Vật liệu cơ bản (Khu vực)

204
Cổ phiếu
2133.927B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.747M
Khối lượng
+4.52%
Tỷ suất Cổ tức
+2.82%
Thay đổi
−11.79%
Hiệu suất Tháng
−16.73%
Hiệu suất Năm
−13.06%
Hiệu suất YTD
           
2S 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.400.00%0.00Mua84.600K1.080B12.500.19314.00Thép
2S.R 2S METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.400.00%0.00Mua84.600K1.080B12.500.19314.00Thép
ABM ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.852.41%0.02Bán21.100K249.000M-0.11194.00Lâm sản và Sản phẩm Gỗ
ABM.R ASIA BIOMASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.852.41%0.02Bán21.100K249.000M-0.11194.00Lâm sản và Sản phẩm Gỗ
ADB APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED
0.641.59%0.01Bán136.600K378.000M-0.03475.00Các loại hóa chất
ADB.R APPLIED DB PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.641.59%0.01Bán136.600K378.000M-0.03475.00Các loại hóa chất
AJ A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED
8.900.00%0.00Mua13.100K3.555B184.840.05817.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
AJ.R A.J. PLAST PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.900.00%0.00Mua13.100K3.555B184.840.05817.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
ALUCON ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED
168.000.30%0.50Bán1.800K7.236B9.6417.381492.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
ALUCON.R ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
168.000.30%0.50Bán1.800K7.236B9.6417.381492.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
AMC ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.86-1.06%-0.02Mua153.100K902.581M-0.31401.00Thép
AMC.R ASIA METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.86-1.06%-0.02Mua153.100K902.581M-0.31401.00Thép
BCT BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY
43.000.00%0.00Bán80012.900B4.998.61270.00Hóa chất Chuyên biệt
BCT.R BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
43.000.00%0.00Bán80012.900B4.998.61270.00Hóa chất Chuyên biệt
BGC BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED
13.600.00%0.00Mua1.095M9.444B18.100.752756.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
BGC.R BG CONTAINER GLASS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
13.600.00%0.00Mua1.095M9.444B18.100.752756.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
BSBM BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY
0.900.00%0.00Bán52.000K1.019B23.080.04141.00Thép
BSBM.R BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.900.00%0.00Bán52.000K1.019B23.080.04141.00Thép
BTW BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.22-1.61%-0.02Bán13.400K937.440M-0.05Thép
BTW.R BT WEALTH INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.22-1.61%-0.02Bán13.400K937.440M-0.05Thép
CCP CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY
0.350.00%0.00Bán297.700K968.810M-0.03917.00Vật liệu Xây dựng
CCP.R CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.350.00%0.00Bán297.700K968.810M-0.03917.00Vật liệu Xây dựng
CEN CAPITAL ENGINEERING NETWORK
0.961.05%0.01Bán40.100K715.336M10.340.09594.00Thép
CEN.R CAPITAL ENGINEERING NETWORK NON-VOTING
0.961.05%0.01Bán40.100K715.336M10.340.09594.00Thép
CHOW CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
2.040.99%0.02Bán18.200K1.616B-0.02456.00Thép
CHOW.R CHOW STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.040.99%0.02Bán18.200K1.616B-0.02456.00Thép
CITY CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
2.040.00%0.00Bán4.900K612.000M47.490.04456.00Thép
CITY.R CITY STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.040.00%0.00Bán4.900K612.000M47.490.04456.00Thép
CMAN CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED
2.04-0.97%-0.02Sức bán mạnh120.000K1.978B13.080.16514.00Vật liệu Xây dựng
CMAN.R CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.04-0.97%-0.02Sức bán mạnh120.000K1.978B13.080.16514.00Vật liệu Xây dựng
COLOR SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED
1.20-2.44%-0.03Bán36.000K724.426M34.970.04215.00Hóa chất thông dụng
COLOR.R SALEE COLOUR PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.20-2.44%-0.03Bán36.000K724.426M34.970.04215.00Hóa chất thông dụng
COTTO SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED
1.821.11%0.02Bán93.800K10.733B103.210.024980.00Vật liệu Xây dựng
COTTO.R SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.821.11%0.02Bán93.800K10.733B103.210.024980.00Vật liệu Xây dựng
CSC CROWN SEAL PUBLIC COMPANY LIMITED
49.250.51%0.25Mua6002.561B7.246.86904.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
CSC.R CROWN SEAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
49.250.51%0.25Mua6002.561B7.246.86904.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
CSP CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED
1.030.00%0.00Sức bán mạnh200511.054M-0.09259.00Thép
CSP.R CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.030.00%0.00Sức bán mạnh200511.054M-0.09259.00Thép
DCON DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
0.382.70%0.01Sức bán mạnh431.900K1.993B12.400.03225.00Vật liệu Xây dựng
DCON.R DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.382.70%0.01Sức bán mạnh431.900K1.993B12.400.03225.00Vật liệu Xây dựng
DIMET DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED
0.8712.99%0.10Sức mua mạnh19.346M414.189M-0.10Hóa chất thông dụng
DIMET.R DIMET (SIAM) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.8712.99%0.10Sức mua mạnh19.346M414.189M-0.10Hóa chất thông dụng
EASON EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.740.00%0.00Bán2.200K986.171M17.880.10295.00Hóa chất thông dụng
EASON.R EASON PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.740.00%0.00Bán2.200K986.171M17.880.10295.00Hóa chất thông dụng
EPG EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY
7.004.48%0.30Mua10.125M18.760B20.740.322695.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
EPG.R EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY NON-VOTING
7.004.48%0.30Mua10.125M18.760B20.740.322695.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
FMT FURUKAWA METAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY
23.800.00%0.00Sức bán mạnh4.100K1.142B7.513.17561.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
FMT.R FURUKAWA METAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
23.800.00%0.00Sức bán mạnh4.100K1.142B7.513.17561.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
GC Công ty Đại chúng Global Connections
5.20-0.95%-0.05Bán142.800K1.050B11.390.46115.00Hóa chất thông dụng
GC.R GLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
5.20-0.95%-0.05Bán142.800K1.050B11.390.46115.00Hóa chất thông dụng
GEL GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY
0.205.26%0.01Bán1.343M1.026B-0.02553.00Vật liệu Xây dựng
GEL.R GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.205.26%0.01Bán1.343M1.026B-0.02553.00Vật liệu Xây dựng
GIFT GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY
3.12-1.27%-0.04Sức bán mạnh209.100K1.133B12.270.2630.00Hóa chất Chuyên biệt
GIFT.R GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
3.12-1.27%-0.04Sức bán mạnh209.100K1.133B12.270.2630.00Hóa chất Chuyên biệt
GJS G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.140.00%0.00Bán99.000K3.568B-0.09653.00Thép
GJS.R G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.140.00%0.00Bán99.000K3.568B-0.09653.00Thép
INOX POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED
0.76-2.56%-0.02Sức bán mạnh68.700K6.081B93.410.01557.00Thép
INOX.R POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.76-2.56%-0.02Sức bán mạnh68.700K6.081B93.410.01557.00Thép
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
34.500.00%0.00Bán15.188M193.702B11.143.1019581.00Hóa chất Chuyên biệt
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
34.500.00%0.00Bán15.188M193.702B11.143.1019581.00Hóa chất Chuyên biệt
LHK LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
3.32-2.35%-0.08Bán475.500K1.302B9.070.37200.00Thép
LHK.R LOHAKIT METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.32-2.35%-0.08Bán475.500K1.302B9.070.37200.00Thép
MAX MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.02100.00%0.01Mua988.100K298.503M22.220.004.00Thép
MAX.R MAX METAL CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.02100.00%0.01Mua988.100K298.503M22.220.004.00Thép
MBAX MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED
3.82-1.04%-0.04Bán32.800K740.715M7.900.49692.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
MBAX.R MULTIBAX PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.82-1.04%-0.04Bán32.800K740.715M7.900.49692.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
MCS M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
8.30-1.78%-0.15Bán2.190M3.802B13.290.64673.00Thép
MCS.R M.C.S.STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.30-1.78%-0.15Bán2.190M3.802B13.290.64673.00Thép
MGT MEGACHEM (THAILAND) PUBLIC COMPANY
1.880.00%0.00Mua2.000K752.000M13.130.14Hóa chất Chuyên biệt
MGT.R MEGACHEM (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.880.00%0.00Mua2.000K752.000M13.130.14Hóa chất Chuyên biệt
MILL MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
0.830.00%0.00Sức bán mạnh11.600K3.449B-0.14545.00Thép
MILL.R MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.830.00%0.00Sức bán mạnh11.600K3.449B-0.14545.00Thép
NEP NEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY
0.29-3.33%-0.01Mua200.100K674.359M-0.02393.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
NEP.R NEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.29-3.33%-0.01Mua200.100K674.359M-0.02393.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
NFC NFC PUBLIC COMPANY LIMITED
3.620.00%0.00Bán3.700K3.938B257.650.0154.00Hóa chất Nông nghiệp
NFC.R NFC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.620.00%0.00Bán3.700K3.938B257.650.0154.00Hóa chất Nông nghiệp
NPPG NPPG (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
1.00-0.99%-0.01Sức bán mạnh1.555M1.918B-0.13123.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
NPPG.R NPPG (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.00-0.99%-0.01Sức bán mạnh1.555M1.918B-0.13123.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
PAP PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED
2.50-0.79%-0.02Bán54.600K1.663B36.090.07978.00Thép
PAP.R PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.50-0.79%-0.02Bán54.600K1.663B36.090.07978.00Thép
PATO PATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY
12.200.00%0.00Bán1.200K1.737B11.941.02185.00Hóa chất Nông nghiệp
PATO.R PATO CHEMICAL INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.200.00%0.00Bán1.200K1.737B11.941.02185.00Hóa chất Nông nghiệp
PDG PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED
3.14-0.63%-0.02Bán80.700K853.200M15.820.20Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
PDG.R PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.14-0.63%-0.02Bán80.700K853.200M15.820.20Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
PDI PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
8.60-0.58%-0.05Sức bán mạnh150.600K1.955B-0.14979.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
PDI.R PADAENG INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.60-0.58%-0.05Sức bán mạnh150.600K1.955B-0.14979.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
PERM PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY
1.040.00%0.00Bán258.300K780.000M-0.12Thép
PERM.R PERMSIN STEEL WORKS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.040.00%0.00Bán258.300K780.000M-0.12Thép
PJW PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY
1.56-0.64%-0.01Bán81.600K901.306M53.000.031261.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
PJW.R PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.56-0.64%-0.01Bán81.600K901.306M53.000.031261.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
PMTA PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY
8.200.00%0.00Bán200829.840M106.270.08Hóa chất Nông nghiệp
PMTA.R PM THORESEN ASIA HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
8.200.00%0.00Bán200829.840M106.270.08Hóa chất Nông nghiệp
PPM PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.203.45%0.04Bán29.200K489.520M38.730.03148.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
PPM.R PORN PROM METAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.203.45%0.04Bán29.200K489.520M38.730.03148.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
PTL POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY
14.90-0.67%-0.10Sức bán mạnh276.600K13.500B5.812.581216.00Hóa chất thông dụng
PTL.R POLYPLEX (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
14.90-0.67%-0.10Sức bán mạnh276.600K13.500B5.812.581216.00Hóa chất thông dụng
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
52.500.96%0.50Sức bán mạnh6.422M234.460B9.195.666427.00Hóa chất thông dụng
PTTGC.F PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY FOREIGN
52.500.96%0.50Sức bán mạnh6.100K234.460B9.195.666427.00Hóa chất thông dụng
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
52.500.96%0.50Sức bán mạnh6.422M234.460B9.195.666427.00Hóa chất thông dụng
Q-CON QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS
5.800.87%0.05Mua2.000K2.300B22.420.26477.00Vật liệu Xây dựng
Q-CON.R QUALITY CONSTRUCTION PRODUCTS NON-VOTING
5.800.87%0.05Mua2.000K2.300B22.420.26477.00Vật liệu Xây dựng
RWI RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
1.33-0.75%-0.01Bán15.000K852.729M11.490.12Thép
RWI.R RAYONG WIRE INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.33-0.75%-0.01Bán15.000K852.729M11.490.12Thép
SALEE SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
0.96-1.03%-0.01Bán333.000K1.475B-0.00348.00Hóa chất thông dụng
SALEE.R SALEE INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.96-1.03%-0.01Bán333.000K1.475B-0.00348.00Hóa chất thông dụng
SAM SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.432.38%0.01Bán182.500K438.953M-0.12630.00Thép
SAM.R SAMCHAI STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.432.38%0.01Bán182.500K438.953M-0.12630.00Thép
SCCC SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
233.00-0.85%-2.00Bán5.800K70.030B24.079.765700.00Vật liệu Xây dựng
SCCC.F SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
234.0070.80%97.00Bán10070.030B24.079.765700.00Vật liệu Xây dựng
SCCC.R SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
233.00-0.85%-2.00Bán5.800K70.030B24.079.765700.00Vật liệu Xây dựng
SCI SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED
1.842.22%0.04Bán118.800K1.350B-0.06644.00Thép
SCI.R SCI ELECTRIC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.842.22%0.04Bán118.800K1.350B-0.06644.00Thép
SCP SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY
6.950.00%0.00Bán82.100K2.085B7.390.941336.00Vật liệu Xây dựng
SCP.R SOUTHERN CONCRETE PILE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
6.950.00%0.00Bán82.100K2.085B7.390.941336.00Vật liệu Xây dựng
SELIC SELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
2.780.00%0.00Bán128.600K805.800M64.230.04Hóa chất Chuyên biệt
SELIC.R SELIC CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.780.00%0.00Bán128.600K805.800M64.230.04Hóa chất Chuyên biệt
SITHAI SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED
0.930.00%0.00Bán1.100K2.520B32.370.034287.00Hóa chất thông dụng
SITHAI.R SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
0.930.00%0.00Bán1.100K2.520B32.370.034287.00Hóa chất thông dụng
SKN S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY
1.900.00%0.00Sức bán mạnh509.300K1.520B9.550.20208.00Lâm sản và Sản phẩm Gỗ
SKN.R S.KIJCHAI ENTERPRISE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
1.900.00%0.00Sức bán mạnh509.300K1.520B9.550.20208.00Lâm sản và Sản phẩm Gỗ
SMART SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED
1.10-0.90%-0.01Bán30.100K510.600M-0.03Vật liệu Xây dựng
SMART.R SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.10-0.90%-0.01Bán30.100K510.600M-0.03Vật liệu Xây dựng
SMPC SAHAMITR PRESSURE CONTAINER
7.800.00%0.00Sức bán mạnh101.000K4.177B8.610.91400.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
SMPC.R SAHAMITR PRESSURE CONTAINER NON-VOTING
7.800.00%0.00Sức bán mạnh101.000K4.177B8.610.91400.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
SPACK S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED
1.51-1.31%-0.02Bán500459.000M114.690.01211.00Bao bì Giấy
SPACK.R S. PACK & PRINT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.51-1.31%-0.02Bán500459.000M114.690.01211.00Bao bì Giấy
SSSC SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY
2.400.00%0.00Sức bán mạnh7.100K1.536B10.640.23519.00Thép
SSSC.R SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
2.400.00%0.00Sức bán mạnh7.100K1.536B10.640.23519.00Thép
STPI STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED
8.052.55%0.20Bán6.894M12.752B9.130.868869.00Thép
STPI.R STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
8.052.55%0.20Bán6.894M12.752B9.130.868869.00Thép
SUTHA GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED
3.76-1.57%-0.06Bán59.000K1.146B14.000.27Vật liệu Xây dựng
SUTHA.R GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
3.76-1.57%-0.06Bán59.000K1.146B14.000.27Vật liệu Xây dựng
SWC SHERWOOD CORPORATION (THAILAND)
4.580.44%0.02Sức bán mạnh7.700K1.368B8.480.54178.00Hóa chất Nông nghiệp
SWC.R SHERWOOD CORPORATION (THAILAND) NON-VOTING
4.580.44%0.02Sức bán mạnh7.700K1.368B8.480.54178.00Hóa chất Nông nghiệp
TASCO TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED
18.500.00%0.00Bán3.525M29.163B29.790.621105.00Vật liệu Xây dựng
TASCO.R TIPCO ASPHALT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.500.00%0.00Bán3.525M29.163B29.790.621105.00Vật liệu Xây dựng
TCCC THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
22.100.00%0.00Bán1.100K12.922B10.472.11611.00Hóa chất Nông nghiệp
TCCC.R THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
22.100.00%0.00Bán1.100K12.922B10.472.11611.00Hóa chất Nông nghiệp
TCOAT THAI COATING INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY
26.006.12%1.50Sức bán mạnh100273.000M12.132.14432.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
TCOAT.R THAI COATING INDUSTRIAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
26.006.12%1.50Sức bán mạnh100273.000M12.132.14432.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
TFI THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY
0.110.00%0.00Bán574.300K225.225M-0.06600.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
TFI.R THAI FILM INDUSTRIES PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.110.00%0.00Bán574.300K225.225M-0.06600.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
TGPRO THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY
0.09-10.00%-0.01Sức bán mạnh244.200K471.946M-0.00399.00Thép
TGPRO.R THAI-GERMAN PRODUCTS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.09-10.00%-0.01Sức bán mạnh244.200K471.946M-0.00399.00Thép
THE THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED
1.68-1.75%-0.03Bán2.343M1.885B-0.26219.00Thép
THE.R THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.68-1.75%-0.03Bán2.343M1.885B-0.26219.00Thép
THIP THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY
16.90-0.59%-0.10Bán12.600K1.360B5.962.85363.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
THIP.R THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.90-0.59%-0.10Bán12.600K1.360B5.962.85363.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
THMUI THAI MUI CORPORATION PUBLIC COMPANY
0.83-3.49%-0.03Bán80.000K292.400M11.100.08Vật liệu Xây dựng
THMUI.R THAI MUI CORPORATION PUBLIC COMPANY NON-VOTING
0.83-3.49%-0.03Bán80.000K292.400M11.100.08Vật liệu Xây dựng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất