Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.020.00%0.00Bán4.586M597.006M74.070.004.00Vật liệu cơ bản
NEWS.R NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.01-50.00%-0.01Bán3.804M2.716B-0.0141.00Công nghệ
NEWS NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.01-50.00%-0.01Bán3.804M2.716B-0.0141.00Công nghệ
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.020.00%0.00Bán4.586M597.006M74.070.004.00Vật liệu cơ bản
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.0350.00%0.01Mua781.400K1.706B22.990.00286.00Tài chính
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.0350.00%0.01Mua781.400K1.706B22.990.00286.00Tài chính
UT UNION TEXTILE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
14.00-4.76%-0.70Bán1.700K661.500M8.001.84724.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UT.R UNION TEXTILE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
14.00-4.76%-0.70Bán1.700K661.500M8.001.84724.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CSR.R CITY SPORTS AND RECREATION NON-VOTING
69.00-12.66%-10.00Bán6.200K1.619B30.382.60107.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CSR CITY SPORTS AND RECREATION
69.00-12.66%-10.00Bán6.200K1.619B30.382.60107.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.060.00%0.00Mua4.008M789.751M-0.02350.00Công nghiệp
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.060.00%0.00Mua4.008M789.751M-0.02350.00Công nghiệp
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.05-16.67%-0.01Sức bán mạnh7.851M1.933B-0.01Chăm sóc sức khỏe
T.R T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.05-16.67%-0.01Bán21.200K606.896M-0.03Công nghiệp
AJA AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY
0.21-12.50%-0.03Bán30.887M1.018B-0.02847.00Công nghệ
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.05-16.67%-0.01Sức bán mạnh7.851M1.933B-0.01Chăm sóc sức khỏe
T T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.05-16.67%-0.01Bán21.200K606.896M-0.03Công nghiệp
AJA.R AJ ADVANCE TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.21-12.50%-0.03Bán30.887M1.018B-0.02847.00Công nghệ
GSC.R GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.84-13.21%-0.2819.968M
GSC GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
1.84-13.21%-0.2819.968M
ACC.R ADVANCED CONNECTION CORPORATION NON-VOTING
0.68-5.56%-0.04Mua14.794M966.999M-0.0239.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ACC ADVANCED CONNECTION CORPORATION
0.68-5.56%-0.04Mua14.794M966.999M-0.0239.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UMS UNIQUE MINING SERVICES PUBLIC COMPANY
0.630.00%0.00Theo dõi600443.985M-0.13304.00Năng lượng
UMS.R UNIQUE MINING SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.630.00%0.00Theo dõi600443.985M-0.13304.00Năng lượng
BAT-3K.R HITACHI CHEMICAL STORAGE BATTERY (THAILAND) NON-VOTING
240.000.00%0.00Mua8004.800B-5.241308.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BAT-3K HITACHI CHEMICAL STORAGE BATTERY (THAILAND)
240.000.00%0.00Mua8004.800B-5.241308.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OTO.R ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.664.72%0.12Mua8.379M711.200M34.510.07Công nghiệp
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.080.00%0.00Bán2.194M683.916M11.130.01363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.080.00%0.00Bán2.194M683.916M11.130.01363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
OTO ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY
2.664.72%0.12Mua8.379M711.200M34.510.07Công nghiệp
THE.R THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.951.56%0.03Mua5.679M2.116B-0.09219.00Vật liệu cơ bản
THE THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.951.56%0.03Mua5.679M2.116B-0.09219.00Vật liệu cơ bản
AS.R ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.83-1.19%-0.01Bán20.800K340.198M24.280.03612.00Công nghệ
AS ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.83-1.19%-0.01Bán20.800K340.198M24.280.03612.00Công nghệ
PE.R PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.200.00%0.00Sức bán mạnh180.500K160.000M3.930.05163.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PE PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
0.200.00%0.00Sức bán mạnh180.500K160.000M3.930.05163.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GBX GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT
0.6510.17%0.06Mua7.034M642.555M80.270.01405.00Tài chính
GBX.R GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT NON-VOTING
0.6510.17%0.06Mua7.034M642.555M80.270.01405.00Tài chính
SPG.R THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.70-8.67%-1.30Bán11.900K5.175B13.651.101079.00Năng lượng
SPG THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY
13.70-8.67%-1.30Bán11.900K5.175B13.651.101079.00Năng lượng
CMO CMO PUBLIC COMPANY LIMITED
1.291.57%0.02Bán2.437M324.438M29.730.04393.00Công nghiệp
CMO.R CMO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.291.57%0.02Bán2.437M324.438M29.730.04393.00Công nghiệp
SBPF SAMUI BURI PROPERTY FUND
2.800.72%0.02Bán39.100K230.184M-0.58Tài chính
PACE.R PACE DEVELOPMENT CORPORATION NON-VOTING
0.230.00%0.00Bán17.401M2.769B-0.47106.00Tài chính
PACE PACE DEVELOPMENT CORPORATION
0.230.00%0.00Bán17.401M2.769B-0.47106.00Tài chính
STPI STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED
5.707.55%0.40Mua35.857M8.612B-0.398869.00Vật liệu cơ bản
STPI.R STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.707.55%0.40Mua35.857M8.612B-0.398869.00Vật liệu cơ bản
GJS G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.120.00%0.00Sức bán mạnh242.100K1.671B-0.06653.00Vật liệu cơ bản
GJS.R G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.120.00%0.00Sức bán mạnh242.100K1.671B-0.06653.00Vật liệu cơ bản
TTI THAI TEXTILE INDUSTRY PUBLIC COMPANY
25.00-7.41%-2.00Bán2001.250B-2.203210.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TTI.R THAI TEXTILE INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
25.00-7.41%-2.00Bán2001.250B-2.203210.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
K.R KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.36-3.28%-0.08Sức bán mạnh629.800K585.599M12.310.20Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
K KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED
2.36-3.28%-0.08Sức bán mạnh629.800K585.599M12.310.20Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.130.00%0.00Bán671.600K613.529M317.070.00399.00Vật liệu cơ bản
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.130.00%0.00Bán671.600K613.529M317.070.00399.00Vật liệu cơ bản
DTCI.R D.T.C. INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
27.00-6.90%-2.00Bán600295.000M16.091.83461.00Công nghiệp
DTCI D.T.C. INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
27.00-6.90%-2.00Bán600295.000M16.091.83461.00Công nghiệp
MORE.R MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.27-3.57%-0.01Bán6.095M1.829B12.520.02493.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MORE MORE RETURN PUBLIC COMPANY LIMITED
0.27-3.57%-0.01Bán6.095M1.829B12.520.02493.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TFG.R THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.165.33%0.16Mua6.064M15.530B23.810.132565.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TFG THAIFOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.165.33%0.16Mua6.064M15.530B23.810.132565.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TMI TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.84-3.45%-0.03Mua8.964M584.154M-0.03425.00Công nghiệp
TMI.R TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.84-3.45%-0.03Mua8.964M584.154M-0.03425.00Công nghiệp
CAZ.R CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.60-6.50%-0.32Bán11.541M1.378B15.690.31241.00Công nghiệp
CAZ CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
4.60-6.50%-0.32Bán11.541M1.378B15.690.31241.00Công nghiệp
TFI.R THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.297.41%0.02Bán2.900K552.825M-0.09600.00Vật liệu cơ bản
TFI THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.297.41%0.02Bán2.900K552.825M-0.09600.00Vật liệu cơ bản
RAM.R RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3522.00-6.13%-230.00Mua1.050K45.024B23.74158.021837.00Chăm sóc sức khỏe
RAM RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY
3522.00-6.13%-230.00Mua1.050K45.024B23.74158.021837.00Chăm sóc sức khỏe
TRITN.R TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.333.12%0.01Bán22.540M2.571B23.480.01242.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRITN TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.333.12%0.01Bán22.540M2.571B23.480.01242.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TEAMG.R TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT NON-VOTING
2.262.73%0.06Mua14.621M1.496B9.930.221453.00Công nghiệp
TEAMG TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT
2.262.73%0.06Mua14.621M1.496B9.930.221453.00Công nghiệp
UEC.R UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.28-4.48%-0.06Bán638.100K764.485M-0.07983.00Công nghiệp
UEC UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY
1.28-4.48%-0.06Bán638.100K764.485M-0.07983.00Công nghiệp
ARIP.R ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.500.00%0.00Bán594.300K233.000M107.070.00125.00Công nghiệp
ARIP ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.500.00%0.00Bán594.300K233.000M107.070.00125.00Công nghiệp
EMC EMC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.32-3.03%-0.01Bán16.819M2.783B44.650.01295.00Công nghiệp
EMC.R EMC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.32-3.03%-0.01Bán16.819M2.783B44.650.01295.00Công nghiệp
AKR.R EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.811.25%0.01Bán5.221M1.075B-0.21781.00Công nghiệp
AKR EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.811.25%0.01Bán5.221M1.075B-0.21781.00Công nghiệp
ACAP ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.126.19%0.24Mua2.135M1.228B20.550.19Tài chính
ACAP.R ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.126.19%0.24Mua2.135M1.228B20.550.19Tài chính
HYDRO HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.66-4.35%-0.03Bán480.300K541.628M-0.20140.00Công nghiệp
HYDRO.R HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.66-4.35%-0.03Bán480.300K541.628M-0.20140.00Công nghiệp
SOLAR SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED
2.105.00%0.10Mua3.497M1.088B-0.70319.00Năng lượng
SOLAR.R SOLARTRON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.105.00%0.10Mua3.497M1.088B-0.70319.00Năng lượng
FVC.R FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.87-1.14%-0.01Mua10.763M497.325M-0.01Công nghiệp
FVC FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.87-1.14%-0.01Mua10.763M497.325M-0.01Công nghiệp
KCM.R K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.04-1.89%-0.02Mua5.603M720.800M140.960.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KCM K.C. METALSHEET PUBLIC COMPANY LIMITED
1.04-1.89%-0.02Mua5.603M720.800M140.960.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRC.R TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.34-2.86%-0.01Bán3.761M2.157B-0.33358.00Công nghiệp
TRC TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.34-2.86%-0.01Bán3.761M2.157B-0.33358.00Công nghiệp
TACC T.A.C. CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED
2.945.00%0.14Mua2.411M1.702B24.890.11Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TACC.R T.A.C. CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.945.00%0.14Mua2.411M1.702B24.890.11Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FTREIT.F FRASERS PROPERTY THAILAND INDUSTRIAL FOREIGN
12.206.09%0.702.600K33.050B9.451.34Tài chính
FC.R FOOD CAPITALS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.360.00%0.00Bán671.500K769.126M-0.2742.00Tài chính
FC FOOD CAPITALS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.360.00%0.00Bán671.500K769.126M-0.2742.00Tài chính
TCC THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.360.00%0.00Bán1.824M460.590M-0.0143.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TCC.R THAI CAPITAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.360.00%0.00Bán1.824M460.590M-0.0143.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất