Phim / Giải trí (Công nghiệp)

24
Cổ phiếu
152.257B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.743M
Khối lượng
−2.42%
Thay đổi
−11.69%
Hiệu suất Tháng
+53.42%
Hiệu suất Năm
+27.65%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
          
CMO CMO PUBLIC COMPANY LIMITED
1.18-0.84%-0.01Bán68.400K304.001M-0.50
CMO.R CMO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.18-0.84%-0.01Bán68.400K304.001M-0.50
GRAMMY GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED
13.90-0.71%-0.10Bán23.400K11.479B63.150.22
GRAMMY.R GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.90-0.71%-0.10Bán23.400K11.479B63.150.22
HEMP HEALTH EMPIRE CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.643.23%0.02Sức mua mạnh54.062M1.819B-0.02
HEMP.R HEALTH EMPIRE CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.643.23%0.02Sức mua mạnh54.062M1.819B-0.02
JKN JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED
9.35-0.53%-0.05Bán2.006M5.710B20.320.52
JKN.R JKN GLOBAL MEDIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.35-0.53%-0.05Bán2.006M5.710B20.320.52
MAJOR MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY
19.90-2.93%-0.60Sức bán mạnh3.525M18.341B-0.44
MAJOR.R MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
19.90-2.93%-0.60Sức bán mạnh3.525M18.341B-0.44
MATCH MATCHING MAXIMIZE SOLUTION
1.48-2.63%-0.04Sức bán mạnh94.400K1.188B-0.22
MATCH.R MATCHING MAXIMIZE SOLUTION NON-VOTING
1.48-2.63%-0.04Sức bán mạnh94.400K1.188B-0.22
MPIC M PICTURES ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
1.53-0.65%-0.01Sức bán mạnh1002.002B-0.03
MPIC.R M PICTURES ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.53-0.65%-0.01Sức bán mạnh1002.002B-0.03
RS RS PUBLIC COMPANY LIMITED
19.40-3.96%-0.80Sức bán mạnh12.791M19.341B40.130.50
RS.R RS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.40-3.96%-0.80Sức bán mạnh12.791M19.341B40.130.50
TRITN TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.250.00%0.00Bán22.195M2.408B0.00
TRITN.R TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.250.00%0.00Bán22.195M2.408B0.00
WAVE WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
0.79-2.47%-0.02Bán4.697M636.062M-0.25
WAVE.R WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.79-2.47%-0.02Bán4.697M636.062M-0.25
WORK WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
19.20-4.00%-0.80Bán2.934M8.831B38.280.52
WORK.R WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
19.20-4.00%-0.80Bán2.934M8.831B38.290.52
YGG YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
22.20-1.77%-0.40Mua2.159M4.068B68.840.33
YGG.R YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
22.20-1.77%-0.40Mua2.159M4.068B68.840.33
Tải thêm