Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Cổ phiếu định giá cao — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Cổ phiếu đã tăng giá đáng kể do nhu cầu lớn được gọi là quá mua. Điều này thường xảy ra khi có quá nhiều người mua đẩy giá quá cao đến nỗi không thể chứng minh được tài chính của công ty. Khi người bán bắt đầu có quá nhiều người mua, giá có thể thay đổi hướng của nó. Một script khác khiến cổ phiếu trở nên mua quá nhiều là khi một công ty mua lại cổ phiếu của chính mình. Hãy thận trọng khi mua các cổ phiếu bị định giá quá cao vì có thể có sự thoái lui.

           
AIE AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.680.00%0.00Mua3.720M3.558B186.490.00Công nghiệp Chế biến
AIE.R AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.680.00%0.00Mua3.720M3.558B186.490.00Công nghiệp Chế biến
AJ A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED
18.50-4.64%-0.90Mua4.300M7.749B32.130.59Công nghiệp Chế biến
AJ.R A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.50-4.64%-0.90Mua4.300M7.749B32.130.59Công nghiệp Chế biến
ALT ALT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED
4.340.46%0.02Mua2.930M4.402B37.080.11Công nghệ Điện tử
ALT.R ALT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.340.46%0.02Mua2.930M4.402B37.080.11Công nghệ Điện tử
AMARIN AMARIN PRINTING AND PUBLISHING
3.301.23%0.04Mua52.500K3.254B17.780.18Dịch vụ Khách hàng
AMARIN.R AMARIN PRINTING AND PUBLISHING NON-VOTING
3.301.23%0.04Mua52.500K3.254B18.930.17Dịch vụ Khách hàng
AS ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY
1.910.00%0.00Mua146.100K782.865M8.370.22Dịch vụ Khách hàng
AS.R ASIASOFT CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.910.00%0.00Mua146.100K782.865M8.370.22Dịch vụ Khách hàng
CBG CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
114.000.88%1.00Mua971.400K113.000B39.822.89Hàng tiêu dùng không lâu bền
CBG.R CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
114.000.88%1.00Mua971.400K113.000B39.822.89Hàng tiêu dùng không lâu bền
CCET CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND)
1.964.26%0.08Mua21.011M8.563B20.190.10Công nghệ Điện tử
CCET.R CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
1.964.26%0.08Mua21.011M8.563B20.190.10Công nghệ Điện tử
CKP CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
5.108.05%0.38Mua73.569M38.371B128.260.04Công ty dịch vụ công cộng
CKP.R CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.108.05%0.38Mua73.569M38.371B128.260.04Công ty dịch vụ công cộng
COM7 COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED
33.75-0.74%-0.25Mua3.036M40.800B31.581.05Bán Lẻ
COM7.R COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
33.75-0.74%-0.25Mua3.036M40.800B31.581.04Bán Lẻ
DCC DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED
2.462.50%0.06Mua11.358M17.355B18.180.14Sản xuất Chế tạo
DCC.R DYNASTY CERAMIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.462.50%0.06Mua11.358M17.355BSản xuất Chế tạo
DELTA DELTA ELECTRONICS (THAILAND)
77.0010.79%7.50Mua5.538M86.693B27.642.19Công nghệ Điện tử
DELTA.R DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
77.0010.79%7.50Mua5.538M86.693B25.502.37Công nghệ Điện tử
DOHOME DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED
11.903.48%0.40Mua11.752M24.904B35.690.32Dịch vụ Phân phối
DOHOME.R DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.903.48%0.40Mua11.752M24.904B35.690.32Dịch vụ Phân phối
FANCY FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.720.00%0.00Mua594.400K442.800M-0.12Khách hàng Lâu năm
FANCY.R FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.720.00%0.00Mua594.400K442.800M-0.12Khách hàng Lâu năm
GLOCON GLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED
0.873.57%0.03Mua1.675M1.595B-0.02Công nghiệp Chế biến
GLOCON.R GLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.873.57%0.03Mua1.675M1.595B-0.02Công nghiệp Chế biến
GSC GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
1.095.83%0.06Mua12.640M128.750M25.280.04Dịch vụ Thương mại
GSC.R GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.095.83%0.06Mua12.640M128.750M25.280.04Dịch vụ Thương mại
HANA HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY
34.254.58%1.50Mua10.184M26.360B14.282.12Công nghệ Điện tử
HANA.R HANA MICROELECTRONICS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
34.254.58%1.50Mua10.184M26.360B14.282.12Công nghệ Điện tử
INSET INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED
3.541.72%0.06Mua10.493MDịch vụ Công nghệ
INSET.R INFRASET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.541.72%0.06Mua10.493MDịch vụ Công nghệ
JASIF JASMINE BROADBAND INTERNET
9.700.52%0.05Mua4.551M77.200B7.511.56Hỗn hợp
JMT JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY
27.50-1.79%-0.50Mua8.014M24.878B32.250.84Dịch vụ Thương mại
JMT.R JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
27.50-1.79%-0.50Mua8.014M24.878B32.250.84Dịch vụ Thương mại
KCE KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED
26.253.96%1.00Mua27.802M29.613B25.050.93Công nghệ Điện tử
KCE.R KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
26.253.96%1.00Mua27.802M29.613BCông nghệ Điện tử
LPH LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY
5.000.81%0.04Mua84.100K3.571B30.540.16Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
LPH.R LADPRAO GENERAL HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.000.81%0.04Mua84.100K3.571B30.540.16Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MBAX MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED
4.924.68%0.22Mua526.800K901.907M12.890.36Công nghiệp Chế biến
MBAX.R MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.924.68%0.22Mua526.800K901.907M12.890.36Công nghiệp Chế biến
MBKET MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND)
8.851.72%0.15Mua160.500K4.966B13.820.63Tài chính
MBKET.R MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) NON-VOTING
8.851.72%0.15Mua160.500K4.966B19.380.45Tài chính
MCS M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
12.900.00%0.00Mua412.300K6.153B8.211.58Khoáng sản phi năng lượng
MCS.R M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.900.00%0.00Mua412.300K6.450B8.211.58Khoáng sản phi năng lượng
MDX M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED
2.982.76%0.08Mua202.200K1.379B-0.01Tài chính
MDX.R M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.982.76%0.08Mua202.200K1.379B-0.01Tài chính
NWR NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY
0.661.54%0.01Sức mua mạnh4.201M1.681B-0.18Dịch vụ Công nghiệp
NWR.R NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.661.54%0.01Sức mua mạnh4.201M1.681B-0.18Dịch vụ Công nghiệp
ORI ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.252.46%0.15Mua3.513M14.962B5.281.18Tài chính
ORI.R ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.252.46%0.15Mua3.513M14.962B5.281.18Tài chính
PDG PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.564.09%0.14Mua786.100K923.400M11.200.31Sản xuất Chế tạo
PDG.R PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.564.09%0.14Mua786.100K923.400M11.200.31Sản xuất Chế tạo
PRM PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
8.850.57%0.05Mua43.513M22.000B19.190.43Vận chuyển
PRM.R PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.850.57%0.05Mua43.513M22.000B19.190.43Vận chuyển
PTL POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY
21.90-4.37%-1.00Mua17.989M20.610B10.332.00Công nghiệp Chế biến
PTL.R POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
21.90-4.37%-1.00Mua17.989M20.610B10.332.00Công nghiệp Chế biến
PYLON PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED
4.96-0.40%-0.02Mua5.879M3.734B11.510.40Dịch vụ Công nghiệp
PYLON.R PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.96-0.40%-0.02Mua5.879M3.734B12.530.37Dịch vụ Công nghiệp
RML RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.770.00%0.00Mua2.624M3.213B-0.04Tài chính
RML.R RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.770.00%0.00Mua2.624M3.213BTài chính
SEAFCO SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED
6.451.57%0.10Mua6.096M4.697B11.950.52Dịch vụ Công nghiệp
SEAFCO.R SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.451.57%0.10Mua6.096M4.697B11.950.52Dịch vụ Công nghiệp
SFLEX STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED
14.900.00%0.00Mua559.700K6.109BCông nghiệp Chế biến
SFLEX.R STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.900.00%0.00Mua559.700K6.109BCông nghiệp Chế biến
SIAM SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
1.562.63%0.04Mua839.800K901.552M-0.00Sản xuất Chế tạo
SIAM.R SIAM STEEL INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.562.63%0.04Mua839.800K901.552M-0.00Sản xuất Chế tạo
SIMAT SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
3.520.57%0.02Mua1.528M1.839B26.640.13Công nghệ Điện tử
SIMAT.R SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.520.57%0.02Mua1.528M1.839B26.660.13Công nghệ Điện tử
SINGER SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED
15.6011.43%1.60Mua23.478M5.621B25.410.54Bán Lẻ
SINGER.R SINGER THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.6011.43%1.60Mua23.478M5.621B29.080.47Bán Lẻ
SIS SIS DISTRIBUTION (THAILAND)
9.802.62%0.25Sức mua mạnh468.500K3.344B7.281.31Dịch vụ Phân phối
SIS.R SIS DISTRIBUTION (THAILAND) NON-VOTING
9.802.62%0.25Sức mua mạnh468.500K3.344B7.901.21Dịch vụ Phân phối
SMPC SAHAMITR PRESSURE CONTAINER
10.105.76%0.55Mua4.290M5.114B10.670.82Công nghiệp Chế biến
SMPC.R SAHAMITR PRESSURE CONTAINER NON-VOTING
10.105.76%0.55Mua4.290M5.114B12.420.70Công nghiệp Chế biến
SPACK S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.80-0.71%-0.02Mua2.434M846.000M40.320.06Dịch vụ Thương mại
SPACK.R S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.80-0.71%-0.02Mua2.434M846.000M40.320.06Dịch vụ Thương mại
SPC SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED
66.000.00%0.00Mua62.700K21.780B12.215.35Dịch vụ Phân phối
SPC.R SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
66.000.00%0.00Mua62.700K21.780B12.215.35Dịch vụ Phân phối
SVI SVI PUBLIC COMPANY LIMITED
3.386.96%0.22Mua33.090M6.804B12.630.24Công nghệ Điện tử
SVI.R SVI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.386.96%0.22Mua33.090M6.822B17.550.17Công nghệ Điện tử
SYNEX SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
8.158.67%0.65Mua3.288M6.355B13.350.56Dịch vụ Phân phối
SYNEX.R SYNNEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.158.67%0.65Mua3.288M6.355B13.350.56Dịch vụ Phân phối
TACC T.A.C. CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED
5.50-0.90%-0.05Mua2.768M3.374B19.700.28Hàng tiêu dùng không lâu bền
TACC.R T.A.C. CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.50-0.90%-0.05Mua2.768M3.374B19.700.28Hàng tiêu dùng không lâu bền
THRE THAI REINSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.900.00%0.00Mua4.787M3.793B523.530.00Tài chính
THRE.R THAI REINSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.900.00%0.00Mua4.787M3.793B29.970.03Tài chính
TNDT THAI NONDESTRUCTIVE TESTING
3.223.21%0.10Mua1.128M312.000M27.860.11Dịch vụ Công nghiệp
TNDT.R THAI NONDESTRUCTIVE TESTING NON-VOTING
3.223.21%0.10Mua1.128M312.000M27.860.11Dịch vụ Công nghiệp
TNP THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED
2.98-0.67%-0.02Mua2.003M2.400B21.950.13Bán Lẻ
TNP.R THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.98-0.67%-0.02Mua2.003M2.400B21.950.13Bán Lẻ
TPBI TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED
4.382.34%0.10Mua111.000K1.784B-0.03Công nghiệp Chế biến
TPBI.R TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.382.34%0.10Mua111.000K1.784B-0.03Công nghiệp Chế biến
TPS THE PRACTICAL SOLUTION PUBLIC COMPANY
2.401.69%0.04Mua2.237MDịch vụ Phân phối
TPS.R THE PRACTICAL SOLUTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.401.69%0.04Mua2.237MDịch vụ Phân phối
TRU THAI RUNG UNION CAR PUBLIC COMPANY
4.120.00%0.00Mua6002.434B11.330.37Dịch vụ Khách hàng
TRU.R THAI RUNG UNION CAR PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.120.00%0.00Mua6002.434B8.740.48Dịch vụ Khách hàng
TSR THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.485.98%0.14Mua2.531M1.286B10.820.21Khách hàng Lâu năm
TSR.R THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.485.98%0.14Mua2.531M1.286B10.820.21Khách hàng Lâu năm
TTT TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
54.500.93%0.50Mua2003.123B13.573.96Công nghiệp Chế biến
TTT.R TORAY TEXTILES (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
54.500.93%0.50Mua200Công nghiệp Chế biến
TVT TV THUNDER PUBLIC COMPANY LIMITED
0.710.00%0.00Sức mua mạnh10.007M568.021M38.270.02Dịch vụ Khách hàng
TVT.R TV THUNDER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.710.00%0.00Sức mua mạnh10.007M568.021M38.270.02Dịch vụ Khách hàng
VL V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.291.57%0.02Mua11.174M1.016B10.700.11Vận chuyển
VL.R V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.291.57%0.02Mua11.174M1.016B10.700.11Vận chuyển
VNG VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
3.700.00%0.00Mua108.100K5.798B-0.75Dịch vụ Phân phối
VNG.R VANACHAI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.700.00%0.00Mua108.100K5.798B-0.75Dịch vụ Phân phối
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất