Dịch vụ thương mại hỗn hợp (Công nghiệp)

48
Cổ phiếu
271.933B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.909M
Khối lượng
−0.88%
Thay đổi
−4.52%
Hiệu suất Tháng
−25.23%
Hiệu suất Năm
−26.50%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AMARCASIA MEDICAL AND AGRICULTURAL LABOR
1.65 THB0.00%119.1K697.2M THB40.240.04 THB1.20%Dịch vụ Thương mại
AMARC.RASIA MEDICAL AND AGRICULTURAL LABOR NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.65 THB0.00%119.1KDịch vụ Thương mại
BBIKBLUEBIK GROUP PCL
112.5 THB−0.44%36.468K11.1B THB61.061.84 THB90.53%0.36%Dịch vụ Thương mại
Mua
BBIK.RBLUEBIK GROUP PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
112.5 THB−0.44%36.4K11.1B THB61.061.84 THB90.53%0.36%Dịch vụ Thương mại
BROOKBROOKER GROUP PUBLIC CO (THE)
0.41 THB0.00%3.947M3.912B THB−0.01 THB−156.76%2.98%Dịch vụ Thương mại
BROOK.RBROOKER GROUP PUBLIC CO (THE) NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.41 THB0.00%3.947M3.912B THB−0.01 THB−156.98%2.98%Dịch vụ Thương mại
CHAYOCHAYO GROUP PCL
6.70 THB−1.47%1.538M7.804B THB23.730.28 THB29.30%0.03%Dịch vụ Thương mại
Mua
CHAYO.RCHAYO GROUP PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.70 THB−1.47%1.538M7.804B THB23.720.28 THB29.35%0.03%Dịch vụ Thương mại
CMOCMO PUBLIC COMPANY LIMITED
1.96 THB−4.41%1.082M578.783M THB−0.54 THB−75.79%0.00%Dịch vụ Thương mại
CMO.RCMO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.96 THB−4.41%1.082M578.783M THB−0.54 THB−75.74%0.00%Dịch vụ Thương mại
DEXONDEXON TECHNOLOGY PCL
2.56 THB0.79%102.1K1.191B THB0.00%Dịch vụ Thương mại
DEXON.RDEXON TECHNOLOGY PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
2.56 THB0.79%102.1K1.191B THB0.00%Dịch vụ Thương mại
ETEEASTERN TECHNICAL ENGINEERING PCL
1.11 THB−1.77%847.301K683.2M THB14.340.08 THB1884.62%0.00%Dịch vụ Thương mại
ETE.REASTERN TECHNICAL ENGINEERING PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.11 THB−1.77%847.3K683.2M THB14.340.08 THB1884.62%0.00%Dịch vụ Thương mại
GPIGRAND PRIX INTERNATIONAL LTD
1.58 THB0.64%11.1K948M THB12.040.13 THB139.85%6.65%Dịch vụ Thương mại
GPI.RGRAND PRIX INTERNATIONAL LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.58 THB0.64%11.1K948M THB12.040.13 THB139.85%6.65%Dịch vụ Thương mại
GSCGLOBAL SERVICE CENTER PCL
1.36 THB−2.86%26.115K355M THB12.570.11 THB0.00%Dịch vụ Thương mại
GSC.RGLOBAL SERVICE CENTER PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.36 THB−2.86%26.1K355M THB12.560.11 THB0.00%Dịch vụ Thương mại
HUMANHUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED
10.6 THB0.00%230.3K9.021B THB38.290.28 THB24.80%1.92%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
HUMAN.RHUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
10.6 THB0.00%230.3K9.021B THB38.290.28 THB24.85%1.92%Dịch vụ Thương mại
IIGI&I GROUP PCL
17.5 THB1.16%20.3K1.892B THB−0.51 THB−151.51%2.30%Dịch vụ Thương mại
Mua
IIG.RI&I GROUP PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
17.5 THB1.16%20.3K1.892B THB−0.51 THB−151.51%2.30%Dịch vụ Thương mại
JMTJMT NETWORK SERVICES PUBLIC CO LTD
46.75 THB1.08%2.237M67.844B THB35.091.33 THB9.66%2.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
JMT.RJMT NETWORK SERVICES PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
46.75 THB1.08%2.237M67.844B THB35.091.33 THB9.66%2.00%Dịch vụ Thương mại
KISSROJUKISS INTERNATIONAL PCL
5.55 THB−0.89%25.941K3.39B THB26.200.21 THB32.04%2.48%Dịch vụ Thương mại
Bán Mạnh
KISS.RROJUKISS INTERNATIONAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.55 THB−0.89%25.9K3.39B THB26.200.21 THB32.04%2.48%Dịch vụ Thương mại
KWCKRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LTD
248 THB−0.40%3001.488B THB16.8414.73 THB−1.05%4.03%Dịch vụ Thương mại
KWC.RKRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
248 THB−0.40%3001.488B THB16.8414.73 THB4.03%Dịch vụ Thương mại
MVPM VISION PCL
1.67 THB0.60%128.21K559.85M THB44.410.04 THB−79.10%0.00%Dịch vụ Thương mại
MVP.RM VISION PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.67 THB0.60%128.2K559.85M THB44.410.04 THB−79.11%0.00%Dịch vụ Thương mại
OTOONE TO ONE CONTACTS PUBLIC CO LTD
1.15 THB−0.86%2.073M912.222M THB−0.25 THB−6945.71%0.00%Dịch vụ Thương mại
OTO.RONE TO ONE CONTACTS PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
1.15 THB−0.86%2.073M912.222M THB−0.25 THB−6942.86%0.00%Dịch vụ Thương mại
PICOPICO (THAILAND) PUBLIC CO LTD
5.00 THB2.04%2.6K1.055B THB40.290.12 THB404.47%0.00%Dịch vụ Thương mại
PICO.RPICO (THAILAND) PUBLIC CO LTD NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.00 THB2.04%2.6K1.055B THB40.290.12 THB404.47%0.00%Dịch vụ Thương mại
SAMARTSAMART CORP
5.20 THB−0.95%624.3K5.083B THB−0.84 THB−164.01%0.00%Dịch vụ Thương mại
SAMART.RSAMART CORP NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
5.20 THB−0.95%624.3K5.083B THB−0.84 THB−164.01%0.00%Dịch vụ Thương mại
SGFSGF CAPITAL PCL
0.56 THB0.00%1.011M746.7M THB70.000.01 THB−80.25%0.00%Dịch vụ Thương mại
SGF.RSGF CAPITAL PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.56 THB0.00%1.011M746.7M THB70.000.01 THB−80.30%0.00%Dịch vụ Thương mại
SOSIAMRAJATHANEE PCL
8.10 THB−0.61%2.211K3.66B THB18.240.44 THB23.06%4.88%Dịch vụ Thương mại
SO.RSIAMRAJATHANEE PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
8.10 THB−0.61%2.2K3.66B THB18.240.44 THB23.06%4.88%Dịch vụ Thương mại
STISTONEHENGE INTER PCL
4.02 THB1.01%3.3K2.424B THB16.770.24 THB6.77%4.23%Dịch vụ Thương mại
STI.RSTONEHENGE INTER PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
4.02 THB1.01%3.3K2.424B THB16.770.24 THB6.77%4.23%Dịch vụ Thương mại
TEAMGTEAM CONSULTING ENG & MGT PCL
6.25 THB0.81%312.055K5.071B THB33.140.19 THB60.92%0.15%Dịch vụ Thương mại
Bán Mạnh
TEAMG.RTEAM CONSULTING ENG & MGT PCL NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.25 THB0.81%312K5.071B THB33.140.19 THB60.92%0.15%Dịch vụ Thương mại
TMTTMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
6.75 THB0.00%18.5K5.921B THB30.750.22 THB−75.92%4.41%Dịch vụ Thương mại
TMT.RTMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
6.75 THB0.00%18.5K5.921B THB30.750.22 THB−75.92%4.41%Dịch vụ Thương mại
TNDTTHAI NONDESTRUCTIVE TESTING
0.36 THB0.00%46.5K247.906M THB−0.05 THB32.56%0.00%Dịch vụ Thương mại
TNDT.RTHAI NONDESTRUCTIVE TESTING NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
0.36 THB0.00%46.5K247.906M THB−0.05 THB32.56%0.00%Dịch vụ Thương mại