Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.020.00%0.00Mua3.505M597.006M74.070.004.00Vật liệu cơ bản
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.020.00%0.00Mua3.505M597.006M74.070.004.00Vật liệu cơ bản
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.0350.00%0.01Mua10.620M1.706B200.000.00286.00Tài chính
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.0350.00%0.01Mua10.620M1.706B200.000.00286.00Tài chính
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.04-20.00%-0.01Bán9.363M469.565M30.300.00193.00Công nghệ
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.04-20.00%-0.01Bán9.363M469.565M30.300.00193.00Công nghệ
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.050.00%0.00Sức bán mạnh6.475M1.611B-0.01Chăm sóc sức khỏe
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.050.00%0.00Sức bán mạnh6.475M1.611B-0.01Chăm sóc sức khỏe
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.060.00%0.00Bán2.814M789.752M-0.03350.00Công nghiệp
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.060.00%0.00Bán2.814M789.752M-0.03350.00Công nghiệp
T.R T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.060.00%0.00Mua20.062M606.896M-0.02Công nghiệp
T T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.060.00%0.00Mua20.062M606.896M-0.02Công nghiệp
TRC TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.2110.53%0.02Sức bán mạnh50.442M1.171B-0.33358.00Công nghiệp
TRC.R TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.2110.53%0.02Sức bán mạnh50.442M1.171B-0.33358.00Công nghiệp
AJA.R AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.2110.53%0.02Mua12.919M805.656M-0.05847.00Công nghệ
AJA AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
0.2110.53%0.02Mua12.919M805.656M-0.05847.00Công nghệ
VARO VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
7.1018.33%1.10Mua100599.413M-0.30308.00Vật liệu cơ bản
VARO.R VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.1018.33%1.10Mua100599.413M-0.30308.00Vật liệu cơ bản
VL.R V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.53-12.57%-0.2284.044M1.400B13.040.13277.00Công nghiệp
VL V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.53-12.57%-0.2284.044M1.400B13.040.13277.00Công nghiệp
THAI.R THAI AIRWAYS INTERNATIONAL NON-VOTING
9.8511.30%1.00Sức bán mạnh20.738M19.318B-6.3722054.00Công nghiệp
THAI THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
9.8511.30%1.00Sức bán mạnh20.738M19.318B-6.3722054.00Công nghiệp
DCORP DEMETER CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.408.11%0.03Sức bán mạnh1.949M652.023M-0.69Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DCORP.R DEMETER CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.408.11%0.03Sức bán mạnh1.949M652.023M-0.69Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HTC HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED
19.7011.30%2.00Mua2.536M3.526B9.571.851579.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HTC.R HAAD THIP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.7011.30%2.00Mua2.536M3.526B9.571.851579.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DTCI.R D.T.C. INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
27.50-1.79%-0.50Bán300280.000M15.271.83461.00Công nghiệp
DTCI D.T.C. INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
27.50-1.79%-0.50Bán300280.000M15.271.83461.00Công nghiệp
MORE MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED
0.150.00%0.00Bán9.951M979.631M6.710.02302.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MORE.R MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.150.00%0.00Bán9.951M979.631M6.710.02302.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PE PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
0.16-5.88%-0.01Sức bán mạnh70.600K136.000M3.340.05163.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PE.R PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.16-5.88%-0.01Sức bán mạnh70.600K136.000M3.340.05163.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7UP.R SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.260.00%0.00Bán2.774M787.696M-0.0354.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7UP SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY
0.260.00%0.00Bán2.774M787.696M-0.0354.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.090.00%0.00Mua34.011M769.406M8.910.01363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.090.00%0.00Mua34.011M769.406M8.910.01363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CFRESH SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.34-4.02%-0.14Bán113.500K1.613B27.750.133675.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CFRESH.R SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.34-4.02%-0.14Bán113.500K1.613B27.750.133675.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TRITN.R TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.352.94%0.01Sức bán mạnh23.639M2.731B31.840.01242.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRITN TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.352.94%0.01Sức bán mạnh23.639M2.731B31.840.01242.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
B BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.43-6.52%-0.03Bán3.714M401.010M-0.0632.00Công nghiệp
B.R BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.43-6.52%-0.03Bán3.714M401.010M-0.0632.00Công nghiệp
CPL CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.71-5.00%-0.09Bán28.100K791.720M69.470.03536.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CPL.R CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.71-5.00%-0.09Bán28.100K791.720M69.470.03536.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HYDRO.R HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.34-8.11%-0.03Bán360.700K290.438M-0.32140.00Công nghiệp
HYDRO HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.34-8.11%-0.03Bán360.700K290.438M-0.32140.00Công nghiệp
JCKH JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.778.45%0.06Bán21.300K443.947M-0.121532.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JCKH.R JCK HOSPITALITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.778.45%0.06Bán21.300K443.947M-0.121532.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALL.R ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.10-6.39%-0.28Sức bán mạnh6.948M2.453B5.040.87Tài chính
ALL ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
4.10-6.39%-0.28Sức bán mạnh6.948M2.453B5.040.87Tài chính
CCP CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.32-5.88%-0.02Bán1.921M941.130M-0.03917.00Vật liệu cơ bản
CCP.R CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.32-5.88%-0.02Bán1.921M941.130M-0.03917.00Vật liệu cơ bản
AS.R ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.800.00%0.00Bán68.100K327.902M23.410.03612.00Công nghệ
AS ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.800.00%0.00Bán68.100K327.902M23.410.03612.00Công nghệ
JUTHA.R JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.709.38%0.06Mua25.300K88.477M-0.45162.00Công nghiệp
JUTHA JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED
0.709.38%0.06Mua25.300K88.477M-0.45162.00Công nghiệp
SLP.R SALEE PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.725.88%0.04Bán189.300K816.000M80.860.01Công nghiệp
SLP SALEE PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.725.88%0.04Bán189.300K816.000M80.860.01Công nghiệp
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.120.00%0.00Sức bán mạnh175.500K566.335M292.680.00399.00Vật liệu cơ bản
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.120.00%0.00Sức bán mạnh175.500K566.335M292.680.00399.00Vật liệu cơ bản
UREKA.R EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.037.29%0.07Bán1.425M610.118M33.050.03Công nghiệp
UREKA EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.037.29%0.07Bán1.425M610.118M33.050.03Công nghiệp
PRM.R PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.057.08%0.40Bán34.939M14.125B17.850.32943.00Năng lượng
PRM PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
6.057.08%0.40Bán34.939M14.125B17.850.32943.00Năng lượng
BRRGIF BURIRAM SUGAR GROUP POWER PLANT
9.55-6.37%-0.65Bán710.200K3.570B16.420.62Tài chính
GJS G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.140.00%0.00Mua812.600K3.568B-0.12653.00Vật liệu cơ bản
GJS.R G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.140.00%0.00Mua812.600K3.568B-0.12653.00Vật liệu cơ bản
KCE.R KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.907.19%1.20Bán15.939M19.586B11.091.516105.00Công nghệ
KCE KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED
17.907.19%1.20Bán15.939M19.586B11.091.516105.00Công nghệ
BROOK.R THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.422.44%0.01Sức bán mạnh763.500K2.311B-0.0127.00Công nghiệp
BROOK THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.422.44%0.01Sức bán mạnh763.500K2.311B-0.0127.00Công nghiệp
BEAUTY BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.781.07%0.04Bán366.486M11.198B14.410.261204.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BEAUTY.R BEAUTY COMMUNITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.781.07%0.04Bán366.486M11.198B14.410.261204.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BM BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY
2.52-5.97%-0.16Bán1.161M1.179B47.790.06Công nghiệp
BM.R BANGKOK SHEET METAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.52-5.97%-0.16Bán1.161M1.179B47.790.06Công nghiệp
SPORT.R SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.150.00%0.00Bán52.600K106.436M-0.21Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SPORT SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY
0.150.00%0.00Bán52.600K106.436M-0.21Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SAWAD.R SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
49.007.10%3.25Mua8.758M60.630B19.082.40Tài chính
SAWAD SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY
49.007.10%3.25Mua8.758M60.630B19.082.40Tài chính
UPA UNITED POWER OF ASIA PUBLIC COMPANY
0.300.00%0.00Bán2.023M2.001B-0.0159.00Tài chính
UPA.R UNITED POWER OF ASIA PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.300.00%0.00Bán2.023M2.001B-0.0159.00Tài chính
TCC.R THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.310.00%0.00Bán1.253M396.619M97.180.0043.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TCC THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.310.00%0.00Bán1.253M396.619M97.180.0043.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SINGER SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
5.755.50%0.30Mua2.691M2.188B-0.284467.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SINGER.R SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.755.50%0.30Mua2.691M2.188B-0.284467.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SISB.R SISB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.305.80%0.40Mua8.085M6.486B41.800.17652.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SISB SISB PUBLIC COMPANY LIMITED
7.305.80%0.40Mua8.085M6.486B41.800.17652.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SDC.R SAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.336.45%0.02Sức bán mạnh675.000K3.511B-0.14923.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SDC SAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.336.45%0.02Sức bán mạnh675.000K3.511B-0.14923.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DOD DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED
7.406.47%0.45Bán3.131M2.849B10.670.65141.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DOD.R DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.406.47%0.45Bán3.131M2.849B10.670.65141.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CSP.R CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.14-2.56%-0.03Bán700580.518M-0.02259.00Vật liệu cơ bản
CSP CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED
1.14-2.56%-0.03Bán700580.518M-0.02259.00Vật liệu cơ bản
SYNEX SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
9.653.76%0.35Bán2.313M7.164B11.010.85708.00Công nghệ
SYNEX.R SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.653.76%0.35Bán2.313M7.164B11.010.85708.00Công nghệ
PLANET PLANET COMMUNICATIONS ASIA
1.45-0.68%-0.01Bán47.400K365.000M62.130.02Công nghệ
PLANET.R PLANET COMMUNICATIONS ASIA NON-VOTING
1.45-0.68%-0.01Bán47.400K365.000M62.130.02Công nghệ
THANA.R THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.81-3.72%-0.07Bán10.900K476.039M-0.07135.00Tài chính
THANA THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.81-3.72%-0.07Bán10.900K476.039M-0.07135.00Tài chính
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.50-1.96%-0.01Bán31.010M1.981B-0.08260.00Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất