Hóa chất: Đặc biệt (Công nghiệp)

26
Cổ phiếu
2057.919B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.589M
Khối lượng
+0.82%
Thay đổi
−5.72%
Hiệu suất Tháng
+9.64%
Hiệu suất Năm
+3.09%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
ABM ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED
2.9812.03%0.32Sức mua mạnh249.779M744342612.00798.000M72.680.04
ABM.R ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.9812.03%0.32Sức mua mạnh249.779M744342612.00798.000M72.680.04
AIE AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.480.00%0.00Bán3.292M14749056.005.860B11.610.40
AIE.R AI ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.480.00%0.00Bán3.292M14749056.005.860B11.610.40
BCT BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY
46.500.00%0.00Bán9.200K427800.0013.950B4.0211.58
BCT.R BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
46.500.00%0.00Bán9.200K427800.0013.950B4.0211.58
EE ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.612.55%0.04Bán32.665M52590650.004.365B20.500.08
EE.R ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.612.55%0.04Bán32.665M52590650.004.365B20.500.08
GGC GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY
11.200.90%0.10Bán205.500K2301600.0011.363B11.560.96
GGC.R GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.200.90%0.10Bán205.500K2301600.0011.363B11.560.96
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
39.751.27%0.50Bán24.119M958746150.00220.371B10.183.86
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
39.751.27%0.50Bán24.119M958746150.00220.371B10.183.86
MGT MEGACHEM (THAILAND) PUBLIC COMPANY
3.945.91%0.22Sức mua mạnh26.947M106171574.001.488B15.210.24
MGT.R MEGACHEM (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.945.91%0.22Sức mua mạnh26.947M106171574.001.488B15.210.24
PTL POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY
23.401.74%0.40Bán3.920M91720980.0020.700B7.113.232226.00
PTL.R POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
23.401.74%0.40Bán3.920M91720980.0020.700B7.113.232226.00
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
57.251.78%1.00Bán24.593M1407960700.00253.623B5.2410.73
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
57.251.78%1.00Bán24.593M1407960700.00253.623B5.2410.73
SCC THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
376.001.08%4.00Bán5.825M2190124800.00446.400B9.5239.10
SCC.R THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
376.001.08%4.00Bán5.825M2190124800.00446.400B9.5239.10
SWC SHERWOOD CORPORATION (THAILAND)
8.90-0.56%-0.05Mua209.400K1863660.002.745B35.570.35
SWC.R SHERWOOD CORPORATION (THAILAND) NON-VOTING
8.90-0.56%-0.05Mua209.400K1863660.002.745B35.570.35
TAE THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.280.88%0.02Bán218.700K498636.002.260B-0.04
TAE.R THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.280.88%0.02Bán218.700K498636.002.260B-0.04
VNT VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
38.000.00%0.00Mua190.600K7242800.0045.037B7.525.06
VNT.R VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
38.000.00%0.00Mua190.600K7242800.0045.037B7.525.06
Tải thêm