In ấn thương mại /Theo mẫu (Công nghiệp)

14
Cổ phiếu
35.178B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.218M
Khối lượng
−1.57%
Thay đổi
+0.22%
Hiệu suất Tháng
−8.34%
Hiệu suất Năm
−19.89%
Hiệu suất YTD
           
PTECH PLUS TECH INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED
23.500.00%0.00Mua6.200K145700.005.759B-1.40
PTECH.R PLUS TECH INNOVATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
23.500.00%0.00Mua6.200K145700.005.759B-1.40
SFT SHRINKFLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY
4.96-1.78%-0.09Bán Mạnh198.601K985060.962.222B25.830.20
SFT.R SHRINKFLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.96-1.78%-0.09Bán Mạnh198.600K985056.002.222B25.830.20
SIMAT SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
2.320.00%0.00Bán1.067M2476140.641.505B25.840.10
SIMAT.R SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.320.00%0.00Bán1.067M2476136.001.505B25.860.10
SLP SALEE PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.71-4.05%-0.03Bán Mạnh885.600K628776.00888.000M-0.03
SLP.R SALEE PRINTING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.71-4.05%-0.03Bán Mạnh885.600K628776.00888.000M-0.03
SPACK S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED
3.101.31%0.04Bán6.849M21232303.00918.000M27.300.11
SPACK.R S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.101.31%0.04Bán6.849M21232210.00918.000M27.300.11
STP SAHATHAI PRINTING & PACKAGING PUBLIC COMPANY
14.90-1.32%-0.20Bán210.900K3142410.001.510B
STP.R SAHATHAI PRINTING & PACKAGING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
14.90-1.32%-0.20Bán210.900K3142410.00
TKS T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY
10.50-3.67%-0.40Bán Mạnh2.185M22945261.505.542B4.352.51
TKS.R T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.50-3.67%-0.40Bán Mạnh2.185M22942500.005.542B4.352.51
Tải thêm