Định giá quá caoChứng khoán Thái Lan

Cổ phiếu đã tăng đáng kể về giá trị do lượng cầu lớn được gọi là mua quá mức. Trường hợp này thường xảy ra khi có nhiều người mua hơn người bán, những người có hành động để tiếp cận với tài sản - có thể xảy ra - đẩy giá lên cao đến mức không còn có thể biện minh được bằng nguồn tài chính cơ bản của công ty. Một kịch bản phổ biến khác khiến cổ phiếu trở nên quá mua là khi một doanh nghiệp mua lại cổ phiếu của chính mình. Kiểm tra Chứng khoán Thái Lan được định giá quá cao tại thời điểm này - hãy cẩn thận khi mua những thứ này, vì có thể có mức thoái lui.

Ticker
RSI (14) 1 Ngày
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
Q-CONQUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS
86.589.20THB−3.16%−0.30THB
Mua
5.646M51.946M3.8BTHB17.460.54THBKhoáng sản phi năng lượng
NEWWATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED
86.14104.50THB4.50%4.50THB
Mua
1.8K188.1K1BTHB10.929.16THBDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
POLYPOLYNET PUBLIC COMPANY LIMITED
80.0414.5THB1.40%0.2THB
Mua
1.805M26.178M6.3BTHBCông nghiệp Chế biến
SIRISANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
78.981.76THB0.00%0.00THB
Mua
411.764M724.705M26.199BTHB10.580.17THBTài chính
SPALISUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
76.8824.4THB−0.81%−0.2THB
Mua
10.291M251.109M47.924BTHB5.404.56THBTài chính
AKPAKKHIE PRAKARN PUBLIC COMPANY LIMITED
76.402.10THB3.96%0.08THB
Mua
7.494M15.737M816.08MTHB23.010.09THBDịch vụ Công nghiệp
SAWADSRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY
76.4049.75THB2.05%1.00THB
Mua
12.013M597.667M66.941BTHB15.193.21THBTài chính
JSPJSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND)
75.573.96THB4.76%0.18THB
Mua
4.872M19.292M1.72BTHB−0.05THBCông nghệ Sức khỏe
METCOMURAMOTO ELECTRON (THAILAND)
73.63284THB−2.07%−6THB
Mua
39.039K11.087M6.06BTHB8.6033.72THBDịch vụ Phân phối
TCAPTHANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY
73.2742.50THB0.00%0.00THB
Mua
377.662K16.051M43.746BTHB7.555.63THBTài chính
AEONTSAEON THANA SINSAP (THAILAND)
72.59173.5THB0.87%1.5THB
Mua
656.287K113.866M43BTHB11.4914.98THBTài chính
TPBITPBI PUBLIC COMPANY LIMITED
72.105.60THB0.00%0.00THB
Sức mua mạnh
7.204M40.345M2.335BTHB13.900.40THBCông nghiệp Chế biến
JRJ.R.W. UTILITY PUBLIC COMPANY LIMITED
71.917.30THB−0.68%−0.05THB
Mua
2.007M14.651M5.586BTHB32.270.23THBDịch vụ Công nghiệp
TMWTHAI MITSUWA PUBLIC COMPANY LIMITED
71.7637.25THB0.00%0.00THB
Mua
40014.9K1.486BTHB11.803.16THBCông nghiệp Chế biến
A5ASSET FIVE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
71.374.40THB0.00%0.00THB
Mua
11.28M49.633M5.321BTHB55.420.08THBTài chính
LHFGLH FINANCIAL GROUP PUBLIC COMPANY
71.301.18THB2.61%0.03THB
Mua
56.942M67.192M24.361BTHB28.330.04THBTài chính
STECSINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION
70.6712.6THB0.00%0.0THB
Mua
3.454M43.519M19.216BTHB20.910.60THB1.72KDịch vụ Công nghiệp
NSINAM SENG INSURANCE PUBLIC COMPANY
70.40205THB0.99%2THB
Mua
40K8.2M2.822BTHB25.148.08THBTài chính