Vận tải biển (Công nghiệp)

20
Cổ phiếu
207.127B
Giá trị vốn hóa thị trường
11.081M
Khối lượng
+0.54%
Thay đổi
+2.80%
Hiệu suất Tháng
−27.80%
Hiệu suất Năm
−7.05%
Hiệu suất YTD
           
AMA AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
4.380.00%0.00Bán225.014K985561.322.268B15.660.28
AMA.R AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.380.00%0.00Bán225.000K985500.002.268B15.660.28
BIOTEC BIO GREEN ENERGY TECH PUBLIC COMPANY
1.120.00%0.00Mua8.018M8980497.122.492B5.770.20
BIOTEC.R BIO GREEN ENERGY TECH PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.120.00%0.00Mua8.018M8980496.002.492B5.770.20
NYT NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.882.11%0.08Bán2.474M9598763.044.811B22.390.17
NYT.R NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.882.11%0.08Bán2.474M9598732.004.811B22.390.17
PRM PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED
5.40-2.70%-0.15Bán1.829M9877615.2013.500B10.870.51721.00
PRM.R PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.40-2.70%-0.15Bán1.829M9877140.0013.500B10.870.51721.00
PSL PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED
17.20-0.58%-0.10Bán Mạnh18.316M315036267.5226.820B5.003.46129.00
PSL.R PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.20-0.58%-0.10Bán Mạnh18.315M315024898.3226.820B5.003.46129.00
RCL REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY
40.253.21%1.25Mua13.794M555189059.2533.357B1.3928.06
RCL.R REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
40.253.21%1.25Mua13.793M555152150.0033.357B1.3928.06
RP RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED
2.32-0.85%-0.02Bán933.001K2164562.32465.883M-0.57
RP.R RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.32-0.85%-0.02Bán933.000K2164560.00465.883M-0.57
SEAOIL SEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.840.52%0.02Bán1.479M5679390.722.660B8.160.46
SEAOIL.R SEA OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.840.52%0.02Bán1.479M5678208.002.660B8.340.46
TTA THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY
8.80-1.12%-0.10Bán8.030M70665944.8016.038B3.492.553637.00
TTA.R THORESEN THAI AGENCIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
8.80-1.12%-0.10Bán8.030M70664880.0016.038B3.492.553637.00
VL V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.136.60%0.07Mua5.247M5928864.791.151B55.210.02
VL.R V.L. ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.136.60%0.07Mua5.247M5928771.001.151B55.210.02
Tải thêm