Cổ phiếu định giá cao

Cổ phiếu đã tăng giá đáng kể do nhu cầu lớn được gọi là quá mua. Điều này thường xảy ra khi có quá nhiều người mua đẩy giá quá cao đến nỗi không thể chứng minh được tài chính của công ty. Khi người bán bắt đầu có quá nhiều người mua, giá có thể thay đổi hướng của nó. Một script khác khiến cổ phiếu trở nên mua quá nhiều là khi một công ty mua lại cổ phiếu của chính mình. Hãy thận trọng khi mua các cổ phiếu bị định giá quá cao vì có thể có sự thoái lui.

           
ALT ALT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED 3.480.00%0.00Mua769.300K3.511B-0.15Dịch vụ Viễn thông
ALT.R ALT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 3.480.00%0.00Mua769.300K3.511B-0.15Dịch vụ Viễn thông
ASAP SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE 7.152.88%0.20Mua10.082M5.046B31.310.22Công nghiệp
ASAP.R SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE NON-VOTING 7.152.88%0.20Mua10.082M5.046B31.310.22Công nghiệp
BCH BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY 20.200.50%0.10Sức mua mạnh14.319M50.124B47.550.424743.00Chăm sóc sức khỏe
BCH.R BANGKOK CHAIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING 20.200.50%0.10Sức mua mạnh14.319M50.124B47.550.424743.00Chăm sóc sức khỏe
BCPG BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED 20.80-0.48%-0.10Mua13.807M41.732B22.300.94Công ty dịch vụ công cộng
BCPG.R BCPG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 20.80-0.48%-0.10Mua13.807M41.732B22.300.94Công ty dịch vụ công cộng
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 9.052.84%0.25Mua91.566M134.508B39.150.22Công nghiệp
BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING 9.052.84%0.25Mua91.566M134.508B39.150.22Công nghiệp
BJCHI BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY 2.640.00%0.00Mua372.600K4.223B-0.27366.00Công nghiệp
BJCHI.R BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING 2.640.00%0.00Mua372.600K4.223B-0.27366.00Công nghiệp
CGD COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY 1.47-0.68%-0.01Mua14.128M12.234B-0.0268.00Tài chính
CGD.R COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING 1.47-0.68%-0.01Mua14.128M12.234B-0.0268.00Tài chính
CHG CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED 2.760.00%0.00Mua46.159M30.360B45.630.063442.00Chăm sóc sức khỏe
CHG.R CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 2.760.00%0.00Mua46.159M30.360B45.630.063442.00Chăm sóc sức khỏe
CKP CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED 5.00-0.99%-0.05Mua92.485M37.218B137.640.0454.00Công ty dịch vụ công cộng
CKP.R CK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 5.00-0.99%-0.05Mua92.485M37.218B137.640.0454.00Công ty dịch vụ công cộng
COM7 COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED 20.802.97%0.60Mua15.114M24.240B31.680.643119.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
COM7.R COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 20.802.97%0.60Mua15.114M24.240B31.680.643119.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CSS COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION 2.323.57%0.08Mua10.185M2.634B14.190.16397.00Công nghiệp
CSS.R COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION NON-VOTING 2.323.57%0.08Mua10.185M2.634B14.190.16397.00Công nghiệp
D DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY 11.804.42%0.50Sức mua mạnh1.271M2.260B50.420.22Chăm sóc sức khỏe
D.R DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING 11.804.42%0.50Sức mua mạnh1.271M2.260B50.420.22Chăm sóc sức khỏe
EA ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED 47.25-2.58%-1.25Mua30.957M180.905B37.661.29191.00Năng lượng
EA.R ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 47.25-2.58%-1.25Mua30.957M180.905B37.661.29191.00Năng lượng
ECF EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY 8.750.00%0.00Mua2.876M8.346B137.560.08772.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ECF.R EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY NON-VOTING 8.750.00%0.00Mua2.876M8.346B137.560.08772.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED 0.49-2.00%-0.01Mua39.184M1.942B-0.07260.00Tài chính
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.49-2.00%-0.01Mua39.184M1.942B-0.07260.00Tài chính
FUTUREPF FUTURE PARK LEASEHOLD PROPERTY FUND 22.500.00%0.00Mua11.400K11.915B16.571.36Tài chính
GULF GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY 74.000.00%0.00Mua5.997M157.864B44.921.65541.00Công ty dịch vụ công cộng
GULF.R GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING 74.000.00%0.00Mua5.997M157.864B44.921.65541.00Công ty dịch vụ công cộng
HMPRO HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY 15.802.60%0.40Mua30.151M202.528B38.430.4010645.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HMPRO.F HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY FOREIGN 15.104.14%0.60Mua5.200K202.528B38.430.4010645.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HMPRO.R HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING 15.802.60%0.40Mua30.151M202.528B38.430.4010645.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HUMAN HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED 11.403.64%0.40Mua2.897M7.480B51.150.22340.00Công nghệ
HUMAN.R HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 11.403.64%0.40Mua2.897M7.480B51.150.22340.00Công nghệ
IHL INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED 9.750.00%0.00Mua413.000K5.372B22.050.491351.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IHL.R INTERHIDES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 9.750.00%0.00Mua413.000K5.372B22.050.491351.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
III TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY 7.000.00%0.00Mua3.423M4.231B36.640.19882.00Công nghiệp
III.R TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY NON-VOTING 7.000.00%0.00Mua3.423M4.231B36.640.19882.00Công nghiệp
ITD ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY 3.081.99%0.06Mua75.621M15.945B44.360.0725678.00Công nghiệp
ITD.R ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING 3.081.99%0.06Mua75.621M15.945B44.360.0725678.00Công nghiệp
JAS JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY 5.750.00%0.00Mua23.206M45.472B8.180.795469.00Dịch vụ Viễn thông
JAS.R JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING 5.750.00%0.00Mua23.206M45.472B8.180.795469.00Dịch vụ Viễn thông
KTC KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED 35.504.41%1.50Mua29.050M87.663B20.391.671625.00Tài chính
MFC MFC ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY 17.102.40%0.40Mua205.300K2.098B11.681.46302.00Tài chính
MFC.R MFC ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING 17.102.40%0.40Mua205.300K2.098B11.681.46302.00Tài chính
MPIC M PICTURES ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY 1.621.25%0.02Mua174.300K2.080B-0.10150.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MPIC.R M PICTURES ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING 1.621.25%0.02Mua174.300K2.080B-0.10150.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NINE NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT 2.540.79%0.02Sức mua mạnh4.877M428.524M-0.4589.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NINE.R NATION INTERNATIONAL EDUTAINMENT NON-VOTING 2.540.79%0.02Sức mua mạnh4.877M428.524M-0.4589.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NWR NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY 0.954.40%0.04Mua71.356M2.353B-0.074357.00Công nghiệp
NWR.R NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.954.40%0.04Mua71.356M2.353B-0.074357.00Công nghiệp
PIMO PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED 4.380.46%0.02Sức mua mạnh344.600K2.267B134.400.04Công nghiệp
PIMO.R PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 4.380.46%0.02Sức mua mạnh344.600K2.267B134.400.04Công nghiệp
POPF PRIME OFFICE LEASEHOLD PROPERTY FUND 13.900.00%0.00Mua206.600K6.695B12.801.09Tài chính
PRM PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED 8.655.49%0.45Mua31.482M20.500B33.560.24911.00Năng lượng
PRM.R PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 8.655.49%0.45Mua31.482M20.500B33.560.24911.00Năng lượng
PTTEP PTT EXPLORATION AND PRODUCTION 153.50-0.32%-0.50Mua10.374M611.378B37.284.133794.00Năng lượng
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON-VOTING 153.50-0.32%-0.50Mua10.374M611.378B37.284.133794.00Năng lượng
PYLON PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED 7.552.03%0.15Mua5.488M5.549B42.190.18510.00Công nghiệp
PYLON.R PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 7.552.03%0.15Mua5.488M5.549B42.190.18510.00Công nghiệp
QHPF QUALITY HOUSES LEASEHOLD PROPERTY FUND 13.200.76%0.10Mua1.840M10.441B11.691.12Tài chính
RCI THE ROYAL CERAMIC INDUSTRY 3.702.78%0.10Mua6.222M2.221B-0.04666.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RCI.R THE ROYAL CERAMIC INDUSTRY NON-VOTING 3.702.78%0.10Mua6.222M2.221B-0.04666.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RS RS PUBLIC COMPANY LIMITED 21.201.92%0.40Mua15.237M20.111B42.820.531200.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RS.R RS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 21.201.92%0.40Mua15.237M20.111B42.820.531200.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
S SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED 3.640.00%0.00Mua34.491M24.948B20.780.181099.00Tài chính
S.R SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 3.640.00%0.00Mua34.491M24.948B20.780.181099.00Tài chính
SAMART SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY 8.451.20%0.10Mua9.866M8.404B-0.965655.00Công nghệ
SAMART.R SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING 8.451.20%0.10Mua9.866M8.404B-0.965655.00Công nghệ
SCCC SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 253.000.40%1.00Mua197.100K75.096B26.119.652336.00Vật liệu cơ bản
SCCC.R SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 253.000.40%1.00Mua197.100K75.096B26.119.652336.00Vật liệu cơ bản
SCP SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY 9.050.00%0.00Mua1.566M2.715B9.280.981216.00Vật liệu cơ bản
SCP.R SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY NON-VOTING 9.050.00%0.00Mua1.566M2.715B9.280.981216.00Vật liệu cơ bản
SDC SAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED 0.422.44%0.01Mua25.174M4.643B-0.34923.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SDC.R SAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.422.44%0.01Mua25.174M4.643B-0.34923.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SELIC SELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED 2.501.63%0.04Mua9.685M688.800M55.830.04Vật liệu cơ bản
SELIC.R SELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 2.501.63%0.04Mua9.685M688.800M55.830.04Vật liệu cơ bản
SIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED 1.742.96%0.05Mua214.171M25.118B11.450.151555.00Tài chính
SIRI.R SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.742.96%0.05Mua214.171M25.118B11.450.151555.00Tài chính
SPALI.F SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN 24.107.59%1.70Mua2.200K52.360B8.153.341061.00Tài chính
STA SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY 15.502.65%0.40Mua26.026M23.194B11.101.377239.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
STA.R SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING 15.502.65%0.40Mua26.026M23.194B11.101.377239.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
STPI STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED 5.304.95%0.25Mua13.634M8.205B-0.378869.00Vật liệu cơ bản
STPI.R STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 5.304.95%0.25Mua13.634M8.205B-0.378869.00Vật liệu cơ bản
SWC SHERWOOD CORPORATION (THAILAND) 26.006.56%1.60Mua347.000K3.660B18.481.32178.00Vật liệu cơ bản
SWC.R SHERWOOD CORPORATION (THAILAND) NON-VOTING 26.006.56%1.60Mua347.000K3.660B18.481.32178.00Vật liệu cơ bản
THAI THAI AIRWAYS INTERNATIONAL 14.709.70%1.30Mua72.507M29.249B-0.2022864.00Công nghiệp
THAI.R THAI AIRWAYS INTERNATIONAL NON-VOTING 14.709.70%1.30Mua72.507M29.249B-0.2022864.00Công nghiệp
THANI RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY 8.95-1.65%-0.15Mua19.087M27.485B19.800.46397.00Tài chính
THANI.R RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY NON-VOTING 8.95-1.65%-0.15Mua19.087M27.485B19.800.46397.00Tài chính
TITLE RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED 9.400.00%0.00Mua891.800K4.136B74.950.1361.00Tài chính
TITLE.R RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 9.400.00%0.00Mua891.800K4.136B74.950.1361.00Tài chính
TKN TAOKAENOI FOOD & MARKETING 17.305.49%0.90Mua60.910M22.632B37.350.44Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TKN.R TAOKAENOI FOOD & MARKETING NON-VOTING 17.305.49%0.90Mua60.910M22.632B37.350.44Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TMB TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 2.380.00%0.00Mua422.173M104.368B12.180.208980.00Tài chính
TMB.R TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 2.380.00%0.00Mua422.173M104.368B12.180.208980.00Tài chính
TPOLY THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED 3.261.88%0.06Mua3.296M1.833B11.210.29349.00Công nghiệp
TPOLY.R THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 3.261.88%0.06Mua3.296M1.833B11.210.29349.00Công nghiệp
TRC TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED 0.551.85%0.01Mua39.949M3.328B134.660.00358.00Công nghiệp
TRC.R TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.551.85%0.01Mua39.949M3.328B134.660.00358.00Công nghiệp
TRITN TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED 0.472.17%0.01Mua42.714M3.695B66.570.01242.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRITN.R TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.472.17%0.01Mua42.714M3.695B66.570.01242.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRUBB THAI RUBBER LATEX CORPORATION (THAILAND) 1.953.72%0.07Mua8.087M3.168B7.930.2495.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRUBB.R THAI RUBBER LATEX CORPORATION (THAILAND) NON-VOTING 1.953.72%0.07Mua8.087M3.168B7.930.2495.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TTCL TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED 10.70-0.93%-0.10Mua12.896M6.653B-0.182920.00Công nghiệp
TTCL.R TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 10.70-0.93%-0.10Mua12.896M6.653B-0.182920.00Công nghiệp
TVD TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED 1.64-0.61%-0.01Mua367.000K1.073B-0.06Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TVD.R TV DIRECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 1.64-0.61%-0.01Mua367.000K1.073B-0.06Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
UNIQ UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION 14.200.71%0.10Mua8.628M15.242B18.520.761410.00Công nghiệp
UNIQ.R UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING 14.200.71%0.10Mua8.628M15.242B18.520.761410.00Công nghiệp
UREKA EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED 0.962.13%0.02Mua7.037M597.407M52.050.02Công nghiệp
UREKA.R EUREKA DESIGN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 0.962.13%0.02Mua7.037M597.407M52.050.02Công nghiệp
VIBHA VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY 2.480.81%0.02Mua5.992M32.464B39.150.071161.00Chăm sóc sức khỏe
VIBHA.R VIBHAVADI MEDICAL CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING 2.480.81%0.02Mua5.992M32.464B39.150.071161.00Chăm sóc sức khỏe
WHA WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 4.320.93%0.04Mua207.071M61.351B18.670.2394.00Tài chính
WHA.R WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 4.320.93%0.04Mua207.071M61.351B18.670.2394.00Tài chính
WICE WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 5.153.00%0.15Mua13.087M3.259B36.970.14Công nghiệp
WICE.R WICE LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 5.153.00%0.15Mua13.087M3.259B36.970.14Công nghiệp
WIN WYNCOAST INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY 0.680.00%0.00Mua80.000K381.578M-0.00Tài chính
WIN.R WYNCOAST INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY NON-VOTING 0.680.00%0.00Mua80.000K381.578M-0.00Tài chính
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất