Kỹ sư & Xây dựng (Công nghiệp)

68
Cổ phiếu
262.033B
Giá trị vốn hóa thị trường
70.311M
Khối lượng
+0.15%
Thay đổi
+12.24%
Hiệu suất Tháng
+84.50%
Hiệu suất Năm
+74.22%
Hiệu suất YTD
          
BJCHI BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
2.020.00%0.00Sức mua mạnh2.259M3.225B-0.04
BJCHI.R BJC HEAVY INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.020.00%0.00Sức mua mạnh2.259M3.225B-0.04
CAZ CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
3.70-3.65%-0.14Mua13.653M1.088B14.040.27
CAZ.R CAZ (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.70-3.65%-0.14Mua13.653M1.088B18.410.21
CK CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED
19.70-1.50%-0.30Bán6.427M32.661B28.010.71
CK.R CH. KARNCHANG PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.70-1.50%-0.30Bán6.427M32.661B28.010.71
CNT CHRISTIANI & NIELSEN (THAI)
1.96-1.01%-0.02Mua45.400K2.015B35.870.06
CNT.R CHRISTIANI & NIELSEN (THAI) NON-VOTING
1.96-1.01%-0.02Mua45.400K2.015B35.870.06
DEMCO DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED
5.559.90%0.50Sức mua mạnh45.034M4.053B52.280.10
DEMCO.R DEMCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.559.90%0.50Sức mua mạnh45.034M4.053B52.280.10
EMC EMC PUBLIC COMPANY LIMITED
0.290.00%0.00Mua136.213M2.446B39.730.01
EMC.R EMC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.290.00%0.00Mua136.213M2.446B39.730.01
ETE EASTERN TECHNICAL ENGINEERING
2.08-1.89%-0.04Bán3.508M1.165B25.820.08
ETE.R EASTERN TECHNICAL ENGINEERING NON-VOTING
2.08-1.89%-0.04Bán3.508M1.165B25.820.08
FLOYD FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED
1.900.00%0.00Mua701.700K684.000M39.180.05
FLOYD.R FLOYD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.900.00%0.00Mua701.700K684.000M39.180.05
HYDRO HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED
0.410.00%0.00Mua4.396M629.947M-0.02
HYDRO.R HYDROTEK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.410.00%0.00Mua4.396M629.947M-0.02
IND INDEX INTERNATIONAL GROUP PUBLIC COMPANY
1.89-2.07%-0.04Mua3.217M
IND.R INDEX INTERNATIONAL GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.89-2.07%-0.04Mua3.217M
ITD ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
2.260.89%0.02Bán34.920M11.933B-0.04
ITD.R ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.260.89%0.02Bán34.920M11.933B-0.04
JR J.R.W. UTILITY PUBLIC COMPANY LIMITED
7.55-2.58%-0.20Mua8.724M5.738B27.220.28
JR.R J.R.W. UTILITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.55-2.58%-0.20Mua8.724M27.220.28
NWR NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY
1.000.00%0.00Theo dõi25.109M2.585B-0.33
NWR.R NAWARAT PATANAKARN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.000.00%0.00Theo dõi25.109M2.585B-0.35
PLE POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.921.10%0.01Mua1.401M1.253B-0.30
PLE.R POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.921.10%0.01Mua1.401M1.253B-0.30
PPP PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
2.163.85%0.08Sức mua mạnh2.495M648.000M-0.10
PPP.R PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.163.85%0.08Sức mua mạnh2.495M648.000M-0.10
PPS PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY
0.880.00%0.00Mua87.369M756.673M-0.01
PPS.R PROJECT PLANNING SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.880.00%0.00Mua87.369M756.673M-0.01
PROS PROSPER ENGINEERING PUBLIC COMPANY
3.20-0.62%-0.02Mua3.884M1.728B
PROS.R PROSPER ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.20-0.62%-0.02Mua3.884M
PROUD PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.29-6.52%-0.09Mua6.978M827.495M
PROUD.R PROUD REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.29-6.52%-0.09Mua6.978M827.495M
PYLON PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED
4.42-0.45%-0.02Theo dõi217.200K3.314B54.010.08
PYLON.R PYLON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.42-0.45%-0.02Theo dõi217.200K3.314B54.010.08
QLT QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED
4.060.00%0.00Bán115.500K400.188M22.910.18
QLT.R QUALITECH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.060.00%0.00Bán115.500K400.188M22.910.18
RT RIGHT TUNNELLING PUBLIC COMPANY LIMITED
2.24-0.88%-0.02Bán2.118M2.464B17.110.13
RT.R RIGHT TUNNELLING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.24-0.88%-0.02Bán2.118M17.110.13
SAAM SAAM DEVELOPMENT PCL
5.95-0.83%-0.05Bán405.900K1.785B67.720.09
SAAM.R SAAM DEVELOPMENT PCL NON-VOTING
5.95-0.83%-0.05Bán405.900K1.785B67.720.09
SEAFCO SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED
4.50-0.44%-0.02Bán1.099M3.329B329.930.01
SEAFCO.R SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.50-0.44%-0.02Bán1.099M3.329B39.820.11
SRICHA SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
19.70-2.48%-0.50Bán1.541M6.105B16.481.23
SRICHA.R SRIRACHA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
19.70-2.48%-0.50Bán1.541M6.105B16.481.23
STEC SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION
13.202.33%0.30Mua20.529M20.131B21.820.59
STEC.R SINO-THAI ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
13.202.33%0.30Mua20.529M20.131B21.820.59
STOWER SKY TOWER PUBLIC COMPANY LIMITED
0.120.00%0.00Sức mua mạnh1.133B3.159B-0.01
STOWER.R SKY TOWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.120.00%0.00Sức mua mạnh1.133B3.159B-0.01
SYNTEC SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY
1.97-1.50%-0.03Bán5.902M3.152B15.470.13
SYNTEC.R SYNTEC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.97-1.50%-0.03Bán5.902M3.152B15.470.13
T T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.38-5.00%-0.02Mua712.081M4.160B-0.00
T.R T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.38-5.00%-0.02Mua712.081M4.160B-0.00
TNDT THAI NONDESTRUCTIVE TESTING
2.28-3.39%-0.08Bán986.800K551.214M23.810.10
TNDT.R THAI NONDESTRUCTIVE TESTING NON-VOTING
2.28-3.39%-0.08Bán986.800K551.214M23.790.10
TPOLY THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED
2.120.95%0.02Mua3.804M1.214B-0.23
TPOLY.R THAI POLYCONS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.120.95%0.02Mua3.804M1.214B-0.23
TRC TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
0.2420.00%0.04Sức mua mạnh365.692M2.301B-0.05
TRC.R TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.2420.00%0.04Sức mua mạnh365.692M2.301B-0.05
TTCL TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED
4.72-3.28%-0.16Bán7.020M2.908B34.540.14
TTCL.R TTCL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.72-3.28%-0.16Bán7.020M2.908B34.540.14
UNIQ UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION
6.450.00%0.00Bán1.465M6.973B260.080.02
UNIQ.R UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION NON-VOTING
6.450.00%0.00Bán1.465M6.973B260.080.02
WGE WELL GRADED ENGINEERING PUBLIC COMPANY
2.00-0.99%-0.02Mua5.537M1.200B-0.01
WGE.R WELL GRADED ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.00-0.99%-0.02Mua5.537M
Tải thêm