Công ty Điện lực (Công nghiệp)

34
Cổ phiếu
2503.857B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.970M
Khối lượng
−0.01%
Thay đổi
+1.48%
Hiệu suất Tháng
+2.43%
Hiệu suất Năm
−4.11%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
Hệ số giá/lợi nhuận
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
BGRIMB.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
40.75 THB−0.61%−0.25 THB
Mua
4.465M181.945M THB106.883B THB−0.63 THB
BGRIM.RB.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
40.75 THB−0.61%−0.25 THB
Mua
4.465M181.932M THB106.883B THB−0.63 THB
BPPBANPU POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
15.9 THB−1.24%−0.2 THB
Theo dõi
626.331K9.959M THB49.068B THB8.551.88 THB
BPP.RBANPU POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
15.9 THB−1.24%−0.2 THB
Theo dõi
626K9.953M THB49.068B THB8.551.88 THB
CKPCK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
4.18 THB−0.48%−0.02 THB
Theo dõi
6.109M25.535M THB34.143B THB14.010.30 THB
CKP.RCK POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.18 THB−0.48%−0.02 THB
Theo dõi
6.109M25.535M THB34.143B THB14.010.30 THB
EGCOELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY
157.0 THB−0.32%−0.5 THB
Bán
449.201K70.525M THB82.918B THB30.905.10 THB
EGCO.RELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
157.0 THB−0.32%−0.5 THB
Bán
448.9K70.477M THB82.918B THB30.905.10 THB
ETCEARTH TECH ENVIRONMENT PUBLIC COMPANY
4.18 THB−0.95%−0.04 THB
Mua
4.289M17.928M THB9.453B THB72.140.06 THB
ETC.REARTH TECH ENVIRONMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.18 THB−0.95%−0.04 THB
Mua
4.289M17.928M THB9.453B THB72.140.06 THB
GPSCGLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY
69.00 THB0.36%0.25 THB
Mua
4.544M313.518M THB193.856B THB217.430.32 THB
GPSC.RGLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
69.00 THB0.36%0.25 THB
Mua
4.543M313.495M THB193.856B THB217.430.32 THB
GREENGREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED
1.16 THB−0.85%−0.01 THB
Mua
239.901K278.285K THB957.089M THB−0.01 THB
GREEN.RGREEN RESOURCES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.16 THB−0.85%−0.01 THB
Mua
239.9K278.284K THB957.089M THB−0.01 THB
GULFGULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
53.50 THB0.00%0.00 THB
Mua
6.443M344.678M THB627.724B THB54.980.97 THB
GULF.RGULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
53.50 THB0.00%0.00 THB
Mua
6.442M344.636M THB627.724B THB54.980.97 THB
METAMETA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.27 THB0.00%0.00 THB
Bán
1.713M462.597K THB579.554M THB−0.07 THB
META.RMETA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.27 THB0.00%0.00 THB
Bán
1.713M462.591K THB579.554M THB−0.07 THB
PSTCPOWER SOLUTION TECHNOLOGIES
1.41 THB−1.40%−0.02 THB
Bán
921.4K1.299M THB3.392B THB−0.05 THB
PSTC.RPOWER SOLUTION TECHNOLOGIES NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.41 THB−1.40%−0.02 THB
Bán
921.4K1.299M THB3.392B THB−0.05 THB
RATCHRATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
39.50 THB1.28%0.50 THB
Theo dõi
2.879M113.728M THB84.825B THB13.262.94 THB
RATCH.RRATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
39.50 THB1.28%0.50 THB
Theo dõi
2.879M113.709M THB84.825B THB13.262.94 THB
SCGSAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY
4.50 THB−2.17%−0.10 THB
Bán Mạnh
173.165K779.243K THB5.353B THB−0.20 THB
SCG.RSAHACOGEN (CHONBURI) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.50 THB−2.17%−0.10 THB
Bán Mạnh
173.1K778.95K THB5.353B THB−0.20 THB
SKESAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.67 THB−1.47%−0.01 THB
Bán
636.801K426.657K THB758.88M THB323.810.00 THB
SKE.RSAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.67 THB−1.47%−0.01 THB
Bán
636.8K426.656K THB758.88M THB323.810.00 THB
SUPERSUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.58 THB0.00%0.00 THB
Bán
10.87M6.305M THB15.863B THB23.870.02 THB
SUPER.RSUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.58 THB0.00%0.00 THB
Bán
10.87M6.305M THB15.863B THB23.870.02 THB
TPCHTPC POWER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
6.95 THB−0.71%−0.05 THB
Bán
227K1.578M THB2.808B THB16.220.43 THB
TPCH.RTPC POWER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.95 THB−0.71%−0.05 THB
Bán
227K1.578M THB2.808B THB16.220.43 THB
TPIPPTPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
3.40 THB0.00%0.00 THB
Theo dõi
2.34M7.955M THB28.56B THB10.150.33 THB
TPIPP.RTPI POLENE POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.40 THB0.00%0.00 THB
Theo dõi
2.339M7.953M THB28.56B THB10.150.33 THB
TSETHAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.28 THB0.88%0.02 THB
Theo dõi
2.83M6.453M THB4.786B THB6.610.34 THB
TSE.RTHAI SOLAR ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.28 THB0.88%0.02 THB
Theo dõi
2.83M6.452M THB4.786B THB6.610.34 THB