Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
U.F U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
3.80-99.05%-396.20Bán2.900K28.025B-0.22100.00Tài chính
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.02-33.33%-0.01Bán37.643M597.006M-0.004.00Vật liệu cơ bản
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.02-33.33%-0.01Bán37.643M597.006M-0.004.00Vật liệu cơ bản
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.020.00%0.00Bán4.920M1.706B-0.00286.00Tài chính
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.020.00%0.00Bán4.920M1.706B-0.00286.00Tài chính
MVP.R M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.83-25.00%-0.61Bán129.973M366.000M3.030.6084.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MVP M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.83-25.00%-0.61Bán129.973M366.000M3.030.6084.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TSF.R THREE SIXTY FIVE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.030.00%0.00Bán2.015M203.123M-0.05Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.070.00%0.00Mua25.519M2.255B-0.06Chăm sóc sức khỏe
TSF THREE SIXTY FIVE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.030.00%0.00Bán2.015M203.123M-0.05Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.070.00%0.00Mua25.519M2.255B-0.06Chăm sóc sức khỏe
ASAP SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE
4.32-20.00%-1.08Bán14.102M3.136B19.460.22Công nghiệp
ASAP.R SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE NON-VOTING
4.32-20.00%-1.08Bán14.102M3.136B19.460.22Công nghiệp
MALEE MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
9.00-20.35%-2.30Sức bán mạnh9.480M2.484B25.160.361440.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MALEE.R MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.00-20.35%-2.30Sức bán mạnh9.480M2.484B25.160.361440.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TTI THAI TEXTILE INDUSTRY PUBLIC COMPANY
24.00-17.24%-5.00Sức bán mạnh4001.200B-1.723210.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TTI.R THAI TEXTILE INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
24.00-17.24%-5.00Sức bán mạnh4001.200B-1.723210.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.050.00%0.00Bán1.101M475.485M-0.04193.00Công nghệ
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.050.00%0.00Bán1.101M475.485M-0.04193.00Công nghệ
PACE PACE DEVELOPMENT CORPORATION
0.48-7.69%-0.04Bán36.772M5.779B-1.56106.00Tài chính
PACE.R PACE DEVELOPMENT CORPORATION NON-VOTING
0.48-7.69%-0.04Bán36.772M5.779B-1.56106.00Tài chính
OCC.R O.C.C. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.90-0.59%-0.10Sức bán mạnh3001.014B5.393.131149.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TWZ.R TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.110.00%0.00Sức bán mạnh5.477M1.147B21.190.01363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
T.R T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.050.00%0.00Sức bán mạnh13.317M505.747M-0.03Công nghiệp
TWZ TWZ CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.110.00%0.00Sức bán mạnh5.477M1.147B21.190.01363.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
T T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.050.00%0.00Sức bán mạnh13.317M505.747M-0.03Công nghiệp
ETE.R EASTERN TECHNICAL ENGINEERING NON-VOTING
1.16-12.78%-0.17Bán3.737M649.600M8.440.14Công nghiệp
ETE EASTERN TECHNICAL ENGINEERING
1.16-12.78%-0.17Bán3.737M649.600M8.440.14Công nghiệp
ACAP ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.72-13.39%-0.73Bán5.029M1.493B9.880.56Tài chính
ACAP.R ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.72-13.39%-0.73Bán5.029M1.493B9.880.56Tài chính
CPH.R CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.40-6.57%-0.45Mua791.300K256.000M-1.932295.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CPH CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC COMPANY
6.40-6.57%-0.45Mua791.300K256.000M-1.932295.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SPORT.R SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.195.56%0.01Sức bán mạnh118.100K346.838M-0.25Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SPORT SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY
0.195.56%0.01Sức bán mạnh118.100K346.838M-0.25Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ORI ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.45-11.03%-0.80Bán66.508M15.796B5.201.25706.00Tài chính
ORI.R ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.45-11.03%-0.80Bán66.508M15.796B5.201.25706.00Tài chính
ABICO.R ABICO HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.60-12.50%-0.80Bán434.700K1.316B16.240.34810.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ABICO ABICO HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
5.60-12.50%-0.80Bán434.700K1.316B16.240.34810.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MPG MPG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.13-7.14%-0.01Sức bán mạnh1.642M127.108M-0.07358.00Công nghiệp
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.060.00%0.00Bán4.921M789.751M-0.02350.00Công nghiệp
MPG.R MPG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.13-7.14%-0.01Sức bán mạnh1.642M127.108M-0.07358.00Công nghiệp
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.060.00%0.00Bán4.921M789.751M-0.02350.00Công nghiệp
TCMC.R TCM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.10-7.89%-0.18Bán4.699M1.603B6.160.34822.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TCMC TCM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
2.10-7.89%-0.18Bán4.699M1.603B6.160.34822.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TBSP THAI BRITISH SECURITY PRINTING
15.9017.78%2.40Sức mua mạnh3001.749B24.300.65Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TBSP.R THAI BRITISH SECURITY PRINTING NON-VOTING
15.9017.78%2.40Sức mua mạnh3001.749B24.300.65Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TH TONG HUA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.76-9.52%-0.08Bán6.859M733.426M26.390.0380.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TH.R TONG HUA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.76-9.52%-0.08Bán6.859M733.426M26.390.0380.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SSF.R SURAPON FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.15-6.82%-0.45Bán48.100K1.660B-0.38651.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SSF SURAPON FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
6.15-6.82%-0.45Bán48.100K1.660B-0.38651.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BROCK BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.283.64%0.08Bán63.600K2.337B281.130.0135.00Tài chính
