Viễn thông không dây (Công nghiệp)

8
Cổ phiếu
1631.971B
Giá trị vốn hóa thị trường
11.496M
Khối lượng
−0.70%
Thay đổi
−3.83%
Hiệu suất Tháng
−7.54%
Hiệu suất Năm
−14.35%
Hiệu suất YTD
           
ADVANC ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY
185.00-1.86%-3.50Bán Mạnh11.270M2084873040.00560.444B21.978.58
ADVANC.R ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
185.00-1.86%-3.50Bán Mạnh11.265M2084006500.00560.444B21.978.58
DTAC TOTAL ACCESS COMMUNICATION
42.751.18%0.50Bán4.297M183713508.00100.040B41.871.01
DTAC.R TOTAL ACCESS COMMUNICATION NON-VOTING
42.751.18%0.50Bán4.297M183705300.00100.040B41.871.01
SDC SAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.15-6.25%-0.01Bán Mạnh12.346M1851841.502.118B-0.04
SDC.R SAMART DIGITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.15-6.25%-0.01Bán Mạnh12.346M1851840.002.118B-0.04
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.681.74%0.08Bán52.210M244340708.04153.383B-0.15
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.681.74%0.08Bán52.209M244337652.00153.383B-0.15
Tải thêm