Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.030.00%0.00Mua18.815M2.560B75.000.00286.00Tài chính
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.020.00%0.00Bán16.486M597.006M-0.004.00Vật liệu cơ bản
TSF.R THREE SIXTY FIVE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.020.00%0.00Bán981.300K316.050M-0.07Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.020.00%0.00Bán16.486M597.006M-0.004.00Vật liệu cơ bản
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.030.00%0.00Mua18.815M2.560B75.000.00286.00Tài chính
TSF THREE SIXTY FIVE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.020.00%0.00Bán981.300K316.050M-0.07Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MONTRI 101 MONTRI STORAGE PROPERTY FUND
5.50-8.33%-0.50Sức bán mạnh15.600K331.650M27.240.20Tài chính
WAVE.R WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.080.97%0.02Bán1.800K973.336M-0.54Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WAVE WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
2.080.97%0.02Bán1.800K973.336M-0.54Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.040.00%0.00Sức bán mạnh218.500K380.388M-0.04193.00Công nghệ
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.040.00%0.00Sức bán mạnh218.500K380.388M-0.04193.00Công nghệ
NEW.R WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
53.25-18.39%-12.00Bán200652.500M22.282.93589.00Chăm sóc sức khỏe
NEW WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED
53.25-18.39%-12.00Bán200652.500M22.282.93589.00Chăm sóc sức khỏe
AIRA.R AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.8022.45%0.33Mua4.600K8.878B-0.02Tài chính
AIRA AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.8022.45%0.33Mua4.600K8.878B-0.02Tài chính
PDJ PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.83-8.50%-0.17Bán10.495M849.280M23.510.253923.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PDJ.R PRANDA JEWELRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.83-8.50%-0.17Bán10.495M849.280M23.510.253923.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TSE THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.63-15.98%-0.31Sức bán mạnh15.347M3.697B8.260.23138.00Công ty dịch vụ công cộng
TSE.R THAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.63-15.98%-0.31Sức bán mạnh15.347M3.697B8.260.23138.00Công ty dịch vụ công cộng
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.0620.00%0.01Mua12.513M658.126M-0.02350.00Công nghiệp
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.05-16.67%-0.01Bán5.178M1.933B-0.06Chăm sóc sức khỏe
T.R T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.0620.00%0.01Mua387.300K505.747M-0.03Công nghiệp
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.0620.00%0.01Mua12.513M658.126M-0.02350.00Công nghiệp
T T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.0620.00%0.01Mua387.300K505.747M-0.03Công nghiệp
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.05-16.67%-0.01Bán5.178M1.933B-0.06Chăm sóc sức khỏe
IRCP INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION
0.936.90%0.06Mua49.307M221.241M-0.05132.00Công nghệ
IRCP.R INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION NON-VOTING
0.936.90%0.06Mua49.307M221.241M-0.05132.00Công nghệ
MIT MFC INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT
5.50-0.90%-0.05Mua600
NPK.R NEW PLUS KNITTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
29.0014.85%3.75Mua1.900K252.500M6.783.72456.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NBC NATION BROADCASTING CORPORATION
0.4612.20%0.05Theo dõi98.200K219.529M-0.50357.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NBC.R NATION BROADCASTING CORPORATION NON-VOTING
0.4612.20%0.05Theo dõi98.200K219.529M-0.50357.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DCORP DEMETER CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.92-6.12%-0.06Mua50.615M575.660M-0.66Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DCORP.R DEMETER CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.92-6.12%-0.06Mua50.615M575.660M-0.66Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KKP.F KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
66.75-11.30%-8.50Mua10056.097B9.287.144019.00Tài chính
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.080.00%0.00Bán15.629M683.916M11.130.01363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.080.00%0.00Bán15.629M683.916M11.130.01363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PE PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
0.264.00%0.01Mua115.000K200.000M23.060.01163.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PE.R PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.264.00%0.01Mua115.000K200.000M23.060.01163.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PRECHA PREECHA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.610.62%0.01Mua537.200K537.600M-0.0960.00Tài chính
PRECHA.R PREECHA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.610.62%0.01Mua537.200K537.600M-0.0960.00Tài chính
VPO VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY
0.524.00%0.02Mua11.123M470.000M-0.07Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
VPO.R VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.524.00%0.02Mua11.123M470.000M-0.07Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NC NEWCITY (BANGKOK) PUBLIC COMPANY LIMITED
15.00-9.09%-1.50Bán300224.265M11.241.33499.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NC.R NEWCITY (BANGKOK) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.00-9.09%-1.50Bán300224.265M11.241.33499.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TPA THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED
6.50-1.52%-0.10Bán8.700K789.750M16.250.40291.00Vật liệu cơ bản
SAMCO.R SAMMAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.71-0.58%-0.01Bán3.750M1.104B9.650.18Tài chính
SAMCO SAMMAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.71-0.58%-0.01Bán3.750M1.104B9.650.18Tài chính
SE.R SIAMEAST SOLUTIONS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.84-8.00%-0.16Bán148.500K480.000M20.900.10Công nghiệp
SE SIAMEAST SOLUTIONS PUBLIC COMPANY
1.84-8.00%-0.16Bán148.500K480.000M20.900.10Công nghiệp
RPC RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
0.422.44%0.01Mua4.193M534.912M-0.01932.00Năng lượng
RPC.R RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.422.44%0.01Mua4.193M534.912M-0.01932.00Năng lượng
BCH.R BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
15.908.90%1.30Bán58.733M36.409B33.080.444743.00Chăm sóc sức khỏe
BCH BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY
15.908.90%1.30Bán58.733M36.409B33.080.444743.00Chăm sóc sức khỏe
JKN JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
7.609.35%0.65Bán6.159M3.753B19.150.3671.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JKN.R JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.609.35%0.65Bán6.159M3.753B19.150.3671.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CPT CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY
0.827.89%0.06Mua82.084M684.000M7.590.10158.00Công nghiệp
CPT.R CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.827.89%0.06Mua82.084M684.000M7.590.10158.00Công nghiệp
GTB GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.591.72%0.01Mua459.800K556.800M-0.01Công nghiệp
GTB.R GETABEC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.591.72%0.01Mua459.800K556.800M-0.01Công nghiệp
PJW PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY
1.52-7.88%-0.13Bán300.000K947.232M-0.021261.00Vật liệu cơ bản
PJW.R PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.52-7.88%-0.13Bán300.000K947.232M-0.021261.00Vật liệu cơ bản
COM7 COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED
14.008.53%1.10Bán14.836M15.480B18.330.703119.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COM7.R COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.008.53%1.10Bán14.836M15.480B18.330.703119.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PK.R PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.786.92%0.18Mua7.118M1.078B23.130.16607.00Công nghiệp
PK PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.786.92%0.18Mua7.118M1.078B23.130.16607.00Công nghiệp
CAZ.R CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.90-0.00%-0.0041.485M
CAZ CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
3.90-0.00%-0.0041.485M
CRD CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.982.08%0.02Bán1.351M480.000M12.660.08264.00Công nghiệp
GJS.R G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.138.33%0.01Bán40.600K1.671B-0.01653.00Vật liệu cơ bản
CRD.R CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.982.08%0.02Bán1.351M480.000M12.660.08264.00Công nghiệp
GJS G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.138.33%0.01Bán40.600K1.671B-0.01653.00Vật liệu cơ bản
TTI THAI TEXTILE INDUSTRY PUBLIC COMPANY
27.259.00%2.25Bán3001.250B-2.643210.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TTI.R THAI TEXTILE INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
27.259.00%2.25Bán3001.250B-2.643210.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DNA.R DNA 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.395.41%0.02Mua30.651M2.416B-0.01493.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AS ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.771.32%0.01Bán8.100K311.507M-0.00612.00Công nghệ
DNA DNA 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED
0.395.41%0.02Mua30.651M2.416B-0.01493.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DIGI.R DIGITAL TECH PLANET PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.400.00%0.00Mua3.118M632.160M-0.2072.00Tài chính
AS.R ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.771.32%0.01Bán8.100K311.507M-0.00612.00Công nghệ
DIGI DIGITAL TECH PLANET PUBLIC COMPANY
0.400.00%0.00Mua3.118M632.160M-0.2072.00Tài chính
PRG.R PATUM RICE MILL AND GRANARY NON-VOTING
13.608.80%1.10Mua1008.160B33.090.41388.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TAPAC TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED
7.050.00%0.00Mua1.723M2.855B44.010.17Công nghệ
PRG PATUM RICE MILL AND GRANARY
13.608.80%1.10Mua1008.160B33.090.41388.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TAPAC.R TAPACO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.050.00%0.00Mua1.723M2.855B44.010.17Công nghệ
SMM.R SIAM INTER MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.02-3.82%-0.12Mua31.452M1.015B-0.43548.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SMM SIAM INTER MULTIMEDIA PUBLIC COMPANY
3.02-3.82%-0.12Mua31.452M1.015B-0.43548.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KWM K. W. METAL WORK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.955.56%0.05Mua12.568M378.000M12.160.07106.00Công nghiệp
UREKA.R EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.853.35%0.06Bán2.138M1.138B55.380.03Công nghiệp
KWM.R K. W. METAL WORK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.955.56%0.05Mua12.568M378.000M12.160.07106.00Công nghiệp
UREKA EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.853.35%0.06Bán2.138M1.138B55.380.03Công nghiệp
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.130.00%0.00Bán4.301M613.529M128.710.00399.00Vật liệu cơ bản
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.130.00%0.00Bán4.301M613.529M128.710.00399.00Vật liệu cơ bản
CHOW CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
2.12-4.50%-0.10Bán4.349M1.776B6.360.35486.00Vật liệu cơ bản
CHOW.R CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.12-4.50%-0.10Bán4.349M1.776B6.360.35486.00Vật liệu cơ bản
CBG.R CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
35.007.69%2.50Bán3.356M32.500B38.010.862910.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CBG CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
35.007.69%2.50Bán3.356M32.500B38.010.862910.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TRITN TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.400.00%0.00Mua31.450M3.213B29.220.01242.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRITN.R TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.400.00%0.00Mua31.450M3.213B29.220.01242.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SAM SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.54-1.82%-0.01Mua1.153M574.819M-0.08630.00Vật liệu cơ bản
SAM.R SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.54-1.82%-0.01Mua1.153M574.819M-0.08630.00Vật liệu cơ bản
NETBAY.R NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
26.257.58%1.85Mua476.800K4.880B34.880.70Công nghệ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất