Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo (Công nghiệp)

34
Cổ phiếu
344.495B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.187M
Khối lượng
−0.70%
Thay đổi
−1.51%
Hiệu suất Tháng
+62.65%
Hiệu suất Năm
+52.92%
Hiệu suất YTD
          
CM CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY
2.900.00%0.00Bán72.800K1.105B-0.04
CM.R CHIANGMAI FROZEN FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.900.00%0.00Bán72.800K1.105B-0.04
CV CLOVER POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
3.581.13%0.04Theo dõi42.531M4.582B
CV.R CLOVER POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.581.13%0.04Theo dõi42.531M
F&D FOOD AND DRINKS PUBLIC COMPANY LIMITED
22.500.00%0.00Bán4.800K396.547M15.521.45
F&D.R FOOD AND DRINKS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
22.500.00%0.00Bán4.800K396.547M15.521.45
KTIS KASET THAI INTERNATIONAL SUGAR
5.20-0.95%-0.05Bán181.900K20.072B-0.17
KTIS.R KASET THAI INTERNATIONAL SUGAR NON-VOTING
5.20-0.95%-0.05Bán181.900K20.072B-0.17
LST LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY
5.40-0.92%-0.05Mua555.100K4.428B8.340.65
LST.R LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.40-0.92%-0.05Mua555.100K4.428B8.340.65
MALEE MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
6.95-2.11%-0.15Bán315.900K1.946B-0.74
MALEE.R MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.95-2.11%-0.15Bán315.900K1.946B-0.02
NSL NSL FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
19.30-4.46%-0.90Sức bán mạnh3.090M5.790B24.600.82
NSL.R NSL FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.30-4.46%-0.90Sức bán mạnh3.090M24.600.82
PB PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED
70.250.00%0.00Mua11.100K31.613B20.133.49
PB.R PRESIDENT BAKERY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
70.250.00%0.00Mua11.100K31.613B20.133.49
RBF R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED
20.30-0.49%-0.10Mua21.280M40.600B91.560.22
RBF.R R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
20.30-0.49%-0.10Mua21.280M40.600B91.560.22
SAUCE THAITHEPAROS PUBLIC COMPANY LIMITED
30.500.00%0.00Sức mua mạnh6.100K10.980B18.861.62
SAUCE.R THAITHEPAROS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
30.500.00%0.00Sức mua mạnh6.100K10.980B72.640.42
SNNP SRINANAPORN MARKETING PUBLIC COMPANY
11.40-2.56%-0.30Bán20.597M10.944B
SNNP.R SRINANAPORN MARKETING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.40-2.56%-0.30Bán20.597M
SUN SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED
7.40-1.33%-0.10Bán3.716M4.773B22.410.33
SUN.R SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.40-1.33%-0.10Bán3.716M4.773B22.410.33
TACC T.A.C. CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED
7.40-1.33%-0.10Mua2.320M4.499B22.960.33
TACC.R T.A.C. CONSUMER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.40-1.33%-0.10Mua2.320M4.499B22.960.33
TVO THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY
31.25-0.79%-0.25Sức bán mạnh1.820M25.269B10.483.01
TVO.R THAI VEGETABLE OIL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
31.25-0.79%-0.25Sức bán mạnh1.820M25.269B10.483.01
TWPC THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED
5.70-0.87%-0.05Bán566.700K5.018B29.550.19
TWPC.R THAI WAH PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.70-0.87%-0.05Bán566.700K5.018B29.550.19
VPO VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY
2.14-3.60%-0.08Mua29.604M2.012B32.220.07
VPO.R VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.14-3.60%-0.08Mua29.604M2.012B32.220.07
XO EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
20.90-0.48%-0.10Bán1.246M8.878B20.331.03
XO.R EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
20.90-0.48%-0.10Bán1.246M8.878B20.331.03
Tải thêm