Sản xuất dầu khí (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
2.344B
Giá trị vốn hóa thị trường
11.867M
Khối lượng
−1.87%
Thay đổi
+3.96%
Hiệu suất Tháng
+84.10%
Hiệu suất Năm
+69.72%
Hiệu suất YTD
          
SKE SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
1.04-0.95%-0.01Bán11.002M1.172B33.650.03
SKE.R SAKOL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.04-0.95%-0.01Bán11.002M1.172B33.870.03
Tải thêm