Dịch vụ y tế / Điều dưỡng (Công nghiệp)

20
Cổ phiếu
123.489B
Giá trị vốn hóa thị trường
351.109K
Khối lượng
+5.77%
Thay đổi
−4.02%
Hiệu suất Tháng
−21.66%
Hiệu suất Năm
−20.10%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
DDENTAL CORPORATION
4.95 THB−1.78%1.352M0.781.762B THB21.140.23 THB+145.14%1.81%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
D.RDENTAL CORPORATION NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.95 THB−1.78%1.352M0.781.762B THB21.140.23 THB+145.14%1.81%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
GFCGENESIS FERTILITY CENTER PCL
11.5 THB+0.88%1.681M0.352.398B THB0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
GFC.RGENESIS FERTILITY CENTER PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
11.5 THB+0.88%1.681M0.350.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
KDHTHONBURI MEDICAL CENTRE PUB CO LTD
94.50 THB0.00%2.2K1.401.832B THB21.124.47 THB−3.29%0.79%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
KDH.RTHONBURI MEDICAL CENTRE PUB CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
94.50 THB0.00%2.2K1.401.832B THB21.124.47 THB−3.29%0.79%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
KLINIQTHE KLINIQUE MEDICAL CLINIC PCL
36.50 THB−0.68%756.335K1.267.81B THB29.591.23 THB+36.20%2.96%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
KLINIQ.RTHE KLINIQUE MEDICAL CLINIC PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
36.50 THB−0.68%756.3K1.2629.591.23 THB+36.20%2.96%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
KTMSKT MEDICAL SERVICE COMPANY LTD
2.38 THB−0.83%60.471K0.75726M THB45.510.05 THB−83.96%1.35%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
KTMS.RKT MEDICAL SERVICE COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.38 THB−0.83%60.4K0.75Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
LDCLDC DENTAL PUBLIC CO LTD
0.63 THB−1.56%178.9K0.21372M THB15.910.04 THB−45.30%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
LDC.RLDC DENTAL PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.63 THB−1.56%178.9K0.21372M THB15.870.04 THB−45.17%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
MASTERMASTER STYLE PUBLIC COMPANY LIMITED
55.00 THB+4.27%1.5M0.9812.24B THB42.111.31 THB0.55%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
MASTER.RMASTER STYLE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
55.00 THB+4.27%1.5M0.9842.111.31 THB0.55%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
RAMRAMKAMHAENG HOSPITAL CO
35.00 THB−2.78%165.246K1.3143.8B THB27.881.26 THB−57.04%3.15%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
RAM.RRAMKAMHAENG HOSPITAL CO NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
35.00 THB−2.78%165.1K1.3143.8B THB27.881.26 THB−57.04%3.15%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
SAFESAFE FERTILITY GROUP PCL
17.1 THB−0.58%653.432K0.195.198B THB0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
SAFE.RSAFE FERTILITY GROUP PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
17.1 THB−0.58%653.4K0.190.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
TRPAESTHETIC CONNECT PCL
17.6 THB0.00%802.121K0.19Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
TRP.RAESTHETIC CONNECT PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
17.6 THB0.00%802.1K0.19Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe