Phần mềm / Dịch vụ Internet (Công nghiệp)

10
Cổ phiếu
14936.325B
Giá trị vốn hóa thị trường
368.312K
Khối lượng
−2.14%
Thay đổi
+4.94%
Hiệu suất Tháng
+4.85%
Hiệu suất Năm
−5.65%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BECBEC WORLD
5.55 THB+3.74%3.258M1.5910.7B THB41.820.13 THB−64.77%2.99%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
BEC.RBEC WORLD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.55 THB+3.74%3.258M1.5910.7B THB41.820.13 THB−64.77%2.99%Dịch vụ Công nghệ
BIDU80BAIDU INC
Chứng chỉ lưu ký
5.06 THB+1.00%53.3K0.081.416T THBDịch vụ Công nghệ
BOLBUSINESS ONLINE PUBLIC CO LTD
9.50 THB−0.52%14.54K0.217.836B THB26.490.36 THB+11.06%3.25%Dịch vụ Công nghệ
BOL.RBUSINESS ONLINE PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
9.50 THB−0.52%14.5K0.217.836B THB26.490.36 THB+11.06%3.25%Dịch vụ Công nghệ
GLORYGLORY FOREVER PCL
1.49 THB−3.25%377.901K1.20415.8M THB−0.11 THB−309.42%3.90%Dịch vụ Công nghệ
GLORY.RGLORY FOREVER PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.49 THB−3.25%377.9K1.20415.8M THBDịch vụ Công nghệ
PROENPROEN CORP PCL
2.96 THB+0.68%255.11K0.09929.04M THB48.130.06 THB−65.53%4.08%Dịch vụ Công nghệ
PROEN.RPROEN CORP PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.96 THB+0.68%255.1K0.09929.04M THB48.130.06 THB−65.53%4.08%Dịch vụ Công nghệ
TENCENT80TENCENT HOLDINGS LIMITED
Chứng chỉ lưu ký
14.1 THB−0.70%40.965K0.4513.475T THBDịch vụ Công nghệ