Than (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
202.926B
Giá trị vốn hóa thị trường
112.452M
Khối lượng
+1.49%
Thay đổi
+0.56%
Hiệu suất Tháng
+159.71%
Hiệu suất Năm
+65.47%
Hiệu suất YTD
          
BANPU BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
12.501.63%0.20Bán132.111M85.930B39.490.31
BANPU.R BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.501.63%0.20Bán132.111M85.930B39.490.31
LANNA THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY
24.400.41%0.10Mua4.083M13.781B19.951.22
LANNA.R THE LANNA RESOURCES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
24.400.41%0.10Mua4.083M13.781B19.951.22
UMS UNIQUE MINING SERVICES PUBLIC COMPANY
1.573.29%0.05Sức mua mạnh729.200K1.752B-0.07
UMS.R UNIQUE MINING SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.573.29%0.05Sức mua mạnh729.200K1.752B-0.07
Tải thêm