Bao bì/Đóng gói (Công nghiệp)

38
Cổ phiếu
397.144B
Giá trị vốn hóa thị trường
17.335M
Khối lượng
−1.11%
Thay đổi
−0.95%
Hiệu suất Tháng
+10.94%
Hiệu suất Năm
+5.21%
Hiệu suất YTD
          
AJ A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED
19.600.51%0.10Bán946.300K8.624B13.801.41
AJ.R A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.600.51%0.10Bán946.300K8.624B46.460.42
ALUCON ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED
180.00-0.28%-0.50Bán2007.776B11.7015.43
ALUCON.R ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
180.00-0.28%-0.50Bán2007.776B11.7015.43
BGC BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
10.700.00%0.00Bán1.546M7.431B12.810.84
BGC.R BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.700.00%0.00Bán1.546M7.431B12.810.84
BJC BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED
34.00-1.45%-0.50Theo dõi22.402M136.234B32.531.06
BJC.R BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
34.00-1.45%-0.50Theo dõi22.402M136.234B32.531.06
CSC CROWN SEAL PUBLIC COMPANY LIMITED
48.750.00%0.00Bán5.800K2.655B10.134.81
CSC.R CROWN SEAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
48.750.00%0.00Bán5.800K2.655B10.134.81
GLOCON GLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED
1.270.00%0.00Mua46.385M2.412B-0.02
GLOCON.R GLOBAL CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.270.00%0.00Mua46.385M2.412B-0.02
MBAX MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED
5.200.00%0.00Bán168.900K997.855M15.290.34
MBAX.R MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.200.00%0.00Bán168.900K997.855M15.290.34
OGC OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
25.75-0.96%-0.25Bán400549.266M-6.03
OGC.R OCEAN GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
25.75-0.96%-0.25Bán400549.266M-8.30
PJW PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY
4.10-0.97%-0.04Bán1.981M2.354B14.460.29
PJW.R PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.10-0.97%-0.04Bán1.981M2.354B14.460.29
SFLEX STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED
5.450.00%0.00Sức bán mạnh2.270M4.469B28.820.19
SFLEX.R STARFLEX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.450.00%0.00Sức bán mạnh2.270M4.469B28.820.19
SMPC SAHAMITR PRESSURE CONTAINER
11.70-0.85%-0.10Bán3.760M6.265B10.921.08
SMPC.R SAHAMITR PRESSURE CONTAINER NON-VOTING
11.70-0.85%-0.10Bán3.760M6.265B10.921.08
TCOAT THAI COATING INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY
29.00-3.33%-1.00Mua1.500K304.500M26.481.13
TCOAT.R THAI COATING INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
29.00-3.33%-1.00Mua1.500K304.500M26.481.13
THIP THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY
31.250.81%0.25Mua10.600K2.812B7.714.02
THIP.R THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
31.250.81%0.25Mua10.600K2.812B7.714.02
TMD THAI METAL DRUM MANUFACTURING
24.500.00%0.00Sức mua mạnh1.100K3.675B10.762.28
TMD.R THAI METAL DRUM MANUFACTURING NON-VOTING
24.500.00%0.00Sức mua mạnh1.100K3.675B10.762.28
TPAC THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED
19.90-0.50%-0.10Mua308.900K6.498B37.560.53
TPAC.R THAI PLASPAC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.90-0.50%-0.10Mua308.900K6.498B37.560.53
TPBI TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED
4.94-0.40%-0.02Bán13.000K2.059B25.380.20
TPBI.R TPBI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.94-0.40%-0.02Bán13.000K2.059B25.380.20
TPLAS THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994)
3.42-2.84%-0.10Bán1.358M923.400M25.560.14
TPLAS.R THAI PLASTIC INDUSTRIAL (1994) NON-VOTING
3.42-2.84%-0.10Bán1.358M923.400M25.560.14
TPP THAI PACKAGING & PRINTING PUBLIC COMPANY
19.50-1.02%-0.20Mua300731.250M56.230.35
TPP.R THAI PACKAGING & PRINTING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
19.50-1.02%-0.20Mua300731.250M56.230.35
UBIS UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED
7.90-5.95%-0.50Bán120.440M1.801B17.510.48
UBIS.R UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.90-5.95%-0.50Bán120.440M1.801B17.510.48
Tải thêm