Cổ phiếu định giá cao — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Cổ phiếu đã tăng giá đáng kể do nhu cầu lớn được gọi là quá mua. Điều này thường xảy ra khi có quá nhiều người mua đẩy giá quá cao đến nỗi không thể chứng minh được tài chính của công ty. Khi người bán bắt đầu có quá nhiều người mua, giá có thể thay đổi hướng của nó. Một script khác khiến cổ phiếu trở nên mua quá nhiều là khi một công ty mua lại cổ phiếu của chính mình. Hãy thận trọng khi mua các cổ phiếu bị định giá quá cao vì có thể có sự thoái lui.

           
ABM ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.981.03%0.01Mua183.800K294.000M-0.11194.00Vật liệu cơ bản
ABM.R ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.981.03%0.01Mua183.800K294.000M-0.11194.00Vật liệu cơ bản
AMA AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
9.25-1.07%-0.10Mua5.605M4.791B48.550.19578.00Công nghiệp
AMA.R AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.25-1.07%-0.10Mua5.605M4.791B48.550.19578.00Công nghiệp
ASAP SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE
3.506.06%0.20Mua6.934M2.541B42.320.08Công nghiệp
ASAP.R SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE NON-VOTING
3.506.06%0.20Mua6.934M2.541B42.320.08Công nghiệp
ASEFA ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED
5.250.96%0.05Mua505.900K2.888B10.270.511093.00Công nghiệp
ASEFA.R ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.250.96%0.05Mua505.900K2.888B10.270.511093.00Công nghiệp
ASIMAR ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY
2.08-0.95%-0.02Mua1.404M537.245M23.380.09Công nghiệp
ASIMAR.R ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.08-0.95%-0.02Mua1.404M537.245M23.380.09Công nghiệp
ATP30 ATP30 PUBLIC COMPANY LIMITED
1.541.99%0.03Mua2.350M950.657M20.570.08Công nghiệp
ATP30.R ATP30 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.541.99%0.03Mua2.350M950.657M20.570.08Công nghiệp
AU AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED
16.903.68%0.60Mua9.557M13.784B78.350.22879.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AU.R AFTER YOU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.903.68%0.60Mua9.557M13.784B78.350.22879.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
12.902.38%0.30Mua41.863M161.981B53.190.244248.00Công nghiệp
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.902.38%0.30Mua41.863M161.981B53.190.244248.00Công nghiệp
COL COL PUBLIC COMPANY LIMITED
24.400.00%0.00Mua606.900K15.616B20.651.183860.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COL.R COL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
24.400.00%0.00Mua606.900K15.616B20.651.183860.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CPALL.F CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
87.250.00%0.00Mua219.600K788.258B37.042.3755777.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DTAC TOTAL ACCESS COMMUNICATION
58.75-0.84%-0.50Mua8.483M139.109B-1.174731.00Dịch vụ Viễn thông
DTAC.R TOTAL ACCESS COMMUNICATION NON-VOTING
58.75-0.84%-0.50Mua8.483M139.109B-1.174731.00Dịch vụ Viễn thông
EKH EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY
7.501.35%0.10Mua4.743M4.500B32.170.23605.00Chăm sóc sức khỏe
EKH.R EKACHAI MEDICAL CARE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.501.35%0.10Mua4.743M4.500B32.170.23605.00Chăm sóc sức khỏe
EPG EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY
7.150.00%0.00Mua11.109M20.020B22.140.322695.00Vật liệu cơ bản
EPG.R EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.150.00%0.00Mua11.109M20.020B22.140.322695.00Vật liệu cơ bản
FSS FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY
2.142.88%0.06Mua144.800K1.244B-0.20Tài chính
FSS.R FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.142.88%0.06Mua144.800K1.244B-0.20Tài chính
FTE FIRETRADE ENGINEERING PUBLIC COMPANY
2.440.00%0.00Mua1.204M1.464B10.210.24154.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FTE.R FIRETRADE ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.440.00%0.00Mua1.204M1.464B10.210.24154.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HFT HWA FONG RUBBER (THAILAND)
2.920.69%0.02Mua402.600K1.923B8.770.331639.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HFT.R HWA FONG RUBBER (THAILAND) NON-VOTING
2.920.69%0.02Mua402.600K1.923B8.770.331639.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ICHI ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
7.455.67%0.40Mua15.954M9.685B77.360.10305.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ICHI.R ICHITAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.455.67%0.40Mua15.954M9.685B77.360.10305.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
III TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY
6.755.47%0.35Mua10.099M4.096B24.430.28882.00Công nghiệp
III.R TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.755.47%0.35Mua10.099M4.096B24.430.28882.00Công nghiệp
IT IT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.020.00%0.00Mua253.700K864.925M28.250.11558.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IT.R IT CITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.020.00%0.00Mua253.700K864.925M28.250.11558.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JAS JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
7.850.00%0.00Mua77.055M64.008B14.070.605469.00Dịch vụ Viễn thông
JAS.R JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.850.00%0.00Mua77.055M64.008B14.070.605469.00Dịch vụ Viễn thông
JMART JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED
12.801.59%0.20Mua6.389M9.398B329.730.041476.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JMART.R JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.801.59%0.20Mua6.389M9.398B329.730.041476.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JUBILE JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
17.702.31%0.40Mua215.300K3.085B15.621.13290.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JUBILE.R JUBILEE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
17.702.31%0.40Mua215.300K3.085B15.621.13290.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JWD JWD INFOLOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
10.506.60%0.65Mua11.739M10.710B35.750.291251.00Công nghiệp
JWD.R JWD INFOLOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.506.60%0.65Mua11.739M10.710B35.750.291251.00Công nghiệp
LOXLEY LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.442.52%0.06Mua18.711M5.526B51.060.05956.00Công nghệ
LOXLEY.R LOXLEY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.442.52%0.06Mua18.711M5.526B51.060.05956.00Công nghệ
M-CHAI MAHACHAI HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
218.000.00%0.00Mua3003.488B31.396.942587.00Chăm sóc sức khỏe
M-CHAI.R MAHACHAI HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
218.000.00%0.00Mua3003.488B31.396.942587.00Chăm sóc sức khỏe
MALEE MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
9.306.90%0.60Mua14.603M2.567B-1.211440.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MALEE.R MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.306.90%0.60Mua14.603M2.567B-1.211440.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MONO MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.023.06%0.06Mua30.637M7.011B-0.091149.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MONO.R MONO TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.023.06%0.06Mua30.637M7.011B-0.091149.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NEX NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED
3.983.11%0.12Mua4.336M923.380M-0.30614.00Công nghiệp
NEX.R NEX POINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.983.11%0.12Mua4.336M923.380M-0.30614.00Công nghiệp
NINE NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT
2.208.91%0.18Mua3.253M804.208M-0.7089.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NINE.R NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT NON-VOTING
2.208.91%0.18Mua3.253M804.208M-0.7089.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NNCL NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.002.04%0.04Mua3.022M4.097B12.600.16171.00Tài chính
NNCL.R NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.002.04%0.04Mua3.022M4.097B12.600.16171.00Tài chính
NTV NONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC COMPANY
53.750.47%0.25Mua22.700K8.600B22.242.421470.00Chăm sóc sức khỏe
NTV.R NONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
53.750.47%0.25Mua22.700K8.600B22.242.421470.00Chăm sóc sức khỏe
ORI ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
9.653.76%0.35Mua30.562M23.634B6.621.46706.00Tài chính
ORI.R ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.653.76%0.35Mua30.562M23.634B6.621.46706.00Tài chính
OTO ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY
3.726.90%0.24Mua1.174M1.042B59.220.06Công nghiệp
OTO.R ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.726.90%0.24Mua1.174M1.042B59.220.06Công nghiệp
PDG PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.241.89%0.06Mua230.600K874.800M16.220.20Vật liệu cơ bản
PDG.R PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.241.89%0.06Mua230.600K874.800M16.220.20Vật liệu cơ bản
PLANB PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
8.952.87%0.25Mua29.571M34.749B48.090.19353.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PLANB.R PLAN B MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.952.87%0.25Mua29.571M34.749B48.090.19353.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PSH PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
22.500.90%0.20Sức mua mạnh4.965M49.252B7.203.133383.00Tài chính
PSH.R PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
22.500.90%0.20Sức mua mạnh4.965M49.252B7.203.133383.00Tài chính
PSL PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED
9.606.67%0.60Mua22.516M14.969B56.620.17776.00Công nghiệp
PSL.R PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.606.67%0.60Mua22.516M14.969B56.620.17776.00Công nghiệp
PTG PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
21.600.00%0.00Mua15.319M36.072B41.220.5212894.00Năng lượng
PTG.R PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
21.600.00%0.00Mua15.319M36.072B41.220.5212894.00Năng lượng
RPH RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY
5.953.48%0.20Mua1.164M3.249B54.080.11642.00Chăm sóc sức khỏe
RPH.R RATCHAPHRUEK HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.953.48%0.20Mua1.164M3.249B54.080.11642.00Chăm sóc sức khỏe
S SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
3.781.61%0.06Mua47.506M25.907B19.870.191319.00Tài chính
S.R SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.781.61%0.06Mua47.506M25.907B19.870.191319.00Tài chính
SAMART SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY
10.601.92%0.20Mua3.358M10.669B-0.884714.00Công nghệ
SAMART.R SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.601.92%0.20Mua3.358M10.669B-0.884714.00Công nghệ
