Dịch vụ y tế / Điều dưỡng (Công nghiệp)

10
Cổ phiếu
146.843B
Giá trị vốn hóa thị trường
495.403K
Khối lượng
+0.20%
Thay đổi
−3.41%
Hiệu suất Tháng
+63.95%
Hiệu suất Năm
+36.24%
Hiệu suất YTD
           
D DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
5.30-0.93%-0.05Bán256.046K1357043.801.615B137.530.04
D.R DENTAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.30-0.93%-0.05Bán256.000K1356800.001.615B137.530.04
KDH THONBURI MEDICAL CENTRE PUBLIC COMPANY
93.250.54%0.50Mua20018650.001.798B20.054.63
KDH.R THONBURI MEDICAL CENTRE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
93.250.54%0.50Mua20018650.001.798B20.054.63
KLINIQ THE KLINIQUE MEDICAL CLINIC PUBLIC COMPANY
42.00-0.59%-0.25Mua636.054K26714268.009.295B46.650.91676.00
KLINIQ.R THE KLINIQUE MEDICAL CLINIC PUBLIC COMPANY NON-VOTING
42.00-0.59%-0.25Mua636.000K26712000.0046.650.91676.00
LDC LDC DENTAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.201.69%0.02Bán3.059M3670206.00708.000M16.300.07
LDC.R LDC DENTAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.201.69%0.02Bán3.058M3670200.00708.000M16.300.07
RAM RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY
53.75-0.46%-0.25Bán89.709K4821858.7564.800B18.482.92
RAM.R RAMKHAMHAENG HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
53.75-0.46%-0.25Bán89.700K4821375.0064.800B18.482.92
Tải thêm