Dược phẩm: Chính (Công nghiệp)

8
Cổ phiếu
19.396B
Giá trị vốn hóa thị trường
74.414K
Khối lượng
+0.73%
Thay đổi
+3.80%
Hiệu suất Tháng
−12.02%
Hiệu suất Năm
+0.25%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
BISBIOSCIENCE ANIMAL HEALTH PUBLIC COMPANY
8.20THB1.23%0.10THB
Bán
129.7K1.064M2.591BTHB33.290.24THB140
BIS.RBIOSCIENCE ANIMAL HEALTH PUBLIC COMPANY NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
8.20THB1.23%0.10THB
Bán
129.7K1.064M2.591BTHB33.290.24THB140
IPINTER PHARMA PUBLIC COMPANY LIMITED
14.8THB2.07%0.3THB
Bán
312.485K4.625M4.321BTHB35.040.41THB
IP.RINTER PHARMA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
14.8THB2.07%0.3THB
Bán
312.4K4.624M4.321BTHB35.040.41THB
JCTJACK CHIA INDUSTRIES (THAILAND)
81.00THB0.62%0.50THB
Sức mua mạnh
20016.2K1.094BTHB14.005.79THB
JCT.RJACK CHIA INDUSTRIES (THAILAND) NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
81.00THB0.62%0.50THB
Sức mua mạnh
20016.2K1.094BTHB14.005.79THB
JSPJSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND)
3.74THB1.08%0.04THB
Mua
518.884K1.941M1.693BTHB−0.05THB
JSP.RJSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) NON-VOTING
Chứng chỉ lưu ký
3.74THB1.08%0.04THB
Mua
518.8K1.94M1.693BTHB−0.05THB