Phim / Giải trí (Công nghiệp)

30
Cổ phiếu
171.959B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.048M
Khối lượng
+0.94%
Thay đổi
−0.27%
Hiệu suất Tháng
−3.09%
Hiệu suất Năm
−6.69%
Hiệu suất YTD
           
CEYE CHAMNI'S EYE PUBLIC COMPANY LIMITED
5.402.86%0.15Mua7.248M39137531.401.417B
CEYE.R CHAMNI'S EYE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.402.86%0.15Mua7.248M39137040.00
CSR CITY SPORTS AND RECREATION
59.750.42%0.25Mua20011950.001.225B47.381.26
CSR.R CITY SPORTS AND RECREATION NON-VOTING
59.750.42%0.25Mua20011950.001.225B47.381.26
GRAMMY GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED
11.30-0.88%-0.10Bán22.595K255323.509.347B18.800.611064.00
GRAMMY.R GMM GRAMMY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.30-0.88%-0.10Bán22.400K253120.009.347B18.810.611064.00
HEMP HEALTH EMPIRE CORPORATION PUBLIC COMPANY
8.054.55%0.35Sức mua mạnh1.447M11648446.602.739B-0.22
HEMP.R HEALTH EMPIRE CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
8.054.55%0.35Sức mua mạnh1.447M11647545.002.739B-0.22
JKN JKN GLOBAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.762.15%0.10Bán2.796M13308122.243.001B27.270.22
JKN.R JKN GLOBAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.762.15%0.10Bán2.796M13307532.003.001B27.270.22
MAJOR MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY
21.50-1.83%-0.40Mua4.673M100472639.0019.593B11.351.93
MAJOR.R MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
21.50-1.83%-0.40Mua4.673M100463050.0019.593B11.361.93
MATCH MATCHING MAXIMIZE SOLUTION
2.385.31%0.12Sức mua mạnh15.504M36898727.461.766B-0.07
MATCH.R MATCHING MAXIMIZE SOLUTION NON-VOTING
2.385.31%0.12Sức mua mạnh15.504M36898568.001.766B-0.07
MPIC M PICTURES ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
2.367.27%0.16Mua42.385M100028644.842.860B-0.00
MPIC.R M PICTURES ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.367.27%0.16Mua42.385M100028128.002.860B-0.00
ONEE THE ONE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED
10.500.96%0.10Bán1.212M12722367.0024.765B24.930.421198.00
ONEE.R THE ONE ENTERPRISE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.500.96%0.10Bán1.211M12718650.0024.930.421198.00
RS RS PUBLIC COMPANY LIMITED
15.502.65%0.40Bán2.126M32956565.0014.458B343.180.04
RS.R RS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
15.502.65%0.40Bán2.126M32956100.0014.458B343.180.04
TRITN TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.190.00%0.00Bán2.851M541652.192.114B-0.03
TRITN.R TRITON HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.190.00%0.00Bán2.851M541652.002.114B-0.03
TVT TV THUNDER PUBLIC COMPANY LIMITED
0.920.00%0.00Bán383.710K353013.20736.028M63.010.01
TVT.R TV THUNDER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.920.00%0.00Bán383.700K353004.00736.028M63.010.01
WAVE WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
0.581.75%0.01Bán2.154M1249035.22447.599M-0.29
WAVE.R WAVE ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.581.75%0.01Bán2.154M1249030.00447.599M-0.29
WORK WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY
22.600.44%0.10Bán825.981K18667170.609.935B41.620.54
WORK.R WORKPOINT ENTERTAINMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
22.600.44%0.10Bán825.900K18665340.009.935B41.620.54
YGG YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
8.053.87%0.30Bán6.205M49946587.254.665B40.530.19
YGG.R YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.053.87%0.30Bán6.204M49942200.004.665B40.530.19
Tải thêm