Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp (Công nghiệp)

10
Cổ phiếu
10.942B
Giá trị vốn hóa thị trường
107.575M
Khối lượng
+1.28%
Thay đổi
−5.37%
Hiệu suất Tháng
+150.36%
Hiệu suất Năm
+163.22%
Hiệu suất YTD
          
ALLA ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED
1.81-1.09%-0.02Bán1.464M1.086B38.120.05
ALLA.R ALLA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.81-1.09%-0.02Bán1.464M1.086B38.120.05
ASIMAR ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY
2.580.00%0.00Bán316.700K666.391M15.650.16
ASIMAR.R ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.580.00%0.00Bán316.700K666.391M15.640.17
CHO CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.0011.11%0.10Mua439.539M1.322B-0.22
CHO.R CHO THAVEE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.0011.11%0.10Mua439.539M1.322B-0.22
KWM K. W. METAL WORK PUBLIC COMPANY LIMITED
4.60-3.36%-0.16Bán2.944M1.932B27.690.17
KWM.R K. W. METAL WORK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.60-3.36%-0.16Bán2.944M1.932B27.690.17
TCJ T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED
4.400.00%0.00Mua39.100K464.623M-0.08
TCJ.R T.C.J. ASIA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.400.00%0.00Mua39.100K464.623M-0.08
Tải thêm