Bảo hiểm nhân thọ / Y tế (Công nghiệp)

8
Cổ phiếu
300.774B
Giá trị vốn hóa thị trường
5.146M
Khối lượng
−0.19%
Thay đổi
−12.05%
Hiệu suất Tháng
−34.64%
Hiệu suất Năm
−33.64%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BLABANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC CO LT
19.9 THB+1.02%900.12K0.6533.639B THB13.761.45 THB−22.98%2.84%Tài chính
Mua
BLA.RBANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC CO LT NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
19.9 THB+1.02%900K0.6533.639B THB13.761.45 THB−22.98%2.84%Tài chính
THRETHAI REINSURANCE CO
0.80 THB−1.23%270K0.273.414B THB22.470.04 THB0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
THRE.RTHAI REINSURANCE CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.80 THB−1.23%270K0.273.414B THB22.470.04 THB0.00%Tài chính
THRELTHAIRE LIFE ASSURANCE PLC
2.76 THB−0.72%134.101K0.341.696B THB27.940.10 THB−60.68%5.31%Tài chính
Theo dõi
THREL.RTHAIRE LIFE ASSURANCE PLC NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.76 THB−0.72%134.1K0.341.696B THB27.940.10 THB−60.68%5.31%Tài chính
TLITHAI LIFE INSURANCE PCL
9.70 THB−0.51%6.651M0.73111.638B THB12.380.78 THB+3.20%3.08%Tài chính
Sức mua mạnh
TLI.RTHAI LIFE INSURANCE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
9.70 THB−0.51%6.65M0.73111.638B THB12.380.78 THB+3.19%3.08%Tài chính