Phát triển Bất động sản (Công nghiệp)

121
Cổ phiếu
1749.001B
Giá trị vốn hóa thị trường
30.313M
Khối lượng
−0.45%
Thay đổi
−13.23%
Hiệu suất Tháng
−26.84%
Hiệu suất Năm
−28.56%
Hiệu suất YTD
          
A AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.70-2.08%-0.10Bán9.000K4.704B-0.29
A.R AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.70-2.08%-0.10Bán9.000K4.704B-0.29
ALL ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
2.78-0.71%-0.02Bán472.400K1.568B3.060.92
ALL.R ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.78-0.71%-0.02Bán472.400K1.568B3.060.92
AMATA AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
12.101.68%0.20Mua21.873M12.697B7.291.63
AMATA.R AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
12.101.68%0.20Mua21.873M10.563B6.251.63
AMATAV AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED
3.68-3.16%-0.12Bán394.900K3.553B2235.290.00
AMATAV.R AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.68-3.16%-0.12Bán394.900K3.553B2235.290.00
ANAN ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
1.343.88%0.05Bán8.385M3.933B12.670.09
ANAN.R ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.343.88%0.05Bán8.385M4.300B
AP AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
4.703.07%0.14Bán12.999M14.345B4.680.98
AP.R AP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.703.07%0.14Bán12.999M14.345B4.680.98
APEX APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.1011.11%0.01Bán7.052M359.982M-0.11
APEX.R APEX DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.1011.11%0.01Bán7.052M
AQ.R AQ ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.010.00%0.00Bán2.892M853.248M-0.00
ARIN ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.46-4.17%-0.02Bán522.100K288.000M-0.02
ARIN.R ARINSIRI LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.46-4.17%-0.02Bán522.100K288.000M-0.02
AWC ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
4.142.48%0.10Mua84.396M129.280B124.310.03
AWC.F ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
4.04-29.74%-1.71Sức bán mạnh500104.320B180.000.03
AWC.R ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.142.48%0.10Mua84.396M124.310.03
BLAND BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.966.67%0.06Mua23.887M14.537B9.400.10
BLAND.R BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.966.67%0.06Mua23.887M13.245B8.880.10
BROCK BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.062.91%0.03Bán11.100K1.056B65.190.02
BROCK.R BAAN ROCK GARDEN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.062.91%0.03Bán11.100K1.056B
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
9.85-2.48%-0.25Mua72.242M117.073B21.220.42
BTS.F BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY FOREIGN
10.0015.61%1.35Bán6.700K131.543B
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
9.85-2.48%-0.25Mua72.242M
CGD COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.60-1.64%-0.01Bán548.700K5.042B-0.06
CGD.R COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.60-1.64%-0.01Bán548.700K5.042B-0.06
CHEWA CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.290.00%0.00Bán1.423M357.008M-0.04
CHEWA.R CHEWATHAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.290.00%0.00Bán1.423M
CI CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
0.56-1.75%-0.01Bán73.900K607.956M2.250.25
CI.R CHARN ISSARA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.56-1.75%-0.01Bán73.900K607.956M2.250.25
CMC CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY
0.660.00%0.00Mua1.079M660.000M27.390.02
CMC.R CHAOPRAYAMAHANAKORN PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.660.00%0.00Mua1.079M600.000M25.310.02
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
43.75-3.85%-1.75Bán18.225M204.204B17.302.63
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
43.75-3.85%-1.75Bán18.225M204.204B19.152.38
ESTAR EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY
0.244.35%0.01Bán862.800K1.155B21.900.01
ESTAR.R EASTERN STAR REAL ESTATE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.244.35%0.01Bán862.800K1.155B21.900.01
EVER EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.140.00%0.00Bán2.747M543.869M1.680.08
EVER.R EVERLAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.140.00%0.00Bán2.747M543.869M1.680.08
FPT FRASERS PROPERTY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
10.004.17%0.40Mua52.800K19.361B6.711.43
GLAND GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
2.120.00%0.00Bán116.200K14.690B10.740.20
GLAND.R GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.120.00%0.00Bán116.200K13.780B
GOLD GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT
7.651.32%0.10Bán34.100K17.776B8.430.90
GOLD.R GOLDEN LAND PROPERTY DEVELOPMENT NON-VOTING
7.651.32%0.10Bán34.100K17.544B8.380.90
J JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED
0.372.78%0.01Bán142.200K285.771M30.000.01
J.R JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.372.78%0.01Bán142.200K
JCK JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.643.23%0.02Bán2.958M1.181B-0.23
JCK.R JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.643.23%0.02Bán2.958M1.331B-0.23
JSP J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.215.00%0.01Mua661.100K840.000M-0.04
JSP.R J.S.P. PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.215.00%0.01Mua661.100K840.000M-0.04
KUN VILLA KUNALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.880.00%0.00Bán79.800K
KUN.R VILLA KUNALAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.880.00%0.00Bán79.800K
KWC KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED
272.000.74%2.00Bán3001.620B15.8517.04
KWC.R KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
272.000.74%2.00Bán3001.620B15.8517.04
KWG KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY
0.80-2.44%-0.02Bán83.400K1.080B-0.29
KWG.R KING WAI GROUP (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.80-2.44%-0.02Bán83.400K1.080B-0.17
LALIN LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.86-0.52%-0.02Bán386.100K3.589B4.030.96
LALIN.R LALIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.86-0.52%-0.02Bán386.100K3.589B4.250.91
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
7.000.72%0.05Bán53.817M83.050B8.280.84
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
7.000.72%0.05Bán53.817M83.050B8.280.84
LPN L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
3.682.79%0.10Mua4.874M5.206B4.150.86
LPN.R L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.682.79%0.10Mua4.874M5.206B4.150.86
MBK MBK PUBLIC COMPANY LIMITED
14.605.04%0.70Bán2.507M16.623B6.282.21
MBK.R MBK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
14.605.04%0.70Bán2.507M16.623B6.282.21
MDX M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED
1.442.13%0.03Bán304.200K670.586M9.670.15
MDX.R M.D.X. PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.442.13%0.03Bán304.200K670.534M9.670.15
MJD MAJOR DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.900.53%0.01Bán241.500K1.643B5.010.37
MJD.R MAJOR DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.900.53%0.01Bán241.500K1.626B5.070.37
MK M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT
2.62-0.76%-0.02Theo dõi205.200K2.881B16.240.16
MK.R M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT NON-VOTING
2.62-0.76%-0.02Theo dõi205.200K2.728B
NCH N. C. HOUSING PUBLIC COMPANY LIMITED
0.51-1.92%-0.01Bán1.900K647.546M29.710.02
NCH.R N. C. HOUSING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.51-1.92%-0.01Bán1.900K647.546M29.710.02
NNCL NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
1.532.00%0.03Bán119.500K3.017B12.000.12
NNCL.R NAVANAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.532.00%0.03Bán119.500K3.017B12.000.12
NUSA NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.290.00%0.00Bán2.918M2.216B-0.09
NUSA.R NUSASIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.290.00%0.00Bán2.918M2.216B-0.09
ORI ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
4.703.98%0.18Mua21.797M11.087B3.661.24
ORI.R ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.703.98%0.18Mua21.797M11.087B3.661.24
PF PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED
0.375.71%0.02Bán105.003M3.034B2.590.13
PF.R PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.375.71%0.02Bán105.003M3.034B2.670.13
PLAT THE PLATINUM GROUP PUBLIC COMPANY
2.6614.66%0.34Mua3.059M6.496B9.080.26
PLAT.R THE PLATINUM GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.6614.66%0.34Mua3.059M6.496B9.080.26
PRECHA PREECHA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.543.85%0.02Bán6.300K174.720M-0.07
PRECHA.R PREECHA GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.543.85%0.02Bán6.300K174.720M-0.07
PRINC PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.520.80%0.02Bán566.600K8.656B-0.05
PRINC.R PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.520.80%0.02Bán566.600K8.100B-0.06
PSH PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
10.103.06%0.30Bán3.256M20.134B3.742.45
PSH.R PRUKSA HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.103.06%0.30Bán3.256M21.447B3.872.53
QH QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.040.00%0.00Bán32.630M19.715B6.980.27
QH.R QUALITY HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.040.00%0.00Bán32.630M21.857B7.660.27
RICHY RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED
0.611.67%0.01Bán1.697M716.538M4.860.12
RICHY.R RICHY PLACE 2002 PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.611.67%0.01Bán1.697M716.538M4.860.12
RML RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED
0.46-6.12%-0.03Bán2.047M2.045B25.790.02
RML.R RAIMON LAND PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.46-6.12%-0.03Bán2.047M2.045B
ROJNA ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY
4.080.00%0.00Mua1.888M8.243B4.480.91
ROJNA.R ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.080.00%0.00Mua1.888M8.243B
S SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.532.68%0.04Bán3.712M10.212B8.930.17
S.R SINGHA ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.532.68%0.04Bán3.712M10.212B8.930.17
SC SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY
2.086.12%0.12Mua5.118M8.192B4.040.48
SC.R SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.086.12%0.12Mua5.118M8.192B4.750.41
SF SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
4.023.61%0.14Bán12.954M8.272B4.070.95
SF.R SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.023.61%0.14Bán12.954M8.272B4.070.95
SHREIT STRATEGIC HOSPITALITY EXTENDABLE FREEHOLD
3.100.00%0.00Bán78.700K1.094B-0.37
SIRI SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
0.661.54%0.01Bán71.336M9.193B3.860.17
SIRI.R SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.661.54%0.01Bán71.336M9.193B3.860.17
SPALI SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
16.001.91%0.30Mua6.975M32.361B6.032.52
SPALI.R SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.001.91%0.30Mua6.975M33.646B6.232.52
THANA THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
0.891.14%0.01Bán21.900K222.827M-0.24
THANA.R THANASIRI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.891.14%0.01Bán21.900K222.827M-0.24
TIGER THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED
1.594.61%0.07Bán4.900K699.200M8.820.17
TIGER.R THAI ENGER HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.594.61%0.07Bán4.900K699.200M9.440.16
TITLE RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
2.140.00%0.00Bán160.400K1.545B6.020.36
TITLE.R RHOM BHO PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.140.00%0.00Bán160.400K
U U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.883.53%0.03Bán16.317M4.772B4.570.19
U.R U CITY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.883.53%0.03Bán16.317M4.772B4.570.19
UV UNIVENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
2.767.81%0.20Mua4.774M4.895B3.320.77
UV.R UNIVENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.767.81%0.20Mua4.774M4.895B3.060.84
WHA WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
2.501.63%0.04Mua141.562M36.769B11.220.22
WHA.R WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.501.63%0.04Mua141.562M36.769B11.220.22
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất