu năm
BIG.R BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.73-7.59%-0.06Mua46.592M2.788B9.510.08Khách hàng Lâu năm
SUN.R SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.008.70%0.16Mua9.932M791.200M-0.07Hàng tiêu dùng không lâu bền
SUN SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED
2.008.70%0.16Mua9.932M791.200M-0.07Hàng tiêu dùng không lâu bền
AIRA.R AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.030.98%0.01Bán4.600K6.441B-0.03Tài chính
AIRA AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.030.98%0.01Bán4.600K6.441B-0.03Tài chính
DOHOME.R DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.25-4.62%-0.40Bán24.756MDịch vụ Phân phối
DOHOME DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED
8.25-4.62%-0.40Bán24.756MDịch vụ Phân phối
HYDRO HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.34-2.86%-0.01Mua1.200K274.739M-0.46Dịch vụ Công nghiệp
HYDRO.R HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.34-2.86%-0.01Mua1.200K274.739M-0.46Dịch vụ Công nghiệp
ZMICO SEAMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY
0.75-8.54%-0.07Bán578.200K1.356B-0.08Tài chính
ZMICO.R SEAMICO SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.75-8.54%-0.07Bán578.200K1.356B-0.08Tài chính
MALEE MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
7.906.76%0.50Mua1.486M2.042B-1.06Hàng tiêu dùng không lâu bền
MALEE.R MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.906.76%0.50Mua1.486M2.042B-1.06Hàng tiêu dùng không lâu bền
B BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.22-4.35%-0.01Bán974.800K305.771M-0.02Vận chuyển
B.R BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.22-4.35%-0.01Bán974.800K305.771M-0.02Vận chuyển
TRC TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.120.00%0.00Bán1.784M1.150B-0.29Dịch vụ Công nghiệp
TRC.R TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.120.00%0.00Bán1.784M1.150B-0.29Dịch vụ Công nghiệp
PROUD.R PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.43-3.38%-0.05Mua29.400K949.374M-0.20Dịch vụ Công nghiệp
PROUD PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.43-3.38%-0.05Mua29.400K949.374M-0.11Dịch vụ Công nghiệp
PRIME.R PRIME ROAD POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.34-8.11%-0.03Sức bán mạnh2.482M6.297B-0.07Dịch vụ Công nghệ
MPG.R MPG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.34-5.56%-0.02Sức bán mạnh317.300K351.991M-0.06Dịch vụ Khách hàng
PRIME PRIME ROAD POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
0.34-8.11%-0.03Sức bán mạnh2.482M6.297B-0.07Dịch vụ Công nghệ
MPG MPG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.34-5.56%-0.02Sức bán mạnh317.300K351.991M-0.06Dịch vụ Khách hàng
VCOM VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.860.70%0.02Mua13.400K852.000M9.200.31Dịch vụ Công nghệ
VCOM.R VINTCOM TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.860.70%0.02Mua13.400K852.000M9.200.31Dịch vụ Công nghệ
JCKH.R JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.23-8.00%-0.02Sức bán mạnh10.400KDịch vụ Khách hàng
NWR.R NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.46-4.17%-0.02Bán9.520M1.241B-0.07Dịch vụ Công nghiệp
JCKH JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.23-8.00%-0.02Sức bán mạnh10.400K156.320M-0.262589.00Dịch vụ Khách hàng
NWR NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY
0.46-4.17%-0.02Bán9.520M1.241B-0.07Dịch vụ Công nghiệp
MATI MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED
4.609.52%0.40Bán5.000K778.466M33.410.13Dịch vụ Khách hàng
MATI.R MATICHON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.609.52%0.40Bán5.000K778.466M33.410.13Dịch vụ Khách hàng
GSC.R GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.73-3.95%-0.03Sức bán mạnh296.200K190.000M10.440.07Dịch vụ Thương mại
GSC GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
0.73-3.95%-0.03Sức bán mạnh296.200K190.000M10.440.07Dịch vụ Thương mại
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất