Bảo hiểm nhiều Rủi ro (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
28.819B
Giá trị vốn hóa thị trường
420.184K
Khối lượng
−1.40%
Thay đổi
−0.38%
Hiệu suất Tháng
+17.56%
Hiệu suất Năm
+12.11%
Hiệu suất YTD
           
MTI MUANG THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY
118.00-1.67%-2.00Bán5.359K632362.007.080B9.1013.19
MTI.R MUANG THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
118.00-1.67%-2.00Bán5.300K625400.007.080B9.1013.19
THRE THAI REINSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.01-0.98%-0.01Bán Mạnh330.501K333806.014.299B-0.14
THRE.R THAI REINSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.01-0.98%-0.01Bán Mạnh330.500K333805.004.299B-0.14
THREL THAIRE LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY
4.98-1.39%-0.07Bán1.517M7553678.943.030B21.560.23
THREL.R THAIRE LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.98-1.39%-0.07Bán1.517M7553664.003.030B21.560.23
Tải thêm