Sản phẩm Điện (Công nghiệp)

24
Cổ phiếu
49.513B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.652M
Khối lượng
−0.67%
Thay đổi
+5.56%
Hiệu suất Tháng
+57.85%
Hiệu suất Năm
+46.17%
Hiệu suất YTD
          
AI ASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED
2.10-1.87%-0.04Bán6.150M5.992B9.880.22
AI.R ASIAN INSULATORS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.10-1.87%-0.04Bán6.150M5.992B9.880.22
AKR EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY
1.030.00%0.00Bán8.595M1.384B10.540.10
AKR.R EKARAT ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.030.00%0.00Bán8.595M1.384B10.540.10
ASEFA ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED
3.98-0.50%-0.02Bán164.600K2.183B12.240.33
ASEFA.R ASEFA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.98-0.50%-0.02Bán164.600K2.183B12.240.33
CTW CHAROONG THAI WIRE & CABLE
8.101.25%0.10Sức mua mạnh75.700K3.183B12.590.64
CTW.R CHAROONG THAI WIRE & CABLE NON-VOTING
8.101.25%0.10Sức mua mạnh75.700K3.183B81.720.10
KUMWEL KUMWELL CORPORATION PUBLIC COMPANY
3.560.56%0.02Mua31.453M1.522B32.810.11
KUMWEL.R KUMWELL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.560.56%0.02Mua31.453M1.522B32.810.11
L&E LIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC COMPANY
2.10-1.87%-0.04Mua151.500K1.053B28.920.07
L&E.R LIGHTING & EQUIPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.10-1.87%-0.04Mua151.500K1.053B28.920.07
PIMO PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED
3.80-1.04%-0.04Bán4.866M2.367B26.230.15
PIMO.R PIONEER MOTOR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.80-1.04%-0.04Bán4.866M2.367B26.230.15
QTC QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.05-1.63%-0.10Bán1.259M2.098B21.670.28
QTC.R QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.05-1.63%-0.10Bán1.259M2.098B21.660.28
SCI SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED
2.00-1.96%-0.04Bán2.998M1.530B-0.27
SCI.R SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.00-1.96%-0.04Bán2.998M1.530B-0.27
TMI TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
1.18-0.84%-0.01Bán4.925M799.015M53.120.02
TMI.R TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.18-0.84%-0.01Bán4.925M799.015M53.120.02
TRT TIRATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
2.64-2.94%-0.08Mua493.800K837.782M9.570.28
TRT.R TIRATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.64-2.94%-0.08Mua493.800K837.782M9.570.28
YUASA YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
16.800.00%0.00Mua13.600K1.808B10.531.60
YUASA.R YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.800.00%0.00Mua13.600K1.808B10.531.60
Tải thêm