Dịch vụ thương mại hỗn hợp (Công nghiệp)

44
Cổ phiếu
380.165B
Giá trị vốn hóa thị trường
13.285M
Khối lượng
+1.72%
Thay đổi
−7.21%
Hiệu suất Tháng
+76.91%
Hiệu suất Năm
+14.80%
Hiệu suất YTD
           
ARIP ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.980.00%0.00Bán1.279M1252937.84456.680M77.780.01
ARIP.R ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.980.00%0.00Bán1.278M1252930.00456.680M77.780.01
BBIK BLUEBIK GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
67.503.45%2.25Mua2.857M192843315.006.525B89.00
BBIK.R BLUEBIK GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
67.503.45%2.25Mua2.856M192766500.0089.00
BKD BANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LIMITED
2.827.63%0.20Sức mua mạnh7.210M20331994.142.820B-0.06
BKD.R BANGKOK DEC-CON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.827.63%0.20Sức mua mạnh7.210M20331918.002.820B-0.06
BROOK THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.701.45%0.01Bán17.135M11994237.506.367B15.200.09
BROOK.R THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.701.45%0.01Bán17.131M11992050.006.367B
CHAYO CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
13.003.17%0.40Sức mua mạnh9.858M128159824.0013.173B56.960.24
CHAYO.R CHAYO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.003.17%0.40Sức mua mạnh9.857M128141000.0013.173B56.990.24
GSC GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
3.340.60%0.02Sức mua mạnh4.272M14267304.32830.000M-0.06
GSC.R GLOBAL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.340.60%0.02Sức mua mạnh4.271M14266810.00830.000M-0.06
HUMAN HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED
12.30-0.81%-0.10Mua2.356M28981407.608.432B49.010.25
HUMAN.R HUMANICA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.30-0.81%-0.10Mua2.356M28980030.008.432B49.030.25
IIG I&I GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
42.507.59%3.00Sức mua mạnh2.761M117330812.503.950B48.030.82
IIG.R I&I GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
42.507.59%3.00Sức mua mạnh2.760M117321250.0048.030.82
JMT JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY
77.502.65%2.00Mua19.299M1495689162.50103.232B64.551.20
JMT.R JMT NETWORK SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
77.502.65%2.00Mua19.297M1495517500.00103.232B64.551.20
K KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED
1.76-2.22%-0.04Bán493.000K867680.00647.999M-0.13
K.R KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.76-2.22%-0.04Bán493.000K867680.00647.999M-0.13
KISS ROJUKISS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
7.800.65%0.05Bán769.806K6004486.804.650B36.830.21
KISS.R ROJUKISS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.800.65%0.05Bán769.800K6004440.0036.830.21
KWC KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED
259.000.39%1.00Mua10025900.001.548B16.4515.68
KWC.R KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
259.000.39%1.00Mua10025900.001.548B16.4515.68
MVP M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.981.22%0.06Bán1.172M5834099.881.222B214.850.07
MVP.R M VISION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.981.22%0.06Bán1.171M5834070.001.222B214.850.07
NETBAY NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED
26.750.00%0.00Bán623.513K16678972.755.350B32.470.82
NETBAY.R NETBAY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
26.750.00%0.00Bán623.500K16678625.005.350B32.470.82
NVD NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED
2.160.00%0.00Bán460.488K994654.083.355B-0.11
NVD.R NIRVANA DAII PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.160.00%0.00Bán460.300K994248.003.355B-0.11
OTO ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY
12.90-0.77%-0.10Bán2.590M33410290.507.280B206.350.06
OTO.R ONE TO ONE CONTACTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.90-0.77%-0.10Bán2.590M33409710.007.280B206.680.06
SAMART SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY
6.000.00%0.00Mua236.202K1417212.006.039B-0.39
SAMART.R SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.000.00%0.00Mua236.200K1417200.006.039B-0.39
SO SIAMRAJATHANEE PUBLIC COMPANY LIMITED
12.600.00%0.00Bán206.803K2605717.805.625B34.07
SO.R SIAMRAJATHANEE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.600.00%0.00Bán206.700K2604420.0034.07
STI STONEHENGE INTER PUBLIC COMPANY LIMITED
4.52-3.83%-0.18Bán1.376M6218403.562.834B20.090.23
STI.R STONEHENGE INTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.52-3.83%-0.18Bán1.375M6213192.002.834B20.090.23
TEAMG TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT
10.30-3.74%-0.40Mua26.785M275886004.707.276B65.240.16
TEAMG.R TEAM CONSULTING ENGINEERING AND MANAGEMENT NON-VOTING
10.30-3.74%-0.40Mua26.784M275878290.007.276B65.240.16
TMT TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
9.250.54%0.05Bán268.870K2487047.508.011B5.241.76
TMT.R TMT STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.250.54%0.05Bán268.800K2486400.008.011B5.191.77
TNDT THAI NONDESTRUCTIVE TESTING
1.12-2.61%-0.03Bán5.732M6419952.00834.073M153.330.01
TNDT.R THAI NONDESTRUCTIVE TESTING NON-VOTING
1.12-2.61%-0.03Bán5.732M6419952.00834.073M153.330.01
Tải thêm