BROCK.R BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.283.64%0.08Bán63.600K2.337B281.130.0135.00Tài chính
KAMART.R KARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.100.99%0.04Bán18.942M3.608B14.280.29490.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KAMART KARMARTS PUBLIC COMPANY LIMITED
4.100.99%0.04Bán18.942M3.608B14.280.29490.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PE PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
0.23-4.17%-0.01Sức bán mạnh375.900K184.000M56.650.00163.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PE.R PREMIER ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.23-4.17%-0.01Sức bán mạnh375.900K184.000M56.650.00163.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
POST BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED
2.34-10.00%-0.26Bán1.200K1.170B-0.651268.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
POST.R BANGKOK POST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.34-10.00%-0.26Bán1.200K1.170B-0.651268.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MONO MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.883.30%0.06Bán26.093M6.526B-0.04964.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MONO.R MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.883.30%0.06Bán26.093M6.526B-0.04964.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BIG.R BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.42-8.97%-0.14Bán19.766M5.011B7.490.19229.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BIG BIG CAMERA CORPORATION PUBLIC COMPANY
1.42-8.97%-0.14Bán19.766M5.011B7.490.19229.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SIRI.R SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.34-9.46%-0.14Bán299.137M19.916B11.080.121555.00Tài chính
SIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.34-9.46%-0.14Bán299.137M19.916B11.080.121555.00Tài chính
BJC BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED
50.50-9.82%-5.50Bán36.162M202.117B33.181.5211879.00Công nghiệp
BJC.R BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
50.50-9.82%-5.50Bán36.162M202.117B33.181.5211879.00Công nghiệp
MANRIN THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY
29.0012.62%3.25Bán2.600K780.262M41.150.70205.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MANRIN.R THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
29.0012.62%3.25Bán2.600K780.262M41.150.70205.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PPM PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.65-7.30%-0.13Bán86.000K696.300M14.130.12148.00Vật liệu cơ bản
PPM.R PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.65-7.30%-0.13Bán86.000K696.300M14.130.12148.00Vật liệu cơ bản
CCP.R CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.38-5.00%-0.02Sức bán mạnh7.652M1.052B-0.00917.00Vật liệu cơ bản
CCP CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.38-5.00%-0.02Sức bán mạnh7.652M1.052B-0.00917.00Vật liệu cơ bản
QTC.R QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.550.00%0.00Mua2.369M1.893B-0.86181.00Công nghiệp
QTC QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
5.550.00%0.00Mua2.369M1.893B-0.86181.00Công nghiệp
THE.R THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.22-5.13%-0.12Bán3.548M2.447B6.700.33219.00Vật liệu cơ bản
THE THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.22-5.13%-0.12Bán3.548M2.447B6.700.33219.00Vật liệu cơ bản
SYNTEC SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
2.98-6.88%-0.22Sức bán mạnh17.953M4.768B5.510.54914.00Công nghiệp
SYNTEC.R SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.98-6.88%-0.22Sức bán mạnh17.953M4.768B5.510.54914.00Công nghiệp
JSP J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.476.82%0.03Bán17.977M1.974B-0.01Tài chính
JSP.R J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.476.82%0.03Bán17.977M1.974B-0.01Tài chính
ESTAR EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY
0.57-8.06%-0.05Bán22.099M2.863B12.510.05169.00Tài chính
ESTAR.R EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.57-8.06%-0.05Bán22.099M2.863B12.510.05169.00Tài chính
TCCC THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
32.25-6.52%-2.25Bán17.800K18.857B13.562.38611.00Vật liệu cơ bản
TCCC.R THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
32.25-6.52%-2.25Bán17.800K18.857B13.562.38611.00Vật liệu cơ bản
JUTHA JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED
1.46-8.75%-0.14Bán490.700K201.838M-1.22162.00Công nghiệp
JUTHA.R JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.46-8.75%-0.14Bán490.700K201.838M-1.22162.00Công nghiệp
CEN CAPITAL ENGINEERING NETWORK
1.15-2.54%-0.03Bán4.767M856.913M-0.13594.00Vật liệu cơ bản
CEN.R CAPITAL ENGINEERING NETWORK NON-VOTING
1.15-2.54%-0.03Bán4.767M856.913M-0.13594.00Vật liệu cơ bản
PHOL PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.74-5.43%-0.10Sức bán mạnh223.700K352.350M95.450.02208.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PHOL.R PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.74-5.43%-0.10Sức bán mạnh223.700K352.350M95.450.02208.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BEC BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED
5.30-7.02%-0.40Bán27.483M10.600B-0.202552.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BEC.R BEC WORLD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.30-7.02%-0.40Bán27.483M10.600B-0.202552.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NER.F NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
2.381.71%0.043.000K3.326B5.090.42545.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BGC BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
11.00-7.56%-0.90Bán13.294M7.639B12.430.89Vật liệu cơ bản
BGC.R BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.00-7.56%-0.90Bán13.294M7.639B12.430.89Vật liệu cơ bản
2S 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.92-7.01%-0.22Sức bán mạnh336.700K1.314B4.830.60314.00Vật liệu cơ bản
2S.R 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.92-7.01%-0.22Sức bán mạnh336.700K1.314B4.830.60314.00Vật liệu cơ bản
AP AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
7.25-7.64%-0.60Bán32.305M22.808B5.341.361634.00Tài chính
AP.R AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.25-7.64%-0.60Bán32.305M22.808B5.341.361634.00Tài chính
MEGA.R MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
33.50-6.94%-2.50Sức bán mạnh3.180M28.986B24.691.374400.00Chăm sóc sức khỏe
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất