Bán lẻ Thực phẩm (Công nghiệp)

8
Cổ phiếu
1630.811B
Giá trị vốn hóa thị trường
11.410M
Khối lượng
+0.06%
Thay đổi
+8.81%
Hiệu suất Tháng
+8.46%
Hiệu suất Năm
+15.57%
Hiệu suất YTD
          
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
62.75-0.40%-0.25Bán14.318M565.935B49.821.26
CPALL.R CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
62.75-0.40%-0.25Bán14.318M565.935B49.821.26
MAKRO SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED
51.000.99%0.50Mua4.784M242.400B36.061.40
MAKRO.R SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
51.000.99%0.50Mua4.784M242.400B36.051.40
SCM SUCCESSMORE BEING PUBLIC COMPANY LIMITED
8.950.56%0.05Mua6.284M5.340B40.750.22
SCM.R SUCCESSMORE BEING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.950.56%0.05Mua6.284M40.750.22
TNP THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED
5.907.27%0.40Sức mua mạnh5.511M4.400B25.130.22
TNP.R THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.907.27%0.40Sức mua mạnh5.511M4.400B25.130.22
Tải thêm