Sản xuất Thiết bị ĐIện (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
2466.104B
Giá trị vốn hóa thị trường
956.948K
Khối lượng
+0.61%
Thay đổi
+3.32%
Hiệu suất Tháng
+172.23%
Hiệu suất Năm
+18.32%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
CPTCPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY
0.70 THB−1.41%−0.01 THB
Bán
61.2K42.84K639M THB−0.05 THB
CPT.RCPT DRIVES AND POWER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.70 THB−1.41%−0.01 THB
Bán
61.2K42.84K639M THB−0.05 THB
DELTADELTA ELECTRONICS (THAILAND)
994 THB0.61%6 THB
Mua
957.825K952.078M1.232T THB80.3212.30 THB
DELTA.RDELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
994 THB0.61%6 THB
Mua
957K951.258M1.232T THB80.3212.30 THB