SAMTEL SAMART TELCOMS PUBLIC COMPANY LIMITED
12.808.47%1.00Mua1.057M7.910B17.940.711302.00Dịch vụ Viễn thông
SAMTEL.R SAMART TELCOMS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.808.47%1.00Mua1.057M7.910B17.940.711302.00Dịch vụ Viễn thông
SGF SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.210.00%0.00Mua62.591M1.585B11.010.1124.00Tài chính
SGF.R SGF CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.210.00%0.00Mua62.591M1.585B11.010.1124.00Tài chính
SINGER SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
9.405.03%0.45Mua15.225M3.774B18.650.504467.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SINGER.R SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.405.03%0.45Mua15.225M3.774B18.650.504467.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SKE SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.20-1.64%-0.02Mua3.542M1.116B23.780.0573.00Công ty dịch vụ công cộng
SKE.R SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.20-1.64%-0.02Mua3.542M1.116B23.780.0573.00Công ty dịch vụ công cộng
SMM STARK CORPORATION PCL
2.543.25%0.08Sức mua mạnh3.542M820.956M-1.07548.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SMM.R STARK CORPORATION PCL NON-VOTING
2.543.25%0.08Sức mua mạnh3.542M820.956M-1.07548.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
STPI STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED
9.906.45%0.60Mua30.647M16.082B11.520.868869.00Vật liệu cơ bản
STPI.R STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.906.45%0.60Mua30.647M16.082B11.520.868869.00Vật liệu cơ bản
TFMAMA THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY
183.000.00%0.00Mua2.800K60.336B16.8510.865096.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TFMAMA.R THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
183.000.00%0.00Mua2.800K60.336B16.8510.865096.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
THE THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.222.78%0.06Mua20.826M2.447B-0.26219.00Vật liệu cơ bản
THE.R THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.222.78%0.06Mua20.826M2.447B-0.26219.00Vật liệu cơ bản
TISCO TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY
98.500.77%0.75Mua4.999M78.864B11.508.564821.00Tài chính
TISCO.R TISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
98.500.77%0.75Mua4.999M78.864B11.508.564821.00Tài chính
TM TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.76-1.43%-0.04Mua2.143M850.080M13.980.20Chăm sóc sức khỏe
TM.R TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.76-1.43%-0.04Mua2.143M850.080M13.980.20Chăm sóc sức khỏe
TNP THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.523.40%0.05Mua584.500K1.216B18.600.08Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TNP.R THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.523.40%0.05Mua584.500K1.216B18.600.08Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TQM TQM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
48.004.35%2.00Sức mua mạnh617.200K14.400B27.751.733678.00Tài chính
TQM.R TQM CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
48.004.35%2.00Sức mua mạnh617.200K14.400B27.751.733678.00Tài chính
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
6.753.85%0.25Sức mua mạnh231.614M225.235B25.220.274310.00Dịch vụ Viễn thông
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.753.85%0.25Sức mua mạnh231.614M225.235B25.220.274310.00Dịch vụ Viễn thông
TTA THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY
6.854.58%0.30Mua8.515M12.484B113.600.0690.00Công nghiệp
TTA.R THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.854.58%0.30Mua8.515M12.484B113.600.0690.00Công nghiệp
TTCL TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED
10.301.98%0.20Mua5.471M6.345B-2.702920.00Công nghiệp
TTCL.R TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.301.98%0.20Mua5.471M6.345B-2.702920.00Công nghiệp
TU THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
19.502.63%0.50Mua29.056M93.050B21.360.911868.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TU.R THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.502.63%0.50Mua29.056M93.050B21.360.911868.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TVI THAIVIVAT INSURANCE PUBLIC COMPANY
4.641.31%0.06Mua214.900K1.406B11.670.40490.00Tài chính
TVI.R THAIVIVAT INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.641.31%0.06Mua214.900K1.406B11.670.40490.00Tài chính
UTP UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED
11.101.83%0.20Mua7.228M7.215B8.941.24236.00Vật liệu cơ bản
UTP.R UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.101.83%0.20Mua7.228M7.215B8.941.24236.00Vật liệu cơ bản
VIBHA VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY
2.040.00%0.00Mua14.610M26.927B47.200.051161.00Chăm sóc sức khỏe
VIBHA.R VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.040.00%0.00Mua14.610M26.927B47.200.051161.00Chăm sóc sức khỏe
WP WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
7.20-0.69%-0.05Mua3.792M3.733B11.930.60Công ty dịch vụ công cộng
WP.R WP ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.20-0.69%-0.05Mua3.792M3.733B11.930.60Công ty dịch vụ công cộng
ZEN ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY
17.2010.26%1.60Mua13.454M5.160B20.010.86Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ZEN.R ZEN CORPORATION GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
17.2010.26%1.60Mua13.454M5.160B20.010.86Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất