Phát triển và Hoạt động Bất động sản (Công nghiệp)

124
Cổ phiếu
2211.656B
Giá trị vốn hóa thị trường
20.699M
Khối lượng
+3.98%
Tỷ suất Cổ tức
−0.32%
Thay đổi
−3.75%
Hiệu suất Tháng
−11.02%
Hiệu suất Năm
−0.08%
Hiệu suất YTD
          
A AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
6.250.00%0.00Mua10.700K6.125B-0.01619.00
A.F AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
3.000.00%0.00Mua06.125B-0.01619.00
A.R AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.250.00%0.00Mua10.700K6.125B-0.01619.00
ALL ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
4.12-0.48%-0.02Bán628.600K2.307B4.580.90
ALL.R ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.12-0.48%-0.02Bán628.600K2.307B4.580.90
AMATA AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
24.70-2.18%-0.55Bán14.287M26.355B23.881.03103.00
AMATA.R AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
24.70-2.18%-0.55Bán14.287M26.355B23.881.03103.00
AMATAV AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED
4.860.41%0.02Mua94.900K4.544B-0.16
AMATAV.R AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.860.41%0.02Mua94.900K4.544B-0.16
ANAN ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
3.12-0.64%-0.02Bán2.631M10.399B5.310.591459.00
ANAN.R ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.12-0.64%-0.02Bán2.631M10.399B5.310.591459.00
AP AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
6.50-2.99%-0.20Sức bán mạnh10.835M20.448B5.941.091995.00
AP.R AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.50-2.99%-0.20Sức bán mạnh10.835M20.448B5.941.091995.00
APEX APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.176.25%0.01Bán2.374M679.966M-0.0836.00
APEX.R APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.176.25%0.01Bán2.374M679.966M-0.0836.00
AQ AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.020.00%0.00Bán3.851M1.706B-0.00286.00
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.020.00%0.00Bán3.851M1.706B-0.00286.00
B52 B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.240.00%0.00Mua1.157M463.584M-0.0872.00
B52.R B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.240.00%0.00Mua1.157M463.584M-0.0872.00
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.48-1.33%-0.02Bán24.939M25.714B15.530.101896.00
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.48-1.33%-0.02Bán24.939M25.714B15.530.101896.00
BROCK BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.962.08%0.04Bán2002.009B84.190.0235.00
BROCK.R BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.962.08%0.04Bán2002.009B84.190.0235.00
CGD COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.97-1.02%-0.01Sức bán mạnh1.114M8.018B-0.0468.00
CGD.R COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.97-1.02%-0.01Sức bán mạnh1.114M8.018B-0.0468.00
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.690.00%0.00Bán967.000K879.769M8.140.08
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.690.00%0.00Bán967.000K879.769M8.140.08
CI CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.99-2.94%-0.03Bán12.400K1.056B79.200.0160.00
CI.R CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.99-2.94%-0.03Bán12.400K1.056B79.200.0160.00
CMC CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY
1.03-0.96%-0.01Bán1.400M1.030B6.750.15472.00
CMC.R CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.03-0.96%-0.01Bán1.400M1.030B6.750.15472.00
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
66.751.14%0.75Bán13.428M299.574B27.802.404911.00
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
66.751.14%0.75Bán13.428M299.574B27.802.404911.00
ESTAR EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY
0.420.00%0.00Bán774.900K2.109B16.440.03206.00
ESTAR.R EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.420.00%0.00Bán774.900K2.109B16.440.03206.00
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.340.00%0.00Bán3.507M1.321B4.700.07260.00
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.340.00%0.00Bán3.507M1.321B4.700.07260.00
FPT FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
18.100.00%0.00Bán2.072M36.503B24.310.74322.00
FPT.R FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
18.100.00%0.00Bán2.072M36.503B24.310.74322.00
GLAND GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
2.56-0.78%-0.02Bán87.300K16.640B25.510.10273.00
GLAND.R GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.56-0.78%-0.02Bán87.300K16.640B25.510.10273.00
GOLD GOLD
8.40-0.59%-0.05Mua234.300K19.519B9.000.93735.00
GOLD.R GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT NON-VOTING
8.40-0.59%-0.05Mua234.300K19.519B9.000.93735.00
JCK JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.00-0.99%-0.01Bán1.679M2.147B33.210.0394.00
JCK.R JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.00-0.99%-0.01Bán1.679M2.147B33.210.0394.00
JSP J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.310.00%0.00Bán128.100K1.302B-0.00316.00
JSP.R J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.310.00%0.00Bán128.100K1.302B-0.00316.00
KWG KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.540.00%0.00Bán103.000K2.028B-0.2856.00
KWG.F KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY FOREIGN
125.000.00%0.00Mua02.028B-0.2856.00
KWG.R KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.540.00%0.00Bán103.000K2.028B-0.2856.00
LALIN LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
5.40-0.92%-0.05Mua109.800K4.995B5.890.92338.00
LALIN.R LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.40-0.92%-0.05Mua109.800K4.995B5.890.92338.00
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
10.000.00%0.00Sức bán mạnh71.209M119.497B14.460.691595.00
LH.F LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
10.40-1.89%-0.20Sức bán mạnh19.500K119.497B14.460.691595.00
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.000.00%0.00Sức bán mạnh71.209M119.497B14.460.691595.00
LPN L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
5.80-1.69%-0.10Bán3.054M8.434B6.320.923658.00
LPN.R L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.80-1.69%-0.10Bán3.054M8.434B6.320.923658.00
MBK MBK PUBLIC COMPANY LIMITED
22.10-2.21%-0.50Bán1.664M37.458B12.381.78563.00
MBK.R MBK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
22.10-2.21%-0.50Bán1.664M37.458B12.381.78563.00
MDX M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED
3.40-0.58%-0.02Bán147.700K1.617B5.040.6759.00
MDX.R M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.40-0.58%-0.02Bán147.700K1.617B5.040.6759.00
MJD MAJOR DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
3.26-0.61%-0.02Mua39.300K2.805B5.010.65718.00
MJD.R MAJOR DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.26-0.61%-0.02Mua39.300K2.805B5.010.65718.00
MK M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT
3.24-1.22%-0.04Bán596.000K3.536B8.980.36258.00
MK.R M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT NON-VOTING
3.24-1.22%-0.04Bán596.000K3.536B8.980.36258.00
NCH N. C. HOUSING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.000.00%0.00Bán29.500K1.245B13.360.07163.00
NCH.R N. C. HOUSING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.000.00%0.00Bán29.500K1.245B13.360.07163.00
NNCL NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.10-1.87%-0.04Mua2.259M4.301B15.550.14171.00
NNCL.R NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.10-1.87%-0.04Mua2.259M4.301B15.550.14171.00
NOBLE NOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
28.001.82%0.50Mua1.970M12.781B5.385.20390.00
NOBLE.R NOBLE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
28.001.82%0.50Mua1.970M12.781B5.385.20390.00
NUSA NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.38-2.56%-0.01Mua3.441M2.904B-0.04137.00
NUSA.R NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.38-2.56%-0.01Mua3.441M2.904B-0.04137.00
ORI ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
7.70-1.28%-0.10Bán8.618M18.858B5.741.34949.00
ORI.R ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.70-1.28%-0.10Bán8.618M18.858B5.741.34949.00
PACE PACE DEVELOPMENT CORPORATION
0.140.00%0.00Bán2.683M2.012B-0.20101.00
PACE.R PACE DEVELOPMENT CORPORATION NON-VOTING
0.140.00%0.00Bán2.683M2.012B-0.20101.00
PF PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.88-1.12%-0.01Mua46.961M7.628B5.860.151102.00
PF.R PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.88-1.12%-0.01Mua46.961M7.628B5.860.151102.00
PLAT THE PLATINUM GROUP PUBLIC COMPANY
5.05-3.81%-0.20Bán1.967M14.140B18.310.28595.00
PLAT.R THE PLATINUM GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.05-3.81%-0.20Bán1.967M14.140B18.310.28595.00
PRECHA PREECHA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.39-7.33%-0.11Sức bán mạnh33.500K467.040M-0.1060.00
PRECHA.R PREECHA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.39-7.33%-0.11Sức bán mạnh33.500K467.040M-0.1060.00
PRIN PRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.580.00%0.00Bán74.600K1.928B10.490.15342.00
PRIN.R PRINSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.580.00%0.00Bán74.600K1.928B10.490.15342.00
PSH PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
17.300.00%0.00Bán3.442M37.870B6.102.842.00
PSH.R PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.300.00%0.00Bán3.442M37.870B6.102.842.00
QH QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.66-0.75%-0.02Sức bán mạnh36.506M28.500B7.980.331102.00
QH.F QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
2.78-5.44%-0.16Sức bán mạnh30.000K28.500B7.980.331102.00
QH.R QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.66-0.75%-0.02Sức bán mạnh36.506M28.500B7.980.331102.00
RICHY RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED
1.08-1.82%-0.02Bán468.300K1.290B4.140.2669.00
RICHY.R RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.08-1.82%-0.02Bán468.300K1.290B4.140.2669.00
RML RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
1.060.95%0.01Bán307.100K4.423B21.340.05187.00
RML.R RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.060.95%0.01Bán307.100K4.423B21.340.05187.00
S SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
3.12-3.70%-0.12Sức bán mạnh11.872M21.384B20.510.151319.00
S.R SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.12-3.70%-0.12Sức bán mạnh11.872M21.384B20.510.151319.00
SAMCO SAMMAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.64-0.61%-0.01Bán422.200K1.053B4.830.34
SAMCO.F SAMMAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
2.200.00%0.00Mua01.053B4.830.34
SAMCO.R SAMMAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.64-0.61%-0.01Bán422.200K1.053B4.830.34
SC SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY
2.600.00%0.00Bán1.082M10.867B0.40869.00
SENA SENADEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
3.30-2.37%-0.08Bán1.059M4.698B5.680.58416.00
SENA.F SENADEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
2.080.00%0.00Mua04.698B5.680.58416.00
SENA.R SENADEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.30-2.37%-0.08Bán1.059M4.698B5.680.58416.00
SF SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
5.85-3.31%-0.20Sức bán mạnh6.390M12.472B7.160.8278.00
SF.R SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.85-3.31%-0.20Sức bán mạnh6.390M12.472B7.160.8278.00
SIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
1.27-1.55%-0.02Bán17.580M17.961B8.860.141848.00
SIRI.R SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.27-1.55%-0.02Bán17.580M17.961B8.860.141848.00
SPALI SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
17.900.00%0.00Bán5.466M38.361B6.402.821207.00
SPALI.R SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.900.00%0.00Bán5.466M38.361B6.402.821207.00
SPRIME S PRIME GROWTH LEASEHOLD REAL ESTATE
15.800.00%0.00Sức mua mạnh103.700K7.059B
THANA THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
1.670.00%0.00Sức bán mạnh21.400K422.864M-0.15135.00
THANA.R THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.670.00%0.00Sức bán mạnh21.400K422.864M-0.15135.00
TITLE RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.220.00%0.00Sức bán mạnh127.300K2.125B11.460.2861.00
TITLE.R RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.220.00%0.00Sức bán mạnh127.300K2.125B11.460.2861.00
U U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.168.00%0.16Mua47.418M23.497B-0.2592.00
U.R U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.168.00%0.16Mua47.418M23.497B-0.2592.00
UPA UNITED POWER OF ASIA PUBLIC COMPANY
0.250.00%0.00Sức bán mạnh1.597M1.668B-0.0059.00
UPA.R UNITED POWER OF ASIA PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.250.00%0.00Sức bán mạnh1.597M1.668B-0.0059.00
UV UNIVENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
6.15-1.60%-0.10Bán1.866M11.758B13.440.46723.00
UV.R UNIVENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.15-1.60%-0.10Bán1.866M11.758B13.440.46723.00
WHA WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.64-1.28%-0.06Bán74.438M68.250B20.600.23105.00
WHA.R WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.64-1.28%-0.06Bán74.438M68.250B20.600.23105.00
WIN WYNCOAST INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY
0.492.08%0.01Mua5.000K274.961M55.680.01
WIN.R WYNCOAST INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.492.08%0.01Mua5.000K274.961M55.680.01
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất