Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.01-50.00%-0.01Bán3.332M1.706B-0.00Tài chính
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.01-50.00%-0.01Bán3.332M1.706B-0.00Tài chính
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.020.00%0.00Sức mua mạnh10.838M597.006M-0.00Sản xuất Chế tạo
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.020.00%0.00Sức mua mạnh10.838M597.006M-0.00Sản xuất Chế tạo
TFI THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.040.00%0.00Bán84.000K81.900M-0.09Công nghiệp Chế biến
EFORL.R E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.040.00%0.00Sức bán mạnh23.641M1.289B-0.01Dịch vụ Thương mại
EFORL E FOR L AIM PUBLIC COMPANY LIMITED
0.040.00%0.00Sức bán mạnh23.641M1.289B-0.01Dịch vụ Thương mại
TFI.R THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.040.00%0.00Bán84.000K81.900M-0.07Công nghiệp Chế biến
NCL NCL INTERNATIONAL LOGISTICS
0.853.66%0.03Sức bán mạnh198.300K372.405M50.930.02Vận chuyển
NCL.R NCL INTERNATIONAL LOGISTICS NON-VOTING
0.853.66%0.03Sức bán mạnh198.300K372.405M50.930.02Vận chuyển
UWC UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
0.020.00%0.00Bán5.793M263.250M-0.06Dịch vụ Công nghiệp
UWC.R UA WITHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.020.00%0.00Bán5.793M263.250M-0.06Dịch vụ Công nghiệp
SEG THAI GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
30.00-11.11%-3.75Bán6.400K25.383BTài chính
SEG.R THAI GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
30.00-11.11%-3.75Bán6.400K25.383BTài chính
TPA THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED
5.750.00%0.00Mua18.700K698.625M21.140.27Công nghiệp Chế biến
TPA.R THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.750.00%0.00Mua18.700K698.625M21.140.27Công nghiệp Chế biến
K KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED
0.83-25.89%-0.29Sức bán mạnh691.300K268.800M-0.39Dịch vụ Thương mại
K.R KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.83-25.89%-0.29Sức bán mạnh691.300K268.800M-0.39Dịch vụ Thương mại
NOK.R NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.09-15.50%-0.20Bán695.800K4.010B-0.90Vận chuyển
NOK NOK AIRLINES PUBLIC COMPANY LIMITED
1.09-15.50%-0.20Bán695.800K4.010B-0.90Vận chuyển
PRECHA PREECHA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.950.00%0.00Bán65.200K319.200M-0.11Tài chính
PRECHA.R PREECHA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.950.00%0.00Bán65.200K319.200M-0.11Tài chính
UMS UNIQUE MINING SERVICES PUBLIC COMPANY
0.15-25.00%-0.05Sức bán mạnh42.800K140.948M-0.06Năng lượng Mỏ
UMS.R UNIQUE MINING SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.15-25.00%-0.05Sức bán mạnh42.800K140.948M-0.09Năng lượng Mỏ
EIC.R ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.03-25.00%-0.01Bán11.328M375.652M2.960.01Công nghệ Điện tử
EIC ELECTRONICS INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.03-25.00%-0.01Bán11.328M375.652M2.960.01Công nghệ Điện tử
NFC.R NFC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.000.00%0.00Bán9002.176B-0.04Công nghiệp Chế biến
NFC NFC PUBLIC COMPANY LIMITED
2.000.00%0.00Bán9002.176B-0.04Công nghiệp Chế biến
MONO MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.78-21.21%-0.21Bán8.292M3.436B-0.16Dịch vụ Thương mại
MONO.R MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.78-21.21%-0.21Bán8.292M3.436B-0.16Dịch vụ Thương mại
BC BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.10-15.38%-0.20Bán1.420M659.100MDịch vụ Khách hàng
BC.R BOUTIQUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.10-15.38%-0.20Bán1.420MDịch vụ Khách hàng
MPG MPG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.24-7.69%-0.02Bán114.300K254.216M-0.05Dịch vụ Khách hàng
MPG.R MPG CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.24-7.69%-0.02Bán114.300K254.216M-0.05Dịch vụ Khách hàng
CPL CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.76-10.59%-0.09Sức bán mạnh7.300K373.867M-0.37Công nghiệp Chế biến
CPL.R CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.76-10.59%-0.09Sức bán mạnh7.300K373.867M-0.37Công nghiệp Chế biến
TPBI.R TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.78-3.08%-0.12Bán8.400K1.626B-0.08Công nghiệp Chế biến
TPBI TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED
3.78-3.08%-0.12Bán8.400K1.626B-0.08Công nghiệp Chế biến
KWG.R KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.28-9.22%-0.13Sức bán mạnh188.700K1.857B-0.17Tài chính
KWG KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.28-9.22%-0.13Sức bán mạnh188.700K1.857B-0.17Tài chính
JTS.R JASMINE TELECOM SYSTEMS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.88-1.12%-0.01Bán79.800K628.747M102.300.01Dịch vụ Công nghệ
JTS JASMINE TELECOM SYSTEMS PUBLIC COMPANY
0.88-1.12%-0.01Bán79.800K628.747M102.300.01Dịch vụ Công nghệ
CPW.R COPPERWIRED PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.15-20.69%-0.30Bán4.864M870.000MDịch vụ Phân phối
CPW COPPERWIRED PUBLIC COMPANY LIMITED
1.15-20.69%-0.30Bán4.864M870.000MDịch vụ Phân phối
MVP M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
1.51-3.82%-0.06Bán298.700K314.000M10.400.15Dịch vụ Thương mại
MVP.R M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.51-3.82%-0.06Bán298.700K314.000M10.400.15Dịch vụ Thương mại
BTW.R BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.50-15.25%-0.09Bán692.700K446.040M-0.23Sản xuất Chế tạo
BTW BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.50-15.25%-0.09Bán692.700K446.040M-0.23Sản xuất Chế tạo
SPORT SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY
0.050.00%0.00Bán335.900K35.479M-0.40Dịch vụ Khách hàng
T.R T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.04-20.00%-0.01Sức bán mạnh11.076M505.745M9.620.01Dịch vụ Công nghiệp
SPORT.R SIAM SPORT SYNDICATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.050.00%0.00Bán335.900K35.479M-0.39Dịch vụ Khách hàng
T T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.04-20.00%-0.01Sức bán mạnh11.076M505.745M9.430.01Dịch vụ Công nghiệp
RSP.R RICH SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.14-13.71%-0.34Bán946.900K1.843B12.510.20Dịch vụ Phân phối
SSC SERMSUK PUBLIC COMPANY LIMITED
25.00-16.67%-5.00Bán10.500K7.977B-1.05Hàng tiêu dùng không lâu bền
RSP RICH SPORT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.14-13.71%-0.34Bán946.900K1.843B12.510.20Dịch vụ Phân phối
SSC.R SERMSUK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
25.00-16.67%-5.00Bán10.500K7.977B-1.05Hàng tiêu dùng không lâu bền
MATCH MATCHING MAXIMIZE SOLUTION
1.12-19.42%-0.27Sức bán mạnh5001.086B-0.05Dịch vụ Khách hàng
MATCH.R MATCHING MAXIMIZE SOLUTION NON-VOTING
1.12-19.42%-0.27Sức bán mạnh5001.086B-0.05Dịch vụ Khách hàng
ACG AUTOCORP HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.83-19.42%-0.20Bán487.900K618.000M10.660.10Dịch vụ Phân phối
ACG.R AUTOCORP HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.83-19.42%-0.20Bán487.900KDịch vụ Phân phối
ABICO ABICO HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
3.84-2.04%-0.08Sức bán mạnh22.300K921.200M-0.02Hàng tiêu dùng không lâu bền
ABICO.R ABICO HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.84-2.04%-0.08Sức bán mạnh22.300KHàng tiêu dùng không lâu bền
HYDRO.R HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.25-3.85%-0.01Sức bán mạnh160.700K244.910M-0.46Dịch vụ Công nghiệp
HYDRO HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.25-3.85%-0.01Sức bán mạnh160.700K244.910M-0.46Dịch vụ Công nghiệp
IP INTER PHARMA PUBLIC COMPANY LIMITED
3.80-19.15%-0.90Bán4.229MCông nghệ Sức khỏe
IP.R INTER PHARMA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.80-19.15%-0.90Bán4.229MCông nghệ Sức khỏe
7UP SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY
0.34-19.05%-0.08Bán15.820M1.272B21.320.02Dịch vụ Phân phối
7UP.R SEVEN UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.34-19.05%-0.08Bán15.820M1.272B21.320.02Dịch vụ Phân phối
SDC SAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.13-13.33%-0.02Bán1.395M1.699B-0.02Truyền thông
SDC.R SAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.13-13.33%-0.02Bán1.395M1.699B-0.10Truyền thông
RP RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.13-8.13%-0.10Bán132.700K235.238M15.510.08Vận chuyển
RP.R RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.13-8.13%-0.10Bán132.700KVận chuyển
AIRA AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.98-18.33%-0.22Bán411.000K7.578B-0.03Tài chính
AIRA.R AIRA CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.98-18.33%-0.22Bán411.000K7.578B-0.03Tài chính
TRC.R TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.10-9.09%-0.01Bán18.714M1.055B-0.03Dịch vụ Công nghiệp
PPPM.R PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.4412.82%0.05Bán1.459M268.340M-1.29Công nghiệp Chế biến
APEX.R APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.10-9.09%-0.01Sức bán mạnh1.847MTài chính
PPPM PP PRIME PUBLIC COMPANY LIMITED
0.4412.82%0.05Bán1.459M268.346M-1.29Công nghiệp Chế biến
APEX APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.10-9.09%-0.01Sức bán mạnh1.847M439.978M-0.10Tài chính
TRC TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.10-9.09%-0.01Bán18.714M1.055B-0.03Dịch vụ Công nghiệp
SUN SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED
1.35-18.18%-0.30Sức bán mạnh1.114M709.500M-0.10Hàng tiêu dùng không lâu bền
SUN.R SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.35-18.18%-0.30Sức bán mạnh1.114M709.500M-0.10Hàng tiêu dùng không lâu bền
LPN L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
4.24-17.67%-0.91Bán19.410M7.489B5.970.86Tài chính
LPN.R L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.24-17.67%-0.91Bán19.410M7.489B5.970.86Tài chính
TEAM.R TEAM PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.61-12.86%-0.09Bán594.900K445.944M58.330.01Công nghệ Điện tử
TEAM TEAM PRECISION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.61-12.86%-0.09Bán594.900K445.944M58.820.01Công nghệ Điện tử
CPT CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY
0.55-16.67%-0.11Sức bán mạnh2.059M594.000M-0.01Công nghệ Điện tử
CPT.R CPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.55-16.67%-0.11Sức bán mạnh2.059M594.000M-0.01Công nghệ Điện tử
THE THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.56-17.46%-0.33Bán1.550M2.083B9.660.20Dịch vụ Phân phối
THE.R THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.56-17.46%-0.33Bán1.550M2.083B67.740.03Dịch vụ Phân phối
TNR THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY
5.50-17.29%-1.15Bán128.900K1.995B22.740.29Sản xuất Chế tạo
TNR.R THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY NON-VOTING
5.50-17.29%-1.15Bán128.900K1.995B22.740.29Sản xuất Chế tạo
ARIP ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.30-11.76%-0.04Bán282.400K158.440M121.430.00Dịch vụ Thương mại
ARIP.R ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.30-11.76%-0.04Bán282.400K158.440M121.430.00Dịch vụ Thương mại
INOX.R POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.44-13.73%-0.07Bán116.600K3.976B255.000.00Khoáng sản phi năng lượng
INOX POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED
0.44-13.73%-0.07Bán116.600K3.976B255.000.00Khoáng sản phi năng lượng
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.060.00%0.00Bán5.447M283.168M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
GJS G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.10-16.67%-0.02Sức bán mạnh4.484M3.058B-0.08Khoáng sản phi năng lượng
GJS.R G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.10-16.67%-0.02Sức bán mạnh4.484M3.058B-0.08Khoáng sản phi năng lượng
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.060.00%0.00Bán5.447M283.168M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất